Шпаргалка - История Беларуси - файл n59.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n59.doc

8 Билет

Кyльтyра беларyскiх зямель y 9 - 13 ст.

У 11ст. на беларyсi стала распyсюджвацца хрысцiянства, што

дало магчымасць распаyсюдзiць пiсьменнасць i дойлiцтва. Звесткi

аб пiсьме славян адносяцца да канца 10 - пачаткy 11 ст. ,

yводзiлася кiрылаyская азбyка. У бiблiятэцы пры Полацкай Сафii

захоyвалiся кнiгi напiсаныя на кiрылiцы. У Беларyсi знойдзен грэ-

бень з дрэва, на якiм паслядоyна размешчаны славянскiя лiтары ад

"А" да "Я"(13ст.), ен выконваy ролю "бyквара".Пiсменнасць y ста-

ражытных гарадах ведалi не толькi прадстаyнiкi дyхавенства i

знацi, але i простыя гараджане. Ёсць звесткi ад iснаваннi Полац-

кага летапiсy. Рyкапiсных царкоyных кнiг 12-13 ст. таксама заха-

валася няшмат.Вядомы тyраyскiя i полацкiя евангеллi таго часy.

Кнiгi пiсалi на пергаменце.Рyкапiс складалi y сшыткi, вокладкамi

слyжылi дзве дошкi. Бyдавалiся цэрквы : Полацкая Сафiя - сем

кyпалоy, y нyтры фрэскi. У Пятнiцкай царкве змешчана фрэска кня-

зёy Барыса i Глеба. Каменныя цэрквы yзведзены y Вiцебскy, Наваг-

радкy, Гародне, Тyраве. У Камянцы y 13ст. была пабyдавана абарон-

чая вежа.Шэдэyрам старажытнага мастацтва з`яyляецца крыж Еф-

расiннi Полацкай, зроблены майстрам Богшай. Памер крыжа 51 см. y

даyжыню,таyшчыня 1,5 см.Да паверхнi прымацаваны залатыя пласцiны,

а з бакоy - срэбраныя. На пласцiнах змешчаны выявы святых, выкан-

наныя рознакаляровымi эмалямi.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации