ГКД 34.35.512-2002 Засоби захисту від перенапруг у електроустановках 6-750 кВ - файл n1.doc

приобрести
ГКД 34.35.512-2002 Засоби захисту від перенапруг у електроустановках 6-750 кВ
скачать (1377 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1377kb.08.09.2012 18:17скачать

n1.doc

  1   2   3   4


Міністерство палива та енергетики України

ГКД 34.35.512-2002
ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 6-750 кВ
Інструкція з монтажу та експлуатації


Київ

2002

 1. ЗАМОВЛЕНО

 2. РОЗРОБЛЕНО

 3. ВИКОНАВЕЦЬ

 4. УЗГОДЖЕНО

5 ЗАТВЕРДЖЕНО
ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

6 НА ЗАМІНУ

Передмова

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ҐРІФРЕ»)

Донбаською електроенергетичною системою

К.Д. Вольпов

Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Ю.А. Андрійчук Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч Управлінням з питань розвитку та експлуатації електроенергетики Департаменту з питань електроенергетики, С.Я. Меженний Управлінням науково-технічної політики та екології Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, Ю.Г. Куцан Об'єднанням енергетичних підприємств «ҐРІФРЕ», Г.П. Хайдурова Госпрозрахунковим підрозділом «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект», В.І. Білоусов

Наказом Мінпаливенерго У країни

від 17 грудня 2002 року № 731, С.Ф. Єрмілов.

РД 34.35.514 Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений: И 34-70-021-

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2007 рік



МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ




Про затвердження галузевого

нормативного документа

"Засоби захисту від перенапруг в

електроустановках 6 - 750 кВ .

Інструкція з монтажу та експлуатації"

Для забезпечення підвищення надійності та стійкості електромереж і енергосистем фахівцями Донбаської електроенергетичної системи розроблено нормативний документ ГКД 34.35.512 - 2002 " Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6 - 750 кВ . Інструкція з монтажу та експлуатації " (далі - Інструкція) .

З метою впровадження нормативно - технічного документа на підприємствах електроенергетичної галузі Мінпаливенерго України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і ввести в дію галузевий керівний документ ГКД 34.35.512-2002 "Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6-750 кВ . Інструкція з монтажу та експлуатації " , який набирає чинності через ЗО днів з дати підписання цього наказу .

 2. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусову) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівних
  документів Мінпаливенерго .

 3. Енергетичним компаніям і підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, замовити Об'єднанню енергетичних підриємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Інструкції і оплатити необхідні витрати на їх розробку та тиражування .

 4. Об'єднанню ' енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Інструкції енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати . Спільно з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників .

Термін - ЗО днів від дати підписання цього наказу .

 1. Визнати таким, що не застосовується на території України, РД 34.35.514 " Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений . И 34-70-021-85 " , затверджений Головним технічним управлінням з експлуатації енергосистем Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 27.08.85.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.

Міністр

С. Єрмілов

Зміст

 1. Сфера застосуванння

 2. Нормативні посилання

 3. Скорочення

 4. Загальні положення

 5. Апарати для захисту від перенапруг




 1. Вентильні розрядники

 2. Обмежувачі перенапруг нелінійні

 3. Застосування вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг нелінійних

 4. Основні вимоги до установлення вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

 5. Основні вимоги до монтажу вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

 6. Експлуатаційний нагляд і технічна документація

 7. Випробування вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

 8. Особливі випадки

 9. Правила зберігання і транспортування вентильних розрядникі обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток А Основні відомості про побудову та принцип дії вентильнихрозрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток Б Найбільші припустимі відстані від захисних апаратів 35-750 кВдоустаткування, яке захищається

Додаток В Проведення обов'язкових пофазних випробувань з метоюустановлення значень струмів провідності (витоку) ВР(ОПН) при напрузі промислової частоти 50 Гц, яка прикладається від стороннього джерела струму, за ступенями

Додаток Г Порядок розкриття та оцінення стану імітаторів розрядників серії РВМК

Додаток Д Форма паспорта-картки випробувань вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток Е Випадки заборони на застосування захисних апаратів типу ОПН110-500 кВ

Вступ

Інструкція И 34-70-021- 85, видана в 1986 p., значною мірою застарі-па, у ній недостатньо враховані кліматичні та екологічні умови експлуа­тації на території України.

У зв'язку з цим назріла необхідність з розроблення галузевої інструкції з монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг і введення її в дію для застосування при спорудженні та експлуатації електроустано­вок 6—750 кВ на підприємствах Мінпаливенерго України.

Під час розроблення інструкції використано чинні вітчизняні та за­кордонні нормативні документи та публікації з даної тематики за 1990-99 pp., роботи провідних у цій галузі наукових організацій та заводів-виготовлювачів, а також матеріали з узагальнення досвіду експлуатації вентильних розрядників (ВР) та обмежувачів перенапруг нелінійних (ОПН) 6-750 кВ у енергооб'єднаннях України.

Інструкція вперше регламентує застосування випробувань захисних апаратів 35-750 кВ під робочою мережевою напругою, без виведення їх з роботи, що дає змогу істотно знизити експлуатаційні та ремонтні витра­ти. Здійснення цих заходів забезпечується розробленням та практичною перевіркою нових критеріїв оцінення стану ВР і ОПН, а також відповідних норм відбракування.

Матеріали з вимірювання струму провідності ВР і ОПН від сторон­нього джерела випробної напруги промислової частоти за ступенями підготовлено за участю інженерів A.M. Недуха та Л.В. Хрущової (Цен­тральні електромережі ГАСК Донецькобленерго).

Значну роботу з підготування графічних матеріалів і таблиць ви­конано начальником служби діагностики ДЕС А.Н. Болдирєвим та інж. І.Г.Ярошинською.

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 6-750 кВ

Інструкція з монтажу та експлуатації

Чинний від 17 грудня 2003 року

1 Сфера застосування

Ця інструкція поширюється на об'єкти електроенергетичної галузі.

Інструкція призначається для персоналу служб ізоляції, захисту від перенапруг і випробувань електрообладнання електростанцій та елект­ричних мереж, який займається експлуатацією засобів захисту від пере­напруг.

В інструкцію внесено зміни та доповнення, які враховують практику експлуатації сучасних засобів захисту від перенапруг, вимоги нових і пе­реглянутих стандартів і технічних умов на конкретні види і типи за­собів захисту від перенапруг.

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 1516.1-76 (СТ СЭВ1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5799-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6110-87, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88). Электро­оборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроус­тановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции;

ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77, СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 6136-87 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кли­матических факторов внешней среды;

ГОСТ 16357-83 (СТ СЭВ 5713-86) Разрядники вентильные переменно­го тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия;

ГОСТ 20690-75 (СТ СЭВ 1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88) Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

РД 34.20.302 Нормы испытания электрооборудования-5-е изд. -Затв. Міненерго СРСР 03.03.78. - 3 наступними змінами*;

РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических стан­ций и сетей. 14-е изд., перераб. и доп.-Затв. Міненерго СРСР 20.02.89-3 наступними змінами;

ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінно­го струму з вищою напругою 6-750 кВ.-Затв.Міненерго України 05.09.94.

Правила устройства электроустановок, 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986.-С изменениями и дополнениями;

З Скорочення

У цій інструкції подано такі скорочення:

ABH - апарат високої напруги;

АГП - автомобільний гідропідйомник;

АЗП - апарати для захисту від перенапруг;

ВАХ - вольтамперна характеристика;

BE- вентильний елемент;

ВН - висока напруга;

ВР- вентильний розрядник;

ВСХ - вольтсекундна характеристика;

ЕМЛ - електромагнітний лічильник;

ВРП - відкритий розподільний пристрій;

ЗРП- закритий розподільний пристрій;

IE - іскровий елемент;

ІП - іскровий проміжок;

ІПВР - іскровий проміжок вентильного розрядника;

ІПОД - іскровий проміжок з обертовою дугою;

ІПП - іскровий проміжок підпалювальний;

ІПРД - іскровий проміжок із дугою, що розтягується;

*3 01.09.02 чинний ГКД 34.20.302-2002 «Норми випробування електрообладнання», затв. наказом Мінпаливенерго України №503 від 28.08.02. — Ред.

HP- нелінійний резистор;

НРР - нелінійний робочий резистор;

ОЕ - основний елемент;

ОІП - одиничний іскровий проміжок;

ОПН - обмежувач перенапруг нелінійний;

ОПНВ - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту випрямних блоків;

ОПНІ - обмежувач перенапруг нелінійний з іскровою приставкою;

ОПНН - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту ізоляції ней­тралі трансформаторів;

ОПНП- обмежувач перенапруг нелінійний полегшений;

ОПН-КС-10 - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту кабель­них мереж;

ОПН-СН- 6 - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту ізоляції ус­таткування систем власних потреб електростанцій та обертових машин;

ОПНР-6-10 - обмежувач перенапруг нелінійний для захисту ізоляції розподільних мереж;

ОР - одиничний резистор;

ПВЛ - пересувна високовольтна лабораторія;

ПІОН - пустотілий ізолятор опірний зовнішньої установки;

ПЛ - повітряна лінія;

РВЕ - розрядник вентильний електровозний;

РВМ - розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги;

РВМА- розрядник вентильний магнітний модифікації «А»;

РВМЕ - розрядник вентильний - магнітний електровозний;

РВМГ- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги грозовий;

РВМК- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги комбінова­ний для обмеження короткочасних комутаційних перенапруг;

РВН - розрядник вентильний низьковольтний;

РВО- розрядник вентильний полегшений;

РВП - розрядник вентильний підстанційний;

РВР, РР - реєстратори спрацьовування розрядників;

РВРД - розрядник вентильний з дугою, яка розтягується;

РВС - розрядник вентильний станційний;

РП - розподільний пристрій;

ТВК- тепловізійний контроль;

ШНР- шунтуючий нелінійний резистор;

ШО - шунтуючий опір.
4 Загальні положення

Підвищення напруг, які впливають на ізоляцію електроустановок і елек­троустаткування понад номінальне експлуатаційне значення, виникає як із зовнішніх (грозові розряди), так і внутрішніх (перемикання в мережі або аварійні режими та пов'язані з ними перехідні процеси) причин. У цій інструкції розглядаються ті напруги, які становлять небезпеку для ізоляції та визначаються як перенапруги.

Надійність експлуатації електроустаткування багато в чому залежить від можливості зниження рівня перенапруг, що впливають на його ізоля­цію, який забезпечується застосуванням захисних апаратів-розрядників або обмежувачів, що мають досить стабільні захисні характеристики про­тягом усього строку служби. У той же час на ізоляцію електроустаткуван­ня постійно впливають підвищена температура, вібрації, підвищена во­логість, тривала дія електричного поля з нормальними або підвищеними градієнтами (напруженостями), а також короткочасні імпульси грозових та комутаційних перенапруг і тривалі (протягом десятків секунд і навіть хвилин) ферорезонансні перенапруги. У результаті під час тривалої екс­плуатації відбувається старіння ізоляції, внаслідок чого втрачаються її властивості. У даних умовах необхідну надійність експлуатації можна за­безпечити у випадку, якщо поточні значення електричної стійкості ізо­ляції стосовно рівнів напруг, які впливають, мають запас не менше 20-25%, передбачений вимогами координації ізоляції.

Завданням експлуатаційного персоналу є підтримка незмінним зада­ного співвідношення протягом усього строку експлуатації устаткування, яке досягається шляхом здійснення періодичних, позачергових і конт­рольно-профілактичних випробувань як ізоляції, так і захисних апаратів.

5 Апарати для захисту від перенапруг

Як АЗП найбільш ефективним є застосування ВР і ОПН.

5.1 Вентильні розрядники

Призначені для захисту ізоляції від грозових та короткочасних кому­таційних перенапруг. ВР можуть експлуатуватися на відкритому повітрі на висоті до 1000 м над рівнем моря. Кліматичне виконання та катего­рія розміщення ВР повинні відповідати нормальним значенням кліматичних чинників зовнішнього середовища в місці установлення відпові­дно до вимог ГОСТ 5150.

Номінальна напруга ВР, їх пробивні та залишкові напруги (ГОСТ 16357) повинні відповідати найбільшим робочим напругам і рівням елек­тричної стійкості ізоляції електроустаткування (ГОСТ 1516.1).

5.2 Обмежувачі перенапруг нелінійні

ОПН призначено для захисту від грозових і комутаційних перенапруг ізоляції електроустаткування електроустановок 6-750 кВ змінного стру­му промислової частоти 50 Гц.

ОПН можуть застосовуватись у ВРП або ЗРП, з урахуванням обме­жень Корніловського фарфорового заводу-виготовлювача (ТУ/16-521/259 - 79) на висоті до 1000 м над рівнем моря. Кліматичне виконання - відпо­відно до ГОСТ 15150 - 69.

При розміщенні ОПН у ВРП з навколишнім середовищем, яке забруд­нюється, за ступенем забруднення середовища потрібно вибирати відпо­відний тип ОПН.

5.3 Застосування вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

ВР і ОПН застосовуються відповідно до класу напруги, номінальної напруги, типу виконання електрообладнання, яке захищається, та місця установлення.

Для захисту ізоляції електроустаткування змінного струму частотою 50 Гц до 1,0 кВ (включаючи 0,38 та 0,66 кВ), незалежно від режиму нейтралі мережі, потрібно застосовувати розрядники серії РВН-0,5 і РВН-1 відповід­но. Для захисту РП та трансформаторних підстанцій 6 та 10 кВ від грозо­вих перенапруг необхідно установлювати розрядники серій РВП, РВО або РВМ за номінальною напругою електроустановки, а також імпортні розряд­ники, придатні до використання при заданому режимі нейтралі мережі.

Захист ізоляції обертових машин напругою 6-24 кВ здійснюється за допомогою ОПН відповідної номінальної напруги та виконання. У зв'язку з тим що розрядники типу РВРД виявились дуже ненадійними в експлуа­тації (Циркулярний лист Головтехуправління Міненерго СРСР від 12.01.83 p. N 8-8/6 «Об ограничении применения разрядников типа РВРД»), застосовувати їх не рекомендується.

РП та трансформатори 15-35 кВ захищаються розрядниками серії РВС або РВМ відповідно до номінальної напруги електроустаткування.

ВР серій РВЕ-25М, РВ-25 і РВМЕ-25 призначено для захисту ізоляції електроустаткування від грозових і короткочасних внутрішніх перенап­руг, під час експлуатації їх в умовах вібрацій (на корпусі електровоза, на кришках трансформаторів або автотрансформаторів (AT), на конструкці­ях, аналогічних конструкціям з AT і т.п.).

РУ 110, 150 та 220 кВ, а також силові трансформатори (AT) 110, 150 та 220 кВ з внутрішньою ізоляцією, виконаною з випробними напругами (ГОСТ 1516) захищаються від перенапруг розрядниками серій РВС 110, РВС 150 та РВС 220 кВ.

Трансформатори (AT) з ізоляцією (ГОСТ 1516.1) потрібно захищати за допомогою розрядників серій РВМГ 110, 150, 220, 330, 500 та 750 кВ (РВМК 330, 500 та 750 кВ - для захисту від комутаційних перенапруг на приєднаннях шунтуючих реакторів) відповідно. Враховуючи те, що заз­начені розрядники знято з виробництва заводу-виготовлювача, за необ­хідності, можна використовувати ОПН за напругою електроустаткуван­ня, що захищається, якщо для їх застосування сприяють місцеві умови.

У РП, тимчасово експлуатованих на зниженій напрузі щодо класу опір­ної та підвісної ізоляції, номінальна напруга ВР або ОПН повинна відпов­ідати номінальній напрузі силових і вимірювальних трансформаторів.

Для захисту ізоляції нейтралі обмоток трансформаторів 110-220 кВ ВР або ОПН вибирають відповідно до класу ізоляції нейтралі, найбіль­шого можливого значення напруги частоти 50 Гц між нейтраллю та зем­лею в нормальних та аварійних режимах електроустановки, найбільшої припустимої напруги на ВР (напруги гасіння) та мінімального значення пробивної напруги цього розрядника при промисловій частоті 50 Гц, з урахуванням координації випробних напруг ізоляції з залишковими на­пругами розрядників, при найбільших можливих імпульсних струмах, але не більших ніж 1 кА.

За умовами надійного гасіння дуги супровідного струму найбільша при­пустима напруга (напруга гасіння) розрядника повинна бути не менше:

-80 % UHp -для мереж з ефективно заземленою нейтраллю (з коеф­іцієнтом заземлення не більше 0,8) напругою 110 кВ і вище.

Напруга гасіння розрядника повинна бути не менше ніж максималь­не можливе значення напруги промислової частоти в місці його уста­новлення.

У мережах 110 кВ і вище при оперативних або автоматичних відклю­ченнях приєднань ПЛ або трансформаторів (AT), незважаючи на вжиті заходи, можливе як ненавмисне виділення ділянок мережі без трансфор­маторів із заземленою нейтраллю, так і випадки неповнофазного підклю­чення трансформаторів (AT) або ПЛ, при яких на ізоляції незаземленної нейтралі обмотки ВН виникає довготривала напруга, яка досягає значень, близьких до випробної однохвилинної напруги (ГОСТ 1516.1). Цей стан не може бути негайно ліквідовано існуючими засобами традиційної авто­матики й у той же час він являє велику небезпеку як для ізоляції нейтралі обмотки ВН, виконаної по класу напруги 35 кВ, так і для розрядника ней­тралі, яка не відповідає щодо найбільшої припустимої напруги (напруги гасіння). Застосування в нейтралі відповідного ОПН також не вирішує про­блеми, тому що напруга, яка виникає на ОПН, припустима для нього про­тягом не більш 1-2 хв. Якщо після закінчення зазначеного часу цей стан не буде усунуто, то можуть статися вибухи та пожежі, які викличуть по­шкодження устаткування.

Порівняльний аналіз показує, що оптимальними для захисту відпо­відної ізоляції нейтралі обмотки трансформаторів можна вважати такі ком­плектовки елементів розрядників серії РВС:

Зазначені розрядники відокремлено від спрацьовувань при промис­ловій частоті і скоординовано по залишковій напрузі при протіканні імпульсних струмів не вище 1 кА. При цьому необхідно враховувати, що в схемах електроустановок, де можливі неповнофазні переключен­ня комутаційних апаратів (повітряних вимикачів, відокремлювачів і т.п.) потрібно використовувати пристрої автоматичного заземлення нейтралі, які спрацьовують при досягненні на ній 75 % і більше фазної напруги. Ці пристрої запобігають руйнуванню розрядників, установлених у нейт­ралі.

Застосовувати для захисту нейтралі більш важкі та дорогі розрядники або ОПН недоцільно.

Якщо в електроустаткуванні передбачається використання розрядників серій РВМ, РВМГ або РВМК, то в одному комплекті разом з ними доцільно встановлювати і ОПН. Якщо передбачається використання розрядників серії РВС, то аналогічно можна застосовувати і РВМГ. Однотипні елементи розрядників серій РВС або РВМГ різних груп можуть комплектуватись відповідно у фази, якщо різниця їхніх опорів або струмів провідності не виходить за межі ± ЗО % нормованого значення, а значення пробивних напруг при промисловій частоті відповідають вимогам інструкції заводу-виготовлювача.

Основні електричні характеристики ВР наведено в таблицях А. 1 і А 2 (додаток А).

5.4 Основні вимоги до установлення вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

ВР і ОПН установлюються у ВРП, ЗРП на спеціальних конструкціях! стояках, або на огороджених фундаментах висотою не менше ніж 300; мм від рівня планування підстанції з урахуванням вимог захисту розрядників від зливових вод та висоти снігового покриву.

ВР та ОПН, у яких нижню крайку фарфорового кожуха розташовано над рівнем планування підстанції на висоті понад 2500 мм, можна вста­новлювати без постійних огороджень.

Відстані в просвіті між фазами розрядників (ОПН) або від розрядників (ОПН) до заземлених або інших елементів підстанцій, які знаходяться під напругою, повинні бути не менше ніж значення, зазначені в таблицях 1-3. Найменші відстані в просвіті струмоведучих частин до різних еле­ментів ВРП (підстанцій), захищених за допомогою ОПН, ОПНП і ОПНІ, визначені відповідно до нормативно-технічного документа ВГПІ «Энергосетьпроект» N 23-09/1-87 від 23.01.87 «О проектировании распредустройств 110-750 кВ с укороченными изоляционными промежутками за счет применения новых защитных апаратов типа ОПН».

ВР і ОПН опірного типу установлюють у колони строго вертикально, їх ошиновку у ВРП потрібно виконувати гнучким мідним, алюмінієвим або сталевим проводом, перетин якого (за умовами корони) приймають не менше ніж зазначений у таблиці 4.

Спуски до ВР і ОПН повинні укріплюватись з розрахованою слабиною, щоб уникнути як небезпечного одностороннього тяжіння, так і невиправда­них розгойдувань проводів. Ошиновку ВР і ОПН 6-10 кВ у ВРП та всіх інших напругу ЗРП рекомендується виконувати жорсткими мідними або алюмініє­вими шинами.

Значення тяжіння в горизонтальному напрямку приєднаного до ВР або ОПН провода не повинне перевищувати значень, наведених у таблиці 5. І

Таблиця 1 - Найменші припустимі відстані в просвіті між ВР, між розрядниками та струмоведучими і заземле­ними частинами устаткування підстанції, а також між розрядниками та постійним огородженням

Відстань


Ізоляційні відстані, мм, для номінальної напруги, кВ

3

6

10

20

35

110

150

220

330

500

750

ЗРП

Від розрядників до заземлених частин

65

90

120

180

290

700

1100

1700

-

-

-

Між розрядниками та від розрядників до струмоведучих частин інших фаз

70

100

130

200

320

800

1200

1800

-

-

-

Від розрядників до суцільних огороджень*

95

120

150

210

320

730

1130

1730

-

-

-

Від розрядників до сітчастих огороджень*

165

190

220

280

390

800

1200

1800

-

-

-

ВРП**

Від розрядників до заземлених частин або до сітчастих огороджень заввишки не менше ніж 2000 мм*

200

200

200

300

400

900

1300

1800

2500

3750

5500

Між розрядниками та від розрядників до струмоведучих частин інших фаз

220

220

220

330

440

1000

1400

2000

2800

4200

8000

Від розрядників до сітчастих огороджень заввишки до 1600 мм*

950

950

950

1050

1150

1650

2050

2550

3250

4500

6250

можуть прийматися за діючим значенням напруги на елементах (виходячи з рівномірного розподілу напруги по елементах розрядника). **) Відстані наведено для жорсткої ошиновки.

Таблиця 2 - Найменші відстані в просвіті від струмоведучих частин до різних елементів ВРП (підстанцій), захищених обмежувачами перенапруг типів ОПН, ОПНП і ОПН, ОПНІ

Відстань

Ізоляційна відстань, мм, для номінальної напруги, кВ, при встановленні обмежувачів

110

150

220

330

500

750

ОПН

ОПН

ОПН

ОПН

ОПН,

ОПН та

ОПНП

ОПНІ

ОПН,

ОПН та

ОПНП

ОПНІ

Від струмоведучих частин, елементів обладнання та ізоляції, які знаходяться під напругою, до заземлених постійних внутрішніх І зовнішніх огороджень заввишки не менше ніж 2000 мм, а також стаціонарних міжкоміркових екранів І протипожежних перегородок

600

800

1200

2000

3000

3000

5200

5200

Від струмоведучих частин або елементів обладнання та ізоляції, які знаходяться під

напругою, до всіх Інших заземлених конструкцій

600

800

1200

1600

2700

2700

4500

4500

Між струмоведучими частинами різних фаз

750

1050

1600

2200

3400

2800

6000 6500*

5500 6000*

Від струмоведуючих частин, елементів обладнання та Ізоляції, які знаходяться під напругою, до постійних внутрішніх огороджень зав­вишки до 1 600 мм і до обладнання, яке транспортується

1350

1550

1950

2350

3450

3450

5250

5250

Між струмоведучими частинами різних кіл у різних площинах при обслуговуванні нижнього кола та невимкнутого верхнього

1800

2000

2400

2800

3900

3900

6000

5700

Від неогороджених струмоведучих частин до землі або покрівлі будинків при найбільшому провисанні проводу

3300

3500

3900

4700

5700

5700

7900

7900

Від струмоведучих частин до верхньої крайки зовнішнього забору, між струмоведучими частинами та будинками і спорудженнями

2600

2800

3200

4000

5000

5000

7200

7200

Між струмоведучими частинами різних кіл у різних площинах, а також між струмоведучими частинами різних ланцюгів по горизоналі при обслуговуванні одного ланцюга та невимкнутого іншого

2600

2800

3200

3600

4700

4700

6500

6500

Від одного контакту та ножа роз'єднувача у вимкнутому положенні до ошиновки, яку приєднано до другого контакту

850

1150

1650

2450

3750

3100

6600

6000

*) Для паралельної ошинковки довжиною більше ніж 20 м. Примітка. При проектуванні ВРП 330 кВ і вище відстані між струмоведучими частинами різних фаз та від стру­моведучих частин до заземлених конструкцій потрібно вибирати, як правило, з урахуванням можливості прове­дення робіт під напругою на ізолюючих підвісках (гірляндах ізоляторів).


Таблиця 3 - Найменша відстань у просвіті від струмоведучих частин до різних елементів ЗРУ, захищених обмежувачами перенапруг типу ОПН (ошиновка жорстка)

Відстань

Ізоляційна відстань, мм, для номінальної напруги, кВ

110

150

220

Від струмоведучих частин до заземлених конструкцій та частин будинку

600

800

1200

Між провідниками різних фаз

750

1050

1600

Від струмоведучих частин до суцільних огороджень

650

850

1250

Від струмоведучих частин до сітчастих огороджень

700

900

1300

Між неогородженними струмоведучими частинами різних кіл

2750

3050

3600

Від неогороджених струмоведучих частин до підлоги

3100

3300

3700

Від неогороджених виводів із ЗРУ до землі (при виході їх не на територію ВРУ та при відсутності проїзду під виводами)

5400

5600

6000

Від контакту та ножа роз'єднувача у відключеному положенні до ошиновки, приєднаної до другого контакту

850

1150

1800


Таблиця 4 - Найменші перерізи проводів ошиновки розрядників

Номінальна напруга електроустановки, кВ


Кількість проводів у фазі, шт


Найменший переріз проводу,мм2

110

1

95

150

1

120

220

1

240

330

1

2

3

600

240

150

500

2

3

640

400


Таблиця 5 - Найбільше припустиме тяжіння в горизонтальному напрямку проводу, приєднаного до ВР або ОПН

Клас напруги ВР (ОПН), кВ

Найбільш припустиме тяжіння в горизонтальному напрямку, Н

до 1986 р.

з 1986р.

3-60*

300

300

110-220*

300

500

110-330**

500

500

110-500*

500

500

330-500*

500

1000

500**

1000

1000

750*

1000

1500

*) ВР.

**)ОПН.

Зміни в схемі установлення багатоелементних розрядників або ОПН, які відрізняються від прийнятої за інструкцією заводу-виготовлювача, не­обхідно з ним погоджувати.

При установленні на ПЛ ВР 3-6-10 кВ типів РВП і РВО кріпляться хомутами до спеціальної траверси; ВР 15-20-35-110-150 кВ типів РВС, РВМГ або ОПН установлюються на виносних кронштейнах-траверсах, які прикріплюються до стовбура ґратчастих опор, або на спеціальних пло­щадках, змонтованих усередині АП-подібних дерев'яних опор, або на об­городжених стояках, розташовуваних безпосередньо біля опор.

Шина заземлення кожної фази ВР або ОПН установленого для захи­сту ізоляції трансформатора (AT) приєднується до заземлюючого конту­ру підстанції по найкоротшому шляху так, щоб місце її приєднання знахо­дилось між точками вмикання заземлюючих провідників порталу і трансформатора.

ВР або ОПН приєднуються до ошиновки підстанції, залежно від місця їх установлення, таким чином: до збірних шин - через свої роз'єднувачі або загальні з трансформаторами напруги; до ошиновки трансформа­торів (AT) - глухими відгалуженнями без роз'єднувачів; незалежно від місця установки - спеціальними захватами (рисунок 1), які дають змогу вмикати і вимикати захисний апарат за допомогою ізолюючої штанги, в електроустановках із забрудненою атмосферою.

Місце установлення ВР або ОПН у РП вибирається, виходячи з най­більших припустимих відстаней до електрообладнання, що захищається, з урахуванням можливості зручного приєднання та безпечного обслуго­вування. Відстані від ВР визначаються згідно з "Правилами устройства элек­троустановок" (таблиці Б.1-Б.З), а від ОПН -згідно з «Руководством по защи­те электрических сетей 6 - 1150 кВ от грозовых и внутренних напряжений. Том.3.Справочные материалы» (М.:РАО «ЕЭС Рос­сии»,1993) (таблиці Б.4-Б.6 додатка Б). Необхідно також враховувати пункт 2.3.6 ГКД 341.004.001-94 про кількість комплектів ОПН у схемах РП.

1-захват; 2 - губка захвата; 3 - отвір з різбленням для гвинта; 4 - гвинт захвата; 5 - шпилька; б - болт; 7 - апаратний затискач

Рисунок 1 -Захватдля вмикання ВР
При цьому очевидно, що захисні апарати необхідно розташовувати якнайближче за ошиновкою приєднання до устаткування, яке захищаєть­ся, відстань до яких, при будь-яких змінах у електричній схемі РП, не повинна перевищувати найбільш припустиму.

Необхідно враховувати те, що між AT і ВР або ОПН, призначеними для захисту їх ізоляції, не повинно бути комутаційних апаратів (роз'єдну­вачів, відокремлювачів, вимикачів).

З метою забезпечення можливості проведення випробувань ВР і ОПН безпосередньо під робочою напругою без вимикання з мережі, вони по­винні мати ізолюючу основу, розраховану на однохвилинну випробну на­пругу 8-10 кВ частотою 50 Гц. Це випробування можна замінити пере­віркою мегомметром 2500 В, вимкнувши ВР або ОПН, причому отримане значення повинне бути не менше ніж 10 МОм.

Для узагальнення та аналізу досвіду експлуатації захисних апаратів у коло їх заземлення вбудовуються реєстратори спрацьовувань, у ВР-35 кВ і вище, апаратів для захисту обертових машин - 6 - 24 і особливо відповідального електроустаткування 6-10 кВ. Схему установлення реє­страторів, яка дає змогу знімати їх для ревізії та встановлювати знову без зняття робочої напруги, наведено на рисунках 2 і В.1 (додаток В.)

Біля розрядників 330 кВ та вище типу РВМК у колах заземлення по­слідовно встановлюються імітатори, призначені для контролю запасу про­пускної спроможності нелінійних робочих резисторів (НРР), про що док­ладно викладено в А.9 (додаток А) та додатку Г.

5.5 Основні вимоги до монтажу вентильних розрядників і об­межувачів перенапруг нелінійних

Монтаж ВР та ОПН необхідно виконувати строго відповідно до вимог інструкцій заводу-виготовлювача та вказівок цієї інструкції, які уточню­ються за необхідності в кожному конкретному випадку.

Після закінчення монтажу провадяться приймально-здавальні випро­бування ВР та ОПН у обсязі відповідно до вимог інструкції заводу-виго­товлювача та даної інструкції.










363,0

210,0

80

1010,0

191,0

1,0

1,0

2,78

2,38







363,0

210,0

105,0

1010,0

382,0

1,0

1,0

2,78

3,60







363,0

210,0

105,0

1010,0

360,0

1,0

1,1

2,78

3,11










420,0

420,0

420,0

1260,0

900,0

1,0

1,1

3,0

1,94










525,0

525,0

525,0

1510,0

1080,0

1,0

1,1

2,87

1,87




ОПН-СН-6

ОПН- КС-6

опн-кс*-10

опн-кс-10

3000

230

305

430

620

825

825

-

-

5000

250

330

460

650

860

860

1280

1300

7000

-

-

-

-

865

865-720*

-

-

10000

280

365

500

700

920

920

1320

1350

15000

-

-

-

-

980

980

1380

1420

30000

-

-

-

-

-

-

1550

1600

Кратність залишкової напруги, стосовно Uн р.ф.А:

























5000

2,42

2,35

2,24

2,19

2,0

2,0

2,0

2,02

1000

2,71

2,6

2,43

2,36

2,15

2,15

2,15

2,21

Пропускна спроможність (амплітуда струму А): при 20 імпульсах струму на хвилі, мкс:

























1200/2500

280

350

420

630

1200

1340

2100

1450

16/40

-

-

-

8000

15000

15000

15000

15000

8/20

5000

5000

5000

-

-

-

-

-

Струму на хвилі 8/20 мкс

15000

15000

15000

24000

30000

30000

40000

30000

Маса, кг

115

150

215

1320

1700

1900

2900

2900

Висота, мм

1525

2080

2855

4200

5550

5550

8470

8470

Номер рисунка

А.30

А.30

А.30

А.30

А.31

А.31

А.31

А.31

*У знаменнику зазначено напругу на частині ОПН, яка примикає до лінії.

Іримітка 1 . ОПН є апаратами для глибокого (1,6— 1 ,85 иф) обмеження комутаційних перенапруг з кращими грозозахисними характеристиками, ніж у традиційних розрядників. ОПН і ОПНІ відрізняються схемою з'єднання. ОПНІ обмежують також міжфазні перенапруги (ОПНІ-50О-ДО 1260 кВ при струмі 1200А). Довжина шляху витоку ізоляції ОПН — не менше 1 ,8 см/кВ.

Іримітка 2. Пробивні напруги IE ОПНІ-50О становлять, не менше: при 5О Гц-75 кВ діючих, на косокутній хвилі 80О-1200 мкс -100 кВ.

Примітка 3. ОПНП (полегшені) установлюються тільки в тих точках розподільного пристрою, які при будь-яких комутаціях не можуть виявитись на розімкнутому кінці лінії, яка живиться односторонньо.

Примітка 4. У ВРУ та ЗРУ електроустановок обмежувачі типів ОПН-1 10УХЛ1 , ОПН -150У1 , ОПН-22ОУХЛ1 , ОПН-ЗЗОУ1 і ОПН-5ОО не застосовуються у випадках, перерахованих у додатку Е.
Лінія під'єднується до контактного виводу болтом М12(у ОПН-35ХЛ2, ОПН-1 -11ОХЛ4 і ОПН-1-220У1) або плоскою лопаткою з двома отворами (у ОПН-110У1, ОПН-150У1 і ОПН-220У1) або з шістьома (у ОПН-ЗЗОУ1, ОПН-500У1 та ОПН-750У1). Кільцеві трубчасті екрани вирівнюють роз­поділ напруги по висоті обмежувача і з'єднуються з екраноутримувачем за допомогою скоб. Екраноутримувачі кріпляться гвинтами до верхнього фланця. Фарфорова покришка і блоки НРР, розташовані усередині , ут­ворюють елемент ОПН.

В ОПН на клас напруги 35 - 220 кВ елементи кріпляться до чавунної основи, яка має три (у ОПН-35ХЛ2) або чотири (у ОПН на 110-220 кВ) отво­ри для кріплення до фундаменту. Основи ізольовано від фундаменту за до­помогою фарфорових опірних ізоляторів ИОов-1 -7,5 (для ОПН 35-150 кВ) та КО-10-2000 (для ОПН 220-750 кВ) відповідно по 3 шт-у ОПН 35-150 кВ, по 4-у ОПН 220-500 кВ та по 6 шт. - у ОПН 750 кВ (рисунок А.17).

Заземлення ОПН здійснюється через прохідний ізолятор у днищі ниж­нього елемента. Ізоляція НРР від землі необхідна для увімкнення реєстра­торів спрацьовування і для профілактичних іспитів ОПН під напругою.

Обмежувач перенапруг типу ОПНІ-500У1 забезпечує обмеження як фазних, так і міжфазних перенапруг (рисунок А.31). При несиметричних КЗ розподіл сумарної напруги ушкоджених фаз ПЛ по ІП у випадку відсутності ємност і несиметричне.

Пробивна напруга !П відповідної гілки (з урахуванням розкиду) може виявитись вище, ніж напруга, яка впливає, і пробою ІП не відбудеться, тобто ОПН не перемкнеться в режим обмеження міжфазних перенапруг. Ємність у нейтралі «зірки» у схемі ОПНІ створить постійний підпір напру­ги, яка виключає подібний режим.

Обмежувач перенапруги типу ОПНІ-500У1 складається з двох коло­нок. Перша колонка ідентична колонці обмежувача перенапруг ОПН-500У1 і має ізольований вивід на напругу 60 кВ, який з'єднується з реєстратором спрацьовування, установленим на елементі (ІП) другої колонки, яка містить ІП. У колонці є ізольований вивід на 35 кВ для увімкнення ємності (рисунок А.31 і примітка 2 до таблиці А.6). Колонка обмежувача типу ОПНІ-750У1 по висоті складається з двох еле­ментів, а обмежувача типу ОПН-750У1 - із чотирьох. Елементи в обмежува­чах типів ОПНО-750У1 ІОПН-750У1 різні за висотою та діаметром.
А.9 Пристрої, які реєструють роботу ВР і ОПН

Пристрої вмикаються в коло заземлення цих апаратів. Іноді вони вми­каються і на високому боці. Застосовуються два види пристроїв: іміта­тор і реєстратор спрацьовування.

Імітатор - пристрій, який вказує на зниження пропускної спромож­ності НРР розрядника (рисунок А.ЗЗ). Імітатор складається з ІП з магніт­ним гасінням дуги типу РВМГ або РВМК (якщо імітатор призначено для РВМК-500ПУ1), шунтованого ШНР, і шести тервітових дисків. У імітаторі використано диски тієї ж партії HP, що й НРР даного ВР, з найвищими градієнтами. Диски з'єднано послідовно-паралельно (рисунок А.34,а). З першим диском послідовно з'єднано два, увімкнуті паралельно між со­бою, а потім послідовно три диски, відповідно з'єднані між собою пара­лельно, про що більш детально викладено в додатку В.

Через ІП і диски проходить повний струм ВР. Одиночний диск у імітаторі пропускає повний струм розрядника, тобто піддається триразовому переван­таженню по струму порівняно з трьома дисками, увімкненими паралельно, які імітують НРР розрядника. Два диски, увімкнені паралельно, піддаються перевантаженню по струму в 1,5 раза. Після ряду спрацьовувань диски ви­черпують свою пропускну спроможність. У першу чергу пробивається оди­ничний диск. Це означає, що пропускну спроможність НРР розрядника втра­чено на 1/3. Під час пробою одного з двох паралельних дисків пропускна спроможність ВР знижується приблизно на 2/3. При наступних спрацьову­ваннях ВР почнуть пробиватись диски, увімкнені паралельно потри, які іміту­ють НРР розрядника. Це рівнозначно пробою дисків у елементах ВР, що створює загрозу його руйнування. Якщо фазу РВМК не обладнано в колі заземлення спеціальним пристосуванням, що дозволяє без зняття напруги з ВР знімати імітатор для ревізії, то оцінення пропускної спроможності дисків імітатора виконується при вимкненні ВР. Імітатори використовуються тільки в комбінованих розрядниках і включаються як у коло BE, так і в коло IE.

Реєстратор спрацьовування показує число спрацьовувань ВР. Засто­совуються два типи реєстраторів спрацьовування - РВР і PP.

Реєстратор типу РВР (рисунок А.ЗЗ,б) діє таким чином. Якщо при імпульсному струмі через опір R (0,5-5 кОм), увімкнений між ВР і землею, падіння напруги в ньому виявиться більшою, ніж пробивна напруга 1П1 то реєстратор проб'ється (рисунок А.34,б).




Рисунок А.34 - Електричні схеми імітатора (а) та реєстраторів спрацьовування (б,в)



1 - прохідна втулка; 2 - контактна пластина; 3 - тервітовий диск; 4 - дріт приєднання тервітового диску до корпуса РР; 5 - дріт з'єднання електричного лічильника з виведен­ням прохідної втулки; 6 - електричний лічильник; 7 - гумове ущільнення кришки корпуса РР; 8 - оглядове скло; 9 - кришка корпуса РР
  1   2   3   4


Міністерство палива та енергетики України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации