Шпаргалка - История Беларуси - файл n43.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n43.doc

53 Билет

Удзел БССР ва утварэннi Саюза ССР.
Пасля завяршэння грамадзянскай вайны паустала пытанне аб больш

цеснам аб'яднаннi Савецкiх рэспублiк.З лета 1922г. пад кiраунiц -

вам ЦК РКП(б) пачауся пошук i выпрацоука канкрэтных форм аб'яд-

нання у адну дзяржаву. Прыпынiлiся на прапанове Ленiна-федэра-

цiя.I Усебеларускi з'езд Саветау 14-16 снежня 1922г. анагалосна

адобрыу iдэю стварэння федэрацii - СССР. Была выбрана дэлегацыя

ад Беларусi для паездкi у Маскву,каб падпiсаць дакументы.30 снеж-

ня 1922г. у Маскве дэлегацii РСФСР,УССР,БССР i ЗСФСР падпiсалi

Дэкларацыю i Дагавор аб стварэннi СССР.Ад iмя БССР гэтыя дакумен-

ты падпiсалi 25 чалавек.На з'езде быу выбраны ЦВК СССР,у якi ад

БССР увайшоу Чарвякоу(ён стау адным з чатырох Старшынау ЦВК

СССР).У 1924г. на II з'езде Саветау СССР была прынята Канстытуцыя

СССР.Для БССР яна адчыняла магчымасць пашырыць эканамiчныя пра-

вы,вярнуць усходнебеларускiя землi,ажыццявiць беларусiза-

цыю.Насельнiцтва БССР,як i iншых рэспублiк,адобрылi сварэнне

СССР,нават не падазраваючы,што такая форма дзяржаунага аб'яднання

была iнструментам ажыццяулення партыйнай дыктатуры i перашкодай

на шляху нацыянальнага адраджэння беларускага народа.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации