Шпаргалка - История Беларуси - файл n49.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n49.doc

59 Билет

Пачатак Вялiкай Айчыннай Вайны. Баi на тэрыторыi Беларусi.
22 червеня 1941г. гiтлераускiя войскi уварвалiся у межы

СССР. Удар групы армii 'центр' прынялi на сябе армii Заходняй

асобай ваеннай акругi, пераутворанай у Заходнi фронт: 3-я i 10-я

армii, што абаранялiся у раёне Беластока i Гродна, а таксама 4-я

у раёне Брэста. Адлiчылiся абаронцы Брэскай крэпасцi. Прарвау

абарону немцау яны накiравалiся на Усход. Адна групоука ад Сува-

лак на Вiльню i Мiнск, другая ад Брэста на Баранавiчы i на Мiнск.

Нягледзячы на упартае сапрацiуленне, Мiнск немцы захапiлi. Былi

прыняты меры па мабiлiзацыi сiл на адпор врагу:

1.Дапамога чырвонай армii.

2.Разгортванне партызанскай барацбы.

3.Мабiлiзацыя людзей у чырвонаю армiю.

4.Фармiраванне народнага апалчэння.

5.Будаунiцтва акопау i плiндажэй.

У пачатку лiпеня 1941г. арганiзуецца лiнiя абароны на аход-

няй звiне i няпры(маршал Цiмашэнка). Упартыя баi шлi за Оршу, Ба-

рысау, Вiцебск. Цаною вялiкiх страт немцы захапiлi гэтыя гарады.

З 4 па 27 лiпеня шла абарона Магiлёва, савецкiя войскi аставiлi

горад. 19 Жнiуня гiтлерауцы захапiлi горад Гомель. Страты Заход-

няга фронту склалi 400000 чалавек з агульнай колькасцi 750 чала-

век. Двухмесячныя абарончыя баi савецкiх войск у Беларусi не даз-

волiлi рэалiзаваць план 'Маланкавай вайны'. У ся адказнасць за

страты была ускладзена на камандуючага Заходнiм фронтам генерала

Паулава, якi быу растрэляны. К жнiуню 1941г. немцы захапiлi усю

тэрыторыю Беларусi.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации