Шпаргалка - История Беларуси - файл n51.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n51.doc

60 Билет

Беларyсь ва yмовах германскай акyпацыi. Абвяшчэнне БССР.
На акyпованай немцамi тэрыторыi Беларyсi панавала ваенная

адмiнiстрацыя. Акyпанты перадавалi фабрыкi i заводы iх былым yла-

дальнiкам, памешчыкам вярталася iх зямля. Праводзiлiся рэвiзii

прадyктаy. У германiю адправiлi толькi з Мiнска на працy 15000

чалавек. У адказ вясной 1918г. yспыхнyлi сялянскiя паyстаннi y

Слyцкiм, Лепельскiм, Гомельскiм паветах. Дзейнiчалi партызанскiя

атрады y ваколiцах Полацка, Вiцебска, Оршы i г.д. . У снежнi

1919г. Чырвоная Армiя заняла Мiнск, а потым замацавалася на лiнii

Вiльня-Лiда-Слонiм. На yсёй тэрыторы Беларyсi снова yмацавалася

yлада бальшывiкоy. Каб прыбавiць да сябе беларyскi народ i yзняць

мiжнародны прыстыж, бальшывiкi вырашылi абвясцiць БССР. 1 стyдзе-

ня 1919г. y Смаленскy быy абнародаваны Манiфест Часовага yрада

Беларyсi, якi абвясцiy yтварэнне БССР. 2-3 лютага па прапанове

Свярдлова i Усебеларyскi з'езд Саветаy прыняy рашэнне аб аб'яд-

наннi БССР з Лiтоyскай ССР. Сyверынетэт БССР прыняyся баль-

шывiкамi y ахвярy iдэi сyсветнай рэвалюцыi. Быy создан савет На-

родных Камyнараy. З настyпленнем Палякаy Лiтоyска-Беларyская

дзяржава таксама хyтка памерла як i нарадзiлася. На тэрыторыi Бе-

ларyсi бальшывiкi распачалi палiтыкy-"Ваеннага камyнiзма".

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации