Шпаргалка - История Беларуси - файл n55.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n55.doc

64 Билет

Грамадска-палiтычнае жыцце у республiцы у сярэдзiне 60-х -

80-х гг.
Ва умовах панавання у краiне сталiнскага таталiтарнага рэжыму

грамадска-палiтычнае жыцце у республiцы вызначалася гэтым рэжы-

мам.Пасля XX з'езда партыi,якiя асудзiлi культ асобы

Сталiна,наступiла так званая "хрушчоуская адлiга",спынены арыш-

ты,людзi сталi бльш свабодна ваказваць свае думкi.Але далей нека-

торага паслаблення кантролю зверху справа не пайшла,таталiтарная

сутнасць засталася непахiснай.Пасля 1964г. калi да улады прыйшоу

Брэжнеу,"адлiга" у грамадскiм жыццi стала прызнавацца непатрэбнай

раскошай.Узмацнiлiся ганеннi па палiтычных матывах.Партыя,якая

захавала уладу,атрыманую з рук Сталiна,уступаць яе нiкому не

збiралася. Саветы,прафсаюзы,камсамолы толькi на словах абараннялi

iнтарэсы народа. Адбылiся змены у сацыяльнай структуры гра-

мадства-рост гарадскога i скарачэнне сельскага насельнiцтва.Усе

больш прывелей атрымлiвала вярхушка грамадства за кошт астатнiх

катэгорый насельнiцтва.Жыццевы узровень насельнiцтва,асаблiва у

70-80-я г.,стау знiжацца,стала скарачацца таварная маса.Пагарша-

лася харчовае забеспячэнне,знiкалi з вытворчасцi i гандлю танныя

тавары штодзеннага попыту.З сярэдзiны 80-х г. рэспублiка,як i уся

краiна,пачала упаузаць у паласу глыбокага эканамiчнага крызiсу,

якi праявiуся у першую чаргу у крызiсе забяспячэння насельнiцтва

харчовымi i прамысловымi таварамi,расстройства сферы абслугоуван-

ня,узмацнення пазiцii ценявой экономiкi.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации