Шпаргалка - История Беларуси - файл n30.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n30.doc

39 Билет

Паустанне 1863 года пад прадвадзiцельствам К.Калiноускага
У студзенi 1863 г. у Польшчы пачалося узброеннае паустан-

не,справацыраваннае царскiмi уладамi. Паустанцамi быу створаны

часовы нацыянальны урад. Яны распрацавалi праграмму паустання,

манiфест 2 зямельныя дэкрэты, у якiх абвящалася свабода i роунасць

грамадзян, спынялася выконванне сялянамi феадальных павiннасцей,

ав уласнасць сялян перадавалiся надзелы якiмi яны карысталiся,

памещыкi за гэта атрымлiвалi грашовую узнагароду. Лiтоускi

правiнцыяльны камiтэт падтрымай польскiх паустанцау. Яго узна-

чалiу К.Калiноускi. Стваралiся паустанскiя атрады, узначальвалi

iх: Урублеускi, Ражанскi, Серакоускi. Калiноускi заклiкае Бела-

рускае сялянства пазбавiцца ад веры у цара i змагацца за зямлю i

волю. Цэнтр барацьбы перамасцiуся на Гродзеншчыну, дзе яго узна-

чалiу Калiноускi. Царскiя войскi у крывi тапiлi пастанне. Летам

1864 г. царскiмi войскамi была лiквiдавана апошняя рэвалюцыйная

арганiзацыя у Наваграцкiм павеце. Паустанне было задушана. 128

паустанцау было пакарана смерцю, 12,5 тысяч было выселена.

Калiноускага з дапамогай здраднiка Вiтажэнца схапiлi, а потым 10

сакавiка 1864 года павесiлi у Вiльнi. iмя Калiноускага назауседы

застанецца у памяцi народа. Паустанне 1863 года па сваiх мэтах i

характару было буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыяй. Паустанне пра-

будзiла нацыянальную самасвядомасць Беларускага народа.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации