Сльоз Л.Г., Нездойминов В.И. Гидравлические и аэродинамические машины - файл n1.doc

приобрести
Сльоз Л.Г., Нездойминов В.И. Гидравлические и аэродинамические машины
скачать (2196.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2197kb.23.08.2012 19:26скачать

n1.doc

  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Кафедра «Водопостачання, водовідведення

та охорона водних ресурсів”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

« Гідравлічні та аеродинамічні машини »


(для спеціальностей 7.902601 “Водопостачання та водовідведення”, 7.092103 “Міське будівництво та господарство” заочної та прискореної форм навчання)Затверджено

на засіданні кафедри

“Водопостачання, водовідведення та охорона водних ресурсів”

Протокол № 7

від 03 березня 2005 р.

Макіївка 2005

УДК 628

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Гідравлічні та аеродинамічні машини” (для спеціальностей 7.092601“Водопостачання та водовідведення”,7.092103 “Міське будівництво та господарство” заочної та прискореної форм навчання ) Уклад.: Т.М. Полетаєва. - Макіївка: ДНАБА, 2005. - 79 с.
Містять теоретичний матеріал, необхідний для успішного виконанні контрольної роботи, завдання до контрольної роботи, приклади розв’язання основного типу задач, запитання для самоперевірки, перелік літератури та додатки.
Укладач:

асистент кафедри “Водопостачання,

водовідведення та охорона водних ресурсів” Т.М. Полетаєва
Рецензенти:

проф. кафедри “Водопостачання,

водовідведення та охорона водних ресурсів”,

к.т.н. Л.Г. Сльоз

завідувач кафедри “Водопостачання,

водовідведення та охорона водних ресурсів”,

доцент, к.т.н. В.І. Нездоймінов


Відповідальний за випуск:

доцент кафедри “Водопостачання,

водовідведення та охорона водних ресурсів”

к.т.н. В.М. Чернишев
Теперішні “Методичні вказівки...” призначені поліпшити роботу студентів заочної форми навчання при вивченні курсу. До їх складу входять: скорочений конспект лекцій, різні за тематикою та складністю задачі з усіх розділів курсу, що нерозривно пов’язані з курсом “Теоретична механіка рідини та газу”, приклади розв’язання основного типу задач, питання для самоперевірки, до іспиту та додатки.

1.ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС


1.1 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І класифІкація. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП ДІЇ Й ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАСОСІВ.

Насоси являють собою гідравлічні машини, призначені для переміщення рідини під напором. Перетворюючи механічну енергію приводного двигуна в механічну енергію рідини, що рухається, насоси піднімають рідина на визначену висоту, переміщають на необхідну відстань у горизонтальній площині чи змушують циркулювати в замкнутій системі.

Основними параметрами насосів, що визначають діапазон зміни режимів роботи насосної станції, склад її устаткування і конструктивні особливості, є напір, подача (витрата), потужність і КПД.

Напір [Н] – збільшення питомої енергії рідини на ділянці від входу в насос до виходу з нього. Виражений у метрах напір насоса визначає висоту підйому рідини чи дальність переміщення.

Подача, витрата [Q] – характеризується обсягом рідини, що подається насосом у напірний трубопровід в одиницю часу (м3/с, м3/год, л/с).

Потужність [N], затрачувана насосом, що необхідна для створення потрібного напору і подолання усіх видів утрат, неминучих при перетворенні механічної енергії, що надана насосу двигуном, в енергію рідини, що рухається, (Вт).

Корисна потужність насоса дорівнює:

Nп = ?gQH = РQ (1.1.1.)

Унаслідок неминучих втрат енергії в самому насосі, споживана їм потужність більше корисної потужності. Утрати враховуються коефіцієнтом корисної дії чи ККД [?], що являє собою відношення корисної потужності до потужності на валу:

? = , (1.1.2.)

ККД – враховує усі види втрат, зв'язані з перетворенням енергії. ККД визначає економічну доцільність експлуатації насоса при зміні його параметрів. Ці утрати виражаються у виді трьох основних утрат: механічних, гідравлічних і об'ємних.

Насоси є одним з найбільш розповсюджених видів машин, їхня конструктивна різноманітність надзвичайна велика, тому в основу класифікації, що застосовується, покладені розходженнях у принципі дії.

Всі існуючі на даний час насоси розділені на два види: динамічні й об'ємні.

У динамічних насосах рідина рухається під силовим впливом у камері постійного обсягу, яка постійно поєднана з пристроями, що підводять і відводять рідину. У залежності від виду силового впливу на рідину вони у свою чергу, поділяються на лопатеві і тертя.

Об'ємні працюють за принципом витиснення рідини з камери за рахунок зменшення її об’єму. Його періодична зміна відбувається за рахунок зворотно-поступального чи обертального руху робочого органа насоса. Навперемінне заповнення камери рідиною, що перекачується, і її спорожнювання забезпечують клапани.

У системах водопостачання і водовідведення найбільше застосування знаходять лопатеві насоси, тому існує скорочена класифікація насосів відповідно до ДСТ 17398-72 (табл.1.1.1.):

Таблиця 1.1.1. Скорочена класифікація відцентрових насосів.

Назва насоса

Відмінні риси конструкції насоса

Горизонтальний

Вісь обертання робочого колеса розташована горизонтально по за залежністю від розташування осі приводу

Вертикальний

Вісь обертання робочого колеса розташована вертикально

Консольний

Робоче колесо розташоване на консольній частині вала

Моноблочний

Робоче колесо розташоване на подовженому валу двигуна

З виносними

опорами

Підшипникові опори ізольовані від середовища, що перекачується
З внутрішніми

опорами

Підшипникові опори стикаються із середовищем, що перекачується

З осьовим входом

Рідина підводиться в напрямку осі робочого колеса

З бічним входом

Рідина підводиться в напрямку, перпендикулярному осі робочого колеса

Двостороннього

входу

Рідина підводиться до робочого колеса з двох протилежних сторін

Одноступінчатий

Рідина подається одним робочим колесом

Багатоступінчастий

Рідина перекачується декількома, послідовно з'єднаними робочими колесами

Секційний

Багатоступінчастий насос з торцевим розніманням кожної ступіні

Футерований

Проточна частина футерована (облицьована) матеріалом стійким до впливу подаваної рідини

Заглибний


Установлюється під рівень рідини, що перекачується

Занурений


Насосний агрегат із зануреним насосом, двигун якого розташований над поверхнею рідини, що перекачується

Самоусмокту-

вальний


Забезпечує заповнення корпуса й усмоктувального трубопроводу рідиною, що перекачується, без використання додаткових пристроїв
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации