Шпаргалка - История Беларуси - файл n29.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n29.doc

38 Билет

Адмена прыгоннага права у Беларусi.
19 лютага 1861 г. адбылася адмена прыгоннага права, царскую

уладу прымусiла пайсцi на гэта усведамленне сацыяльна-эканамiчнай

i ваенна-тэхнiчнай адсталасцi краiны. Цар Аляксандр другi

падпiсау "манiфест" i "палажэнне" аб вызваленнi сялян ад прыгон-

най залежнасцi. Яны атрымалi асабiстую волю, правы чалавека, фар-

мальна незалежнага ад пана. Сяляне у абщыне выбiралi сабе ста-

расту, валасное прауленне , валасного старшыню i суддзю . У асно-

уным яны займалiся сборам падаткау. Сяляне атрымлiвалi надзел

зямлi, але калi да рэформы ен быу больш, чым зараз па закону, то

гэтую частку у яго адразалi i передавалi памещыку. Лепшыя землi

адразалiся памещыку, чэлядзь, якая працавала у яго доме зямлю не

атрымлiвала. Паводле закона селянiн павiнен быу заплацiць памещы-

ку выкуп i за зямлю, i за сваю волю. Грошай у сялян не было, таму

сяляне плацiлi 20 працэнтау, а астатнiя 80 памещыкам давала дзяр-

жава. Сяляне рабiлiся даужнiкамi. Выкупiць свае надзелы сяляне

маглi тлькi праз 9 гадоу, а да гэтага заставалася панщына, а

таксама чынш. Усе гэта вызывала абурэнне сялян. У 1862 г. на Бе-

ларусi адзначаны 152 выступленнi сялян. Паустанне 1863 года пад

кiраунiцтвам К.Калiноускага прымусiла царскiй урад пайсцi на

уступкi. З першага мая сяляне пераводзiлiся у разрад усласнiкау

зямлi. Выпукныя плацяжы знiжалiся на 20 працэнтау. гэта сад-

зейнiчала больш хуткаму развiццю на Беларусi капiталiстычных ад-

носiн. У 1867 г. былi пераведзены з аброку на абавязковый выкуп i

дзяржауныя сяляне. больш паловы зямлi аказалася у руках памещы-

кау.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации