Шпаргалка - История Беларуси - файл n52.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n52.doc

61 Билет

Масавая барацьба супраць

нямецка-фашысцкiх захопнiкау у Беларусi.

Ва умовах нарастання супрацiулення народа, бальшавiкi узмац­нялi кiраунiцтва падполлем i партызанскiм рухам. У пачатку 1943г. было адноулена выданне газеты "Звязда". Усяго у акупiраванай Бе­ларусi выдавалася больш як 170 падпольных часопiсау i газет. Ак­тыуна дзеiнiчала падполле у Мiнску, Магiлёве, Вiцебску. У мiнску падпольшчыкi узарвалi ЦЭЦ-1. Вядома падпольная арганiзацыя на станцыi Обаль, Вiцебскаi вобласцi. З вясны 1942г. складаецца но­вая форма партызанскiх фармiраванняу -- брыгада, першая з iх пад камандваннем Бацькi Мiная (Шмыроу), усяго iх было 56. У ходзе ба­рацьбы з ворпгам у канцы 1943г. партызаны вызвалiлш значную част­ку Беларусi -- каля 60%. Iснавалi партызанскiя зоны(Ушацкая, Ба­рысава-Бягомльская), дзе нават дзеiнiчала савецкая улада. Парты­заны знiшчалi жывую сiлу ворага, збiралi разведданныя. Вышэйшым уздымам барацьбы была рэйкавая вайна. Пршы яе этап праводзiуся у пачатку жнiуня 1943г.(баi пад Курскам), удзельнiчала 100000 пар­тызан. У выншку на 40% скарацiлiся нямецкiя перавозкi. Другi этап ("Канцэрт") праводзiуся у другой палове верасня - кастрычнiку 1943г. калi Чырвоная Армiя уступiла на Беларусь. Трэцi этап -- 20 чэрвеня 1944г. i да вызвалення Беларусi. Больш за 140000 бела­рускiх партызан узнагароджаны ардэнамi i медалямi, 883 з iх атры­малi званне Героя Савецкага Саюза.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации