Шпаргалка - История Беларуси - файл n1.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (51.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n2.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать

n1.doc1. Засяленне беларускiх зямель. Фармiраванне этнiчных супольнасцей.

2. Узнiкненне Беларусi: розныя падыходы i канцэпцыi.

3. Старажытнаруская дзяржава (Кiеўская Русь) – агульная феадальная дзяржава ўсходнiх славян. Барацьба супраць крыжакоў i татара-манголаў.

4. Увядзенне хрысцiянства на беларускiх землях. Культура.

5. Прычыны i працэс утварэння Вялiкага княства Лiтоўскага.

6. Палiтычная барацьба ў ВКЛ у XIV—XV стст.., Крэўская ўнiя i яе вынiкi.

7. Знешняя палiтыка ВКЛ у XIV—сяр. XVI ст.

8. Люблiнская ўнiя. Утварэнне Рэчы Паспалiтай.

9. Палiтычнае i сацыяльна-эканамiчнае становiшча Беларусi ў XV—XVIII ст.

10. Паглыбленне палiтычнага крызiсу. Падзелы РП.

11. Уваходжанне Беларусi ў склад Расiйскай Iмперыi. Палiтычнае i сацыяльна-эканамiчнае развiцце беларускiх зямель.

12—13. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60—70-х гг. XIX ст.

14. Культура Беларусi другой паловы XIX – пачатку XX ст.

15. Кастрычнiцкая рэвалюцыя на Беларусi. Устануленне Савецкай улады.

16. Беларусь у перыяд германскай акупацыi. Абвяшчэнне БНР. Вызваленне Беларусi ад нямечкiх захопнiкаў.

17. Утварэнне БССР. Аб`яднанне БССР з Лiтоўскай ССР.

18. Беларусь у перыяд польскай iнтэрвенцыi. Аднаўленне БССР.

19. Новая эканамiчная палiтыка, яе сутнасць i вынiкi.

20. Палiтыка iндустрыялiзацыi.

21. Калектывiзацыя сельскай гаспадаркi.

22. Нацыянальная палiтыка. Беларусiзацыя ў 20-я гг. XX ст.

23. Пачатак другой сусветнай вайны i Вялiкай Айчыннай вайны (верасень 1939 – верасень 1945 гг.).

24. Акупацыйны рэжым на тэрыторыi Беларусi. Барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкiх захопнiкаў.

25. Вызваллен Беларусi. Уклад беларускага народа ў Вялiкую Перамогу.

26. Аднаўленне народная гаспадаркi Беларусi пасля Вялiкай Айчыннай вайны.

27. Свацыяльна-эканамiчнае развiцце Беларусi ў 50-я – першай палове 80-х гадоў XX ст.

28. Асноўныя этапы палiтычнага развiцця Беларусi ў 1985—1997 гг.

29. Эканамiчнае развiцце Беларусi ва ўмовах правядзення рыначных рэформ.

30. Рэспублiка Беларусь у мiжнародным супольнiцтве (1991-1998 гг.)

31. Сталыпiнская рэформа

32. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921—1939).

33. Культура БССР (1950-я – першая палова 80-х гг.).

1. Засяленне беларускiх зямель. Фармiраванне этнiчных супольнасцей.

2. Узнiкненне Беларусi: розныя падыходы i канцэпцыi.

3. Старажытнаруская дзяржава (Кiеўская Русь) – агульная феадальная дзяржава ўсходнiх славян. Барацьба супраць крыжакоў i татара-манголаў.

4. Увядзенне хрысцiянства на беларускiх землях. Культура.

5. Прычыны i працэс утварэння Вялiкага княства Лiтоўскага.

6. Палiтычная барацьба ў ВКЛ у XIV—XV стст.., Крэўская ўнiя i яе вынiкi.

7. Знешняя палiтыка ВКЛ у XIV—сяр. XVI ст.

8. Люблiнская ўнiя. Утварэнне Рэчы Паспалiтай.

9. Палiтычнае i сацыяльна-эканамiчнае становiшча Беларусi ў XV—XVIII ст.

10. Паглыбленне палiтычнага крызiсу. Падзелы РП.

11. Уваходжанне Беларусi ў склад Расiйскай Iмперыi. Палiтычнае i сацыяльна-эканамiчнае развiцце беларускiх зямель.

12—13. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60—70-х гг. XIX ст.

14. Культура Беларусi другой паловы XIX – пачатку XX ст.

15. Кастрычнiцкая рэвалюцыя на Беларусi. Устануленне Савецкай улады.

16. Беларусь у перыяд германскай акупацыi. Абвяшчэнне БНР. Вызваленне Беларусi ад нямечкiх захопнiкаў.

17. Утварэнне БССР. Аб`яднанне БССР з Лiтоўскай ССР.

18. Беларусь у перыяд польскай iнтэрвенцыi. Аднаўленне БССР.

19. Новая эканамiчная палiтыка, яе сутнасць i вынiкi.

20. Палiтыка iндустрыялiзацыi.

21. Калектывiзацыя сельскай гаспадаркi.

22. Нацыянальная палiтыка. Беларусiзацыя ў 20-я гг. XX ст.

23. Пачатак другой сусветнай вайны i Вялiкай Айчыннай вайны (верасень 1939 – верасень 1945 гг.).

24. Акупацыйны рэжым на тэрыторыi Беларусi. Барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкiх захопнiкаў.

25. Вызваллен Беларусi. Уклад беларускага народа ў Вялiкую Перамогу.

26. Аднаўленне народная гаспадаркi Беларусi пасля Вялiкай Айчыннай вайны.

27. Свацыяльна-эканамiчнае развiцце Беларусi ў 50-я – першай палове 80-х гадоў XX ст.

28. Асноўныя этапы палiтычнага развiцця Беларусi ў 1985—1997 гг.

29. Эканамiчнае развiцце Беларусi ва ўмовах правядзення рыначных рэформ.

30. Рэспублiка Беларусь у мiжнародным супольнiцтве (1991-1998 гг.)

31. Сталыпiнская рэформа

32. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921—1939).

33. Культура БССР (1950-я – першая палова 80-х гг.).


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации