Шпаргалка - История Беларуси - файл n36.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n36.doc

47 Билет

Сталыпiнская аграрная рэформа у Беларусi.

У 1905г. дварвне на Беларусi трымалi 41% усей зямлi. К па-

чатку ХХст., пасля неаднаразовых сямейных падзелау, надзелы знач-

на здрабнелi, 12% сялян Беларусi былi навогул без зямлi. Таму

Сталыпiн вырашыу правесцi рэформу, каб расчысцiь шлях да

капiталiзму Расii, метадам разбурэння сялянскай абшчыны i перася-

лення "лiшняга" насельнiцтва у Сiбiр i на Далёкi Усход. А увогуле

-- пераход да фермерскай гаспадаркi. Указ ад 9 лiстапада 1906г.

дазваляу кожнаму гаспадару выйсцi з абшчыны i замацаваць у

асабiстую уласнасць сваю зямлю, дазвалялася ствараць атрубы i ху-

тары. Пры гэтым дазвалялася i дапамагалася рускiм купляць зямлю

на Беларусi (каланiяльны характар палiтыкi Расii). За 10г. рэфор-

мы у пяцi заходнiх губернях было створана 12,8тыс. хутароу. Ад-

начасова праводзiлася перасяленчаская палiтыка, за 1904-1914гг. з

пяцi заходнiх губерняу перасялiлася 368тыс. чалавек, каля 11% з

iх вярнулася назад. Рэформа дапамагла росту сельскагаспадарчай

вытворчасцi. Беларусь к 1913г. стала буйнейшым раёнам вырошчвання

бульбы. Узраслi пасевы лёну, збожжавых культур. Памешчыцкiя i ку-

лацкiя гаспадаркi уцягвалiся у гандлёва-рыначныя зносiны. У за-

ходнiх гкбернiях Сталыпiн iмкнууся узняць палiтычную ролю замож-

нагасялянства у сiстэме мясцовых органау кiравання, для чаго былi

зроблены земствы, яны дапамагалi адкрыць майстэрнi, селскагаспа-

дарчыя гурткi. Дзейнасць земствау была накiравана у першую чаргу

на задавальненне уласнiцкiх заможнага сялянства i памешчыкау.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации