Роздорожнюк О.Я. Будівельне креслення - файл n1.doc

приобрести
Роздорожнюк О.Я. Будівельне креслення
скачать (169 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc169kb.08.09.2012 21:06скачать

n1.doc

Міністерство культури та мистецтв України

Національна Академія образотворчого мистецтва і архітектури

Методичні вказівки щодо складу та обсягу курсового проекту з дисципліни

Будівельне креслення”
Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану спеціальності 7.120.102 “Архітектура будівель і споруд” на підставі типової програми Міністерства освіти і науки України.

Затверджено

на засіданні Кафедри

архітектурних конструкцій

Протокол №_____

від 2006 р.

Київ-НАОМА-2006

ЗМІСТ

Організаційно-методичний розділ

Зміст курсу «Будівельне креслення»

Введення

Розділ 1.

Основний напис будівельних креслень.

Розділ 2.

Особливості художньо-графічного оформлення креслення.

Розрізи на будівельних кресленнях.

Графічне оформлення фасадів.

Графічне оформлення генеральних планів.

Додатки

Рис. 1. Положення, розміщення форматів і штампів:

а — рекомендують до архітектурних креслень; б, в — форми 1, 2 ОСНОВНИХ написів у штампах технічних креслень і заголовних аркушів текстових документів; г- форма 2а для штампів наступних аркушів текстових документів

Рис. 2. План типового поверху правої торцевої секції (з розміщенням меблів)

Рис. 3. Приклад виконання плану поверху житлового будинку.

Рис. 4. Приклад оформлення плану мансардного будинку з еркером

Рис. 5. Приклад оформлення розрізу будинку

Рис. 6. Приклад оформлення розрізу будинку

Рис. 7. Архітектурний, або контурний, розріз будинку

Рис. 8. Конструктивний розріз будинку

Рис. 9. Послідовність виконання схематизованого розрізу

Рис. 10. Приклад оформлення архітектурного генплану

Рис. 11. Приклад оформлення Ѕ креслення форматки

Рис. 12. Приклад оформлення дендроплану

Рис. 13. Приклад оформлення дендроплану

Рис. 14. Приклад оформлення фрагменту дендроплану

Рис. 15. Приклад оформлення фрагменту дендроплану

Рис. 16. Приклад різних видів замощення в залежності від характеру матеріалу

Рис. 17. Приклад стилізації рослинності на генплані

Рис. 18. Приклад стилізації дерев на генплані

Рис. 19. Приклад стилізації дерев на фасаді і розрізі

Рис. 20. Приклад стилізації дерев на фасаді і розрізі

Рис. 21. Приклад зображення аксонометричного зображення будинку

Рекомендована література


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ.

    1. Ціль курсу.

Будівельне креслення як предмет вивчення ставить такі завдання:
    1. Задачі курсу.

Кожен архітектор повинен знати правила виконання та оформлення креслень, вміти виконувати креслення та ескізи, а також вільно читати креслення, конструктивні та технологічні схеми по своїй спеціальності та суміжних з нею.


    1. Місце курсу в професійній підготовці випускника.

Значення будівельного креслення для архітектора надзвичайно велике.

Креслення будівель та споруд - це комплекс прямокутних проекцій на ряд площин. Вони повинні відображати як зовнішній вигляд, так і внутрішнє упорядкування будови і його частини, мати деякі відомості про способи виготовлення деталей та спорудження будови, а також різні технологічні відомості. У деяких випадках додатково до прямокутних проекцій даються наглядні зображення споруди та її частин у вигляді аксонометрії або перспективі.


ЗМІСТ КУРСУ
Розділ 1.

Загальні відомості про проекційне креслення.

Лекція N1.

Типи ліній будівельних креслень.

Лекція N2.

Формати будівельних креслень.

Лекція N3.

Нанесення розмірів на кресленнях.

Розділ 2.

Будівельне креслення.

Лекція N4.

Загальні відомості про будівельні креслення.

Лекція N5.

Архітектурно-будівельні робочі креслення.

Лекція N6.

Архітектурно-будівельні робочі креслення.

Лекція N7.

Архітектурно-будівельні робочі креслення.

Лекція N8.

Креслення залізобетонних конструкцій.

Лекція N9.

Креслення металевих конструкцій.

Лекція N10.

Креслення дерев'яних конструкцій і столярних виробів.

Лекція N11.

Креслення кам'яних конструкцій.

Лекція N12.

Креслення санітарно-технічних приладів.

Лекція N13.

Будівельно-монтажні креслення технологічного обладнання.

Крім лекцій планується проведення практичних занять, на яких студенти будуть більш детально ознайомитись із особливостями окремих аспектів будівельних креслень, практично закріплять набуті теоретичні знання.

Результатом практичних робіт вважається альбом з 3 форматок А3 із вивчених тем.
ВВЕДЕННЯ

Завдання, що виникають при проектуванні будинків, споруджень і міст, вимагають певних засобів вираження, що дають реальне подання про ці об'єкти. Комплект взаємозалежних креслень, виконаних різноманітними графічними прийомами, дає таку інформацію. Графіка - основна специфічна мова інженера-будівельника й архітектора. Сучасна архітектурно-будівельна графіка досить різноманітна, тому що охоплює всі види засобів, за допомогою яких просторові форми зображуються на площині.

У цьому зв'язку графіка опирається на нарисну геометрію - науку про методи зображення просторових форм на площині.

Залежно від призначення креслення й задуму виконавця можуть бути застосовані різні прийоми підвищення художньої виразності зображення.

Навчальні креслення містять у собі всі основні елементи ілюстративних, основних і робітників креслень, які мають свої особливості, зв'язані зі специфікою навчального процесу. Під час навчання навчальні проекти на тій або іншій стадії проектування виконуються іноді без дотримання Дст як ілюстративні (або демонстраційні) креслення.

Навчальний проект - це комплект креслень, виконаних на різних стадіях (навчальне креслення може поєднувати в собі якості ілюстративного й робочого креслення одночасно). Таке сполучення дає можливість навчати студентів різним графічним прийомам і правилам виконання архітектурно-будівельних креслень. Конкретні знання, необхідні для виконання креслень, і навички їхньої художньої розробки розширюють кругозір студентів і стимулюють творчий підхід до рішення графічних завдань.

Залежно від зображуваних об'єктів використають наступні будівельні креслення: інженерно-будівельні, на яких зображують спорудження й будівельні конструкції з різних матеріалів: мости, тунелі, естакади, залізні й шосейні дороги, гідростанції й т.п.; архітектурно-будівельні - креслення житлових, суспільних і виробничих будинків; топографічні - креслення земної поверхні, що зображують рельєф місцевості й ситуацію (водойми, насадження, будови, дороги й т.п.). Обсяг, зміст і оформлення будівельних креслень залежать від стадії проектування. Зображення об'єкта на будівельних кресленнях виконуються методом прямокутного проектування. Розташування проекцій, видів, розрізів, розтинів повинне відповідати ДЕРЖСТАНДАРТ 2.305 - 68. Однак через більші розміри будівельних об'єктів допускається розташування зображень на двох і більше аркушах і позиціях, але в цих випадках необхідно кожне зображення відповідним чином позначити.
Розділ 1.

Основний напис будівельних креслень.
Формати технічної документації підрозділяються на основні й додаткові. До основних форматів ставляться формат АТ з розмірами сторін 1189x841 мм й інші формати, які одержують розподілом формату АТ на 2, 4, 8, 16 частин.

Позначення основного формату складається з букви А и однієї з арабських цифр від 0 до 5. Формат А4 розташовується тільки у вертикальному положенні.

Позначення й розміри форматів.


Основні формати

Додаткові формати

Позначення

Розміри сторін, мм

Позначення

Розміри сторін, мм

АТ

841 х 1189

АТ х2

1189 х 1682

АТ хЗ

1189x2523

А1

594x841

А1хЗ

841 х 1783

А1х4

841 х2378

А2

420 х 594

А2хЗ

594х 1261

А2х4

594х 1682

А2х5

594x2102

A3

297 х 420

АЗхЗ

420 х 891

А3х4

420 х 1189

А3х5

420 х 1486

АЗхб

420 х 1783

А3х7

420 х 2080

А4

210x297

А4хЗ

297x630

А4х4

297x841

А4х5

297 х 1051

А4хб

297 х 1261

А4х7

297 х 1471

А4х8

297 х 1682

А4х9

297 х 1892

А5

148x210
Додаткові формати утворяться збільшенням менших сторін основних форматів у п раз, де п — ціле число. У кресленнях їх застосовують при зображенні об'єктів, довжина яких значно перевищує ширину. Позначення додаткового формату складається з позначення основного формату й цифри, що відповідає його кратності. Наприклад, формат А4х6 складається із шести форматів А4, його розміри будуть відповідно рівні 297 х 1261 мм.

Крім зовнішньої рамки границі формату на аркуші паперу будується рамка, що обмежує робоче поле креслення. Її зображують суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівої сторони зовнішньої рамки й 5 мм — від інших сторін.

Основні написи креслень. На всіх технічних кресленнях у правому нижньому куті аркуша впритул до рамки робочого поля креслення розташовують компактну систем граф - штамп, у якому розміщається основний напис креслярського документа. В основному написі втримуються відомості про зображений виріб, авторів документа, прийманню й ін. Штампи з основними написами застосовуються й на певних аркушах текстової документації.
Розділ 2.

Особливості художньо-графічного оформлення креслення.
Планом називають зображення будинку, умовно розсіченого горизонтальною площиною на рівні віконних і дверних прорізів і спроектованого на горизонтальну площину проекцій, при цьому інша частина будинку, між оком спостерігача й січною площиною, передбачається вилученої. На кресленні плану будинку показується те, що виходить у січній площині й що розташовано під нею (мал. 9.6). Таким чином, план будинку є його горизонтальним розрізом.

Якщо планування приміщень другого й наступного поверхів однакова, то крім плану першого поверху виконують також план другого поверху й називають його планом типового поверху або планом 2...9-го поверхів.

У промислових будинках горизонтальні січні площини проводять на рівні окремих елементів, площадок або поверхів будинків й отримані плани називають по цих числових значеннях рівнів (оцінкам підлоги), наприклад план на оцінці +6,600.

Таким же способом одержують й інші плани будинку, наприклад план розкладки плит міжповерхового перекриття. У цьому випадку горизонтальну січну площину проводять над рівнем плит цього перекриття.

Вид будинку зверху називають планом даху.

Розрізом називають зображення будинку, розсіченого вертикальною площиною й спроектованого на площину, паралельну січної площини. Положення січної площини - горизонтальний слід для даного розрізу - показують і позначають на плані цього будинку.

Розрізи роблять по найбільш важливим у конструктивному або архітектурному відношенні частинам будинку, по сходовій клітці, по віконних і дверних прорізах.

На будівельних кресленнях у розрізах і планах видимі лінії контурів, що не попадають у площину перетини, виконують суцільною тонкою лінією. Комплект креслень марки АС дає повне подання про будинок: його архітектурі, плануванню й розмірах приміщень, кількості поверхів, конструкціях і матеріалах основних його елементів. На їхній основі становлять креслення на виробництво спеціальних будівельних робіт з водопостачання й каналізації, опаленню й вентиляції, газопостачанню, електропостачанню й ін.
Відмінні риси архітектурної графіки.

На відміну від робочих креслень демонстраційні креслення наочніше розкривають задум автора, графічними засобами виявляють просторову художню ідею, укладену в проекті. У таких кресленнях конкретно відображене: об'ємно-планувальне рішення майбутнього спорудження, матеріали, їхня фактура, кольори, взаємозв'язок спорудження з навколишнім архітектурним і природним середовищем. Отже, основними якостями таких креслень повинні бути наочність і художня виразність. Такі креслення мають й эстетичну цінність. Однак необхідно пам'ятати, що розробка креслення не самоціль, і що креслення - це засіб, за допомогою якого проект буде виконаний у натурі. Тому не можна допускати, щоб якість архітектурно-інженерного рішення підмінювалося ефектною графікою креслення.

Існує множина графічних прийомів виконання архітектурно-будівельних креслень. У кожному конкретному випадку необхідно вибирати такі прийоми, які щонайкраще допоможуть розкрити характер і зміст проектованого об'єкта.

Характер графіки залежить від стадії проекту, виду креслення (план, фасад, перспектива й т.д.) і його масштабу.

Графікою варто підкреслити специфіку даної проекції.

Здобуваючи навички роботи над кресленнями, майбутній фахівець плани й розрізи виконує в площинній лінійній графіці, фасади, перспективу, аксонометрію - більше різноманітними прийомами графіки: лінійними, лінійно-тоновими, світлотіньовими, поліхромними.

Однак у комплексі креслень одного проекту повинен бути знайдений загальний графічний стиль, найбільш відповідному об'єкту.

Архітектурна графіка має відмітні особливості. Її характеризує певна умовність, що сполучається зі своєрідними методами реалістичної передачі різних властивостей проектованого об'єкта. Всі демонстраційні креслення по характері використання методів нарисної геометрії діляться на три види: креслення в ортогональній, перспективній й аксонометричній проекціях.

Графічне оформлення інженерно-будівельних креслень виконується згідно СПДС й ЕСКД.
Оформлення планів будинків.

Планом будинку називають зображення у вигляді уявного розрізу горизонтальною площиною, що проходить на рівні віконних і дверних прорізів. План будинку дає подання про його розміри й форму й включає взаємне розташування окремих приміщень. На плані будинку показують віконні й дверні прорізи, розташування

сходів, перегородок і капітальних стін, убудованих шаф, санітарно-технічного встаткування й т.п.

Якщо план, фасад і розріз будинку можуть бути розміщені на одному аркуші, то план розташовують під фасадом у проекційному зв'язку з ним.

Однак через більші розміри зображень плани звичайно розташовують на окремих аркушах, при цьому довга їхня сторона міститься уздовж довгої сторони аркуша.

Залежно від призначення розрізняють плани поверхів, підвалу, горища, покрівлі, монтажні плани, що є схемами розташування елементів збірних конструкцій (фундаментів, перекриттів, каркасів і т.д.). У назвах, що поміщають на кресленнях, дотримують наступної термінології: «План на оцінці 0.000», «План 1-16 поверхів», «План технічного підпілля» і т.д.

Всі конструктивні елементи, що потрапили в перетин (стіни, стовпи, колони), обводять суцільною основною лінією.

На кресленнях планів наносять: координаційні осі; ланцюжка зовнішніх і внутрішніх розмірів, що включають товщини стін, перегородок, розміри віконних і дверних прорізів (внутрішні розміри наносять усередині креслення, зовнішні - зовні); площі приміщень; оцінки рівнів чистих підлог (у випадку розташування підлог на різних рівнях); назви приміщень або їхню нумерацію (при виконанні на кресленні таблиці експлікації приміщень); убудоване й санітарно-технічне устаткування.

План будинку вичерчують у наступному порядку:

а) проводять поздовжні й поперечні координаційні осі;

б) вичерчують всі зовнішні й внутрішні стіни, перегородки й колони, якщо вони є;

в) роблять розбивку віконних і дверних прорізів у зовнішніх і внутрішніх стінах і перегородках, умовно показують відкривання дверей, вичерчують санітарно-технічне встаткування й наносять необхідні выносные й розмірні лінії;

г) проставляють на кресленні всі розміри, роблять відповідні написи й перевіряють креслення, виконаний у тонких лініях;

д) після виправлень і доробки пропущених місць приступають до остаточної обводки.

Плани поверхів у демонстраційних кресленнях повинні нести вичерпну інформацію про композиційне рішення об'єкта, структурі внутрішнього простору й зв'язку приміщень. Отже, креслення таких планів не слід перевантажувати розмірами, маркуванням елементів й інших позначень.

На демонстраційних кресленнях штанів наносять координаційні осі й проставляють основні габаритні розміри. Координаційні осі не слід проводити штрих-пунктирною лінією по всій довжині стін до перетинання з розмірними лініями, як це роблять у робочих кресленнях.

Для пояснення призначення приміщень у кожному з них пишуть відповідні назви або позначають порядковим номером, а назви вносять у таблицю - експлікацію приміщень. На планах необхідно позначати місця перетинів і розрізів, наведених на кресленнях.

На плані ілюстративних креслень докладно зображують усе, що ставиться до планувального рішення: зовнішні й внутрішні двері з напрямком їхнього відкривання, санітарно-технічне встаткування, якщо є - печі або каміни, показують розміщення меблів в основних приміщеннях. На

планах перших поверхів зображують елементи генплану, що безпосередньо примикають до будинку: доріжки, прийоми озеленення, малі форми. У цьому випадку осі й розмірні лінії варто відносити якнайдалі від креслення для того, щоб вони не заважали сприйняттю головного планувального рішення.

Ступінь насиченості архітектурних планів деталями залежить від масштабу креслення. Ніж крупніше масштаб, тим більше він вимагає уваги до розробки деталей, які конкретизують композиційно-планувальне рішення й прикрашають креслення.

При насиченості архітектурно-будівельних планів деталями важливо знайти найбільш виразний графічний спосіб їхнього виконання, що виявляє архітектурно-конструктивну побудову плану і його конструкційне достоїнство. Цим вимогам найкраще відповідає заливання перетинів чорною тушшю, що дає чітке зображення. При цьому всі інші елементи плану обводять тонкою чорною або кольоровою лінією.

Якщо план або фрагмент плану виконаний у великому масштабі (1:50 і більше), то чорне заливання тушшю буде занадто «важкої» і грубої. У цьому випадку краще обвести всі місця перетинів стін 1,5-2 мм чорною лінією.

Використають також різні графічні штрихові способи зображення стін й їхніх горизонтальних перетинів. Архітектурно-будівельне креслення плану може бути не тільки виконаний в одному кольорі, але й мати різне фарбування деталей аквареллю, темперою або гуашшю, якщо це потрібно для графічного зв'язку з іншими кресленнями проекту.
Розрізи на будівельних кресленнях.

Розрізи на будівельних кресленнях - це специфічні проекційні зображення тих частин, без яких проектований цивільний або промисловий об'єкт губив би своє основне значення у відмінність, наприклад, від пам'ятників і скульптур. Креслення розрізів будинків, споруджень включають сполучені зображення їхніх перетинів, інтер'єрів, а також зовнішніх вигляд тих частин, які могли б виявитися за січною площиною в напрямку розгляду. При цьому частини зображення, що належать площинам перетинів, а останні звичайно паралельні площинам репера {Н, V, W), є масштабованими натуральними величинами. Залежно від масштабування й призначення будівельних креслень на розрізах можливі або спрощені, або досить складні зображення конструктивних, технологічних й інших елементів. На них проставляються позначення відповідно до яких при зміні масштабу виробляється подальше, як би «по ланцюжку», більше точне й доступне виробництву будівельних робіт зображення проекцій фрагментів об'єкта, його вузлів, деталей, аж до показу скріплення одиничних виробів будматеріалів або їхньої обробки.

Залежно від числа січних площин розрізи діляться на простою, заданою однією площиною, і складні, якщо для одержання зображення необхідно використати дві або трохи січних, (як правило, паралельних) площин. Такі розрізи називаються східчастими. Напрямок січної площини для одержання розрізів позначають на плані поверху стовщеними штрихами, перпендикулярно яким проставляють стрілки на відстані 2...3 мм від кінців штрихів, що вказують напрямок проектування й погляду спостерігача (як правило, знизу нагору й праворуч ліворуч). Біля стрілок розміщають найменування розрізу: арабські цифри або прописні букви російського алфавіту, а на самому розрізі роблять напис по типі 1- 1 або А-А.

Розрізи називаються поздовжніми, якщо січні площини, проходять уздовж ковзана даху або найбільшої сторони будинку, і поперечними, якщо січні площини перпендикулярні зазначеним елементам. Такі найменування розрізів уважаються умовними, тому що при квадратних або круглих у плані будинках і спорудженнях ці розрізи можуть бути аналогічні.

Розрізи виконують у масштабі 1 : 100; 1:75 або 1:50. Вибір масштабу залежить від призначення будинку або спорудження, його розмірів, конструктивних особливостей, ступеня деталізації й стадій проектування.

На початкових стадіях проектування будинків, у процесі оптимізації архітектурно-планувального рішення виконують схематизовані - спрощені або контурні - розрізи. Ці розрізи містять розміри й висотні оцінки поверхів, вікон, дверей, цоколя, карниза, дахів і т.д., необхідні для розробки фасаду. На них показують елементи архітектурного рішення інтер'єра. Разом з розгорненнями стін і стель надалі їх використають при проектуванні внутрішньої обробки інтер'єрів будинків, зорових приміщень й ін., реконструкції історичних пам'ятників архітектури, виконанні оздоблювальних відбудовних робіт. На схематизованих розрізах показують тільки контури перетинів стін, підлоги, покрівлі, горищних і міжповерхових перекриттів, фундаментів і те, що розташовано за січною площиною. Лінія конструктивного контуру горищного приміщення повинна відповідати низу горищного перекриття, а лінія верхнього контуру - верху даху, тобто покрівлі.

При розробці робочих креслень виконують конструктивні розрізи, на яких показують пристрою: каркаса, стін, перекриттів, покриттів, дахів, фундаментів і деталі, пов'язані з піднесенням будинки або спорудження.

Положення січної площини варто підбирати так, щоб вона проходила через найбільш важливі в конструктивному або архітектурному відношенні частини будинку: віконні або дверні прорізи, сходові клітки (бажано по одному з маршів), балкони, шахти підйомників і ліфтів і т.д.

На розрізах повинні бути показані: координаційні осі будинку (спорудження) і відстані між ними; відстані між крайніми осями із прив'язкою до них зовнішніх стін; осі в деформаційних швів; оцінки рівнів землі; оцінки чистого поля й наступних поверхів, площадок сходів; оцінки низу несучих конструкцій покриття одноповерхових будинків і низу плит покриття верхнього поверху багатоповерхових будинків (споруджень); оцінки низу опорної частини, що зашпаровує в стіну елемента конструкції; оцінки карнизів, уступів стін, голівок рейок кранових шляхів у виробничих будинках і спорудженнях; розміри й прив'язки (по висоті) прорізів, отворів, ніш у стінах і перегородках, зображуваних у перетині будинків із цегли й блоків; оцінки вентиляційних і ліфтових шахт, а також інших пристроїв, розташованих на даху; марки залізобетонних й інших конструктивних деталей будинку (спорудження), не зазначені на планах і фасадах; оцінки сходових маршів, огороджень і т.п.; загальна товщина перекриття з конструкцією підлоги; марки вузлів, а також номера креслень, елементів будинку (спорудження), замаркірованих на розрізах; ухили покрівлі. будинку

Послідовність креслення схематизованого розрізу може бути наступної. На першому етапі (мал. 9.15, а) проводять пряму горизонтальну лінію, що приймають за рівень підлоги першого поверху, що відповідає оцінці 0,000. Потім на кресленні плану першого поверху замірять відстані між відповідними координаційними осями, що попадають у січну площину, і відкладають їх на цій прямій. Через отримані крапки проводять вертикальні прямі лінії, що є осями основних несучих конструкцій, стін і колон, якщо такі є. Перпендикулярно координаційним осям вичерчують горизонтальні лінії, що показують рівні підлоги всіх поверхів, а також умовне зображення горищного перекриття й карниза.

На другому етапі за допомогою прив'язок до координаційних осей тонкими лініями наносять контури зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, що входять у розріз, розміри прив'язок, узяті із плану, показують товщину міжповерхових і горищних перекриттів, висоту ковзана даху. Відзначають і вичерчують виноси карниза, від стіни й цоколя, будують лінії скатів даху.

На третьому етапі в зовнішніх і внутрішніх стінах, перегородках намічають віконні й дверні прорізи, що попадають у перетин. Зображують всі елементи будинку, розташовані за січною площиною. Намічають контури прорізів, проводять розмірні лінії, наносять умовні знаки для проставляння висотних оцінок.

На четвертому етапі роблять обведений контурів розрізу лініями товщиною 0,6...0,8 мм. Проставляють висотні оцінки, розміри й марки осей, роблять необхідні написи, що пояснюють, указують найменування розрізу й видаляють непотрібні лінії побудови.

При побудові конструктивного розрізу така послідовність побудови зберігається, однак конструктивні елементи будинку вичерчують більш детально. Якщо окремі вузли розрізу вимагають більше детального пророблення, використають додаткові елементи, на яких вузли або фрагменти зображують у масштабі збільшення. При цьому вживається система перехресних позиційних посилань для попередніх і наступних зображень. Знаки елементів можуть бути окружностями або овалами із цифровим або буквено-цифровим позначенням на полку лінії-винесення. Якщо вузол поміщений на іншому аркуші, то номер аркуша вказують під полицею або на полку лінії-винесення в дужках. При необхідності посилання на вузол, поміщений в іншому основному комплекті

креслень, або на типовий вузол указують номер аркуша відповідного основного комплекту робочих креслень або серію робочих креслень типових вузлів і номер випуску.

При необхідності посилання на вузол у перетині виконують іншим способом. Над зображенням вузла в кружку вказують його порядковий номер. Діаметр кружка 12...14 мм. Вузлу, що є повним дзеркальним відбиттям іншого (основного виконання) привласнюють той же порядковий номер, що й основному виконанню, з додаванням індексу «н».

У розрізах сходової клітки січну площину розміщають на марші, розташованому ближче до спостерігача, але вона не повинна проходити через колони, стійки, усередині конструкцій, балок, стін і перегородок. Фрагменти планів, розрізів, фасадів, як правило, відзначають фігурною дужкою. Під фігурною дужкою, а також над відповідним фрагментом указують найменування й порядковий номер фрагмента. Якщо фрагмент поміщений на іншому аркуші, то дають посилання на цей аркуш. Допускається посилання на фрагмент поміщати на полку лінії-винесення.

Якщо інтер'єр приміщення зображують об'ємно, на кресленні будують тіні, що падають від нього при прямому або розсіяному світлі (цей принцип застосовують украй рідко). Найпоширенішим є прийом перспективного зображення тієї частини інтер'єра, що перебуває за площиною перетину.

На архітектурних розрізах не показують фундаментів, а рівень землі, що потрапила в розріз, позначають суцільною товстою лінією.

У розрізі при проставлянні розмірів виносять основні координаційні осі, а висотні рівні позначають оцінками. На кресленнях розрізів виконують антураж - природне або архітектурне оточення відповідно до загальної композиції й графічним рішенням всіх креслень проекту.

У навчальних кресленнях поєднують деякі властивості конструктивних й архітектурних розрізів, одночасно зображуючи на кресленні конструкції, що потрапили в перетин, і елементи інтер'єра. У цьому випадку повинні бути проставлені всі необхідні розміри й оцінки.

Розміри й оцінки проставляються зовні й усередині розрізу.
Графічне оформлення фасадів.
Фасадом будинку прийнято називати його вид (проекцію) попереду, збоку або позаду. Вид на будинок з боку вулиці називають головним фасадом, види ліворуч або праворуч — торцевими фасадами, а вид позаду, з боку двору, — двірським. У найменуваннях фасадів у проектах будинків звичайно дають марки координаційних осей, при цьому спочатку вказують крайню ліву вісь будинку, а потім крайню праву, наприклад «Фасад 1—4» або «Фасад В-А». Якщо головний і двірський фасади будинку однакові, вичерчують тільки один фасад, а в найменуванні вказують крайні осі того й іншого фасаду, наприклад «Фасад 1-8» й 8 - 1» або «Фасад В-А й В». На самому кресленні при цьому наносять позначення сполучених осей.

По фасадах будинку можна судити про його зовнішній вигляд, про розташування й форму конструктивних й архітектурних елементів: вікон, дверей, балконів, лоджій, лиштв, пілястр, колон, зовнішніх пожежних й евакуаційних сходів, ринв і т.п.

Фасади використають для вказівок по зовнішній обробці будинків. На кресленнях великоблочних або панельних будинків показують

«розладку» стін на блоки або панелі. Ці креслення можуть служити схемами розташування збірних елементів будинку, у цьому випадку вказують на фасаді марки стінових блоків або панелей. На фасадах виробничих будинків указують марки віконних прорізів, якщо вони не входять до складу панелей або блоків, з яких збираються стіни. Допускається також використати фасади будинків для вказівки марок елементів конструкцій, що зашпаровують у кладку стін, наприклад залізобетонних перемичок, обв'язувальних балок і т.п.

На фасадах будинків показують розміри й прив'язку елементів конструкцій, не виявлені на планах і розрізах, наприклад виліт і довжину козирків, розміри дрібних прорізів й отворів у стінах.

Розміри будинку на фасадах звичайно не показують, наносять тільки координаційні осі, що проходять у характерних місцях фасаду (крайні, у деформаційних швів, у місцях перепаду висот й уступів у плані). За межами креслення фасаду, праворуч або ліворуч від нього, указують найбільш характерні оцінки рівня: землі, вхідних площадок, низу й верху прорізів, пасків, карнизів, верху стін і труб, ковзана даху, а також розташованих на різних рівнях окремих елементів фасаду (козирків, тамбурів і т.п.).

Креслення фасадів будинків виконують у масштабі від I : 50 до 1 :400 залежно від стадії проектування, призначення й величини будинку. Окремі найбільш складні ділянки фасадів зображують у масштабі 1:50 або 1: 100 на кресленнях фрагментів. На основному кресленні фасаду при цьому повинна бути посилання на марку й номер аркуша, де зображений даний фрагмент. Від масштабу креслення залежить ступінь його пророблення. Наприклад, членування віконних плетінь, дверей і воріт показують на фасадах, виконуваних у масштабі 1:100 і крупніше. При більше дрібних масштабах вичерчують тільки зовнішні контури стулок або прорізів.

Видимі контури на кресленнях фасадів обводять тонкими суцільними лініями товщиною Л/3.

Лінія контуру землі повинна бути товщиною 1...1,5 мм і виходити за межі фасаду на 20...30 мм.

Креслення фасадів, виконувані в стадії проектного завдання, прийнято відмивати сухою тушшю або акварельними фарбами, попередньо натягаючи креслення на планшет. Для кращого виявлення об'ємної композиції будинку на фасадах показують власні й падаючі тіні; принципи зображення тіней викладені в гл. 17.

Для додання зображенню більшої виразності, крім будинку, показують ландшафт або міську забудову. Такі креслення називають фасадами з елементами художньої графіки. Уміле обведення і відмивання креслень робить їх більше привабливими, дозволяє глибше судити про архітектурно-художню композицію й деякі конструктивні особливості будинків.

На кресленнях архітектурних фасадів рекомендується зображувати фігури людей, автомашини або які-небудь предмети з певними (постійними) розмірами. Це надає кресленню масштабність, дозволяє приблизно оцінювати розміри зображеного на кресленні будинку.

Фасади будинків у робочих кресленнях виконують у лініях без тіней. Більша виразність робочого креслення може бути досягнута за рахунок різної товщини ліній. На кресленнях фасадів наносять: координаційні осі, що проходять у характерних місцях: оцінка рівнів землі, цоколя, верху й низу прорізів, парапету, козирка над входом й інших характерних для цього спорудження елементів; маркірують панелі, вікна й двері.

Фасади в демонстраційних кресленнях відіграють важливу роль, тому що в

їх найбільше наочно відбивається задум архітектора й інженера (авторів проекту). Фасади дають подання про структуру, пластик, фактуру будинку, кольорах поверхні, що обгороджує, зв'язках будинку з навколишнім простором.

Від призначення будинку, характеру його архітектури й масштабу креслення залежить обраний прийом графічного виконання фасаду будинку. Незважаючи на розмаїтість графічних прийомів виконання фасадів креслення повинен бути гранично точним по малюнку, лаконічним і простим для сприйняття.

У сучасній графіці оформлення креслень фасадів застосовують різні прийоми: лінійний, монохромний світлотіньовий і поліхромний.

Виконання фасадів у лінійній графіці для ілюстративних креслень зустрічається рідко, в основному цей прийом використається у випадку відсутності пластики, фасаду й при яскраво вираженому силуеті будинку. Тоді досить лінійне креслення покрити легким прозорим шаром розведеної туші або аквареллю. Лінії креслення можуть мати градації по товщині, що збагачує зображення.

Світлотіньова монохромна графіка (одноколірна) виконання фасаду - найбільш наочний прийом вираження архітектурної форми й простору на кресленні.

Моделювання форми світлотінню може бути передана двома способами: відмиванням і штрихом.

Відмивання - класичний прийом передачі світлотіні. Відмивання виконується розведеною тушшю, аквареллю. Кольори в монохромному зображенні передається відповідною тональністю ахроматичних (чорно-сіро-білих) квітів, тому що кольоровий тон і його насиченість визначаються яскравістю. Ніж яскравіше кольори в натурі, тим більше темним тоном він зображується - користуючись цим правилом можна чорно-білою графікою передати відчуття колірного рішення фасадів.

Застосування кольорів в архітектурній графіці (поліхромної) служить для більше близької до натури передачі поліхромних якостей проектованого об'єкта: застосовуваних будівельних матеріалів, фарбування, монументально - декоративного живопису й т.д. Одночасно кольори підсилює графічну виразність креслення.
Графічне оформлення генеральних планів.
Генеральні плани виконують при проектуванні окремих будинків, кварталів або невеликої території забудовуваних ділянок. Вони являють собою документ, що відбиває принцип організації забудованої або підлягаючій забудові території.

На планах указують напрямок магнітної стрілки й зображують троянду вітрів. Остання графічно виражає напрямок і тривалість переважних вітрів у даній місцевості за багаторічними спостереженнями.

На генплані зображують проектований об'єкт, підходи й під'їзди до нього, благоустрій (зелені насадження, малі форми й т.д.). Сам будинок можна показати як вид покрівлі зверху або у вигляді схематичного плану першого поверху, тоді більш наочно зображуються зв'язки входів і внутрішніх приміщень із навколишнім простором, але ускладнюється сприйняття обсягу будинку.

Для того щоб генплан наочно відображав характер об'ємного рішення й висоту проектованого будинку, на кресленні будують падаючі від нього на землю тіні. Найчастіше генплани виконують у чорно-білій графіці. Падаючі тіні штрихують різними прийомами пером, рапидографом, сухою кистю або роблять заливання чорною тушшю. Рідше в сучасних проектах застосовують відмивання тушшю або аквареллю.

В особливих випадках використають метод фарбування кольоровою гуашшю або темперою. На кресленні генплану рекомендується показувати горизонталі. Обов'язково вказувати орієнтацію по сторонах світла.

Генеральний план розташовують на листі так, щоб лінія «південь-північ» була спрямована знизу нагору. Допускається давати зображення генерального плану при іншому положенні напрямку «південь-північ». У всіх випадках цей напрямок указують стрілкою. Стрільцеві рекомендується розміщати в лівій частині листа. На генеральному плані зображують діаграму, що показує кількість вітрових днів у відсотках для даної місцевості й напрямок вітру щодо сторін світла протягом року. Ця діаграма називається трояндою вітрів. Відомості про вітер відкладаються в масштабі від прийнятої за центр крапки назустріч вітру. У такий спосіб відкладений відрізок показує напрямок до центра троянди вітрів і тривалість дії вітру у відсотках щодо сторін світла. Сума всіх відрізків у різних напрямках повинна рівнятися 100%. При наявності на кресленні генплану троянди вітрів стрілку «південь-північ» не показують. Напрямок орієнтації, тобто лінію «південь-північ», у всіх випадках указують стрілкою.

ДОДАТКИ:

Рис. 1. Положення, розміщення форматів і штампів:

а — рекомендують до архітектурних креслень; б, в — форми 1, 2 ОСНОВНИХ написів у штампах технічних креслень і заголовних аркушів текстових документів; г- форма 2а для штампів наступних аркушів текстових документів

Рис. 2. План типового поверху правої торцевої секції (з розміщенням меблів)

Рис. 3. Приклад виконання плану поверху житлового будинку.

Рис. 4. Приклад оформлення плану мансардного будинку з еркером

Рис. 5. Приклад оформлення розрізу будинку

Рис. 6. Приклад оформлення розрізу будинку

Рис. 7. Архітектурний, або контурний, розріз будинку

Рис. 8. Конструктивний розріз будинку

Рис. 9. Послідовність виконання схематизованого розрізу

Рис. 10. Приклад оформлення архітектурного генплану

Рис. 11. Приклад оформлення Ѕ креслення форматки

Рис. 12. Приклад оформлення дендроплану

Рис. 13. Приклад оформлення дендроплану

Рис. 14. Приклад оформлення фрагменту дендроплану

Рис. 15. Приклад оформлення фрагменту дендроплану

Рис. 16. Приклад різних видів замощення в залежності від характеру матеріалу

Рис. 17. Приклад стилізації рослинності на генплані

Рис. 18. Приклад стилізації дерев на генплані

Рис. 19. Приклад стилізації дерев на фасаді і розрізі

Рис. 20. Приклад стилізації дерев на фасаді і розрізі

Рис. 21. Приклад зображення аксонометричного зображення будинку

Рис. 22. Деякі види шрифтів
ЛІТЕРАТУРА:
Держстандарт України. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень. Д СТУ Б.А.2.4-7-95. (ГОСТ 21.501-93).

Умовні графічні позначення і зображення елементів генпланів та споруд транспорту. ДСТУ Б.А.2-4-4. (ГОСТ 21.204-93).

Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем. ДСТУ Б.А.2.4-8-95. (ГОСТ 21.205-93).

Черчение для строителей. Ю.И. Короев.М., Высшая школа, 1978.

ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей. — М, 1983

ГОСТ «Система проектной документации для строительства». — М., 1977—1993
а) ГОСТ 21. 101-97. Основные требования к рабочей документации;

б) ГОСТ 21. 501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей;

в) ГОСТ 21.204-93. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и транспорта.

Бриллинг Н.С., Балягин С.Н. Черчение: Справ, пособие. — М.: Стройиздат, 1994,

Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение: Учеб. для вузов. — 4-е изд. — М.: Стройиздат, 1990.

Будасов В.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П. Строительное черчение: Учеб. Для вузов. — 5 изд. — М: Стройиздат, 2002.

Георгиевский О.В. Правила оформления архитектурно-строительных чертежей. — М.: Изд. «Интербук-бизнес», 1996.

Георгиевский О.В. Единые требования к оформлению строительных чертежей: Учеб. пособие. — М.: Стройиздат, 2002.

Георгиевский О.В., Крылова О-В., Бурова Н.М. Сборник задач по строительному чер­чению. — М.: Стройиздат, 2003.

Георгиевский О.В., Розина Г.Н., Смирнова Л.В. Художественно-графическое оформ­ление строительных чертежей: Методические указания для студентов строительных специальностей. — Изд. МИСИ, 1990.

Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. — М.: Высшая школа, 1980.

Короев Ю.И. Строительное черчение и рисование: Учеб. — М.: Высшая школа, 1983.

Саркисова И.С. Основы архитектурно -конструктивно го проектирования: Метод, ука­зания - МГСУ, 2002.

Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации в строитель­стве: Учеб. пособие для студентов строительных специальностей вузов. — Л.: Стройиз­дат, 1985.
Завідувач кафедрою _____________________

Я.В. Коритнюк

В.О. доцента _____________________

О.Я. Роздорожнюк

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации