Шпаргалка - История Беларуси - файл n1.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n1.doc

БIЛЕТ 1.

1.ПЕРШЫЯ ПАСЯЛЕННI ЧАЛАВЕКА НА ТЭРЫТОРЫI БЕЛАРУСI.

ЖЫЦЦЕ ВА УМОВАX ПЕРШАБЫТНАГА ЛАДУ.

Больш-менш сталае пражыванне чалавека на Беларусi прасочваецца

сто-сорак тысяч гадоу назад. Сляды яго знойдзены у Быхаускiм i

Веткаускiм раенах. Паселiшчы людзей размяшчалiся пераважна на бе-

рагах буйных рэк: Прыпяць, Днепр, Сож. 26-23 тыс. гадоу таму на-

зад было дзве такiх стаянкi на Гомельшчыне. Самая старажытная

стаянка чалавека каменнага веку знаходзiлася каля вескi Юравiчы

Калiнкавiцкага раена, знойдзены рэшткi вогнiшча. Другая стаянка

адкрыта на правым беразе Сожа, каля вескi Бердыж Чачэрскага рае-

ну. Тут знойдзены прылады працы з крэмню. Жыцце старажытнага ча-

лавека было вельмi цяжкiм, таму першыя насельнiкi Беларусi не

маглi жыць паасобку. Спачатку яны аб'ядналiся у гурткi, дзе быу

важак. У каменным веку утварылася парная сям'я, што садзейнiчала

пераходу да радавой абшчыны (40 тыс. гадоу таму назад). Спачатку

род быу мацярынскiм, асноуным здабытчыкам ежы была жанчына. З па-

велiчэннем колькасцi насельнiцтва утваралiся новыя роды. У IX-VI

тысячагоддзях адбылося аб'яднанне родау у плямены. Першыя плямены

на Беларусi узнiклi на Сожы, Прыпяцi. У V тысячагоддзi да нашай

эры плямены аб'ядналiся у групы плямен. Адна з iх - днепра-данец-

кая - пражывала на тэрыторыi Прыпяцi i Бярэзiны. другая група -

верхнедняпроуская - склалася каля вярхоу Дняпра i Сожа. У VI-III

тысячагоддзях да н.э. былi знойдзены 600 стаянак чалавека, адна з

iх - ля вескi Камень Пiнскага раену. у бронзавым веку засялiлася

Палессе i Падняпроу'е. Займалiся земляробствам i жывелагадоулей.

У жалезным веку (VII ст.н.э. - V ст.н.э.) Беларусь засялiлi не-

калькi пляменных груп мiлаградская зарубiнская. пасля з'яулення

бронзавых i жалезных прылад працы земляробства i жывелагадоуля

выходзяць на першае месца, а гэта была праца мужчын, адсюль на

змену мацярынскаму роду прыходзiць бацькоускi. Менавiта з бацбко-

ускага роду з'яуляецца маемасная няроунасць людзей. у гэты час з

бацькоускага роду вылучаюцца сем'i, якiя не звязаны памiж сабой

сваяцкiмi адносiнамi, яны складалi сельскую абшчыну.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации