Шпаргалка - История Беларуси - файл n48.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n48.doc

58 Билет

Уз`яднанне беларyскага народy y складзе БССР
Працоyныя Савецкай Беларyсi са спачyваннем адносiлiся да

сваiх сyайчыннiкаy y Заходняй Беларyсi,выказвалi салiдарнасць iх

барацбе.Падтрымкy змагарам аказвалi працоyныя Масквы, Ленiнграда,

Кiева. Асаблiва y 30-е працоyныя нашай краiны патрабавалi ад

Польшчы спынiць тэррор y Заходняй Беларyсi.Шырокi водгyк y рабочых

БССР атрымала y 1933г.3-х тыднёвая забастоyка y Беластокy.У час

рэпрэсiй i арыштаy y нашай краiне КПСС была абвiнавачана y

агентyрнай рабоце на польскyю разведкy,былi праведзены арышты,што

нанесла значны yрон партыi. Пасля заключэннi Масквой пакта аб не-

нападзеннi з Гiтлерам 23 жнiyня 1939 г,становiшча Польшчы пагарша-

ецца,яна застаецца сам на сам з немцамi.Па сакрэтнамy пратаколy

новая мяжа СССР з Польшчай павшнна была праходзiць па лiнii рэк

Нарзy-Бyг-Вiсла-Сож. 1 верасня 1939 г. немцы пачалi вайнy з Поль-

шчай, 17 верасня 1939г чырвоная армiя перайшла савецка-польскю

мяжy. Да 25 верасня савецкiя войскi поyнасцю занялi заходнюю Бе-

ларyсь. 28-30 кастрычнiка 1939г адбыyся Народны сход заходняй Бе-

ларyсi, якi выказаyся за аб`яднанне з БССР. 2 лiстапада 1939г

Вярхоyны Савет СССР далyчыy Заходнюю Беларyсь да БССР.Лiквiдацыя

польскай сiстэмы кiравання i yстанаyленне савецкай yлады сyпра-

ваджалiся масавымi парyшэннимш законy з бокy новых yлад.Былi пра-

ведзены мерапрыемствы па паляпшэнню yмоy жыцця насельнiцтва. Але

iндyстрыялiзацыя,калектывiзацыя i кyльтyрная рэвалюцыя праходзiлi

на тэрыторыi Заходняй Беларyсi тымiж жорсткiмi,ахвярнымi шляхамi,

як i y СССР.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации