Экологический паспорт Крыма 2007 - файл PASPORT_KRYM_2007.doc

приобрести
Экологический паспорт Крыма 2007
скачать (11240.4 kb.)
Доступные файлы (1):
PASPORT_KRYM_2007.doc13197kb.24.10.2008 09:53скачать

PASPORT_KRYM_2007.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова

Рескомприроди Криму

_______________Є. Бубнов

Екологічний паспорт
Автономна Республіка Крим


2007 р.

Зміст
1. Загальна характеристика

2. Чисельність населення

3. Фізико-географічна характеристика

4. Виробничий комплекс

5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів

6. Атмосферне повітря

7. Водні ресурси

8. Земельні ресурси

9. Лісові ресурси

10. Надра

11. Тваринний і рослинний світ

12. Природно-заповідний фонд

13. Формування екологічної мережі

14. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

14.1. Поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки

14.2. Поводження з небезпечними хімічними речовинами

14.3. Тверді побутові відходи

14.4. Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами

15. Радіаційна безпека

16. Моніторинг довкілля

17. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

18. Структура Рескомприроди Криму

19. Міжнародне співробітництво

20. Планування природоохоронної діяльності

21. Найважливіші екологічні проблеми регіону

21.1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних проблем

21.2. Визначення найважливіших екологічних проблем

21.3. Аналіз найважливіших екологічних проблем

1. Загальна характеристика


Дата утворення

12.02.1991 р.

Територія, км2

26,081 тис. км2

Кількість адміністративних районів

14

Кількість міст

16

з них: республіканського підпорядкування (значення)

11

Кількість селищ

56

Кількість сіл

956

Чисельність населення, тис. чол..

2052,2

Щільність населення,

тис. чол. на 1 км2

78 чол./ км22. Чисельність населення
Таблиця 1

Назва міста

Кількість наявного населення, тис. чол.

Площа,

тис. км2

Щільність наявного населення,

тис. чол../ км2

Всього

у тому числі

міське

сільське

Міста республіканського підпорядкування

м. Сімферополь

362,1

362,1

-

0,107

3384

м. Алушта

52,4

35,8

16,6

0,600

87

м. Армянськ

25,3

22,9

2,4

0,162

156

м. Джанкой

39,9

38,9

-

0,026

1496

м. Євпаторія

122,5

122,5

-

0,065

1885

м. Керч

150,1

150,1

-

0,108

1390

м. Красноперекопськ

30,5

30,5

-

0,022

1386

м. Саки

25,8

25,8

-

0,029

890

м. Судак

29,2

15,9

13,3

0,539

54

м. Феодосія

106,2

95,3

10,9

0,350

303

м. Ялта

142,0

140,6

1,4

0,283

502

Усього

1086

1040,4

44,6

2,291

474

Міста районного підпорядкування

м. Алупка

8,6

8,6

-

-

-

м. Бахчисарай

26,3

26,3

-

-

-

м. Білогірськ

18,4

18,4

-

-

-

м. Старий Крим

9,4

9,4

-

-

-

м. Щьолкіне

11,4

11,4

-

-

-

Усього

74,1

74,1
-

-

Райони

Бахчисарайський р-н

90,2

32,5

57,7

1,589

57

Білогірський р-н

64,2

25,3

38,9

1,894

34

Джанкойський р-н

76,6

5,8

70,8

2,667

29

Кіровський р-н

54,8

16,8

38,0

1,208

45

Красногвардійський р-н

91,1

21,9

69,2

1,766

52

Красноперекопський р-н

30,2

-

30,2

1,231

25

Ленінський р-н

64,8

23,4

41,4

2,919

22

Нижньогірський р-н

52,1

9,8

42,3

1,212

43

Первомайський р-н

37,0

9,1

27,9

1,474

25

Роздольненський р-н

35,0

10,7

24,3

1,231

28

Сакський р-н

77,2

6,0

71,2

2,257

34

Сімферопольський р-н

152,4

22,3

130,1

1,753

87

Советський р-н

34,5

9,8

24,7

1,080

32

Чорноморський р-н

32,0

11,0

21,0

1,509

21

Усього

892,1

204,4

666,7

23,79

37

*(на 01.01.07)


3. Фізико-географічна характеристикаКрим розташований на півдні України. Кримський півострів омивається Чорним і Азовським морями й озером Сиваш, що відокремлюється від Азовського піщаною косою – Арабатською стрілкою. Довжина берегової смуги Кримського півострова 1500 км.
Ландшафтна різноманітність Криму є наслідком унікального розташування півострова – на стику помірного й субтропічного поясів, на межі ареалів багатьох флор і фаун. Північний Крим - низинна рівнина, на півдні лежать Кримські гори. Для трьох гірських гряд характерні круті південні схили і відносно положисті північні. Головна Кримська гряда має найвищу вершину – гору Роман-Кош (1545 м). До півночі від Головної гряди розташоване передгір'я: Внутрішня і Зовнішня Кримські гряди і міжгрядові подовжні південне й північне зниження.
Клімат Криму визначається його географічним положенням, рельєфом і впливом навколишніх морів. На півночі він помірно континентальний з короткою малосніжною зимою і помірно жарким посушливим літом. Клімат гірського півдня перехідний від степового континентального до середземноморського, із м'якою зимою, в передгір'ях до помірно-холодного на Головній гряді. Улітку спостерігаються сильні зливи, що утворюють селеві потоки. Південному берегу Криму притаманний середземноморський, близький до субтропічного, клімат із дуже м'якою зимою. Тут можливе зростання субтропічних рослин.
На території Кримського півострова знаходяться 1657 річок, струмків і балок загальною довжиною 5996 км. Залежно від водозбірної площі річки Криму розподіляються на середні і малі. Річок, що мають площу водозбірного басейну до 2 тыс.км2, які вважаються малими, у Криму 1655. До середніх відносяться дві - Салгір і Чатирлик.
Мережа гідрографії Криму розвинена дуже нерівномірно. Найгустіше мережа розташована у гірській частині басейнів річок Салгір, Альма, Кача, Біюк-Карасу. Майже всі річки витікають із гір і відрізняються повноводністю в зимово-весняний період під час паводків. Практично всі річки Криму зарегульовані водосховищами і використовуються для потреб водопостачання і зрошування. Для водопостачання міст Сімферополя і Ялти у верхів'ях річок Аян, Альма, Узен-Баш споруджено Щасливе, Аянське і Партизанське водосховища. Уздовж узбережжя знаходяться понад 50 соляних озер, які використовуються для здобичі солей і лікувальних грязей.

У рівнинній частині півострова переважають різновиди південних і карбонатних чорноземів, рідко зустрічаються темно-каштанові і лучно-каштанові ґрунти сухих лісів і чагарників. У гірському Криму відзначаються бурі гірсько-лісові й гірсько-лугні ґрунти.

Схили Кримських гір зайнято дубовими, буковими, грабовими і сосновими лісами. На Південному березі ростуть реліктові ялівцеві ліси, вічнозелені чагарники. Флора Криму дуже різноманітна та налічує понад 2400 видів вищих рослин. Особливість флори – її ендемізм, який налічує 10 % видів, серед них чимало лікарських видів. Велика частка Криму серед видів флори, занесених до Червоної книги України: рускус під'язиковий, сосна Станкевича, Цикламен Кузнєцова, пролісок складчастий та інші. Тваринний світ Криму також має велику кількість представників: біля 12 тис. видів комах, 6 видів амфібій, 14 видів рептилій, понад 300 видів птахів та 61 вид ссавців. З 382 представників тваринного світу, занесених до Червоної Книги України, понад 200 розповсюджені в Криму, серед яких: орлан - білохвіст, чорний гриф, білоголовий сіп, середземноморський гекон, леопардовий полоз, кучерявий пелікан і інші. Багато представників фауни також мають велике споживче значення, наприклад, мисливські види (качки, гуси, копитні ссавці, зайцеподібні).
Особливу цінність має заповідний фонд Криму, що відіграє істотну роль в охороні природи і стабілізує екологічний стан регіону. На територію об’єктів ПЗФ припадає 5,2% площі півострова (без м. Севастополя).

4. Виробничий комплекс

Підприємства – забруднювачі навколишнього природного середовищаТаблиця 2

Види економічної діяльності

Кількість підприємств, од.

загальна

екологічно небезпечних

Господарсько-побутова сфера обслуговування


28

2

Хімічна промисловість

4

2

Усього

32

4


5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів

Таблиця 3

№ з/п

Назва екологічно небезпечного об’єкту

Вид економічної діяльності

Відомча

належність (форма власності)

Примітка

1

2

3

4

5

1

м. Ялта, Управління житлово-

комунального

господарства, смт. Гаспра, полігон

побутових відходів

Надання послуг із збору і

розміщення ТПВ

Комунальна
2

м. Судак, Комунальне

господарство,

полігон побутових відходів

Надання послуг із збору і

розміщення ТПВ

Комунальна
3

ЗАТ «Кримський «ТИТАН»

м. Армянськ

Виробництво

окису титану

Приватна
4

ВАТ „Кримський содовий завод”

м. Красноперекопськ

Виробництво

кальцінированої соди

Приватна
5

ВПВКГ м. Сімферополь

Водопостачання

Комунальна


Фото 1. Зберігання суміші ґрунтів забруднених нафтопродуктами (м. Керч)
Фото 2. ВАТ „Кримський содовий завод”

6. Атмосферне повітря

Динаміка викидів в атмосферне повітря

Таблиця 4

Показники

2005 рік

2006 рік

2007рік

1

3

4
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од.

1858

1741

1739

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, поставлених на державний облік, од.

400

396

403

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що мають дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од.

1858

1741

1174

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за суб’єктами підприємницької діяльності, поставленими на облік, тис. т

24,89

24,94

25,204

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел, тис. т

у тому числі:

125,356

123,212

148,342

від стаціонарних джерел, тис. т

35,109

34,191

33,779

від пересувних джерел, тис. т

90,247

89,021

114,563

у тому числі від автомобільного транспорту, тис. т

86,946

85,43

105,148

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на кмІ, т

4,8

4,7

5,687

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на одну особу, кг

63,0

62,2

75,26

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на кмІ, т

1,3

1,3

1,29

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг

17,7

17,3

17,14

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел у розрахунку на кмІ, т

3,5

3,4

4,39


Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин

(в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст Таблиця 5

Забруднююча речовина

Місто

ГДК, мг/м3


Середня концентрація

Максимальна з разових концентрацій

Ср.

сут

Макс.

1

24

5
Сімферополь

Пил
0,15

0,5

4,8

1,2

Діоксид азоту
0,04

0,085

0,47

0,47

Діоксид сірки
0,05

0,5

0,048

0,05

Оксид вуглецю
3,0

5,0

0,7

1,8

Формальдегід
0,003

0,035

0,43

2,0
Ялта

Пил
0,15

0,5

4,8

2,4

Оксид азоту
0,06

0,6

3,5

2,7

Діоксид азоту
0,04

0,085

0,2

0,2

Діоксид сірки
0,05

0,5

2,0

2,0

Оксид вуглецю
3,0

5,0

1,2

1,17

Формальдегід
0,003

0,035

0,5

0,98
Керч

Пил
0,15

0,5

2,4

1,8

Діоксид азоту
0,04

0,085

2,1

4,0

Діоксид сірки
0,05

0,5

0,046

0,04

Оксид вуглецю
3,0

5,0

0,8

1,0

Формальдегід
0,003

0,035

0,49

0,69

Оксид азоту
0,06

0,6

0,1

0,4

Аміак
0,04

0,2

0,4

0,3
Красноперекопськ

Пил
0,15

0,5

1,4

1,8

Діоксид азоту
0,04

0,085

4,8

6,2

Діоксид сірки
0,05

0,5

0,26

0,36

Оксид вуглецю
3,0

5,0

1,4

1,6

Формальдегід
0,003

0,035

0,86

1,03

Фтористий водовод
0,005

0,02

4,8

3,5

Хлористий водовод
0,2

0,2

8,5

14,2

Аміак
0,04

0,2

3,9

8,5

Сірчана кислота
0,1

0,3

0,27

0,33
Армянськ

Пил
0,15

0,5

1,6

1,6

Діоксид азоту
0,04

0,085

2,6

3,4

Діоксид сірки
0,05

0,5

0,28

0,34

Формальдегід
0,003

0,035

0,97

1,03

Фтористий водовод
0,005

0,02

4,6

2,4

Аміак
0,04

0,2

1,45

4,5

Сірчана кислота
0,1

0,3

0,33

0,33Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Таблиця 6

Назва забруднюючої речовини

2005 рік

2006 рік

2007 рік

1

3

4
1. Викиди забруднюючих речовин,

усього, тис. т

125,356

123,212

148,342

у тому числі від:


1.1. стаціонарних джерел:

35,109

34,191

33,779

метали та їх сполуки

0,106

0,069

0,098

стійкі органічні забруднювачі

1,859

0,057

0,018

оксид вуглецю

12,615

11,185

10,585

діоксид та інші сполуки сірки

10,438

9,913

10,127

оксиди азоту

3,147

2,773

5,849

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

5,398

5,902

5,797

леткі органічні сполуки (НМЛОС)

1,363

1,023

1,036

1.2. пересувних джерел:

90,247

89,021

114,564

сірчистий ангідрид

0,4508

0,463

1,055

оксиди азоту

6,92

7,027

11,878

оксид вуглецю

70,371

69,215

86,679

вуглеводні

11,972

11,762

н/д

леткі органічні сполуки

0,117

0,122

н/д

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

0,41487

0,431783

1,084

у тому числі від:

1.2.1. автомобільного транспорту:


86,946


85,429


105,148

сірчистий ангідрид

0,352

0,355

0,694

оксиди азоту

5,326

5,285

8,149

оксид вуглецю

69,398

68,162

82,567

вуглеводні / метан*

11,572

11,323

0,354

леткі органічні сполуки (НМЛОС)

-

-

12,652

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа)

0,297

0,303

0,729

Бенз(о)пирен

-

-

0,003

2. Парникові гази,

усього, млн. т СО2 – екв.1,0659


Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний рік

Таблиця 7

№з/п

Назва об’єкту

Назва забруд-нюючої речовини

Частка викидів забруднюючої речовини

Частка оснащення джерел викидів газоочисними установками (ГОУ), %

Ефективність роботи ГОУ, %

Заходи, спрямовані на зменшення викидів

усього викидів, т/рік

до загального обсягу викидів об’єкту, %

до загального обсягу викидів (населеного пункту) , %

загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.

фактично витрачено з початку виконання заходу, тис. грн..

зменшення викидів після впровад-ження заходу, т/рік *

очікуване

фактичне

1
2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

1

ЗАО «Кримський ТИТАН»

Метали та їх сполуки

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Сполуки азоту

Діоксид та інші сполуки сірки

Оксид вуглецю

Неметанові леткі органічні сполуки

Метан

Фтор та його сполуки

Фреони

Хлорфторвуглеці

21,953
972,666

453,101

8180,921

339,382

1,729

14,699

14,809
0,309

0,309

2,19
9,723

4,53

81,81

3,39

0,017

0,18

0,15
0,003

0,00375ч90

75ч98


50ч53

65ч86
45ч80


Усього
100

99,9

21,2
11535

0

0

0

2

ОАО «Кримський содовий завод»

Метали та їх сполуки

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Сполуки азоту

Діоксид та інші сполуки сірки

Оксид вуглецю

Неметанові леткі органічні сполуки

Метан

Фтор та його сполуки

0,464
115,574

899,798

24,219
7720,045

13,204

7,576

0,037

0,005
0,013

10,25

0,276
87,9

0,15

0,086

0,0004

85ч99


80ч91
Усього

8780,921

100

97,4

22,9
218,752

218,752

-

95,36
Фото 4. Пожежі на стихійних звалищах у містах Криму
Фото 5. Випалювання залишків сухої рослинності у населених пунктах

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

Таблиця 8з/п

Види економічної діяльності

Обсяги викидів по регіонутис. т

у % до підсумку

1

2

3

4

1

Усі види економічної діяльності

72,443

100,0
у тому числі:1.1.

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

11,958

16,5

1.2.

Переробна промисловість

26,82

37,02
в т.ч .хімічне виробництво

19,53

26,959

1.3.

Енергетика

4,769

6,58

7. Водні ресурси

Характеристика річок


Таблиця 9

Назва

Протяжність по території регіону, км

Кількість населених пунктів вздовж берегової смуги

Кількість гребель (водосховищ)

Кількість трубопроводів, які проходять через річку

Кількість напірних каналізаційних колекторів, що перетинає водний об’єкт

Газо-

Нафто-

Аміако-

Продукто-

Великі річки
Всього:

-

-

-

-

-

-

-

-

Середні річки

Салгір

204

32

1

4

-

-

-

н/д

Чатирлик

106

11

-

-

-

-

-

н/д

Всього:

310

43

1

4

-

-

-
Малі річки
Усього:

5686

330

19

7

-

-

-

н/д

Усього по всіх річках в регіоні:

5996

373

20

11

-

-

-

н/д

Водні об’єкти регіону
Таблиця 10
Одиниця виміру

Кількість

Примітка

Усього

од.

3682
у тому числі:


місцевого значення

од.

3657
з них передано в оренду водних об’єктів (їх частин)

од.

137
загальнодержавного значення

од.

25

(моря, лікувальні озера, наливні водосховища)

з них передано в оренду ставків

од.

-

Динаміка водокористування

Таблиця 11

Показники

Одиниця виміру

2005 рік

2006 рік

2007 рік

1

2

4

5
Забрано води з природних джерел, усього

млн. м3

1539

1456

1542

у тому числі:

поверхневої

млн. м3

1427

1346,127

1435,66

підземної

млн. м3

107,5

106,0

102,4

морської

млн. м3

4,5

3,873

3,94

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу

м3

747,85

707,52

751,38

Використано свіжої води, усього

млн. м3

786,7

739,2

780,1

у тому числі на потреби:

господарсько-питні

млн. м3

141,9

133,7

129,7

виробничі

млн. м3

86,25

79,42

82,36

сільськогосподарські

млн. м3

12,12

9,35

7,2

зрошення

млн. м3

514,3

492,3

521,8

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу

м3

382,23

359,2

380,13

Втрачено води при транспортуванні

млн. м3

492,9

479,6

638,6
% до заб-раної води

32,03

32,91

41,4

Скинуто зворотних вод, усього

млн. м3

366,2

345,73

287,6

у тому числі:

у підземні горизонти

млн. м3

-

-

-

у накопичувачі

млн. м3

31,8

29,86

31,9

на поля фільтрації

млн. м3

н/д

н/д

н/д

у поверхневі водні об’єкти

млн. м3

334,4

315,87

255,65

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,

усього

млн. м3

334,4

315,87

255,65

з них:

нормативно очищених, усього

млн. м3

71,58

75,948

80,05

у тому числі:

на спорудах біологічного очищення

млн. м3

69,57

68,87

76,56

на спорудах фізико-хімічного очищення

млн. м3

1,802

5,394

3,293

на спорудах механічного очищення

млн. м3

0,201

1,684

0,197

нормативно (умовно) чистих без очищення

млн. м3

180,2

159,6

106,6

забруднених, усього

млн. м3

82,65

80,33

69,0

у тому числі:

недостатньо очищених

млн. м3

74,93

72,05

60,51

без очищення

млн. м3

7,72

8,28

8,49

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти

у розрахунку на одну особу

м3

162,5

153,49

124,57


Обсяг оборотної, повторної і послідовно використаної води
Таблиця 12

Галузь економіки

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2006 р.

млн. мі на рік

у % до спожитої свіжої води

млн. мі на рік

у % до спожитої свіжої води

млн. мі на рік

у % до спожитої свіжої води
Всього по області

397,72

50,55

320,1

43,3

324,9

41,7
Промисловість

318,72

40,5

302,81

40,96

310,45

39,8
Сільське господарство

13,34

1,69

12,03

1,6

12,38

1,6
Комунальне господарство

5,35

0,68

5,3

0,7

1,92

0,2


Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами –

забруднювачами поверхневих водних об’єктів
Таблиця 13

Підприємство –

забруднювач,

відомча

належність

2005 р.

2006 р.

2007 р.

об’єм

скидан-ня,

млн.. мі

обсяг

речовин,

т

об’єм

скидан-ня,

млн.. мі

обсяг

речовин,

т

об’єм

скидан-ня,

млн.. мі

обсяг

речовин,

т

Чер

КРП «ВПВКГ м. Ялта»

Мінбуд

0,640

285,2

0,509

1967,38

0,477

1369,57

СК «Зорі України»,м. Ялта

-

-

-

-

0,057

4,18

ТОСК „Примор’я”

М.Феодосія

-

-

-

-

0,048

56,15

Р/к “Жемчужина моря”,

м. Керч

Мінрибгосп

0,018

166

0,016

149

0,012

98,0

КРП «ВПВКГ м. Судак»

Мінбуд

1,668

2799

1,491

3211,9

1,518

3183,0

Рибколгосп

Ім. 1 Мая

Мінрибгосп

0,007

44

0,007

13

0,013

26,0

ОАО “Рибокомбінат” м. Керч

0,055

5,1

0,019

2,04

0,016

144,0

Оздоровчий спортивній табір “Ікар”

Міносвіти

0,078

6,0

0,079

8,2

0,075

7,0

Азо

ВУЖКГ

м. Старий Крим

Мінбуд

0,026

15,3

0,022

32,42

0,036

52,53Азо Сиваш

ВУЖКГ

смт. Кіровське

Мінбуд

0,124

9

0,117

160,23

0,109

142,48

ВУЖКГ

смт Красно гвардійське

Мінбуд

0,432

269,6

0,381

282,14

0,345

249,63

Азо Салгір

ВУЖКГ смт Нижньогірський

Мінбуд

0,277

388

0,304

481

0,336

421

ПП „Лора” Сімферопольського району (в 2003 р. в/ч76410)

0,173

348

0,14

369,51

0,133

356,47

КРП «ВПВКГ

м. Сімферополь»

Мінбуд

58,35

24485

58,2

36683,22

55,53

31899,25

Чер Улу-Узень

КРП «ВПВКГ м. Алушта»

Мінбуд

0,521

163

0,566

1266

0,588

1526,12

Чер Байбуга

КРП «ВПВКГ м. Феодосія»

Мінбуд

1,099

-

1,169

12838

1,1

14107,2

Чер Булганак, Джарджава

КРП «ВПВКГ м. Керч»

Мінбуд

12,054

7854

11,619

8320,6

5,076

8893,2

Азо Самари

РПВКГ смт. Леніне

0,888

587

0,775

506,03

0,784

1345,01

Азо Кізіл Коба

КП ЖКГ “Городок” Сімферопольського району

0,195

33,9

0,169

35,7

0,18

161,09

Чер Чурух-Су

КРП «ВПВКГ м. Бахчисарай»

Мінбуд

2,481

1830

2,509

2391

2,383

2210,65

Чер Альма

КП „Ком-Бит”, Бахчисарайського району

-

-

0,162

52

0,179

55

Азо Акташ

ВПВГ м.Щьолкіне

Мінбуд

-

-

0,043

361,65

0,002

311,59
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации