Шпаргалка - История Беларуси - файл n42.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n42.doc

52 Билет

Утварэнне i дзейнасць БНР.
Мiрныя перагаворы у Брэсце,на якiя не дапусцiлi беларускую дэ-

легацыю, былi сарваны,немцы пачалi наступленне,захапiлi Мiнск.Та-

ды Выканкам усебеларускага з'езда,утвораны нацыянальнымi сiламi у

снежнi 1917г.,аб'яуляе сябе уладай.Быу створаны Народны Сакрата-

рыят(Варонка).9 сакавiка 1918г. было абвешчана аб утварэннi

БНР,урад стау называцца Рада БНР(Серада). Грамата якiя былi вы-

дадзены Радай,паказалi,што БНР бярэ курс на усталяванне у Бела-

русi дэмакратычных асноу грамадсага ладу.25 сакавiка 1918г. на

сесii рада БНР была прынята 3-я Устауная грамата,у якой абвяшча-

лася незалежнасць БНР.Незалежнасць БНР прызнала Лiтва,Тур-

цыя,Фiнляндыя,нават Савецкая Расiя.Адкрывалiся беларускiя шко-

лы,дзейнiчау Беларускi педагагiчны iнстытут.У эканамiчнай воб-

ласцi была арганiзавана Беларуская гандлевая палата i распрацава-

на праграма ажыцяулення фiнансава-грашовай сiстэмы у

рэспублiцы.Стварэнне БНР з'яулялася заканамерным вынiкам нацыя-

нальна-вызваленяага руху.Акт аб незалежнасцi Беларусi прымусiу

бальшавiцкi урад перагледзець сваю палiтыку у адносiнах да яе,а

пазней пайсцi на стварэнне,хоць i абмежаванай у правах,але ж бе-

ларускай савецкай дзяржаунасцi.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации