Козлов А.П. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари - файл n1.doc

приобрести
Козлов А.П. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари
скачать (166.7 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1011kb.27.01.2006 09:54скачать

n1.doc

  1   2   3   4
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Навчально-методичний посібник для студентів заочно-дистанційної форми навчання для напряму 0503 – «Торгівля» / Козлов А.П. – Днепропетровск: ДУЭП, 2006. – 135 с.


Автор:

А.П. Козлов

кандидат технічних наук, доцент

ЗМІСТ
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни

“Товарознавство пакувальних матеріалів і тари” 4
Тема 2. Роль упаковки у торгівлі продовольчими

та непродовольчими товарами 20
Тема 3. Класифікація, стандартизація та уніфікація тари

для продовольчих та непродовольчих товарів 64
Тема 4. Основні види дерев’яної, картонної, паперової

та м’якої тари, що використовується під час транспортування,

зберігання та реалізації товарів 84
Тема 5. Характеристика металевої тари для пакування

продовольчих та непродовольчих товарів 106
Тема 6. Характеристика скляної тари для

пакування продовольчих та непродовольчих товарів 112
Тема 7. Характеристика полімерної тари,

призначеної для пакування продовольчих та

непродовольчих товарів 120
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 133План

 1. Роль і місце упаковки на шляху товаропросування від виробника продукції до споживача.

 2. Упаковка, як фактор конкурентоспроможності товару.

 3. Еволюція пакувальних матеріалів і тари для продовольчих та непродовольчих товарів.

 4. Різновидність маркування і основні вимоги до дії нанесення на тару.Література: 9, 10, 15, 19, 21, 22. 23, 27, 32, 36, 38, 42Упаковка, транспортна тара, споживча тара, пакувальні матеріали, допоміжні пакувальні засоби, функції упаковки, вимоги до тари і пакувальних засобів, упаковка, як фактор конкурентоспроможності товару, еволюція пакувальних матеріалів і тари, функції маркіровки, структурні елементи манкіровки, умовні позначення маркіровки, етикетки, кольеретки, товарний знак, бірки, вкладиші, клеймо і штампи.Упаковка супроводить товар на всьому шляху його просування, від виробника до споживача, забезпечуючи при цьому:Історично склалося так, що саме упаковка зробила можливим принцип самообслуговування. Сьогодні світ уже не можна уявити без упаковки товарів. Забезпеченість якісною, що відповідає сучасним вимогам упаковкою на ринку товарів народного споживання в останнє десятиріччя значно поліпшилося. В останні роки в упакованому вигляді продається все більше продуктів, які раніше традиційно пропонувалися в роздрібній торговельній мережі не упакованими, наприклад, огірки в термоусадочній плівці, або овочі, гриби та т. п. в невеличких пластмасових коробочках, обтягнуті термоусадочними плівками або без них.Упаковка як раз і являється тією зв’язуючою ланкою, яка об’єднує всі ці проблеми.

Різноманітність властивостей і особливостей товарів, різні умови їх транспортування, зберігання і відпуску викликають необхідність виробництва тари безліч видів:


• ящики

• бочки

• фляги

• каністри

• балони

• мішки і ін.

• пляшки

• пакети

• туби

• флакони

• коробки

і ін.


Для виробництва різних видів тари використовуються різні матеріали:Використовуються різні пакувальні засоби:Захист товару від пошкодження і забруднення був насамперед основним призначенням упаковки. Але сьогодні все частіше упаковка розглядається як інструмент впливу на споживача – часто саме упаковка впливає на рішення споживача про покупку.

Далеко не всі товари потребують привабливу упаковку. Не слід ховати в упаковку товари, зовнішній вигляд яких являється основним, що впливають на вибір покупця фактором (одяг, побутова техніка, меблі і т. п.) В даному випадку першорядною функцією упаковки залишається захист товару.

Для того щоб сприяти збуту продукції упаковка повинна виконувати декілька функцій. Якщо виходити із стандартного визначення терміну “упаковка” то слід виділити чотири основні узагальнені функції.
Упаковка – це деталь, яка насамперед кидається в очі і наглядно показує специфіку продукту.


У ряді робіт американських авторів упаковку називають “мовчазним торговцем”.


Добре зроблена упаковка – один з основних засобів завоювати довіру покупця. До того ж вона може жати яскраве уявлення про товар, який сам по собі зовнішньо невиразний. Покупця підготовлюють за допомогою спокусливих рекламних об’яв, телевізійних роликів. Але бажання купити визначає упаковка і саме вона вимушує прийняти рішення.

Реклама вводить людей у спокусу. Упаковка сама являється спокусою. Часто товар стає популярним тільки дякуючи їй. Упаковка стає все більше привабливою і яскравою, несе рекламну інформацію про упакований товар, знайомить з фірмовими знаками, клеймами виробників продукції, правилами користування даним товаром і цілий ряд іншої корисної і потрібної інформації, що дозволяє не тільки прискорити процес продажу товару, облегшити його споживання, але і проявити сильні естетичні дії на покупців. Зв’язок між упаковкою і рекламою здається в повній мірі зрозумілим і неворушливим.

• Реклама дає інформацію про товар

• Упаковка доносить до покупця основну ідею, продає і часто продовжує продавати товар, поки його використовують

Поєднання упаковки, реклами і досліджень дало можливість підприємствам перейти від продажу того, що вони виробляють до виробництва того, що будуть купувати люди.
Пакетування грузу. Пакетні перевозки являються одним з важливіших напрямків технологічного прогресу при транспортуванні таро- штучних товарів.

Пакетування вантажів передбачає скріплення їх разом з піддоном полімерними термоусадочними і плівками, що розтягаються.

Технологія пакетування вантажів широко використовується при транспортуванні товарів у багатьох розвинутих країнах світу.
Найбільша питома вага приходиться на основопологаючу і споживчу інформації.

Основоположна інформація на манкіровці дублює той же вид інформації, яка представлена у ТСД. .Однак на відміну від ТСД маркування призначене для всіх суб’єктів комерційної діяльності являється для основної маси споживачів практично єдиним допустимим способом товарної інформації.Текст маркіровки являється самим розповсюдженим і найбільш ємким елементом маркіровки по кількості представленої покупцеві інформації. Він найбільш доступний споживачеві ніж інші елементи, так як несе в собі інформацію по використанню, якості, терміну гідності, даті виготовлення продукту з ідентифікацією його по країні, фірмі – виробника. Загальний об’єм маркіровки для тексту – 50-100%.

Малюнок не являється обов’язковим елементом маркіровки. Якщо він має місце на упаковці, то його нанесення передбачає, як правило, виконання мотиваційної і емоційної функцій і значно менш ідентифікаційних і інформаційних. Доля малюнка на маркіровці до загального об’єму значно менша, ніж текст 0-50%

Умовні позначення маркіровки (інформаційні знаки). Це попереджуючі знаки, які представлені достатньо обширним переліком позначень.


Крім вказаних маркувальних знаків використовують і інші різновиди маркіровки:• Етикетки

• Кольєретки

• Товарні ярлики

• Бірки

• Вкладиши

• Клейма і штампи 1. Яку роль відіграє упаковка на шляху товаропросування від виробника до споживача?

 2. Назвіть основні чотири елемента комплексу маркетинг.

 3. Вимоги, пред’являємі до тари і допоміжним пакувальним засобам?

 4. Основні узагальнені функції упаковки.

 5. Чому упаковка забезпечує просування товару на ринку?

 6. В чому полягає зв’язок між упаковкою і рекламою?

 7. Перелічите основні етапи появи і розвитку виробництва пакувальних матеріалів і тари.

 8. Що забезпечує інформаційна функція упаковки?

 9. Що забезпечує ідентифікуюча, вказуючи і рекомендуюча функції упаковки?

 10. В чому полягає емоційна, пропагандистська і мотиваційна функції упаковки?

 11. В чому полягає основоположна різновидність інформаційної функції упаковки?

 12. Назвіть структурні елементи маркіровки.

 13. Який об’єм інформації приходиться на текст маркіровки?

 14. Який об’єм інформації приходиться на “малюнок” маркіровки?

 15. Дайте пояснення терміну “текст”, як елементу упаковки.

 16. Дайте пояснення терміну “малюнок”, як елементу упаковки.

 17. Перелічите умовні позначення або інформаційні знаки, які наносяться на упаковку при її маркуванні.

 18. Дайте визначення терміну “етикетка”, як різновид маркіровки.

 19. Дайте визначення терміну “кольєретка”, як різновид маркіровки.

 20. Дайте визначення терміну “товарний ярлик”, як різновид маркіровки.

 21. Дайте визначення термінам “вкладиш”, “бірка”, “клейма і штампи”, як різновид маркіровки.


План

 1. Упаковка і її роль у торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Функції упаковки. Стадії життєвого циклу упаковки.

 2. Пакувальні матеріали які використовуються для виробництва тари. Класифікація пакувальних матеріалів. Критерії якості пакувальних матеріалів.

 3. Пакувальні матеріали та їх характеристика.


Література: 1,2,4,5,8,11.12.13,16,17,18,20,25,28,33,35,40


Упаковка, тара, допоміжні пакувальні засоби, пакувальні матеріали природні, синтетичні, комбіновані: деревина, фанера, метал. Скло, картон, папір, целофан, поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, поліетилентерефтелат, комбіновані матеріали.

Упаковка – це засіб або комплекс засобів що заперечує:

• захист продукції від пошкоджень і втрат;

• захист від навколишнього середовища від забруднення
• процес обігу продукціїТара - основний елемент упаковки, який представляє собою вироб для розміщення продукції.

Пакувальні матеріали – це матеріали, які використовуються для виготовлення тари.

Допоміжні пакувальні засоби – це елемент упаковки, який в комплексі з тарою або без неї виконує функцію упаковки.
Виходячи з стандартного визначення поняття “упаковка”її роль у торгово- технологічному процесі визначається функціями, які вона виконує.


Упаковка, для того щоб у повній мірі справитися з вище перерахованими функціями, повинна відповідати цілому ряду умов і вимог, які проявляються на різних стадіях її життєвого циклу, починаючи від розробки і до її утилізаціїДобре зроблена упаковка - один з основних способів завоювати довіру покупця. В той же самий час вона може дати яскраве уявлення про товар, який сам по собі ззовні невиразний.

Реклама вводить людей до спокуси. Упаковка сама являється сполукою. Часто товар становиться популярним тільки дякуючи упаковці.

На всіх упаковках вміститься якась інформація на яку можна покластися. Покупці звичайно вірять тому, що написано на упаковці.

Поєднання упаковки і реклами дало можливість підприємствам перейти від продажу того, що вони виробляють до виробництва того, що будуть купувати люди.

Пакувальний матеріал – це матеріал з якого виробляють упаковку (тару, допоміжні пакувальні засоби) і який забезпечує можливість повторного використання упаковки чи економічного чистого її знищення.

Пакувальні матеріали повинні відповідати слідуючим критеріям якості.


3. Пакувальні матеріали та їх характеристика


Залежно від виду і типу тари для її виготовлення використовують різні пакувальні матеріали. Крім традиційних: деревина, фанера, метал, скло, тканина, значно підвищується попит на більш прогресивні, перспективні матеріали з точки зору їх економічності, легкості, високих фізико - хімічних властивостей, інертності до продукту та ін: картон, папір, штучні матеріали, матеріали на натуральній основі, комбіновані матеріали.
Пакувальні та допоміжні матеріали, що використовуються для виробництва дерев’яної тари.


Залежно від водостійкості клеєна фанера випускається різних марок (залежно від типу клею)

Пакувальні та допоміжні матеріали, що використовуються для виробництва скляної тари.
Процеси які відбуваються при виробництві скломаси
За станом розчинності водою скло класифікують на п’ять класівДля виготовлення металевої тари використовують метал, який виробляється підприємствами чорної та кольорової металургії.

Чорна холоднокатана лакова жерстьБіла жерсть гарячого луження
Білу жерсть гарячого луження отримують шляхом занурення листів чорної жерсті в рас плавлене олово.


Біла жерсть електролітичного луження

Білу жерсть електролітичного луження отримують шляхом електролітичного луження жерсті в лужних, кислих та галогенідних електролітах.

Хромована лакована жерсть

Хромована лакована жерсть – це холоднокатонна електролітично – хромована жерсть, яка з обох боків покрита шаром лаку або сумішшю масел.


Алюмінірована жерсть

Алюмінірована жерсть – це холоднокатана низько вуглецева чорна жерсть, на поверхні якої у вакуумі з обох боків нанесено металевий алюміній.Алюміній і його сплави

Алюміній – метал сріблясто – білого кольору з температурою плавління 660 оС стійкий до дії атмосфери, морської і прісної води, газів, практично не взаємодіє з розчинами органічних кислот, харчовими продуктами.


Введення легіруючих елементів (магній, марганець, мідь, цинк, титан, кремній) суттєво змінює властивості алюмінію і дозволяє отримувати алюмінієві сплави з високою міцністю , малою платністю і хорошими технологічними властивостями. Сплави алюмінію з міддю називають дуралюмінами, які володіють високою міцністю.

Алюмінієва фольга – тонко прокатані листи товщиною менше 0,1 мм. Для придання міцності фольгу додатково ламінують - наносять на її поверхню плівку з поліетилену, або каширують – склеюють з тонкою лакованою бумагою або картоном.Алюмінієва фольга і пакувальні матеріали з неї ідеально задовольняють вимогам, які пред’являються при рас фасуванні продуктів харчування.
Для усунення цього і інших недоліків фольгу комбінують в різних сполученнях з лаком, папером, картоном, полімерними плівками.
Олово - сріблясто – білий метал. В атмосферних умовах по корозійній стійкості наближений до благородних металів. Використовується для луження жерсті, посуди.Цинк – світло – сірого з синюватим відливом хімічно активний метал, який широко використовується при виготовленні оцинкованих виробів.


Допоміжні матеріали, які використовуються

для виробництва металевої тари.

Пергамент - різновид бумаги. Справжній рослинний пергамент, як правило білого кольору, виготовлений з чистої целюлози яку піддають процесу пергаментизації.
Целофан – целюлозний пластик (віскоза), оброблений сірчаною кислотою і пластифікований гліцерином. Це блискуча прозора тонка плівка.

Ацитилцелюлозанв плівка – різновид целофану – прозора, не має запахів. Не токсична, міцна, парогазопрониклива.Не один матеріал на світі не може порівнятися з полімерними матеріалами по полі функціональності: вони сьогодні використовуються для виготовлення різноманітних деталей починаючи від літако - і машинобудування до побутової техніки і товарів народного споживання не говорячи вже про багаточисельні види і типи тари, різноманітних по своїм властивостям пакувальних матеріалів, які здобувають більш широке розповсюдження для упаковки, транспортування і зберігання продовольчих і непродовольчих товарів що обумовлено їхніми властивостями:

• легкістю

• міцністю, відсутністю постійних деформацій

• хімічною стійкістю

• непроникливістю для більшості газів та пари

• здатністю забарвлюватися в різноманітні кольори
Полімерна тара і пакувальні матеріали виготовляються з таких полімерів:

• поліетилен

• поліпропілен

• полівінілхлорид

• полістирол

• поліетилентерефталат

• та ін.Поліетилен – це матеріал, який отримують полімеризацією газоподібного ненасиченого вуглеводорода етилену в спеціальних автоклавах під тиском. Поліетилен буває високого тиску (ВТ) і низького тиску (НТ), які відрізняються своєю структурою і властивостями, але по зовнішньому вигляду і іншим властивостям мало чим відрізняються один від одного. Поліетилен “ВТ” по міцності на розрив при розтягненні декілька поступається поліетилену “АНТ”. Останній має більш високу жорсткість в зв’язку з чим плівки і готові вироби з нього менш еластичні. В ЗТ’язику з чим виготовлення пакувальних матеріалів у вигляді плівки більше підходить поліетилен “ВТ”.

Поліпропілен. Вихідною сировиною для нього служить газ пропілен. Поліпропіленові плівки більш прозорі ніж поліетиленові і рівноцінні в цьому відношенні целофану однак з високими фізико – механічними властивостями.
Полівінілхлорид разом з поліетиленом відноситься до числа найбільш розповсюджених полімерів, які найшли саме широке використання.
Полістирол випускають загального призначення, пінополістирол, удароміцний полістирол і ін.

Пінополістирол отримують шляхом спінювання полістиролу до п’ятидесятикратного об’єму і складається з величезної кількості закритих чашок, в яких уміщується більше 95 % об’єму чашечок повітря.


Поліетилентерефталат – прозора плівка призначена для упакування харчових продуктів, особливо м’ясних.

Комбіновані пакувальні матеріали (ламінат) отримують шляхом сполучення різних матеріалів. Комбінація полімерних матеріалів з папером, фольгою, тканиною і другими матеріалами дає можливість отримати міцну і красиву упаковку. Серед комбінованих матеріалів слід відмітити “ламістер”. Основою цієї композиції служить фольга, зовнішня сторона якого покрита шаром харчового лаку. До внутрішньої сторони методом каширування (приклеювання картону) і ламійорування (нанесення поліпропіленової плівки) отримують матеріал, який більше ніж у 2 рази легший алюміньової консервної стрічки і значно нижчою собівартістю.
 1. Дати визначення поняттю упаковка“.

 2. Дати визначення поняттям: “тара”, “пакувальні матеріали”, “допоміжні пакувальні засоби”

 3. Які функції виконує упаковка у торгово – технологічному процесі?

 4. Перерахувати стадії життєвого циклу упаковки.

 5. Які вимоги пред’являються до пакувальних матеріалів?

 6. За якими ознаками здійснюють класифікацію пакувальних матеріалів?

 7. Які основні дерев’яні пакувальні матеріали використовують при виробництві дерев’яної тари?

 8. Як класифікується клеєна фанера залежно від водостійкості?

 9. Які допоміжні матеріали використовуються при виробництві дерев’яної тари?

 10. Як за станом розчинності водою класифікують скло?

 11. Які види жерсті виробляють підприємства чорної металургії для виробництва тари?

 12. Які основні види металів виробляють підприємства кольорової металургії для виробництва тари.

 13. Що собою представляє біла жерсть електролітичного лужіння?

 14. Дати визначення поняттю “хромована лакована жерсть”.

 15. Дати визначення поняттю “алюмінірована жерсть”.

 16. Які переваги має алюміній і його сплави?

 17. Дати визначення поняттю “алюмінієва фольга”.

 18. Властивості алюмінієвої фольги.

 19. Допоміжні пакувальні матеріали, які використовуються для виробництва металевої тари.

 20. Назвати види картону.

 21. Назвати основні види картону, що застосовуються для виробництва картонної тари.

 22. Назвати основні види паперу, що використовується для виробництва тари, їх властивості.

 23. Що собою представляє пергамент, його властивості.

 24. Що собою представляє целофан, його властивості.

 25. Які недоліки характерні для целофану?

 26. Специфічні вимоги до полімерних матеріалів.

 27. Властивості поліетилену, як пакувального матеріалу.

 28. Що собою представляє поліетилен, його види?

 29. Властивості полівінілхлориду?

 30. Полістирол, його характеристика і властивості.

 31. Плоіетилентерефталат, його властивості як пакувального матеріалу.

 32. Що собою представляють комбіновані пакувальні матеріали?План

 1. Основне призначення тари. Визначення виду і типу тари.

 2. Основні ознаки, згідно з якими здійснюється класифікація тари. Визначення тари згідно прийнятої класифікації.

 3. Вимоги які пред’являються до тари.

 4. Стандартизація та уніфікація тари.


Література: 7,9,11,24,30,31


Тара: вид тари, тип тари, транспортна, споживча, виробнича тара, спеціалізована універсальна тара, тара загального користування, індивідуального користування, багатообертова возвратна, одноразового використання, жорстка, напівжорстка, м’яка тара, нерозбірна, розбірна, складна, закрита, відкрита, гратчаста, комбінована тара, ізотермічна, герметична, ізобарична, аерозольна тара; стандартизація та уніфікація тари.
Тара – основний елемент упаковки, який представляє собою вироб, призначений для розміщення продукції, зберігання і перевезення готової продукції, товарів, полі фабрикатів, сировини і матеріалів.

В народному господарстві використовується величезна кількість різноманітної тари, на виготовлення якої використовується метал, пластмаса, плівка, тканина, деревина скло та ін. матеріали.

Тара характеризується великими і постійно розширюючимися різновидами, типами і призначеннями. Це пояснюється:

• збільшенням номенклатури продукції, що випускається

• підвищенням вимог до зберігання товарів

• розвитком міжнародних економічних зв’язків

Тара – це надто широка номенклатура виробів, які суттєво відрізняються один від других в зв’язку з чим тару класифікують по достатньо широкому колу при знаків.
До основних видів транспортної і споживчої тари відносять: бочкаВизначення різновидів тари

Ящик – це транспортна тара з корпусом, який має у перетині паралельно дну переважно форму прямокутника з дном, двома торцевими і боковими стінками, з кришкою або без неї.

Бочка – транспортна тара з корпусом циліндричної або параболічної форми, з обручами або зигами катання з дон’ями.

Барабан - транспортна тара з гладким або гофрованим корпусом циліндричної форми без обручів або зигів катання з плоским дном і кришкою.

Фляга – транспортна тара з корпусом циліндричної форми і циліндричною горловиною, діаметр якої менше діаметра корпуса, з пристосуванням для переносу і кришкою з затвором.

Каністра – транспортна тара з корпусом, який має паралельно дну у пересіканні форму, близьку до прямокутника з пристосуванням для переносу, зливною горловиною і кришкою з затвором.

Мішок – транспортна м’яка тара з корпусом у формі рукава, з дном і відкритою або закритою горловиною.

Контейнер – особливий вид транспортної тари великої місткості.

Пляшка - споживча тара переважно з циліндричним корпусом який переходить у вузьку горловину, передбачену для укупорювання, з плоским або вогнутим дном.

Банка – споживча тара переважно з циліндричним корпусом, з горловиною, діаметр якої рівний діаметру корпуса або незначно менше його з плоским або вигнутим дном, ємкістю вію 0,05 до 10,00 дм3

Коробка – споживча тара з плоским корпусом різноманітної форми, з плоским дном, яка закривається клапанами або кришкою, яка знімається або на шарнірах.

Пачка – споживча тара з корпусом у формі паралепипеду (у подарункових пачках форма корпуса може бути різна), яка закривається клапанами.

Пакет – разова споживча м’яка тара з корпусом у формі рукава з дном і відкритою горловиною до 20, 0 дм3.

Туба – разова споживча тара з корпусом, який забезпечує видавлювання вмісту з вузькою горловиною, укупорюванною буфоном (кришка, яка нагвинчується на горловину туби) і дном, який закривається після наповнення продукцією.

Стаканчик – відкрита споживча тара з плоским дном, з корпусом циліндричним дном або у формі урізаного корпуса, який звужується до дна.

До тари пред’являються слідуючи вимоги:Важливими вимогами до тари, особливо споживчої, являється її дизайн. Дизайн тари включає слідуючі компоненти:


Умовно фактори, які діють на таропакувальні вироби в процесі експлуатації можна розділити на зовнішні і внутрішні.

Вимоги, які пред’являються до любого таропакувального матеріалу в процесі експлуатації носять загальний і спеціальний характер.
Специфічні вимоги – це вимоги, яких повинні дотримуватися при упакуванні продукції конкретного призначення.

До цих вимог насамперед відносяться санітарно – гігієнічні вимоги.


Для упакування продукції непродовольчої групи товарів, залежно від її призначення, специфічними вимогами можуть бути:


Стандартизація тари та пакувальних матеріалів передбачає створення нормативно – технічної документації, яка визначає вимоги до тари та упаковки, її виробництва і застосування передбачає встановлення найбільш раціональних типів тари з точки зору матеріалів виготовлення, конструктивних особливостей розмірів, форми і маси,, а також встановлення загальних технічних вимог до тари, правил її прийомки, манкіровки, транспортування і зберігання.Основне завдання і мета стандартизації тари полягає в наступному:
Стандарт – це нормативно – технічний документ, який встановлює вимоги до груп однорідності продукції та в необхідних випадках вимоги до конкретної продукції, правила, що забезпечують її розробку, виробництво та застосування.
Стандартами на конкретний вид тари, як правило, встановлюється і перелік продукції, яка рекомендується для упакування в ту чи іншу тару.

Уніфікація тари передбачає приведення усіх різноманітних видів, форм і розмірів тари і упаковки до обмеженого числа типорозмірів, закріплених за окремими група мами товарів на порівняно тривалий період. Уніфікація тари здійснюється на базі єдиного модуля для тари, транспортних засобів, засобів механізації вантажно – розвантажних робіт і устаткування для зберігання.

Модулем уніфікації для транспортної тари прийнято міжнародний плоский піддон розміром 800- 1200 мм.

Уніфікація по єдиному модулю дає можливість для автоматизації виробництва тари найкращого використання транспортних засобів, широкого впровадження пакетних перевозок, повсюдної механізації вантажно – розвантажних робіт. 1. Дайте визначення поняттю “тара”.

 2. Основне призначення тари.

 3. Дайте визначення поняттям “вид” і “тип” тари.

 4. Основні ознаки, за якими здійснюється класифікація тари.

 5. Як класифікується тара за функціональними признаками?

 6. Види транспортної тари.

 7. Дайте визначення видам транспортної тари: “ящик”, “бочка”, “контейнер”, “мішок”.

 8. Види споживчої тари для упакування продовольчих та непродовольчих товарів.

 9. Дайте визначення видам споживчої тари: “пляшка”, “банка”, “туб”, “пакет”, “коробка”, “пачка”.

 10. Класифікація тари за призначенням і приналежністю.

 11. Класифікація тари за кратністю використання та здатності зберігати початкову форму.

 12. Дайте визначення поняттям: “нерозбірна тара”, “розбірна тара”, “складна тара”, “закрита тара”, “плотна тара”, “гратчаста тара”.

 13. Дайте визначення поняттям: “ізотермічна тара”, “герметична тара”, “ізобарична тара”, “аерозольна тара”.

 14. Що розуміється під економічними і естетичними вимогами, які пред’являються до тари?

 15. Що розуміється під експлуатаційними і санітарними вимогами, які пред’являються до тари?

 16. Що таке уніфікація тари?

 17. Стандартизація тари. Основне завдання і мета стандартизації.

 18. Структура (розділи) стандарту на конкретний вид тари.

 19. Групи стандартів на тару і їх визначення.

 20. Що дає уніфікація тари по єдиному модулю?

ТЕМА 4

Основні види дерев’яної картонної, паперової та м’якої тари, що використовується під час транспортування,

зберігання та реалізації товарів

  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации