Науменко О.М. Сучасні проблеми світлотехніки - файл n1.doc

приобрести
Науменко О.М. Сучасні проблеми світлотехніки
скачать (194 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc194kb.26.08.2012 19:11скачать

n1.docХарківська національна академія міського господарства
Бібліотека
Довідково-бібліографічний відділ

Сучасні проблеми світлотехніки

(2003 – 2009)
Рекомендаційний список літератури

Харків – 2009

УДК 016:628.91

ББК 91.9:31.294

С 89

Укладач: О.М.Науменко

С 89 Сучасні проблеми світлотехніки (2003-2009 рр.) [Текст]: реком. список літерат. / Харків. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: О.М.Науменко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 30 с.


Передмова
Сучасний стан та тенденції розвитку в галузі світлотехніки потребують розробки нових високотехнологічних прикладів світлотехнічного обладнання. В наш час проблеми енергоефективності в Україні набувають особливого значення, так як є важливими умовами економічної перспективи.

У даний час склалося декілька тенденцій у світлотехніці, аналіз яких дозволяє краще оцінити ситуацію і виробити програму дій на найближчий період.

Виробництво в області світлотехніки, в цілому, характеризується пожвавленням, що виявилося в рості обсягів виробництва різних видів світлотехнічних виробів за останні роки. Також поява нових виробників світлотехнічної продукції є позитивним чинником. Але підвищення обсягів виробництва, на жаль, у більшості випадків не супроводжується підвищенням якості виробів. Продукція за технічним рівнем відстає від закордонних фірм і не лежить у руслі основних напрямків розвитку сучасної світлотехніки.

У світлотехніці одним з головних критеріїв прогресу є створення нових засобів освітлення. У цьому напрямі можна відзначити ряд цікавих робіт такі як енергоекономічні й довговічні ГЛР, безртутні МГЛ для опромінення рослин у теплицях, безртутні натрієві лампи для світильників різного призначення, лампи для експонування фотоформ у поліграфії, люмінесцентні лампи, білі світлодіоди та ін.

З’явилася велика кількість установок внутрішнього і зовнішнього освітлення, виконаних на найвищому рівні. Зовнішнє архітектурне освітлення за останні роки одержало широкий розвиток. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії з’явилось багато чудово виконаних освітлювальних установок, які змінили вечірній вигляд міста, що багато в чому сприяло росту якісного освітлення. В освітлювальних установках внутрішнього освітлення найбільший розвиток одержали установки громадських будинків.

Досить перспективними є також комп’ютерні методи, бо світлотехнічні розрахунки в цілому супроводяться значним обсягом обчислень. Особливе місце в сучасному проектуванні освітлювальних установок займає автоматизоване проектування. Використання баз даних по світлотехнічному розрахунку, реалізованих на ЕОМ, дозволяє скоротити час підбору підходящого елемента, полегшує порівняння обраних варіантів за економічними і технічними показниками. Також в останні роки велике поширення одержало графічне моделювання.

Таким чином, раціональне світлотехнічне проектування є одним із сучасних шляхів економії електроенергії.

В даному рекомендаційному списку літератури зібрані книги, матеріали конференцій, статті з періодичних видань, які вийшли з друку протягом 2003 – 2009 рр. Матеріал, включений в список, допоможе ознайомитися й розібратися з сучасними проблемами у світлотехнічній галузі.

Призначається студентам, викладачам, педагогам, всім тим, хто цікавиться даною тематикою.

В даний список включено 242 джерела, які розташовані за абеткою.

1. Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих [Текст]: постанова КМУ від 14 травня 2008 р. № 444 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 21 травня. – С. 5.

2. Питання обліку електричної енергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів та магістральних доріг і вулиць [Текст]: розпорядження КМУ від 25 березня 2009 р. № 329-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 9 квітня. – С. 6.

3. Про вдосконалення порядку використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах [Текст]: указ Президента України від 22 листопада 2007 р. № 1136 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2007. – 5 грудня. – С. 3.

4. Про внесення змін до Закону України „Про електроенергетику” щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії [Текст]: закон України від 1 квітня 2009 р. № 1220-VI // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2009. – 22 квітня. – С. 13.

5. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми „Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі” [Текст]: постанова КМУ від 9 липня 2008 р. № 632 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 22 липня. – С. 11.

6. Про затвердження плану заходів з підтримки вітчизняних підприємств, що виготовляють сучасні вітрові електроустановки потужністю не менше 2 МВт, їх вузли і агрегати, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 444 [Текст]: постанова КМУ від 10 квітня 2009 р. № 399 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 15 травня. – С. 13.

7. Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії [Текст]: постанова КМУ від 27 грудня 2008 р. № 1144 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 21 січня. – С. 7.

8. Абрамова, Л.В. К созданию национальной программы развития светотехники

[Текст] / Л.В. Абрамова // Светотехника. – 2007. – № 5. – С. 74 – 75.

9. Абрамова, Л.В. Новые возможности конструирования световых приборов на основе светодиодов [Текст] / Л.В. Абрамова, Ю.А. Цюпак // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 1. – С. 10 – 14.

10. Айзенберг, Ю.Б. Выставка «light + building» [Текст]: [некоторые научно-технические итоги] / Ю.А. Айзенберг // Светотехника. – 2006. – № 4. – С. 44 – 54.

11. Айзенберг, Ю.Б. Энергосбережение – одна из важнейших проблем современной светотехники [Текст] / Ю.Б. Айзенберг // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 6. – 10.

12. Айзенберг, Ю.Б. Задача стимулирования производства и применения энергоэффективных светотехнических изделий [Текст] / Ю.Б. Айзенберг // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 46 – 47.

13. Айзенберг, Ю.Б. Некоторые важные проблемы светотехнического рынка и производства [Текст] / Ю.Б. Айзенберг // Светотехника. – 2005. – № 2. – С. 44 – 45.

14. Айзенберг, Ю.Б. Развитие световых приборов и журнал «Светотехника» [Текст] / Ю.Б. Айзенберг // Светотехника. – 2006. – № 5. – С. 38.

15. Айзенберг, Ю.Б. Энергосбережение и техническая политика в области освещения [Текст] / Ю.Б. Айзенберг // Светотехника. – 2005. – № 6. – С. 4 – 9.

16. Айххорн, К. Тенденции развития световых систем автомобилей [Текст] / К. Айххорн // Светотехника. – 2005. – № 3. – С. 34 – 39.

17. Александрова, О. Ю. Создание осветительных и бактерицидных облучательных установок на базе безэлектродных СВЧ разрядных ламп [Текст] / О.Ю. Александрова, Р.А. Жидков, Э.Д. Шлифер // Светотехника. – 2006. – № 3. – С. 21 – 27.

18. Амогпаи, А. Проблемы энергоэффективного освещения в передовых и развивающихся странах [Текст] / А. Амогпаи, Э. Тетри, Л. Халонен // Светотехника. – 2009. – № 1. – С. 6 – 9.

19. Анализ энергоэффективности энергосберегающих компактных люминесцентных ламп [Текст] / А. Ф. Жаркин, А.В. Козлов, С.А. Палачев, Ю.Г. Дробот // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 1. – С. 4 – 9.

20. Андрійчук, В.А. Моделювання світлових приладів на основі напівпровідникових джерел світла [Текст] / В.А. Андрійчук, Р. Й. Рипецький, Л. М. Костик // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 80 – 82.

21. Андрійчук, В.А. Світлотехнічний розрахунок опромінювальної установки з несиметричним світловим розподілом опромінювання [Текст] / В.А. Андрійчук, Л.М. Костик // Світло LUX. – 2009. – № 3. – С. 59 – 64.

22. Андрійчук, В.А. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка та електротехніка: історія, проблеми і перспективи” [Текст]: конф. 20-22 травня 2008 р. в Тернопільському державному техн. ун-ті ім. І. Пулюя / В.А. Андрійчук // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 4 – 5.

23. Ашрятов, А.А. Исследование характеристик люминесцентных ламп со встроенным электронным ПРА [Текст] / А.А. Ашрятов // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 41 – 43.

24. Ашурков, С. Г. О светодиодном освещении улиц [Текст]: [за рубежом] / С.Г. Ашурков // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 79 – 81.

25. Ашурков, С.Г. Форум по проблемам и перспективам применения светодиодов в рамках выставки «Интерсвет - 2007» [Текст] / С.Г. Ашурков // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 72 – 78.

26. Бакшт, Ф.Г. Моделирование световых характеристик импульсно-периодического разряда высокого давления в цезии [Текст] / Ф.Г. Бакшт, В.Ф. Лапшин, А.С. Шиман // Светотехника. – 2005. – № 3. – С. 20 – 22.

27. Баландаева, Л.Г. Эффективная методика расчета формы зеркального отражателя с требуемой КСС [Текст] / Л.Г. Баландаева, Г.А. Петченко, А.И. Токмань // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 207 – 210. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2722/

28. Баринова, И.А. Сравнительное исследование бытовых осветительных установок [Текст]: автореф. дис. …канд. техн. наук / И.А. Баринова. – Саранск: Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Орагева, 2006. – 22 с.

29. Барковский, В.Б. Светильники со светодиодами и их применение [Текст] / В.Б. Барковский, И.В. Лянишева, В.Н. Степанов // Светотехника. – 2007. – № 3. – С. 27 – 32.

30. Бармин, В.В. Из опыта эксплуатации светильников в промышленных осветительных установках [Текст] / В.В. Бармин // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 59 – 62.

31. Бармин, В.В. Некоторые «острые» вопросы светотехники, требующие решения [Текст] / В.В. Бармин // Светотехника. – 2005. – № 4. – С. 65 – 70.

32. Бедокс, Л. Экологично качественное освещение с помощью РЕС [Текст] / Л. Бедокс // Светотехника. – 2009. – № 1. – С. 16 – 22.

33. Бедокс, Л. Эксплуатация осветительных установок внутреннего освещения новая публикация МКО [Текст] / Л. Бедокс // Светотехника. – 2006. – № 1. – С. 11 – 16.

34. Безуглий, А.В. Дифракція світла на нескінченній двовимірній Гратці атомів [Текст] / А.В. Безуглий // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 3. – С. 15 – 20. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8434/

35. Безэлектродная серная лампа с СВЧ – накачкой [Текст] / Ю.П. Мачехин, Т.И. Фролова, А.И. Экезли и др. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 3. – С. 9 – 14. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8433/

36. Безэлектродные люминесцентные лампы и аппаратура для их питания с использованием интегральных микросхем [Текст] / Айкун Вонг, Вейде Ли, Ки Лонг и др. // Светотехника. – 2006. – № 2. – С. 22 – 25.

37. Берлиц, Ш. Светодиоды сейчас, что дальше? [Текст] / Ш. Берлиц // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 9 – 12.

38. Белов, В.В. Качество светотехнических изделий и их испытания [Текст] / В.В. Белов // Светотехника. – 2005. – № 1. – С. 40 – 42.

39. Белоцерковский, А.Г. Сверхъяркие светодиоды и осветительные устройства на их основе [Текст] / А.Г. Белоцерковский, А.А. Виллисов, Т.И. Коханенко // Светотехника. – 2005. – № 4. – С. 48 – 50.

40. Бибушкина, М.Д. Особенности разработки и технологии изготовления высокоэффективных люминесцентных ламп в трубке Т 5 [Текст] / М.Д. Бибушкина, В.Ф. Дадонов, Э.В. Девятых // Светотехника. – 2005. – № 1. – С. 46 – 48.

41. Билунд, Л. Опыт реализации осветительных установок со светодиодами для освещения [Текст] / Л. Билунд // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 30 – 37.

42. Бирюков, И. Светоцветовая среда города [Текст]: эстетика, безопасность, исскуство / И. Бирюков // Ландшафтная архитектура, дизайн. – 2009. – № 1. – С. 40 – 45.

43. Богданов, А.А. Мощные светодиоды и светотехнические изделия на их основе [Текст] / А.А. Богданов, Е.Д. Васильева, А.К. Зайцев // Светотехника. – 2007. – № 3. – С. 12 – 19.

44. Бракале, Дж. Естественное освещение помещений с помощью новой пассивной световодной системы «SoIaRSPOT» [Текст] / Дж. Бракале // Светотехника. – 2005. – № 5. – С. 34 – 42.

45. Будак, В.П. Возможности использования ЗМ моделирования для светотехнического проектирования [Текст] / В.П. Будак, Д.Н. Макаров // Светотехника. – 2005. – № 5. – С. 36 – 39.

46. Будак, В.П. Интегральные характеристики светового поля на базе лучевых представлений [Текст] / В.П. Будак, П.А. Смирнов // Светотехника. – 2005. – № 5. – С. 44 – 48.

47. Будак, В.П. Моделирование осветительных установок локальными оценками метода Монте-Карло [Текст] / В.П. Будак, В.С. Желтов // Светотехника. – 2009. – № 1. – С. 52 – 56.

48. Будак, В.П. Проектирование осветительных установок с использованием принципов глобального освещения [Текст] / В.П. Будак, П.А. Смирнов // Светотехника . – 2005. – № 1. – С. 10 – 14.

49. Вакула, Н. Проблемы архитектурной подсветки мостов [Текст] / Н. Вакула // Світло LUX. – 2007. – № 2. – С. 52 – 54.

50. Варфоломеев, Л.П. Применение достижений электроники в современной светотехнике [Текст] / Л.П. Варфоломеев // Светотехника. – 2007. – № 3. – С. 4 – 12.

51. Ватанабе Сигеюки О разработке фары со светодиодами [Текст] / Ватанабе Сигеюки, Ватанабе Синя // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 32 – 35.

52. Вдовин, В.Г. Проблемы и перспективы создания высокоэффективных безэлектродных разрядных ламп СВЧ возбуждения [Текст] / В.Г. Вдовин, А.Ю. Корочков // Светотехника. – 2006. – № 3. – С. 28 – 32.

53. Виллегас, Х.Т. Вопросы энергосбережения в освещении [Текст] / Х.Т. Виллегас // Светотехника. – 2007. – № 4. – С. 45 – 49.

54. Влияние напряжения на цветовые характеристики компактных люминесцентных ламп [Текст] / С.Р. Гор, Э. Коломбо, А. Корронс, Х.Д. Сандовал // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 36 – 39.

55. Вольф, Ш. Применение высокого разрешения в световых и цветовых измерениях [Текст] / Ш. Вольф, У. Крюгер, Ф. Шмидт // Светотехника. – 2005. – № 5. – С. 57 – 63.

56. Воротилова, Е.С. Современные проблемы архитектурного и художественного освещения [Текст] / Е.С. Воротилова // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. –№ 4. – С. 69 – 74. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/12163/

57. Гавриш, С.В. Особенности конструкции и работы ламп с сапфировыми оболочками [Текст] / С.В. Гавриш, В.М. Градов, Ю.И. Терентьев // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 12 – 18.

58. Галинский, А.Д. Особенности создания светодиодных иллюминационных систем [Текст] / А.Д. Галинский, В.М. Сорокин, В.Е. Лашкарева // Світло LUX. – 2008. – № 6. – С. 48 – 54.

59. Галінська, Т.А. Розрахунок природного освітлення приміщень будівель, які освітлюються через зенітні прямокутні ліхтарі при якісному і хмарному небі [Текст] / Т.А. Галінська // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 151 – 157. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/852/

60. Галущак, В.С. Автономный светильник эвакуационного освещения [Текст] / В.С. Галущак // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 55 – 57.

61. Гальчина, Н.А. Мощные красные и желтые светодиоды [Текст] / Н.А. Гальчина, Л.М. Коган, И.Т. Рассохин // Светотехника. – 2005. – № 3. – С. 45 – 48.

62. Гвоздев-Карелин, С.В. Особенности и примеры применения безэлектродной люминесцентной лампы ENDURA фирмы OSRAM [Текст] / С.В. Гвоздев-Карелин // Светотехника. – 2006. – № 3. – С. 9 – 12.

63. Гвозденко, Л.А. К проблеме совершенствования освещения в современных условиях [Текст] / Л.А. Гвозденко, Н.С. Тихонова // Світло LUX. – 2007. – № 3. – С. 59 – 61.

64. Гвозденко, Л.А. О проблемах, возникающих при разработке современных энергосберегающих систем освещения производственных помещений [Текст] / Л.А. Гвозденко // Світло LUX. – 2007. – № 4. – С. 46 – 47.

65. Говоров, Ф.П. К вопросу о применении компактных люминесцентных ламп в промышленном освещении [Текст] / Ф.П. Говоров, И.М. Четверикова // Світло LUX. – 2008. – № 2. – С. 34 – 37.

66. Говоров, Ф.П. Моделирование осветительных установок со светодиодными источниками света [Текст] / Ф.П. Говоров, В.С. Кришталь // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 66 – 68.

67. Говоров, Ф.П. Моделирование светораспределения светодиодных источников света [Текст] / Ф.П. Говоров, В.С. Кришталь // Світло LUX. – 2008. – № 3. – С. 87 – 92.

68. Говоров, Ф.П. Наружное освещение – проблемы, решения, перспективы [Текст] / Ф.П. Говоров // Світло LUX. – 2007. – № 1. – С. 5.

69. Говоров, Ф.П. Освещение городов: проблемы, перспективы, взгляды на концепцию [Текст] / Ф.П. Говоров // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 65 – 67.

70. Говоров, П.П. Освітлення приміщень: проблеми та вимірювання [Текст] / П.П. Говоров, Р.В. Пилипчук // Світло LUX. – 2007. – № 4. – С. 40 – 45.

71. Говоров, Ф.П. Особенности расчета призматических систем световых приборов [Текст] / Ф.П. Говоров, В.Ф. Рой, А.И. Токмань // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 232 – 235. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3078/

72. Говоров, Ф.П. Световое оформление городов как фактор их жизнедеятельности [Текст] / Ф.П. Говоров // Світло LUX. – 2008. – № 3. – С. 45 – 53.

73. Говоров, Ф.П. Синтез осветительных установок светоцветового воздействия на организм человека [Текст] / Ф.П. Говоров // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 79 – 83.

74. Говоров, Ф.П. Социально-экономические основы повышения эффективности и качества освещения [Текст]: исследования / Ф.П. Говоров, В.Ф. Говоров // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 57 – 59.

75. Говоров, Ф.П. Украинская светотехническая отрасль – современное состояние и перспективы [Текст] / Ф.П. Говоров // Світло LUX. – 2007. – № 6. – С. 76 – 80.

76. Говоров, Ф.П. Учет фактора социальной адекватности при проектировании и эксплуатации городских осветительных систем [Текст] / Ф.П. Говоров, В.А. Перепеченный // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 260 – 267. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3088/

77 Гомбош, К. Освещение светодиодами как проблема фотометрии и колометрии [Текст] / К. Гомбош, Я. Шанда // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 11 – 19.

78. Гор, С. Компактные люминесцентные лампы: рабочее положение и цвет излучаемого света [Текст] / С. Гор, Дж. Сандовал, Э.Коломбо // Светотехника. – 2005. – № 4. – С. 10 – 45.

79. Гриб, О.Г. Повышение эффективности осветительных систем на базе качества электроэнергии [Текст] / О.Г. Гриб, А.В. Сапрыка, В.А. Сапрыка // Матеріали міжнар. наук.-техн. інтернет-конф.: „Новітні технології в електроенергетиці”, 1 березня 2009 р. – Х.: ХНАМГ, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11277/

80. Григорчук, О. Сучасні електричні джерела світла, їх будова, переваги та недоліки [Текст] / О. Григорчук, О. Шпак // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – № 5/6. – С. 46 – 50.

81. Гуракова. Л.Д. Пусковые режимы в цепях с лампами накаливания [Текст] / Л.Д. Гуракова, Е.Д. Дьяков // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 3-4. – С. 11 – 15. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2069/

82. Гусь, І.М. Організація до вузівської підготовки світлотехніків у ліцеї Харківської академії міського господарства [Текст] / І.М. Гусь, А.І. Токмань // Світло LUX. – 2008. – № 6. – С. 86 – 88.

83. Гутцайт, Э.М. Об особенностях фотометрирования с различными оптическими системами [Текст] / Э.М. Гутцайт, А.М. Сидоров // Светотехника. – 2008. – № 3. – С. 54 – 55.

84. Гутцайт, Э.М. Параметры осветительного устройства с тороидальной безэлектродной лампой в цилиндрическом резонаторе [Текст] / Э.М. Гутцайт // Светотехника. – 2006. – № 3. – С. 32 – 34.

85. Гюлер, Ё. Использование компактных люминесцентных ламп с учетом мнений потребителей [Текст] / Ё. Гюлер, Е. Еркин, С. Онайгил // Светотехника. – 2008. – № 3. – С. 40 – 43.

86. Дадонов, В.Ф. Новые возможности повышения эффективности эритемных ламп [Текст] / В.Ф. Дадонов, О.Ю. Коваленко // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 43 – 45.

87. Дехофф, П. Управление энергоэффективностью и эргономичностью осветительных установок [Текст] / П. Дехофф // Светотехника. – 2007. – № 2. – С. 13 – 14

88. Джейкобсон, А. О важных проблемах качества автономных световых приборов с белыми светодиодами [Текст] / А. Джейкобсон, Э. Миллз // Светотехника. – 2008. – № 2. – C. 4 – 11; 47 – 52.

89. Діоди малої потужності в електричному освітленні [Текст] // Світло LUX. – 2007. – № 1. – С. 48 – 49.

90. Дмитренко, Т.В. Расчет световых приборов с экологически перспективными источниками света [Текст] / Т.В. Дмитренко, Г.А. Петченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 368 – 371. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4133/

91. Добровольная сертификация источников света (состояние, проблемы и перспективы развития) [Текст] / Н.Н. Дергунова, Б.В. Пинясов, Т.А. Рожкова, А.И. Терешкин // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 48 – 52.

92. Долин, Е.В. 2-й международный форум по светодиодным технологиям в светотехнике [Текст] / Е.В. Долин // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 66 – 68.

93. Долин, Е.В. Опыт применения в сигнальных системах светодиодов с высокой концентрацией светового потока [Текст] / Е.В. Долин // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 43 – 45.

94. Дубинский, В.П. Приемы светотехнического дизайна в формировании ландшафтно-рекреационных территорий города [Текст] / В.П. Дубинский // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 67. – С. 158 – 164. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3171/

95. Емельянов, Н.И. О ситуации на российском рынке светотехнических изделий [Текст] / Н.И. Емельянов // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 68 – 72.

96. Еще один большой шаг в мир совершенных световых технологий LED [Текст]: обладнання та технології // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 42 – 43.

97. Жаган, Войцех Ілюмінація об’єктів [Текст] / Войцех Жаган. – Львів: Екоінформ, 2006. – 242 с.

98. Жаркин, А.Ф. Энергоэффективность как один из параметров экодизайна в светотехнике [Текст] / А.Ф. Жаркин // Світло LUX. – 2009. – № 1. – С. 42 – 44.

99. Залесиньска, М. Оптимизация коэффициента эксплуатации осветительных установок дорожного освещения [Текст] / М. Залесиньска // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 19 – 23.

100. Заремба, К. Светильник с высокомощными светодиодами для общего освещения [Текст] / К. Заремба, А. Павлак // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 60 – 63.

101. Зеленков, І.А. Методика створення концепції світлового середовища міста [Текст] / І.А. Зеленков, Н.О. Вакула // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 4. – С. 36 – 40. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/12157/

102. Зинякин, В.Т. Многозвенный фазовый регулятор светового потока ламп накаливания с повышенным коэффициентом мощности [Текст] / В.Т. Зинякин, Ю.С. Игольников // Светотехника. – 2006. – № 4. – С. 34 – 36.

103. Зубрич, К.И. Определение числа выбросов наружной освещенности за критический уровень [Текст] / К.И. Зубрич // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 242 – 244. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3081/

104. Зубрич, К.И. Повышение эффективности систем совмещенного освещения общественных зданий [Текст] / К.И. Зубрич // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 148 – 152. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2920/

105. Иванов, И.А. Беспроводные системы управления динамическим архитектурным освещением [Текст] / И.А. Иванов, А.Г. Плахов // Светотехника. – 2006. – № 6. – С. 37 – 42.

106. Ильина, Е.И. Почему не принимаются меры для снижения пульсации освещенности [Текст] / Е.И. Ильина, Т.Н. Частухина // Светотехника. – 2005. – № 4. – С. 71 – 73.

107. Ільїна, Н.О. Математичне моделювання у світлотехніці [Текст]: конспект лекцій / Н.О. Ільїна, Д.В. Тугай; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 72 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1554/

108. Ільїна, Н.О. Світлотехнічні установки та системи [Текст]: конспект лекцій / Н.О. Ільїна, Ю.О. Васильєва. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 104 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/714/

109. Источник света для световых приборов [Текст] / А.С. Литвиненко, Л.Г. Баландаева, Л.Д. Гуракова // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 4. – С. 24 – 26. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/12154/

110. Иткинсон, Г.В. Состояние и перспективы разработки и производства светодиодов в России [Текст] / Г.В. Иткинсон // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 26 – 29.

111. Казачинский, В.М. Система управления освещением «Спрут» как инструмент энергосбережения [Текст]: [оборудование и технологии] / В.М. Казачинский, А.М. Казачинский // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 48 – 49.

112. Карась, В.І. Математичне моделювання у світлотехніці [Текст]: навч. пос. / В.І. Карась, Л. А. Назаренко, І. В. Карась. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 227 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5740/

113. Квок, Ч.М. Исследования эффективности горизонтальных световодов для естественного освещения помещений с боковыми окнами [Текст] / Ч.М. Квок, Ц.М. Чан // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 49 – 54.

114. Ким, С.Г. О повышении долговечности люминесцентных ламп [Текст] / С.Г. Ким, Г.К. Мамбетерзина // Светотехника. – 2007. – № 1. – С. 37 – 38.

115. Ким, С.Г. Повышение долговечности и световой отдачи разрядных источников света [Текст] / С.Г. Ким, Г.К. Мамбетерзина // Светотехника. – 2005. – № 3. – С. 60 – 61.

116. Киркач, К.В. Золотий перетин у дизайні освітлювальних установок [Текст] / К.В. Киркач // Світло LUX. – 2008. – № 6. – С. 100 – 102.

117. Коваль, В.П. Вплив перехідних процесів на надійність запалювання люмінесцентних ламп в стартерних схемах [Текст] / В.П. Коваль // Світло LUX. – 2008. – № 5. – С. 98 – 104.

118. Кожушко, Г.М. Дослідження умов надійної роботи натрієвих ламп високого тиску [Текст] / Г.М. Кожушко, С.Г. Кислиця, І.М. Четверикова // Світло LUX. – 2007. – № 1. – С. 78 – 81.

119. Кожушко, Г.М. Проблеми переходу на освітлення житлових приміщень енергоекономічними джерелами світла [Текст]:[ вартість, якість, безпека] / Г.М. Кожушко, Ю.О. Басова // Світло LUX. – 2008. – № 5. – С. 76 – 78; Світло LUX. – 2008. – № 6. – С. 74 – 77 (продолжение).

120. Кожушко, Г.М. Щодо концепції розвитку світлотехніки в Україні [Текст] / Г.М. Кожушко // Світло LUX. – 2009. – № 1. – С. 53 – 55.

121. Кожушко, Г.М. Энергосберегающее освещение – состояние и проблемы [Текст] / Г.М. Кожушко // Світло LUX. – 2007. – № 3. – С. 50 – 55.

122. Коломийцев, С.Н. О качестве некоторых светотехнических изделий [Текст] / С.Н. Коломийцев // Светотехника. – 2005. – № 6. – С. 71.

123. Компьютерное моделирование физических процессов в исследованиях и учебных занятиях по светотехнике и смежным дисциплинам [Текст] / В.А. Горюков, В.С. Мордюк, В.К. Свешников и др. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 3. – С. 16 – 20. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/12131/

124. Кришталь, В.С. Моделювання освітлювальних установок зі світлодіодними джерелами світла [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / В.С. Кришталь. – Х., 2009. – 286 с.

125. Крутовой, Р.Ж. О системе программного управления освещением на объектах коммунального хозяйства [Текст] / Р.Ж. Крутовой // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 211 – 217. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2724/

126. Купко, А.Д. Контроль цвета источников света цифровым фотоаппаратом [Текст] / А.Д. Купко // Світло LUX. – 2007. – № 6. – С. 62 – 65.

127. Купко, А.Д. Разработка новой государственной проверочной схемы единиц световых величин [Текст] / А.Д. Купко // Світло LUX. – 2007. – № 5. – С. 58 – 62.

128. Лесная, О.И. Декоративно-художественное освещение архитектурной среды [Текст]: учеб. пос. / О.И. Лесная. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 283 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4978/

129. Лехторова, Е. Комбинированное управление освещением и солнцезащитой с помощью моделирования естественного освещения офисного помещения [Текст] / Е. Лехторова, Ю. Паконин // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 13 – 14; 44 – 47.

130. Лечче, П. Опыт дистанционного управления уличным освещением [Текст] / П. Лечче // Светотехника. – 2008. – № 1. – С. 33 – 37.

131. Липин, Гуо Интеллектуальное управление дорожным освещением при различных погодных условиях [Текст] / Гуо Липин, Л. Халонен, А. Энриас // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 54 – 58.

132. Лупенко, А. Високочастотний електронний пускорегулювальний апарат для живлення розрядних ламп низькочастотними прямокутниками імпульсами струму [Текст]: [дослідження] / А. Лупенко // Світло LUX. – 2009. – № 1. – С. 61 – 65.

133. Лупенко, А. Люмінесцентна лампа як елемент електричного кола та її високочастотна динамічна модель [Текст]: [дослідження] / А. Лупенко // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 60 – 65.

134. Лупенко, А.М. Модель люмінесцентної лампи як об’єкта регулювання [Текст] / А.М. Лупенко // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 86 – 89.

135. Лутай, О.В. Діагностика систем освітлення методами цифрової фотографії [Текст] / О.В. Лутай, В.М. Поліщук, С.С. Овчинников // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 56 – 63.

136. Людвиг, А. Глобализация в светотехнической промышленности – проблемы и стратегия [Текст] / А. Людвиг // Светотехника. – 2006. – № 1. – С. 6 – 10.

137. Майя, Дж. Бесферритная индукционная люминесцентная лампа на частотах 2,65 и 13,56 МГц при мощностях 80-160 Вт / Дж. Майя, О.А. Попов, Р.Т. Чандлер // Светотехника. – 2007. – № 5. – С. 42 – 43.

138. Манторски, З. Гармонические искажения в сети от источников света, управляемых электронными приборами [Текст] / З. Манторски // Светотехника. – 2008. – № 2. – С. 30 – 33.

139. Марков, Н.И. Световозвращающие панели и прибор для их контроля [Текст] / Н.И. Марков, Л.Г. Новаковский, Е.В. Решетин // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 23 – 27.

140. Мартиросова, В.Г. Гигиенический аспект проблемы применения новых высокоэффективных источников света – светодиодов в системах производственного освещения как основы освещения будущего [Текст] / В.Г. Мартиросова // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 63 – 64.

141. Математическое моделирование и исследование импульсных разрядных ламп инфракрасного излучения [Текст] / С.В. Гавриш, В.М. Градов, А.В. Кузнецова, Ю.И. Терентьев // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 14 – 18.

142. Мвуджо, О. Методи розрахунку комплекту „розрядна лампа-регулюючий апарат” на основі нових форм апроксимації провідності ламп [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / О. Мвуджо. – Х.: ХДАМГ, 2003. – 17 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1078/

143. Медведев, М.Г. GENURA – технология и применение индукционных ламп [Текст] / М.Г. Медведев, А. Сити, Г. Шмидт // Светотехника. – 2006. – № 3. – С. 13 – 16.

144. Металлогалогенные лампы с керамической горелкой GE CMH Constant Colour – непревзойденный источник света [Текст] // Світло LUX. – 2007. – № 4. – С. 28 – 29.

145. Металлогалогенные лампы с керамической горелкой CMH – новое качество освещения [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 44 – 45.

146. Методика исследования и контроль тепловых процессов в светодиодах [Текст] / С.И. Лишик, С.Ю. Никитин, В.С. Поседько и др. // Светотехника. – 2007. - № 5. – С. 20 – 25.

147. Методика компьютерного расчета кривой силы света светильника с диффузным рассеивателем [Текст] / Д.П. Зубков, С.А. Рева, А.А. Точилов, С.В. Тяжкороб // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 2. – С. 25 – 29. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5480/

148. Мигалина, И.В. Динамичное освещение интерьеров общественных зданий [Текст] / И.В. Мигалина И.Н. Щепетков, Н.И. Щепетков // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 34 – 42.

149. Миллер, К. Измерение параметров светотехнических изделий со светодиодными [Текст] / К. Миллер, Й. Око // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 40 – 42.

150. Миренский, И.Г. Итоги работы Международной научно-технической конференции «Физические и технические проблемы светотехники и электроэнергетики» [Текст] / И.Г. Миренский, К.И. Зубрич // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 213 – 218. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2837/

151. Мисюк, Ю.П. Підвищення ефективності внутрішнього штучного освітлення в умовах виробництва [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю.П. Мисюк. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 22 с.

152. Митрофанов, А.В. Световые приборы с голубыми светодиодами и люминофором на защитном стекле [Текст] / А.В. Митрофанов, В.Н. Орловский, В.И. Холодилов // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 51 – 53.

153. Монастирський, З.Я. Світлодіоди у світлотехніці [Текст]: [вчора, сьогодні, завтра] / З.Я. Монастирський // Світло LUX. – 2009. – № 3. – С. 26 – 31.

154. Мордюк, В.С. Успехи материаловедения – залог прогресса светотехники [Текст] / В.С. Мордюк // Светотехника. – 2006. – № 2. – С. 4 – 10; 30 – 33.

155. Мощные белые светодиоды и модули на их основе для целей освещения [Текст] / Н.А. Гальчина, Л.М. Коган, И.Т. Рассохин и др. // Светотехника. – 2007. – № 2. – C. 26 – 27.

156. Налогин, Д.О. Производство и рынок световых приборов в России и международная группа компаний «Световые технологии» [Текст] / Д.О. Налогин // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 4 – 7.

157. Нестеров, М.Н. Разработка системы управления освещением информационных стендов [Текст] / М.Н. Нестеров, А.Н. Семернин, М.В. Cмольников // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 3. – С. 27 – 32. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2072/

158. Нестеров, М.Н. Результаты применения программы LIGHT-IN-NIGHT при проектировании ночного освещения микрорайона [Текст] / М.Н. Нестеров, А.А. Виноградов, В.А. Попов // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 1. – С. 31 – 34.

159. Новое поколение устройств для проверки внешних световых приборов автотранспортных средств [Текст] / В.В. Конюхов, Ю.Е. Королева, Н.И. Марков и др. // Светотехника. – 2007. – № 2. – С. 21 – 25.

160. Новые стандарты освещения – люминесцентные лампы PoLyLyx [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 3. – С. 33 – 35.

161. Новые яркие белые и цветные светодиоды переменного тока Acriche [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 6. – С. 68 – 69.

162. Освітлення промислових об’єктів [Текст]: навч. пос. / П.П. Говоров, А.І. Токмань, Р.Ю. Яремчук та ін. – Тернопіль, 2008. – 388 с.

163. Особенности анализа и расчет современных систем питания ламп высокой интенсивности [Текст] / Е.А. Обжерин, В.Д. Поляков, В.А. Пузанов, Е.М. Смирнов // Светотехника. – 2006. – № 6. – С. 49 – 54.

164. Особенности аттестационных испытаний световых приборов с фигурными люминесцентными лампами [Текст] / С.С. Овчинников, В.Н. Полищук, Т.В. Дмитренко, Г.А. Петченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 384 – 387. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4137/

165. Особенности сертификации ламп накаливания [Текст] / Е.В. Ваганов, Т.А. Рожкова, А.И. Терешник и др. // Светотехника. – 2006. – № 5. – С. 50 – 53.

166. Пашковский, Р.И. О нормативных документах по проектированию освещения и организации учета электрической энергии [Текст] / Р.И. Пашковский // Светотехника. – 2005. – № 4. – С. 61 – 63.

167. Пашковский, Р.И. Устройства водно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. ГОСТ Р 51732 – 2001 [Текст] / Р.И. Пашковский // Светотехника. – 2006. – № 2. – С. 62 – 66.

168. Перспективы использования светодиодных источников света в коммунальном хозяйстве городов [Текст] / Л.А. Назаренко, А.С. Литвиненко, В.Н. Полищук и др. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 3. – С. 9 – 15. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/12130/

169. Петрова, Н.С. О современном архитектурном освещении [Текст] / Н.С. Петрова // Светотехника. – 2007. – № 4. – С. 26 – 27.

170. Петченко, Г.О. Технологія світлотехнічного виробництва. Ч.1. Технологія виробництва світлових приладів [Текст]: конспект лекцій / Г.О. Петченко. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 102 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/717/

171. Пилипчук, Р.В. Газорозрядні лампи низького тиску [Текст] / Р.В. Пилипчук, П.П. Говоров, Р.Ю. Яремчук // Світло LUX. – 2007. – № 6. – С. 57 – 60.

172. Пилипчук, Р.В. Класифікація та позначення ламп [Текст] / Р.В. Пилипчук, П.П. Говоров, Р.Ю. Яремчук // Світло LUX. – 2007. – № 5. – с. 63 – 68.

173. Пилипчук, Р.В. Некоторые вопросы повышения эффективности светораспределения световых приборов [Текст] / Р.В. Пилипчук, В.В. Щиренко, А.И. Токмань // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 50 – 55.

174. Пилипчук, Р.В. Плюси і мінуси люмінесцентного освітлення [Текст] / Р.В. Пилипчук, Р.В. Пилипчук, В.В. Щиренко // Світло LUX. – 2008. – № 5. – С. 66 – 70.

175. Пилипчук, Р.В. Промышленное освещение [Текст]: методико-справочное пособие / Р.В. Пилипчук, В.В. Щиренко, Р.Е. Яремчук. – Тернополь: Б.и., 2006. – 432 с.

176. Подопригора, В.М. Ландшафт, свет и светильники [Текст] / В.М. Подопригора // Світло LUX. – 2007. – № 1. – С. 42 – 45; № 2. – С. 16 – 20; № 3. – С. 26 – 29.

177. Подопригора, В.М. Свет в интерьере – технические аспекты [Текст]: [энергосберегающие лампы] / В.М. Подопригора // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 29 – 32.

178. Поліщук, В.М. Про підготовку фахівців із світлотехніки в вищих навчальних закладах [Текст] / В.М. Поліщук // Світло LUX. – 2007. – № 5. – С. 48.

179. Поліщук, В.М. Проблеми та перспективи застосування оптоелектронних джерел світла [Текст] / В.М. Поліщук // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 260 – 264. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7285/

180. Поліщук, В.М. Шляхи вдосконалення систем живлення розрядних джерел світла [Текст] / В.М. Поліщук // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 213 – 216. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5649/

181. Поляков, В.Д. Характеристики люминесцентных ламп при управлении подогревом электродов с помощью ЭПРА [Текст] / В.Д. Поляков, Е.М. Смирнов // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 46 – 49.

182. Поляков, В. Д. Светодиоды для освещения [Текст] / В.Д. Поляков // Світло LUX. – 2008. – № 3. – С. 25 – 27.

183. Попов, О.А. Мощная индукционная люминесцентная лампа, работающая на частоте 135 кГц [Текст] / О.А. Попов // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 57.

184. Построение модели кривых силы света светильников наружного освещения городов [Текст] / О.Г. Гриб, В.Н. Гаряжа, В.А. Салтыков, В.Ф. Харченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 60. – С. 219 – 228. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2237/

185. Приказчик, С.П. Исследования светотехнических параметров светодиодов [Текст] / С.П. Приказчик // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 4. – С. 24 – 30. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8421/

186. Приказчик, С.П. Светодиодные источники света в освещении [Текст] / С.П. Приказчик // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 28 – 36.

187. Прикупец, Л.Б. Источники света на выставке „Light + building 2008” [Текст] / Л.Б. Прикупец // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 14 – 17.

188. Проблемы применения светодиодов в осветительных и светосигнальных устройствах и пути их решения [Текст] / С.И. Лишик, В.И. Цвирко, А.А. Паутино и др. // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 22 – 26.

189. Разрядные лампы высокого давления нового поколения [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 2. – С. 63 – 65.

190. Разумовский, О. Системы управления освещением в современных условиях [Текст]: оборудование и технологии / О. Разумовский // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 50 – 54.

191. Рейцен, Е.А. Современные методы искусственного освещения пешеходных переходов в городах [Текст] / Е.А. Рейцен, О.Л. Гончар // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 32 – 36.

192. Поліщук, В.М. Стабілізоване джерело з корекцією форми живильного струму [Текст] / В.М. Поліщук, Ю. В. Рой // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 221 – 225. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5655/

193. Роман Яремчук: „Вітчизняна світлотехніка уже сьогодні на 95 відсотків забезпечила потреби України в ефективному світлі” [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 9 – 11.

194. Ронки, Л. Измерение зрительных реакций второго порядка – проблема светотехники [Текст] / Л. Ронки // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 27 – 33.

195. Ронки, Л. Целесообразно ли прогнозировать зрительный баланс при проектировании осветительных установок? [Текст] / Л. Ронки // Светотехника. – 2007. – № 2. – С. 42 – 43.

196. Салтыков, В.О. Конспект лекцій з курсу „Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок” [Текст] / В.О. Салтиков. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 81 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4313/

197. Салтиков, В.О. Освітлення міст [Текст]: навч. посіб. / В.О. Салтиков; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 221 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/10791/

198. Салтыков, В.А. Совершенствование наружного освещения городов [Текст] / В.А. Салтыков // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 3. – С. 51 – 54. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/12138/

199. Сапрыка, А.В. Анализ модели надежности работы осветительных приборов [Текст] / А.В. Сапрыка // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 2. – С. 28 – 32. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11682/

200. Сапрыка, А.В. Исследование эксплуатационных характеристик современных энергосберегающих осветительных установок [Текст] / А.В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 265 – 269. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7296/

201. Сапрыка, А.В. Основные направления развития наружного освещения г. Харькова [Текст] / А.В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 79. – С. 275 – 278. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3178/

202. Сапрыка, А.В. Повышение энергоэффективности осветительных комплексов с учетом качества электрической энергии [Текст] / А.В. Сапрыка. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 125 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/10835/

203. Сапрыка, А.В. Экономия электрической энергии в осветительных установках [Текст] / А.В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 396 – 399. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1411/

204. Сапрыка, А.В. Экспериментальные исследования качества электрической энергии в осветительных сетях г. Харькова [Текст] / А.В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 365 – 367. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4132/

205. Сверхэкономные светодиодные светильники переменного тока на основе Acriche уже выпускаются в Украине [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 4. – С. 46 – 47.

206. Сверхъяркие светодиоды Z-Power компании Seoul Semiconductor для всех видов освещения [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 5. – С. 58 – 59.

207. Светильники EVO. Удобное и эффективное решение [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 48 – 49.

208. Светланова, М. Световая архитектура города – отражение качества жизни [Текст]: [жилищное хозяйство] / М. Светланова // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2009. – № 1. – С. 38 – 40.

209. Светодиодные модули на основе алюминиевой „CHIP ON FLEX” (COF) технологии [Текст] / В.Н. Борщов, В.А. Антонова, И.Т. Тымчук и др. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 4. – С. 31 – 37. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8422/

210. Смирнова, Н.С. Національні стандарти України в галузі світлотехнічної продукції [Текст] / Н.С. Смирнова // Світло LUX. – 2008. – № 2. – С. 66 – 67.

211. Современная концепция развития наружного и архитектурного освещения мегаполисов Украины [Текст] / В.Т. Семенов, О.Г. Гриб, А.В. Сапрыка и др. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 1. – С. 4 – 11. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5439/

212. Сорокин, В.М. Светодиодное освещение расширяет границы [Текст]: [оборудование и технологии] / В.М. Сорокин // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 37 – 41.

213. Справочная книга по светотехнике [Текст] / под ред. Ю.Б. Айзенберга. – 3-е изд. перераб и доп. – М.: Знак, 2006. – 972 с.

214. Сучасні проблеми світлотехніки [Текст]: матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 22 – 23 квітня 2009 р. / За ред.: В.Т. Семенов, М.С. Золотов, В.М. Поліщук та ін. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 134 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11276/

215. Тараненко, Е. Энергоэффективные осветительные приборы на светодиодных источниках света – необходимость и реальность сегодняшнего дня [Текст] / Е. Тараненко, В. Трофимец // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 44 – 45; 2009 – № 3. – С. 34 – 35.

216. Тарасенко, М.Г. Експериментальні дослідження характеристик люмінесцентних ламп в схемах з електронними пускорегулювальними апаратами з ініціюючим генератором [Текст] / М.Г. Тарасенко // Світло LUX. – 2008. – № 5. – С. 105 – 110.

217. Таряник, М.М. Аналіз впливу якості електроенергії на ефективність роботи освітлювальних установок [Текст] / М.М. Таряник // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 376 – 378. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4135/

218. Таряник, М. М. Установка для исследования методов диагностики систем освещения и влияния различных факторов на зрительные восприятия [Текст] / М.М. Таряник, О.В. Лутай // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 37 – 40.

219. Татьков, В.П. О работе коммунального предприятия электросетей наружного освещения «Горсвет» г. Харькова [Текст] / В.П. Татьков // Світло LUX. – 2009. – № 2. – С. 14 – 16.

220. Теркушов, И.А. Три источника и три составных части светотехнического производства [Текст] / И.А. Теркушов // Светотехника. – 2005. – № 3. – С. 56 – 58.

221. Тетри, Э. Тенденции развития энергоэффективного освещения [Текст] / Э. Тетри, Л. Халонен // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 51 – 53.

222. Технічний регламент щодо енергетичного маркування ламп побутового призначення [Текст]: [проект] // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 75 – 79.

223. Ткаченко, В.І. Про терміни та псевдоніми в світлотехніці [Текст] / В.І. Ткаченко // Світло LUX. – 2008. – № 6. – С. 89 – 92.

224. Торкатюк, В.И. Критерии оценки функционирования и развития осветительных систем наружного освещения [Текст] / В.И. Торкатюк, А.А. Гарьковец // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 245 – 248. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3082/

225. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Сучасні проблеми світлотехніки”, 22 – 23 квітня 2009р., м. Харків, ХНАМГ [Текст] // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. - № 3. – С. 104 – 105.

226. Українська світлотехнічна галузь – сучасний стан та перспективи [Текст] // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 68 – 69.

227. Федосеева, С.А. День российской светотехники во Франкфурте и международный салон «Свет в интерьере» [Текст] / С.А. Федосеева // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 18 – 21.

228. Федосеева, С.А. Международный салон «Свет в интерьере» - Light Russia – первые результаты, первый успех [Текст] / С.А. Федосеева // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 24 – 25.

229. Флодина, Т.Л. Измерение светотехнических параметров установок наружного освещения с помощью мобильной лаборатории [Текст] / Т.Л. Флодина, А.Ш. Черняк // Светотехника. – 2007. – № 1. – С. 20 – 23.

230. Фонтойнон, М.Р. Оценка экономичности различных систем искусственного и естественного освещения [Текст] / М.Р. Фонтойнон // Светотехника. – 2008. – № 1. – С. 14 – 23.

231. Хабій, В.Ю. Українська світлотехнічна галузь – сучасний стан та перспективи [Текст] / В.Ю. Хабій // Світло Lux. – 2008. – № 6 – С. 8 – 12.

232. Хайнц, Р. Органические светодиоды для дисплеев и освещения [Текст] / Р. Хайц // Светотехника. – 2006. – № 5. – С. 43 – 47.

233. Харченко, В.Ф. К вопросу моделирования освещения дорожного покрытия улиц и магистралей города [Текст] / В.Ф. Харченко // Світлотехніка та електроененергетика. – 2008. – № 4. – С. 73 – 79. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8429/

234. Харченко, В.Ф. Основи енергозбереження та енергоефективності в системах освітлення міст [Текст]: автореф. дис. ... канд.. техн. наук / В.Ф. Харченко. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 40 с.

235. Харченко, В.Ф. Построение и эффективное использование наружного освещения городов [Текст] / В.Ф. Харченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 124 – 128. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2915/

236. Харченко, В.Ф. Щодо питання моделювання кривих сили світла світильників зовнішнього освітлення міст [Текст] / В.Ф. Харченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 132 – 137. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2333/

237. Четверикова, И.М. Повышение эффективности металлогалогенных ламп [Текст] / И.М. Четверикова // Світло LUX. – 2008. – № 1. – С. 82 – 85.

238. Шахпарунянц, Г.Р. Основные направления развития российской светотехники [Текст] / Г.Р. Шахпарунянц // Светотехника. – 2006. – № 6. – С. 11 – 15.

239. Шелегеда, Б.Г. Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света [Текст] / Б.Г. Шелегеда, Л.В. Кравцова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 56. – С. 14 – 21. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2400/

240. VI Международная светотехническая конференция «Свет без границ» [Текст] / // Светотехника. – 2006. – № 6. – С. 4 – 10.

241. Щиренко, В.В. Світло у призмі проблем і контексті прогресу, або роздуми про деякі аспекти сучасної світлотехніки в Україні [Текст] / В.В.Щиренко // Світло Lux. – 2008. – № 6. – С. 79 – 80.

242. Юнович, А.Э. Современное состояние и тенденции развития светодиодов и светодиодного освещения [Текст] / А.Э. Юнович // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 13 – 17.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации