Шпаргалка - История Беларуси - файл n28.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n28.doc

1   2   3   4
як ударослага. «Партрэт сына» I. Хруцкага мае шмат агульнага з , карцінай вялікага рускага мастака Трапініна «Хлопчык з дудач-І'Кай», якая створана ў тыя ж самыя гады, як і карціна Хруцкага. І.Бясспрэчна, што творчасць Трапініна аказала ўплыў на гэтага бе-|Ларускага мастака. Пры наведванні Вільні Хруцкі напісаў партрэты гісторыка Балінскага, пісьменніка Маліноўскага. Глыбокі псіха-лагізм уласцівы партрэтам, якія стварыў I. Хруцкі.

Паэтычная прырода Беларусі атрымала адлюстраванне ў твор-часці мастака В. Дмахоускага (1807—1862). Ен адзін з заснаваль-нікаў беларускага рэалістычнага пейзажу. Мастак быў удзельні-кам паўстання 1830—1831 гг. Пасля паражэння паўстання ён вы-мушаны быў эмігрыраваць за мяжу. Па царскай амністыі 1833 г. вярнуўся на радзіму, пасяліўся непадалёку ад Навагрудка, у На-гародавічах. В. Дмахоўскі напісаў больш як 100 пейзажаў і жанра-вых карцін. Назавём некаторыя з іх: «На радзіме», «Усход сонца», «На пінскіх балотах», «Каля пераправы». Што ж перадае карціна «Каля пераправы»? На пярэднім плане карціны каля пераправы намалявана хатка паромшчыка. Каля яе ў чаканні чаргі сабраліся сяляне. Апрануты яны ў нацыянальныя беларускія касцюмы. Сяляне размаўляюць аб сваім жыцці. Сілуэтам да бліскучай па-верхні вады стаіць запрэжаны вазок. Збудаванні правінцыяльнага гарадка з белымі сценамі касцёлаў і цэркваў бачацца на гары-зонце. У блакітным небе ляціць чарада жураўлёў.

Пэўны ўклад у развіццё беларускага жывапісу ўнеслі прыгон-ныя мастакі. Яны працавалі пры дварах буйных магнатаў. Боль-шасць імёнаў прыгонных мастакоў засталіся невядомымі.

Такім чынам, у культуры беларускага народа першай палавіны XIX ст. галоуная роля належала дэмакратычнаму прагрэсіўнаму

напрамку.
1   2   3   4


як
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации