ПУЕ. Окремі розділи (на українській мові) - файл n1.doc

приобрести
ПУЕ. Окремі розділи (на українській мові)
скачать (7334.6 kb.)
Доступные файлы (4):
n1.doc8548kb.21.04.2007 14:50скачать
n2.doc227kb.21.04.2007 14:51скачать
n3.doc397kb.21.04.2007 14:49скачать
n4.doc4149kb.21.04.2007 14:49скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго

України від "5" січня 2006 р № 3


ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
РОЗДІЛ 2
ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання
напругою до 1 кВ

Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання
напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Видання офіційне

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2006

УДК 621.315
Глави 2.4 і 2.5 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) перероблені згідно з вимогами чинних в Україні стандартів, будівельних норм і правил, рекомендацій МЕК і погоджені Держбудом України, Держнаглядохоронпраці, Державним департаментом пожежної безпеки МВС України та іншими відомствами.

З огляду на тривалість термінів перероблення, окремі розділи та глави ПУЕ в новій редакції видаються в міру завершення робіт з їх перегляду, узгодження та затвердження.

Вимоги глав 2.4 та 2.5 Правил улаштування електроустановок обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від форм власності.

Зауваження і пропозиції щодо змісту глав 2.4 і 2.5 ПУЕ
слід надсилати в інститут «Укрсільенергопроект» за адресою:
04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька, 11/8

ПЕРЕДМОВА


1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний
та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект», (керівник розробки В.В. Лях)
за участю:
Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», Донбаської національної академії будівництва та архітектури,
Полтавського технічного університету
ім. Ю.В. Кондратюка,
Інституту «УкрНДІпроектстальконструкція»
ім. В. М. Шимановського,
ТОВ «Содружество», Української науково-технічної електроенергетичної асоціації «АсЕлЕнерго»,
Київської обласної організації Спілки наукових та інженерних об'єднань України

3 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України
(С.М. Тітенко), 29.12.2005 р.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України (С.Я. Меженний), 09.09.2005 р.

Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Г.М. Суслов), листи від 09.08.2005 р.
№ 06-11/4208, №06-1 1/4209

Державним Департаментом пожежної безпеки (В.В. Бовсуновський), лист від 15.08.2005 р. № 21/3/2192

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (О.Г. Яворська) лист
від 25.06.2005 р. № 5620/21-10

Державним комітетом України з будівництва та архітектури (О.М. Бондаренко), лист
від 28.10.2005 р. № 2/8-863

Міністерством охорони здоров'я України (Г.Ф. Бурлак), лист від 25.10.2005 р. № 7-03-182

ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго"»
(Г.І. Гримуд) лист від 08.09.2005 р. № 30-33/4926Юридичним департаментом Міністерства палива
та енергетики (Г.Б. Пітік), 29.12.2005 р.

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Г.П. Хайдурова), 30.12.2005 р.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України
(І.В. Плачков), наказ від 5 січня 2006 р № 3

5 НАДАНО ЧИННОСТІ

З 5 липня 2006 р.

6 ЗАМІСТЬ

Глав 2.4 і 2.5 Правил устройства электроустановок
6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985 г.

7 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2011 рік

З наданням чинності новій редакції глав ПУЕ 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» визнати такими, що втратили чинність на території України:


© ОЕП «ГРІФРЕ» 2006

Право власності на цей документ належить ОЕП "ГРІФРЕ". Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ОЕП "ГРІФРЕ".МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05 січня 2006 року м Київ № 3
Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок
Державним підприємством «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут „Укрсільенергопроект"» з Державним проектно-вишукувальним та науково-дослідним інститутом «Укренергомережпроект», Донбаською національною академією будівництва та архітектури, Полтавським технічним університетом та іншими на замовлення Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» переглянуто і підготовлено нову редакцію глави 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» та глави 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), які погоджено Держбудом України, Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, Державним комітетом з нагляду за охороною праці, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів.

З метою введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 ПУЕ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити главу 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» і главу 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ у новій редакції, що додається.

2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» Інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести глави 2.4 та 2.5 ПУЕ до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.

3. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити в Об'єднанні енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» необхідну кількість примірників глав 2.4 та 2.5 ПУЕ і оплатити витрати на їх розроблення та тиражування.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) після реєстрації глав 2.4 та 2.5 ПУЕ забезпечити їх видання та розповсюдження на підставі замовлень зацікавлених організацій

5. 3 введенням в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ вважати такими, що втратили чинність:

- глави 2.4 та 2.5 ПУЭ-86, видання 6-е;

- ВБН В.2.5-34.004.001.001-02 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами»;

- ВБН В.2.5-34.20.176-2004 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям»,

- ГКД 34.20.505-2003 «Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ».

6. Термін введення в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ – шість місяців після дати видання цього наказу.

7. Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго (Улітіч Ю.І.), Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) та Інституту «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) до 28.02.06 розробити програму заходів щодо впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.

  1. Державному підприємству УНДПВКТІ «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) забезпечити науково-технічний супровід процесу впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Тітенка С.М.

Міністр І.Плачков


ЗМІСТ

2.4.1-2.4.3

2.4.1-2.4.9

2.4.10

2.4.11-2.4.22

2.4.23-2.4-29

2.4.30-2.4.32

2.4.33-2.4.44

2.4.45-2.4.49

2.4.50-2.4.63

2.4.64-2.4.81

2.4.82-2.4.87

2.5.1-2.5.6

2.5.7-2.5.24

2.5.25-2.5.29

2.5.30-2.5-31

2.5.32-2.5.37

2.5.38-2.5.56

2.5.57-2.5.61

2.5.62-2.5.64

2.5.65

2.5.66-2.5.70

2.5.71-2.5.73

2.5.74-2.5.85

2.5-86-2.5.94

2.5.95-2.5.102

2.5.103-2.5.114

2.5.115-2.5.133

2.5.134-2.5.137

2.5.138-2.5.159

2.5.160-2.5.164

2.5.165-2.5.168

2.5.169-2.5.178

2.5.179-2.5.189

2.5.190-2.5.206
2.5.207-2.5.213

2.5.214-2.5.221

2.5.222-2.5.225
2.5.226-2.5.234

2.5.235-2.5.237

2.5.238-2.5.239

2.5.240

2.5.241-2.5.248

2.5.249-2.5.252

2.5.253-2.5.254

Додаток А
Додаток БГЛАВА 2.4 ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

НАПРУГОЮ ДО 1 КВ


Сфера застосування. Визначення 5

Загальні вимоги 6

Кліматичні умови 7

Проводи. Лінійна арматура 7

Розташування проводів на опорах 11

Ізоляція 12

Заземлення. Захист від перенапруг 13

Опори 15

Габарити, перетини і зближення 16

Перетини, зближення, сумісна підвіска ліній до 1 кВ з лініями зв'язку (ЛЗ), лініями радіотрансляційних мереж (ЛРМ), кабельного телебачення (КТ) 19

Перетини і зближення ПЛІ (ПЛ) з інженерними спорудами 24

ГЛАВА 2.5
ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1 кВ ДО 750 кВ 27

Сфера застосування. Визначення 27

Загальні вимоги 29

Вимоги до механічної міцності повітряних ліній 34

Кліматичні умови 37

Ожеледні навантаження 37

Вітрові навантаження 40

Температурні кліматичні впливи 56

Навантаження від ваги конструкцій і ґрунтів 57

Монтажні навантаження 57

Навантаження, створені натягом проводів і тросів 59

Інші впливи 64

Розрахункові режими та сполучення навантажень повітряних ліній 65

Проводи і грозозахисні троси 70

Розташування проводів і тросів та відстані між ними 81

Ізолятори і арматура 90

Захист ПЛ від перенапруг, заземлення 92

Опори і фундаменти 101

Розташування волоконно-оптичних ліній зв'язку на ПЛ 103

Проходження ПЛ по ненаселеній і важкодоступній місцевостях 106

Проходження ПЛ по території, зайнятій насадженнями 108

Проходження ПЛ по населеній місцевості 109

Перетин і зближення ПЛ між собою 113

Перетин і зближення ПЛ зі спорудами зв'язку, сигналізації та лініями радіотрансляційних мереж 118

Перетин і зближення ПЛ із залізницями 128

Перетин і зближення ПЛ з автомобільними дорогами 132

Перетин, зближення або паралельне проходження ПЛ із тролейбусними і трамвайними лініями 135

Перетин ПЛ з водними просторами 137

Проходження ПЛ по мостах 140

Проходження ПЛ по греблях і дамбах 141

Зближення ПЛ з вибухо- і пожежонебезпечними установками 142

Перетин і зближення ПЛ з надземними і наземними трубопроводами, спорудами для транспортування нафти і газу та канатними дорогами 142

Перетин і зближення ПЛ з підземними трубопроводами 146

Зближення ПЛ з аеродромами 149

Методика перевірки кліматичних навантажень для ліній класів безвідмовності 3 КБ і 4 КБ 151

Методика визначення кліматичних навантажень для гірської місцевості 154


Розділ 2
ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ


ГЛАВА 2.4

ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ ДО 1 кВ

Чинний з п'ятого липня 2006 р.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации