Шпаргалка - История Беларуси - файл n31.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n31.doc

4 Билет

Полацкае княства -- першая дзяржава на тэрыторыi Беларyсi.

Полацк -- самы старажытны беларyскi горад. Полацкая зямля --

гэта летапiсная назва самастойнага дзяржаyнага yтварэння -- По-

лацкага княства. Гiстарычным ядром Полацкага княства з`яyляецца

Беларyскае Падзвiнне(Вiцебская вобласць). Полацк yпершыню

yпамiнаецца y летапiсе пад 862 годам. У летапiсе пад 907 годам

Полацк назван сярод гарадоy, дзе "сядзелi" князi. Першым вядомым

полацкiм князём з`яyляецца Рагвалод (60-70-е гады Х ст.). Полацк

i Ноyгарад размяшчалiся на скрыжаваннi важных шляхоy, сyпернiчалi

памiж сабой, перавага засталася за Полацкам. У ХII ст. yлада по-

лацкiх князёy прасцiралася ад Падзвiння, Падняпроyя i да Рыжскага

залiва. У ХII - ХIII стагоддзях развярнyлася барацьба Полацка з

Кiевам. Полацкi князь быy галавой адмiнiстрацыi, вышэйшым ваена-

начальнiкам i сyддзёй. Апорай княжацкай yлады была ваенная дрyжы-

на. Вялiкyю ролю адыгрывала веча -- агyльны сход палачан для

вырашэння важных дзяржаyных спраy. У IХ - ХIII ст. летапiсы назы-

ваюць на полацкай зямлi 12 гарадоy : Полацк, Вiцебск, Заслаyе,

Дрyцк, Копысь, Браслаy, Менск, Орша, Лyкомль i дрyгiя. У ХII -

ХIII ст. Полацкае княства распадаецца на дробные : Менскае,

Дрyцкае, Вiцебскае, Iзяслаyскае i Лагойскае.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации