Лекции - Технологія будівельного виробництва - файл n1.doc

Лекции - Технологія будівельного виробництва
скачать (949.9 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1632kb.11.02.2010 11:31скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Міністерство освіти і науки України

Український державний університет водного господарства
та природокористування
“Технологія будівельного виробництва”

Конспект лекцій для студентів спеціальності ТГВ всіх форм навчання
Рівне – 2003

Зміст

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ 3

Розділ 2. ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ 11

Розділ 3. БЕТОННІ Й ЗАЛІЗОБЕТОННІ РОБОТИ 26

Розділ 4. ЦЕГЛЯНА КЛАДКА 35

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 48

Розділ 6. СТАЛЕВІ ТРУБИ, З'ЄДНУВАЛЬНІ І ФАСОННІ ДЕТАЛІ
ДЛЯ НИХ. АРМАТУРА ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬШ
ПРИЛАДИ НА ТРУБОПРОВОДАХ 58


Розділ 7. МОНТАЖ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ 64

Розділ 8. МОНТАЖ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ І РЕЗЕРВУАРНИХ УСТАНОВОК ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ 82

Розділ 9. МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ТЕПЛОВИХ І ГАЗОВИХ МЕРЕЖ 96

Розділ 10. МОНТАЖ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ 135

Розділ 11. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 139

Розділ 12. МОНТАЖ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК 156

Розділ 13. МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ 166

Розділ 14. ІЗОЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 200

Розділ 15. ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 210


Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ

1.1. Будівельна продукція. Кадри, нормування і продуктивність праці


Будівельною продукцією є повністю збудовані і прийняті в експлуатацію будинки, інженерні системи, підземні комунікації.

За призначенням будівництво можна розділити на такі групи: промислове; цивільне; санітарно-технічних систем; енергосистем; гідротехнічне; транспортне; сільськогосподарське; спеціальне.

Розрізняють два основні види будівельних робіт - загальнобудівельні (земельні, залізобетонні, монтажні, ізоляційні тощо) та спеціальні (санітарно-технічні, електромонтажні, спорудження димових труб, обмуровування котлів тощо).

Будівельні процеси характеризуються багатофакторністю і специфічними особливостями, що зумовлено: різноманітністю будівельної продукції, матеріальних елементів, природно - кліматичними умовами.

У будівництві виробничі процеси поділяють на дві групи - процеси на будівельному майданчику і за його межами (заготівельні, транспортні).

Заготівельні процеси забезпечують об'єкт будівництва напівфабрикатами, деталями, укрупненими вузлами і виробами. Ці процеси виконуються переважно на спеціалізованих підприємствах (центральних заготівельних заводах, заводах товарного бетону, збірного залізобетону). Вони можуть здійснюватись також і в умовах будівельного майданчика (у пересувних механізованих майстернях).

Транспортні процеси забезпечують доставляння матеріальних елементів і технічних засобів до місць виконання монтажно-складальних процесів. За межами будівельного майданчика вони виконуються загальнобудівельним транспортом, а на його території - приоб'єктними транспортними засобами. Транспортні процеси звичайно супроводжуються процесами навантаження, розвантаження і складування.

Підготовчі (допоміжні) процеси передують монтажно-складальним і забезпечують ефективність їх виконання (укрупнювання монтажних вузлів, оснащення монтажних вузлів допоміжними пристроями тощо).

Монтажно-складальні процеси забезпечують перероблення, зміну форми або надання нових якостей матеріальним елементам будівельних процесів.

Монтажно-складальні процеси поділяються на ведучі та суміщені. Ведучі процеси входять в неперервний технологічний ланцюг виробництва і визначають його розвиток та тривалість. Суміщені процеси - технологічно непослідовні і не пов'язані з ведучими процесами, тому можуть виконуватись паралельно з ними. Суміщення процесів (із дотриманням вимог безпеки праці) дає змогу скорочувати тривалість будівництва.

Залежно від складності процеси можуть бути простими і комплексними. Простий трудовий процес є сукупністю технологічно пов'язаних робочих операцій, що виконуються одним робітником або їх групою (ланкою). Кожна робоча операція складається з робочих прийомів, які містять робочі рухи. Робочі прийоми і рухи виконує один робітник. Комплексний (складний) трудовий процес є сукупністю одночасних простих процесів, що взаємно залежні і пов'язані кінцевою продукцією.

Сукупність процесів, результатом яких є викінчена споруда або проміжна (частина споруди) продукція, називають будівельними роботами. Окремі види будівельних робіт одержали назву залежно від виду матеріалів, що переробляються, або від конструктивних елементів, які є продукцією даного виду роботи. За першою ознакою розрізняють земельні, кам'яні, бетонні, залізобетонні тощо роботи, за другою -сантехнічні, ізоляційні тощо.

Під монтажними роботами розуміють сукупність виробничих операцій із встановлення в проектне положення і поєднання в одне ціле елементів будівельних конструкцій. У монтажні роботи входить монтаж будівельних конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев'яних тощо), санітарно-технічних систем (опалення, водопостачання, вентиляції, каналізації тощо), електротехнічних пристроїв і систем, технологічного обладнання.

Земельні, бетонні, залізобетонні, лицювальні та інші види робіт, а також монтаж будівельних конструкцій належать до загальнобудівельних робіт. Монтаж внутрішнього сантехнічного обладнання, електрообладнання тощо, що виконується переважно спеціалізованими організаціями, зараховується до спеціальних робіт.

Будівництво будинків (рис.1. 1.) поділяється на три цикли (підземний, наземний, лицювальний). Після закінчення підготовчого періоду будівництва виконують роботи підземного циклу (копання котлованів, монтаж будівельних конструкцій, гідроізоляція підвалу).Рис. 1.1. Елементи будинку і внутрішньобудинкові інженерні системи:

I - фундамент, 2 - підвал, 3 - стіна, 4 - перегородка, 5 - перекриття, 6 -
ліфт, 7 - сходовий марш, 8 - сходовий майданчик, 9 - дах, 10 - покрівля,

II - несуча конструкція даху, 12 - горище, 13 - балкон, 14 - цоколь, 15 -
газовий прилад, 16 - водорозбірна арматура, 17 - санітарні прилади, 18

Роботи наземного циклу - монтаж будівельних конструкцій, зовнішніх і внутрішніх стін, вікон та ліхтарів, покрівельні, столярні та санітарно-технічні.

Роботи лицювального циклу - штукатурка і фарбування будівельних конструкцій, фарбування вікон і дверей, влаштування підлог.

Для будівництва потрібні робітники різного рівня підготовки, тобто різної кваліфікації.

Показником кваліфікації робітника є розряд. Розряд присвоює кваліфікаційна комісія, яка керується тарифно-кваліфікаційними вимогами.

Успішне здійснення будівельних процесів вимагає поділу праці між робітниками відповідно до їх кваліфікації та організації їх сумісної роботи. В зв'язку з цим будівельні процеси виконують ланки або бригади робітників. Ланка складається з 2...5 чоловік (робітників) однієї професії, але різної кваліфікації. Бригада формується з більшої кількості робітників або з декількох ланок.

У будівництві найрозповсюдженіші спеціалізовані та комплексні бригади. Спеціалізовані бригади організовують для виконання великого обсягу робіт з однорідними процесами. Комплексна бригада формується за необхідності поєднання простих процесів у комплексний (вона об'єднує 50...60 робітників різних професій і спеціальностей).

Одним з найважливіших показників ефективності трудової діяльності робітника є продуктивність праці.

Продуктивність праці будівельних робітників визначається: виробітком - кількістю будівельної продукції, що вироблена за одиницю часу (1 год, зміну тощо); трудомісткістю - затратами робочого часу (люд.-год, люд.-змін тощо) на одиницю будівельної продукції належної якості (м3 кладки, м2 тинькування, п.м. повітропроводу тощо). Чим нижчі затрати праці на одиницю продукції, тим вища продуктивність праці.

Кількісно трудомісткість регламентується технічним нормуванням. Технічне нормування - це встановлення технічно обґрунтованих норм затрат часу, машинного часу і матеріальних ресурсів на одиницю будівельної продукції. Норми затрат праці визначаються залежно від норм часу і виробітку.

Норма часу - це період, що необхідний для виготовлення одиниці продукції належної якості за допомогою сучасної технології. Норма машинного часу - це час роботи машини, за який виготовляють одиницю машинної продукції відповідної якості за правильної організації роботи, яка дає змогу максимально використати експлуатаційну продуктивність машини.

Норма виробітку робітника чи ланки, машини або комплекту машин - це кількість продукції, яку одержують за одиницю часу за умов, що прийняті для встановлення норм часу.

Норми часу і виробітку пов'язані між собою такою залежністюде Нвир - норма виробітку в одиницях продукції; Нчасу - норма часу на одного робітника в одиницях часу.

Знаючи норми часу і виробітку, можна визначити рівень продуктивності праці (Рп.п). Якщо робота, на яку за нормами відводилось Тнор часу, була виконана за Тфак часу, то


Норма виробітку машини пов'язана з нормою машинного часу -де Нвир.м - норма виробітку машини в одиницях продукції, Нчасу.м -норма машинного часу в одиницях часу.

Норми використовують, розробляючи документацію на виконання робіт, для оцінки ефективності прийнятих технологічних рішень, розрахунків з робітниками.

На основі норм часу і тарифних ставок встановлюють розцінки на оплату праці залежно від виробітку.

Важливим нормативним документом, на якому базується оплата праці будівельних робітників, є ЄНІР ("Єдині норми і розцінки"). Міністерствам та відомствам дозволяється розробляти відомчі норми і розцінки ("ВНІР").

Існують також місцеві норми і розцінки, які розробляються методами технічного нормування на роботи, що не перераховані в ЄНІР та ВНІР.

Розцінки в збірниках ЄНІР, за винятком особливо зазначених випадків, визначені з розрахунку годинних тарифних ставок, для семигодинного робочого дня. Робітникам, що зайняті такелажними та шкідливими роботами, тарифні ставки підвищують на 8%, а робітникам, які зайняті особливо важкими і шкідливими роботами - на 17%.

Природні умови роботи враховуються районними коефіцієнтами до зарплати і нараховуються на частину заробітку, що не перевищує встановленого ліміту.

Для робіт в зимових умовах на відкритому повітрі і в неопалених приміщеннях на норми часу і розцінки вводять середні поправкові коефіцієнти.

У будівництві існують три основні форми оплати праці: погодинна (охоплює приблизно 15% контингенту будівельних робітників), від виробітку, за домовленістю (трудовою угодою).

Якщо оплата погодинна, робітник-одержує заробітну платню (зарплату) за фактично відпрацьований час за діючими тарифними ставками залежно від розряду. Ця форма оплати застосовується для робіт, що не підлягають точному нормуванню і обліку. Однак за високу якість і своєчасне виконання цих робіт може виплачуватись премія. В цьому випадку форма оплати - погодинно-преміальна.

Оплата від виробітку передбачає виплату зарплати за фактично виконаний обсяг робіт за розцінками на одиницю продукції належної якості. Вона може бути прямою і акордною.

Акордна оплата праці базується на укрупнено-акордних розцінках за комплекс робіт у вигляді готової продукції (секція будинку, система опалення блок-секції тощо).

За виконання акордного завдання раніше від встановлених строків і за якість зданих робіт вводять доплати.

Бригади будівельних робітників можуть також преміюватись за економію матеріальних ресурсів і збереження основних матеріалів, конструкцій, виробів.

Робота методом бригадного підряду, правильне застосування преміальної політики дають змогу знизити вартість і скоротити строки будівництва. Без наукової організації праці (НОП) немислиме успішне виконання завдань, що поставлені перед будівельною індустрією. Підвищення продуктивності праці, якості робіт, скорочення строків і зниження вартості будівництва можливе лише за умови використання передового досвіду і НОП. НОП передбачає застосування раціональних прийомів праці, передової технології та організації будівництва, належної механізації та автоматизації будівельних процесів, найпродуктивніших машин, механізмів, пристроїв, інвентаря, інструментів.

Основним нормативним та інструктивним документом НОП є карти трудових процесів будівельного виробництва, їх розробляють на основі принципів НОП, які передбачають вивчення зв'язків між трудовими процесами та операціями, що виконуються робітником з кожного виду робіт. Необхідне створення такого робочого місця, яке забезпечить раціональні рухи і мінімальні затрати часу, правильне розташування машин, механізмів, матеріалів та виробів відносно об'єкта виконання робіт.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации