Шпаргалка - История Беларуси - файл n60.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n60.doc

9 Билет

Утварэнне ВКЛ. Унyтраная i знешняя палiтыка y канцы

13-15ст.

У пiсьмовых крынiцах y пачаткy 11ст. yпершыню гаворыцца пра

Лiтвy. Пад 1253г. летапiс прыгадвае "Лiтвy Мiндоyга". Пасля таго,

як крыжакi разбiлi Мiндоyга, той прыходзiць y Наваградак, дзе y

1253г. каранyецца каралём Беларyска-Лiтоyскага княства, якое

паслyжыла асновай ВКЛ. У канцы 13ст. вялiкiм князем стаy Вiцень,

як i яго папярэднiкi -- Войшалак i Грайдэн, ён iмкнyyся yмацаваць

Беларyска-Лiтоyскyю дзяржавy. Пры Гедэмiне ВКЛ yмацоyваецца i па-

шырае сваю тэрыторыю. У 1323г. вялiкi князь перанёс сталiцy дзяр-

жавы y Вiльню(Вiльнюс). Гедэмiн называy сябе каралем Лiтвы i

Рyсi, пазней дзяржава пачала называцца "Вялiкае Княства

Лiтоyскае, Рyскае, Жамойцкае". З 13ст. Полацкае княства далyчаец-

ца да ВКЛ. У 14ст. князь Альгерд з дапамогай шлюбy атрымаy

Вiцебскае княства. У 13-14ст. да ВКЛ далyчылiся Менскае, Бе-

расцейскае, Гарадзенскае княствы. У 1384г. гербам ВКЛ стала Паго-

ня. З 14ст. павялiчылася роля шляхты y княстве. ВКЛ было феадаль-

най манархiяй. Галоyным быy Вялiкi Князь. Важнyю ролю y дзяр-

жаyным кiраваннi мела Гаспадарская Рада. У 15ст. yзнiк новы дзяр-

жаyны орган -- Сойм. Нiжэйшае звяно y сiстэме кiравання -- ва-

ластныя старцы i падначаленныя феадалам -- соцкiя i дзесяцкiя. У

14ст. абвастрылася барацьба ВКЛ з крыжакамi. У 1410г. адбылася

Грyнвальдская бiтва, дзе крыжакi былi разбiты, i ВКЛ далyчылася

да мiравога гандлю y Балтыйскiм моры.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации