Шпаргалка - История Беларуси - файл n22.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n22.doc

31 Билет Палитыка Расии на бел. землях(кон.18-нач19 ст.)

У выніку падзелаў Рэчы Паспалітай з Расіяй уз'ядналіся беларускія землі, на якіх пражывала больш за 3 млн чалавек. Царызм на працягу параўнаўча кароткага тэрміну ажыццявіў шэраг мер, якія былі накіраваны на ўмацаванне сваёй улады ў Беларусі. На Беларусь было распаўсюджана адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне на губерні і паветы. Па адміністрацыйнай рэформе яе тэрыторыя ўвайшла ў склад пяці губерняў: Віцебскай, Магілёускай), Мінскай ,Гродзенскай , Віленскай.

За памешчыкамі Беларусі замацоўваліся ўсе правы і прывілеі, якімі карысталася дваранства Расійскай імперыі. Польскім і беларускім феадалам-католікам было дазволена свабодна выконваць каталіцкія абрады. У той жа час каталіцкаму і уніяцкаму духавенству забаранялася схіляць у сваю веру праваслаўных.Значная частка акаталічанага беларускага насельніцтва пасля ўз'яднання Беларусі з Расіяй вярнулася ў праваслаўе.

Царскім урадам была ліквідавана бескантрольная ўлада і самастойнасць буйных феадалаў Беларусі. Ен адмовіў ім у праве мець асабістае войска, крэпасці. Было таксама абмежавана самавольства магнатаў і шляхты.

3 мэтай стварэння апоры сваёй улады ў Беларусі царызм насаджаў тут рускае землеўладанне. Для гэтага былі выкарыстаны староствы і былыя каралеўскія эканоміі, а таксама маёнткі, якія былі канфіскаваны ў магнатаў і шляхты, што выехалі за мяжу, Усяго з 1772 па 1801 г. рускім памешчыкам у Беларусі было раздадзена больш як 200 тыс. рэвізскіх (мужчынскіх) душ. Царызм захаваў тут здачу казённых маёнткаў у арэнду

Становішча сялян амаль не змянілася. На Беларусь была распаўсюджана расійская падатковая сістэма. Аднак, улічваючы гаротнае становішча беларускіх сялян, царскі ўрад вымушаны быў зменшыць на некаторы час размеры дзяржаўных падаткаў. 3 1797 г. на працягу 10 гадоў падушны падатак з сялян Беларусі спаганяўся ў палавінным размеры ў параўнанні з тым, які плацілі сяляне рускіх губерняў.

На беларускія гарады распаўсюджваліся прынцыпы рускага гарадскога самакіравання. Па рускаму ўзору было арганізавана і кіраванне губернямі Беларусі.

Эканамічны ўздым. Уз'яднанне Беларусі з Расіяй, якая была ў эканамічных адносінах больш развітой краінай, чым Рэч Паспалітая, накіравала Беларусь на шлях прагрэсіўнага эканамічнага развіцця.

Хутчэй стала развівацца сельская гаспадарка Значна ўзраслі пасяўныя плошчы збожжавых культур ў губернях. Пашырыліся пасевы тэхнічных культур — ільну і канапель. Развівалася жывёлагадоўля, паляпшаліся пароды жывёлы. Памешчыкі Магілёўскай і Гродзенскай губерняў пачалі разводзіць танкарунных авечак Некаторых поспехаў дасягнула прамысловасць Беларусі. Вырасла колькасць мануфактур, галоўным чынам памешчыцкіх.

Усе гэтыя прадпрыемствы былі адкрыты пасля ўз'яднання з Расіяй.

Узнікалі на Беларусі і мануфактуры, на якіх выкарыстоувалася праца вольнанаёмных рабочых.

Пасля ўз'яднання з Расіяй пачаліся вялікія работы па будаўніцтву дарог і каналаў, якія мелі важнае значэнне.

Гаспадарка Беларусі ўсё больш. звязвалася з усерасійскім рынкам. Беларускія купцы гандлявалі ў Пецярбургу, Маскве, Кіеве і іншых гарадах Расіі і Украіны. 3 Масквы, Пецярбурга, Тулы і іншых рускіх гарадоў у Беларусь прывозіліся розныя тканіны, жалезныя вырабы, посуд, з Украіны — збожжа, жывёла, тытунь, соль. Развіццю ўнутранага гандлю садзейнічалі кірмашы.

3-за мяжы ў Беларусь прывозіліся шаўковыя тканіны, разнастайныя галантарэйныя тавары, цукар, кофе, віны і інш.

Гэтыя тавары ішлі на задавальненне патрэб дваран і багатых гараджан.

Аб эканамічным уздыме ў Беларусі сведчыў рост гарадскога насельніцтва. Асабліва павялічылася колькасць жыхароў у Мінску, Магілёве, Віцебску, Полацку, Гродна. Беларускія гарады забудоўваліся і добраўпарадкоўваліся.

Ажыўленне культурнага жыцця У яе губернскіх і павятовых гарадах адкрываюцца рускія школы. Вывучэнне рускай мовы, рускай гісторыі і геаграфіі навучэнцамі садзейнічала далучэнню іх да культуры братняга рускага народа.

Былі адкрыты новыя друкарні, у тым ліку ў Мінску, Магілёве, Гродна. Апрача афіцыйных дакументаў, яны выдавалі кнігі і падручнікі для школ. Некалькі пашырылася сетка бібліятэк.

Такім чынам, ужо ў першыя дзесяцігоддзі пасля ўз'яднання з Расіяй у Беларусі вырасла вытворчасць сельскагаспадарчых прадуктау, пачала развівацца прамысловасць, пашырыўся ўнутраны і. знешні гандаль, павялічылася насельніцтва гарадоў, ажывілася культурнае жыццё.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации