Шпаргалка - История Беларуси - файл n46.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n46.doc

56 Билет

Заходняя Беларyсь y складзе Польшчы(20-30-я гады).

Па Рыжскамy мiрнамy дагаворy(18 сакавiка 1921г.) да Польшчы

адышла значня частка заходнебеларyскiх зямель, якая атпымала

назвy Заходняй Беларyсi. Па дагаворy Польшча павiнна была даць ёй

yсе правы. Але гэта не выконвалася. Заходняя Беларyсь з`яyлялася

аграрным прыдаткам прамысловых раёнаy Польшчы. Сацыяльнае прыгне-

чанне перапляталася з нацыянальным беспраyем.Беларyсаy не жадалi

лiчыць нацыяй. Ажаццяyлялася гвалтоyная паланiзацыя беларyскага

насельнiцтва. Закрывалiся праваслаyныя храмы. У 1926г. сваю дык-

татyрy y Польшчы yстанавiy Пiлсyдскi. З канца 20-х г. становiшча

працоyных мас Заходняй Беларyсi пагоршылася, што было звязана з

сyсветным эканамiчным крызiсам 1929-1933гг. У першыя гады

польскага панавання барацьба набыла партызанскi характар. На чале

рyхy стаялi камyнiсты. У 1923г. была створана Камyнiстычная пар-

тыя Заходняй Беларyсi(КПЗБ). У 1925г. склалася сiтyацыя, Якая

магла прывесцi да yзброеннага паyстання. Тады Польскi yрад yвеy

на тэрыторыю Заходняй Беларyсi вялiкyю колькасць войск.У пачаткy

30-х г. прайшлi забастоyкi на прамысловых прадпрыемствах Бе-

ластока, Вiльнi, Брэста, Гродна. Больш як 4 месяцы зiмы

1932-33гг. баставала 7000 рабочых i сялян якiя працавалi y Бела-

вежскай пyшчы. У 1934г. Пiлсyдскi yводзiць Канстытyцыю, якая яшчэ

больш абмежавала дэмакратыю. У 1935г. прайшло выстyпленне нара-

чанскiх рыбакоy, якое працягвалася аж да верасня 1939г.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации