Шпаргалка - История Беларуси - файл n37.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n37.doc

48 Билет

Беларусь у час першай сусветнай вайны.
Барацьба дзвюх iмперыялiстычных груповак дзяржау - Траiстага

саюза на чале з Германiяй i Антанты на чале з Англiяй прывяла

да сусветнай вайны.У першыя днi вайны беларускiя губернii былi

аб'яулены на ваенным становiшчы. З пачатку 1915г. фронт iмклiва

наблiжауся да Беларусi. У жнiунi 1915г. немцы пачалi наступлен-

не,захапiлi Вiлейку,Вiльню,Гродна, Брэст. Стаука Галоунакамадн-

дуючага пераведзена у Магiлеу. Укастрычнiку 1915г. фронт

стабiлiзавауся на лiнii Дзвiнск-Пiнск. Каля паловы тэрыторыi

Беларусi з гарадамi Гродна, Смаргонь, Слонiм, Баранавiчы,

Брэст, Кобрын, Пiнск апынулася пад нямецкай акупацыяй. Для Бе-

ларусi звычнымi сталi бежанцы, толькi у Мiнцкай гiбернii iх бы-

ло 157 тыс. Немцы забiралi у беларускiх сялян прымусова продук-

ты харчавання. У адказ у 1915 прайшлi эканамiчныя стачкi рабо-

чых у 6 населенных пунктах. 3 кастрычнiка 1916 па люты 1917г.

назiрауся спад барацьба рабочых. Сяляне грамiлi маенткi памеш-

чыкау. Салдаты к лютаму 1917г. больш не хацелi ваяваць.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации