Шпаргалка - История Беларуси - файл n41.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n41.doc

51 Билет

Кастрычнiцкiя падзеi 1917г. у Беларусi.Устанауленне Савецкай

улады.
Часовы урад сваiх абяцаннняу не выконвау.Насельнiцтва Беларусi

пакутвала ад цяжару утрымання больш як 2-х мiльеннай армii.Восен-

ню 1917г. яшчэ больш пагоршылася сацыяльна-эканамiчнае ста-

новiшча.У Беларусi бальшавiкi умацавалi свае пазiцыi толькi у

Мiнскiм i Гомельскiм Саветах.Сялянскiя Саветы знаходзiлiся пад

уплывам эсэрау.25 кастрычнiка 1917г. бальшавiкi зверглi Часовы

урад у Петраградзе.Мiнскi Савет 25 кастрычнiка абвясцiу сябе ула-

дай.Быу арганiзаваны ваенна-рэвалюцыйны камiтэт (ВРК) на чале з

Ландэрам.Процiдзеянне бальшавiкам у Мiнску Камiтэт выратавання

рэвалюцii (Калатухiн).На барацьбу з iмi бальшавiкi Мiнска вызвалi

войскi з Заходняга фронту.Мiнскi Савет узяу уладу.У Магiлеве,дзе

была Стаука Вярхоунага Глаунакамандуючага генерала Духонiна,з да-

памогай бальшавiкоу з Петраграда на чале з прапаршчыкам Крыленка

была устаноулена Савецкая улада.Армii Заходняга фронту перайшлi

на бок бальшавiкоу.26 лiстапада 1917г. быу створаны выкынаучы

камiтэт Зыходняй вобласцi i фронту.Тыя Саветы,дзе бальшавiкi не

мелi пераважнай большасцi,распускалiся,праводзiлiся новыя выбо-

ры,якiя забяспечвалi усталяванне сваей улады.Такi характар насiла

змена улады у Вiцебску i Гомелi.У лютым 1918г. бальшавiкi амаль

завяршылi працу па арганiзацыi Савецкай улады у губернях,паветах.

Бальшавiкi пачалi праводзiць сацыяльна-эканамiчную палiтыку.Над

прадпрыемствамi быу устаноулен рабочы кантроль.Нацыяналiзаваць

паспелi толькi 11 прадпрыемствау.Рабочыя атрымалi 8-гадзiнны ра-

бочы дзень,пачалася барацьба з беспрацоуем.Бальшавiкi змагалiся

са злачынцамi.30 лiстапада 1917г. была створана у Беларусi

мiлiцыя.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации