Мазур В.М. (укл.) Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни Товарознавство - файл n1.doc

приобрести
Мазур В.М. (укл.) Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни Товарознавство
скачать (246.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc247kb.22.08.2012 16:10скачать

n1.docДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

ІНСТИТУТ ЗАОЧНО – ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни

Товарознавство”
Розділи: Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення
Товарознавство одягово-взуттєвих товарів

для напряму

0503– „Торгівля”

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 11 від 24.05.05.
Дніпропетровськ

2005

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення дисципліни “Товарознавство”. Розділи: Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів / В.М. Мазур. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 27 с.
Укладач: В.М. Мазур, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності.
Відповідальна за випуск: В. А. Павлова, канд. економ. наук, доцент, завідуюча кафедрою товарознавства та комерційної діяльності.

З М І С Т
1.

Програма дисципліни


3

2.

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

12

3.

Тематика контрольних робіт

14

4.

Рекомендована література

27


1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Розділ І. Товарознавство господарчих, будівельних та товарів

культурно-побутового призначення
Тема 1. Товари із пластмас

Визначення пластмас. Стан і перспективи розвитку товарів, формування їхнього асортименту і споживних властивостей. Класифікація і характеристика основних видів полімерів і пластмас на їхній основі, які застосовуються y виробництві побутових товарів. Класифікація і характеристика асортименту товарів з пластмас (господарчих, галантерейних, культурно-побутових) за видами застосування пластмас, способами виготовлення, призначенням, споживними властивостями, особливостями застосування і експлуатації посуду з пластмас. Способи розпізнавання виду пластмас. Дефекти виробів з пластмас. Методи випробування товарів з пластмас, їхня відповідність санітарно-гігієнічним нормам.
Тема 2. Хімічні товари

Визначення хімічних побутових товарів та їх роль у побуті. Класифікація товарів побутової хімії.

Нафтопродукти. Основні види нафтопродуктів, які використовуються у побуті.

Клеючі засоби. Класифікація клеїв. Асортимент клеїв.

Лакофарбові товари (ЛФT). Класифікація, характеристика їхніх складових компонентів. Характеристика асортименту, властивості і призначення оліф натуральних і штучних. Лаки, їхня класифікація і характеристика асортименту смоляних, асфальтобітумних, eфipoцeлюлoзниx і масляних лаків.

Фарби. Склад фарб, характеристика асортименту.

Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила. Характеристика асортименту, споживних властивостей, особливостей функціонування.

Різні побутові хімічні товари (мінеральні добрива, oтpyтoпобyтoва хімія). Особливості пакування, маркування і зберігання товарів. Умови їхнього транспортування і особливості приймання в торгівлі за якістю і кількістю.
Тема 3. Силікатні побутові товари

Роль і визначення силікатів. Класифікація силікатних товарів.

3.1. Скляні побутові товари

Загальні відомості про скло. Склад скла різного призначення і його класифікація.

Споживні властивості скляних побутових товарів. Класифікація споживних властивостей скляних побутових товарів.

Асортимент скляних побутових товарів.

Якісь побутового скляного посуду і його зберігання.

Умови зберігання скловиробів y торгівлі. Складання і пакування скловиробів. Правила розміщення скловиробів y складському приміщенні. Правила перевезення скляних побутових товарів. Маркірування скловиробів.
3.2. Керамічні побутові товари

Загальні відомості про кераміку. Класифікація кераміки. Стан і перспективи виробництва.

Споживні властивості керамічних побутових товарів. Класифікація споживних властивостей керамічних товарів. Функціональні властивості.

Фактори формування споживних властивостей і асортименту керамічних побутових товарів. Класифікація факторів і їхнє значення y формуванні споживних властивостей та асортименту керамічних побутових товарів.

Асортимент керамічних побутових виробів. Загальна класифікація керамічних побутових виробів. Класифікація асортименту фарфоро-фаянсового посуду за різними ознаками.

Якість побутових керамічних товарів і їхнє зберігання.

Маркірування керамічних виробів, складання керамічних виробів. Правила розміщення керамічних виробів y складському приміщенні. Правила розміщення керамічних виробів y складському приміщенні. Правила перевезення керамічних побутових товарів.
Тема 4. Метало-господарські товари

Визначення поняття метало-господарських товарів (MГT). Стан і перспективи виробництва МГТ в Україні.

Метали і їхні сплави. Способи виробництва заготовок: литтям, обробки тиском (прокатка, волочіння, кування, штампування, ротаційне витягування).

Асортимент металевого посуду.

Вироби для механічної обробки харчових продуктів.

Столові прибори: матеріали, які застосовують для їхнього виготовлення. Класифікація, характеристика асортименту і споживних властивостей столових приборів.

Нагрівальні й освітлювальні прилади. Вимоги до даної групи товарів, їхні споживні властивості.

Інструментальні товари. Класифікація, характеристика асортименту.

Садовий і огородній інвентар. Асортимент, показники якості окремих видів інвентарю.
Тема 5. Побутові електричні товари

Стан і перспективи виробництва електроенергії і побутових електротехнічних товарів (ПET).

Електроустановочні вироби. Проводи і шнури. Характеристика матеріалів, які застосовуються для виготовлення ПET.

Побутові світильники. Поняття про освітлювальні прилади. Класифікація, характеристика асортименту ламп розжарювання загального призначення. Показники якості ламп.

Люмінесцентні лампи. Конструкція, принципи роботи, призначення елементів. Показники якості.

Електроосвітлювальна арматура. Призначення та її місце в інтер’єрі приміщення. Нагрівальні прилади. Побутові нагрівальні електроприлади.

Прилади для варіння їжі і приготування напоїв: eлeктpoкacтpулi, електрочайники, електросамовари, електрокавоварки. Типи, конструкція, характеристика асортименту.

Прилади для сушіння взуття і білизни.

Опалювальні прилади. Класифікація за способом віддачі тепла, за виконанням.

Інструменти з eлeктpoнaгpiвoм. Призначення, класифікація, основні споживні властивості, конструкція, характеристика асортименту паяльників.

Побутові електричні машини. Класифікація побутових електричних машин.

Побутові холодильники. Значення холоду для зберігання продуктів. Принципи роботи холодильників. Класифікація холодильників.

Aдcopбційнo-дифyзійні холодильники.

Термоелектричні холодильники.

Побутові пральні машини. Суть процесів, які відбуваються під час прання, віджимання і прасування білизни.

Машини для прасування. Типи, конструкції. Характеристика асортименту, експлуатаційні показники. Вимоги до якості. Фактори, які впливають на ціну цих виробів.

Машини для прибирання приміщень. Загальна характеристика машин для прибирання. Класифікація. Вимоги до якості та їхні споживні властивості.

Пилососи. Основи вакуумного прибирання.

Підлогонатирачі і комбіновані машини для прибирання. Класифікація, конструкція підлогонатирачів різних груп.

Побутові швейні машини. Показники якості, характеристика, асортимент і експлуатаційна характеристика побутових швейних машин.

Машини для механізації кухонних робіт.

Машини для підтримання мікроклімату в приміщенні. Основні параметри мікроклімату в приміщенні, їхні оптимальні значення.

Побутові кондиціонери. Типи, їхнє призначення, конструкція, споживні властивості і технічні показники.

Машини для механізації робіт на присадибній ділянці. Класифікація та вимоги до якості.
Пакування, маркування, транспортування і зберігання побутових електричних товарів.

Тема 6. Меблеві товари

Визначення меблевих товарів. Їхня роль в упорядкуванні побуту. Стан і перспективи розвитку виробництва та продажу меблів. Класифікація меблів. Показники якості і їхня оцінка. Маркування, транспортування і зберігання меблів.
Тема 7. Будівельні товари

Визначення будівельних товарів і їхнє значення. Класифікація будівельних товарів за призначенням, походженням, складом.

Асортимент виробів та матеріалів для стін і перегородок.

Покрівельні та гідроізоляційні матеріали.

Теплоізоляційні матеріали.

Облицювальні і оздоблювальні матеріали.

Матеріали для підлоги.

Світлопропускальні матеріали.

Санітарно-технічні вироби і установочна арматура. Класифікація, асортимент і якість виробів для обладнання ванних і туалетних кімнат, кухні, приладів для центрального та автономного опалення.
Тема 8. Товари культурно-побутового призначення

Поняття про товари культурно-побутового призначення. Значення культтоварів у житті людини та формуванні загальнокультурного рівня суспільства. Потреби, що задовольняють культтоварами і особливості їхнього формування.
8.1. Папір, картон та вироби з них

Поняття про структуру паперового листа і картону. Волокнисті матеріали наповнювачі, клеючі речовини та барвники, що застосовуються у виробництві паперу та картону. Споживні властивості та показники якості паперу та картону. Класифікація паперу і картону. Характеристика асортименту. Вимоги до якості, пакування та транспортування.

8.2. Шкільно-письмові та канцелярські товари

Класифікація, споживні властивості шкільно-письмових та канцелярських товарів. Характеристика асортименту та вимоги до якості.
8.3. Фото- і кiнo товари

Класифікація фото- і кіно товарів. Фізико-хімічна сутність фотографічних процесів.

Характеристика асортименту широкоплівкових, вузькоплівкових і мініатюрних фотоапаратів. Аматорські кінознімальні апарати. Принципи будови, функціональні властивості.

Класифікація і характеристика асортименту фотоапаратів. Цифрові фотоапарати – конструктивні особливості, параметри, асортимент.

Приладдя для фотографування, кінознімання і обладнання фoтoкiнoлaбopaтopiй.

Контроль якості фото- та кіно товарів у торгівлі.
8.4. Побутові радіоелектронні товари

Поняття про радіоелектронні товари. Значення радіо в житті людини і сучасного суспільства. Основні етапи розвитку радіопромисловості і радіовиробництва в Україні і за кордоном.

Радіоприймачі. Контроль якості радіоприймачів на виробництві. Показники якості і експлуатаційні можливості радіоприймачів, класифікація і характеристика асортименту радіоприймачів.

Телебачення. Принципи передачі телевізійних програм. Приймання телевізійних програм. Принципи будови і роботи телевізора. Кінескопи та їхні конструктивні особливості, параметри, маркування, показники якості. Функціональні схеми телевізорів. Споживні властивості, параметри, експлуатаційні. можливості, показники якості телевізорів чорно-білого зображення.

Кольорове телебачення. Принципи системи та стандарти передачі кольорового телебачення. Високочастотне телебачення. Кольорові телевізори – конструктивні особливості, параметри і споживні властивості.

Класифікація і характеристика асортименту телевізорів. Контроль якості і експлуатаційних можливостей телевізорів в умовах торгівлі.

Оцінка якості зображення по телевізійних випробуваних таблицях. Апарати для магнітного запису і відтворення звуку. Принципи запису і відтворення звуку на магнітофоні.

Лазерні програвачі, особливості конструкції і експлуатаційні можливості. Компакт-диски, комбінована побутова радіоапаратура. Конструктивні особливості, експлуатаційні можливості.
8.5. Музичні товари

Поняття музичних товарів. Загальна класифікація музичних товарів.

Струнні музичні інструменти.

Щипкові інструменти.

Смичкові музичні інструменти.

Клавішні струнні інструменти (фортепіано).

Духові музичні інструменти.

Ударні інструменти.
Електромузичні інструменти.

Вимоги до якості, пакування, маркування, транспортування і зберігання музичних товарів.
8.6. Іграшки і ялинкові прикраси

Роль іграшок y вихованні дітей. Огляд розвитку виробництва іграшок в Україні і за кордоном. Споживні властивості іграшок. Оцінка якості за споживними властивостями, санітарно-гігієнічні і естетичні вимоги до іграшок.

Ялинкові прикраси. Групування і характеристика асортименту за вихідними матеріалами і видами обробки. Вимоги до якості ялинкових прикрас.
8.7. Спортивні товари

Значення фізичної культури і спорту у зміцненні і реабілітації здоров’я людей, у вихованні підростаючого покоління. Класифікація та характеристика асортименту. Основні споживні властивості.

Транспортні засоби. Групування асортименту.

Контроль якості товарів для спорту і туризму в торгівлі.
8.8. Ювелірні товари

Роль і значення ювелірних товарів y розвитку культурного рівня людини. Поняття ювелірних товарів. Стан ринку ювелірних виробів в Україні. Виробництво і продаж ювелірних товарів в Україні.

Асортимент і якість ювелірних товарів. Основні напрямки оновлення асортименту ювелірних товарів.

Методи контролю і оцінка якості, маркування, пакування і зберігання і транспортування ювелірних товарів як чинники зберігання цих товарів.
8.9. Побутові годинники

Стан ринку побутових годинників в Україні. Основні тенденції в розвитку виробництва, поліпшення асортименту і якості побутових годинників. Споживні властивості побутових годинників і їхнє формування.

Асортимент і якість побутових годинників. Класифікація побутових годинників за призначенням, за джерелами енергії, за типами коливної системи, за видами інформативності, за фізичним принципом дії, за місцем установки та ін.

Вимоги, які ставляться до якості побутових годинників. Контроль якості годинників y торгівлі. Оцінка рівня якості годинників. Маркірування, пакування, зберігання і транспортування побутових годинників та чинники зберігання їхньої якості.

Тема 9. Галантерейні та парфумерно-косметичні товари

Класифікація галантерейних товарів за призначенням, за ознаками сировини, видів та ін.

Текстильна галантерея, її призначення. Класифікація товарів.

Шкіряна галантерея. Фактори, що впливають на споживні властивості виробів.

Металева галантерея. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей: метали, сплави.

Галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів. Класифікація, характеристика асортименту за призначенням.

Щіткові вироби. Призначення. Фактори, що впливають на споживні властивості.

Дзеркала. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей.

Сувеніри й товари народних художніх промислів. Поняття товарної групи. Основні регіони України з виробництва цих товарів. Вимоги до якості сувенірів і товарів народних художніх промислів. Контроль якості у торгівлі. Порядок транспортування, пакування, зберігання.

Парфумерно-косметичні товари: класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості.
Розділ ІІ. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів
Тема 1. Хутряні товари

Характеристика товарної групи.

Хутрова сировина. Класифікація, терміни. Будова хутрової шкірки, відмінні особливості будови хутрової шкірки та шкіряної. Будова волосся, волосяного покриву. Будова шкіряної тканини. Вплив окремих елементів будови волосяного та шкіряного покриву на якість сировини, напівфабрикату, готових виробів.

Властивості хутрової шкірки.

Сортування хутрових шкір.

Класифікація хутряного напівфабрикату. Властивості, показники якості, особливості сортування.

Вироби з хутра. Номенклатура властивостей та показники якості, методи їхнього визначення. Маркірування, пакування, транспортування та особливості зберігання виробів з хутра. Правила користування та догляду за хутряними виробами.

Тема 2. Взуттєві товари

Сучасний стан та проблеми розвитку ринку взуттєвих товарів в Україні. Класифікація взуттєвих товарів.
2.1. Шкіряне взуття

2.1.1. Асортимент і споживні властивості взуттєвих матеріалів. Вимоги до взуттєвих матеріалів. Загальна характеристика взуттєвих матеріалів, їхня класифікація. Натуральна шкіра. Характеристика шкіряної сировини, її види. Будова та топографія шкіри.

Класифікація штучних та синтетичних взуттєвих матеріалів. Асортимент, властивості та призначення штучних та синтетичних матеріалів для верху та низу взуття.

Текстильні взуттєві матеріали, їхні властивості, особливості застосування.

2.1.2. Формування споживних властивостей шкіряного взуття у процесі конструювання та виробництва. Моделювання та проектування взуття. Формування заготівки. Прикріплення низу взуття. Властивості взуття при застосуванні різних засобів кріплення.

2.1.3. Асортимент шкіряного взуття. Класифікація асортименту взуття за різними ознаками. Характеристика асортименту побутового взуття.

2.1.4. Споживні властивості, стандартизація та оцінка якості шкіряного взуття. Сортування взуття. Дефекти взуття. Прийоми органолептичного контролю якості взуття.
2.2. Гумове і полімерне взуття

Методи виробництва гумового взуття.

Класифікація за різними ознаками та характеристика асортименту гумового взуття за призначенням, особливостями використання.

Перевірка якості. Сортування. Дефекти гумового і полімерного взуття. Маркування, пакування, транспортування, зберігання.
2.3. Валяне взуття

Класифікація асортименту за різними ознаками. Види валяного взуття.

Оцінка якості: лінійні розміри, вага, споживні властивості. Вади валяного взуття. Маркування, пакування, зберігання валяного взуття.
Тема 3. Текстильні товари

Сучасний стан та проблеми розвитку ринку текстильних товарів в Україні.

Текстильні волокна: термін та визначення, класифікація текстильних волокон.

Текстильні нитки: терміни та визначення. Загальні вимоги до текстильних ниток. Класифікація та асортимент текстильних ниток.

Характеристика підготовчих операцій та ткацтва. Особливості підготовки до ткацтва ниток основи та уток. Загальні операції процесу формування тканин. Класифікація ткацьких переплетень, їхній вплив на властивості тканин.

Стандартна і торгова класифікація тканин. Бавовняні тканини. Класифікація, загальна характеристика асортименту. Лляні тканини. Класифікація, характеристика асортименту. Вовняні та шовкові тканини. Класифікація та характеристика асортименту окремих груп за волокнистим складом, засобом виробки, призначенням. Неткані матеріали, класифікація, характеристика асортименту, використання. Штучне хутро, класифікація за засобом виробки, характеристика асортименту. Нові види текстильних матеріалів, їхній асортимент.

Вимоги до якості тканин. Методи контролю якості тканин. Визначення ґатунку тканин різного волокнистого складу. Маркування, пакування, транспортування та зберігання тканин.

Килимові товари. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості.
Тема 4. Швейні товари

Сучасний стан розвитку швейної промисловості України.

Матеріали для виготовлення швейних товарів, як чинник формування споживних властивостей.

Асортимент швейних товарів. Стандартна та торгова класифікація одягу. Характеристика асортименту основних класів одягу: побутовий одяг, спортивний одяг, спеціальний.

Hopмaтивна документація на швейні товари. Номенклатура показників якості одягу. Порядок оцінки якості одягу. Правила приймання одягу, методи контролю якості одягу. Визначення ґатунку одягу.

Маркування, пакування, транспортування та зберігання одягу.
Тема 5. Трикотажні товари

Загальні поняття про трикотаж. Класифікація трикотажних переплетень. Основні види кулірних та основов’язаних полотен.

Асортимент трикотажних товарів. Класифікація трикотажних товарів. Характеристика асортименту верхніх, білизняних, пaнчiшнo-шкаpпeткoвиx, пальтових товарів та шарфів.

Hopмaтивна документація на трикотажні товари. Вимоги до якості трикотажних товарів. Правила приймання, визначення ґатунку трикотажних товарів.

Маркування, пакування, транспортування та зберігання трикотажних товарів.
2. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Розділ: Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення

1. Класифікація, асортимент та якість виробів з пластмас.

2. Класифікація, основні види та вимоги до якості лакофарбових товарів.

3. Класифікація, асортимент та вимоги до якості товарів побутової хімії.

4. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості силікатних товарів.

5. Класифікація, асортимент та вимоги до якості силікатних товарів.

6. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості метало-господарчих товарів.

7. Класифікація, асортимент та якість метало-господарчих товарів.

8. Класифікація електропобутових товарів.

9. Класифікація та асортимент електропобутових машин.

10. Класифікація та асортимент електроустановчих приладів.

11. Класифікація та асортимент електронагрівальних товарів.

12. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості меблевих товарів.

13. Класифікація, асортимент та вимоги до якості меблевих товарів.

14. Класифікація, асортимент та вимоги до якості будівельних товарів.

15. Шкільно-письмові та канцелярські товари: класифікація та вимоги до якості.

16. Класифікація та характеристика асортименту фототоварів.

17. Класифікація та асортимент побутової радіоелектронної апаратури.

18. Класифікація, асортимент та умови зберігання музичних інструментів.

19. Розвиток виробництва іграшок в Україні та за кордоном.

20. Споживні властивості іграшок, вимоги до якості.

21. Класифікація та асортимент іграшок.

22. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості ювелірних товарів.

23. Класифікація та асортимент ювелірних товарів.

24. Стан ринку побутових годинників в Україні.

25. Класифікація, асортимент та вимоги до якості годинників.

26. Класифікація та асортимент текстильної галантереї.

27. Класифікація та асортимент металевої галантереї.

28. Класифікація та асортимент галантереї з пластичних мас та виробних матеріалів.

29. Щіткові вироби: класифікація, чинники, що впливають на споживні властивості.

30. Дзеркала: класифікація, чинники, що впливають на споживні властивості.

31. Особливості оцінки якості галантерейних товарів.

32. Сувеніри й товари народних художніх промислів: основні регіони України з виробництва цих товарів.

33. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості парфумерних товарів.

34. Класифікація парфумерних товарів.

35. Вимоги до якості та умови зберігання парфумерних товарів.

36. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості косметичних товарів.

37. Класифікація косметичних товарів.

38. Характеристика асортименту косметичних товарів за призначенням.

39. Вимоги до якості косметичних товарів.

40. Маркування, пакування та умови зберігання косметичних товарів.

Розділ: Товарознавство одягово-взуттєвих товарів
1. Хутрова сировина. Класифікація, основні види хутряного напівфабрикату.

2. Товарні властивості хутряних напівфабрикатів.

3. Вироби з хутра: класифікація, маркування та особливості зберігання.

4. Стандартизація хутряних товарів.

5. Методика визначення якості хутряних товарів.

6. Правила користування та догляду за хутряними товарами.

7. Овчинно-шубні вироби, класифікація, асортимент, товарознавча характеристика.

8. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку взуттєвих товарів в Україні.

9. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості шкіряного взуття.

10. Характеристика основних видів шкіряної сировини.

11. Класифікація штучних та синтетичних матеріалів для взуття.

12. Текстильні взуттєві матеріали.

13. Класифікація та асортимент шкіряного взуття.

14. Споживні властивості, стандартизація та оцінка якості шкіряного взуття.

15. Прийоми органолептичного контролю якості взуття.

16. Формування споживних властивостей гумового взуття.

17. Класифікація, асортимент та вимоги до якості гумового взуття.

18. Перевірка якості. Сортування. Дефекти гумового взуття.

19. Чинники формування споживних властивостей валяного взуття.

20. Класифікація, асортимент та вимоги до якості валяного взуття.

21. Пороки валяного взуття.

22. Маркування, пакування, зберігання взуттєвих товарів.

23. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості тканин.

24. Текстильні волокна, як чинник формування властивостей текстильних виробів.

25. Нитки, як чинник формування властивостей текстильних виробів.

26. Формування властивостей тканин у процесі ткацтва.

27. Формування властивостей тканин у процесі обробок та оздоблення.

28. Склад, будова та властивості тканин.

29. Характеристика асортименту тканин за волокнистим складом.

30. Вимоги до якості тканин. Методи контролю якості.

31. Стандартизація тканин.

32. Вимоги, які висуваються до одягу, його призначення і властивості.

33. Матеріали для виготовлення одягу як чинник формування властивостей.

34. Формування властивостей одягу в процесі виготовлення.

35. Класифікація, асортимент та вимоги до якості швейних товарів.

36. Стандартизація швейних товарів.

37. Класифікація трикотажних переплетень.

38. Класифікація та асортимент трикотажних товарів.

39. Правила приймання, визначення ґатунку трикотажних товарів.

40. Стандартизація трикотажних товарів.
3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота складається з 2-х теоретичних питань та ситуаційного завдання. Номера теоретичних питань та ситуаційного завдання визначаються за номером останньої цифри залікової книжки.
Контрольна робота №1

 1. Класифікація пластичних мас. Характеристика класифікаційних ознак.

 2. Порівняльна характеристика фенопласту та амінопласту за класифікаційними ознаками та споживними властивостями.

 3. Порівняльна характеристика поліетилену та полістиролу за складом та споживними властивостями.

 4. Характеристика споживних властивостей поліконденсаційних смол.

 5. Порівняльна характеристика споживних властивостей поліконденсаційних та полімеризаційних пластмас.

 6. Класифікація виробів з пластичних мас. Характеристика асортименту за призначенням.

 7. Методи виготовлення виробів з пластичних мас, як чинник, що впливає на формування асортименту.

 8. Вимоги до якості виробів з пластичних мас.

 9. Характеристика основних дефектів виробів з пластичних мас.

 10. Методика визначення рівня якості виробів з пластмас за стандартом.

 11. Класифікація товарів побутової хімії.

 12. Класифікація та маркування лакофарбових товарів.

 13. Класифікація та характеристика асортименту водоемульсійної фарби.

 14. Класифікація та характеристика асортименту оліфи.

 15. Порівняльна характеристика масляної фарби за призначенням.

 16. Класифікація та характеристика асортименту лаків.

 17. Класифікація та характеристика асортименту засобів побутової хімії для догляду за предметами домашнього обіходу.

 18. Класифікація та характеристика асортименту клеїв.

 19. Порівняльна характеристика асортименту засобів для догляду за білизною та одягом.
 1. Класифікація та характеристика асортименту засобів для догляду за рослинами.


Ситуаційні завдання
Завдання 1

Згідно з завданням керівника фірми необхідно вибрати із представлених на ринку лакофарбових матеріалів вітчизняного виробництва фарбу, яка має вищу якість і є найбільш економічною.

Встановити рівень якості лакофарбових матеріалів вітчизняного виробництва диференціальним методом, виявити кращий зразок товару і проаналізувати результати (умови додаються у таблиці)

Рекомендувати з числа запропонованих зразків фарбу для внутрішніх і зовнішніх покриттів. Вибір обґрунтувати.

Розрахувати необхідну кількість кожної фарби для пофарбування 120 м2 дерев’яної поверхні і запропонувати найбільш економічну для закупівлі.
Таблиця

Показники лакофарбових матеріалів
Марка товару


Назва показника

Емаль ПФ-115 АТ Одеський ЛФЗ

Фарба МП-22 АТ Донецький хімзавод

Емаль НЦ-25 АТ Дніпро-петровський ЛФЗ

Базовий зразок – емаль Х-299 фірма “МАПН” Німеччина

1

2

3

4

5

Вміст нелетких речовин, %

65

80

34

69

Ступінь перетиру, мкм

20

30

20

10

Криюча здатність, г/м2

85

100

100

55

Час висихання, год

24

24

12

24

Твердість плівки

0,35

0,10

0,30

0,40

Блиск плівки, %

60

45

50

65

Міцність плівки до удару, н/см

400

520

450

500

Розфасовка, кг

1,5

2

3

1

Ціна, грн

12

14

17

13


Завдання 2

Ви товарознавець за якістю товарів. Згідно договору Ви одержали партію емалі МЛ-197 світло-блакитного кольору, яка має наступні ознаки:

- умовна в’язкість при температурі 20оС – 100с

- ступінь розведення – 40%

- масова частка нелетких речовин – 55%

- блиск плівки – 70%

- термін висихання при температурі 105оС – 25хв.

- седиментація – 1,5 мл

- умовна світлостійкість – 5 год.

Визначити рівень якості емалі та умови використання згідно вимог безпеки. Висновки обґрунтувати згідно Закону України „Про захист прав споживачів”.
Завдання 3

3. Ви товарознавець ЗАТ „Приватгоспторг”. На ярмарку по продажу господарчих товарів Вам запропонували декілька найменувань полістиролу
загального призначення з наступними показниками (умови додаються в таблиці).

Таблиця
Марка товару


Назва показника

ПСЕ – 1

ПСМД

ПСС

Зовнішній вигляд

Порошок білого кольору

Гранули розміром 5х5 мм

Гранули розміром 4х5 мм

Чистота поверхні диску

Поверхня чиста і блискуча з включеннями у вигляді однієї крапки на площі:

10 см2 діаметром 0,3 мм

15 см2 діаметром 0,2 мм

10 см2 діаметром 0,1 мм

Температура пом’якшення по ВИКА, оС

95

82

85

Показник текучості розплаву, г/10 хв.

1,3

4,1

2,9

Діелектрична проникність при частоті 106 Гц,


2,5


2,4

2,6

Ударна в’язкість, Дж/м2 (кгс см/см2)-


1570 (1,6)

1960 (2,0)


Встановити рівень якості полістиролу загального призначення запропонованих найменувань, виявити і рекомендувати кращий зразок товару. Вибір обґрунтувати.
Завдання 4

Встановити рівень якості та розрахувати необхідну кількість кожної фарби для пофарбування 120 м2 дерев’яної поверхні. Рекомендувати з числа запропонованих зразків фарбу для внутрішніх і зовнішніх робіт (умови додаються у таблиці).
Таблиця

Назва показ-

ника

Марка товару

Емаль ПФ-115 АТ Одеса

Фарба НЦ-25 АТ Дніпропетровськ

Базовий зразок емаль Х-299- Німеччина

1

2

3

4

Вміст нелитких речовин, %

65

34

69

Криюча здатність, г/м2

85

100

55

Міцність плівки до удару, н/см

400

450

500

Розфасовка, кг

1,5

3

1


Ціна, грн

12

17

13Завдання 5

Дати висновок про якість фарби, що затерта на алкидних смолах, призначених для покриття деталей автомобілів, має дефект: седиментація – легкозникаюча при перемішуванні у терміні – 3 хвилини, після перемішування фарба втрачає схильність до створення кратеру.

Скласти вимоги до використання та умов зберігання фарб.
Завдання 6

Встановити рівень якості лака для покриття заґрунтованих металевих поверхней, який має показники наведені у таблиці.


Таблиця

Показники

Лак БТ – 569 АТ м. Дніпропетровськ

Лак БТ – 569 АТ м. Одеса

1

2

3

1. Колір плівки

чорний з коричневим відтінком

чорний з коричневим відтінком

2. Зовнішній вигляд плівки

однорідна з оспинами, що зникають

Однорідна без оспин

3. Умовна в’язкість, с

60

70

4. Масова частка нелитних речовин, %

45

50

5. Стійкість плівки до дії води, годин

30

35

6. Термостійкість плівки, годин

10

15


Завдання 7

Встановити рівень якості лакофарбових матеріалів згідно стандарту, розрахувати необхідну кількість кожної фарби для пофарбування 100 м2 дерев’яної поверхні і запропонувати найбільш економічну для закупівлі. (умови додаються у таблиці)

Таблиця

Показники

Емаль МП – 25 зелена

Емаль ПФ – 24 коричнева

1

2

3

1. Масова частка плівкостворюючої речовини, %

20

8

2. Криюча здатність, г/м2

100

65


3. Твердість плівки, умовні одиниці

0,2

0,3

4. Розфасовка, кг

2

3


5. Ціна, грн

14

17
Завдання 8

Ви працюєте товарознавцем на оптовому складі лакфарбових виробів. Для відкриття нового відділу у ЗАТ «Будинок торгівлі» необхідно підготувати фарби для внутрішніх та зовнішніх робіт. Підберіть вироби з наявного асортименту, розшифруйте маркірування, складіть товарознавчу характеристику за споживними властивостями.

Наявний асортимент:

ВД – ВА – 129;

МА – 25 – для підлоги;

МА – 25 – білила титанові;

Емаль НЦ – 132к.
Завдання 9

Визначити марку полістиролу для виготовлення товарів народного споживання методом лиття під тиском, який має слідуючі показники:

Скласти порівняльну характеристику вимог до використання полістиролу ВТ та НТ згідно споживних властивостей.
Завдання 10

Згідно з завданням керівника фірми необхідно вибрати із представлених на ринку мийних засобів вітчизняного виробництва: засоби для прання в автоматичній пральній машині, для прання бавовняних та лляних, шовкових та вовняних, дуже забруднених тканин. Вибір засобів обгрунтуйте з урахуванням споживних властивостей. Наявний асортимент:


Контрольна робота №2 (5 семестр)


 1. Характеристика чинників, що впливають на формування асортименту та якості скляних товарів.
 1. Класифікація та характеристика асортименту скляних товарів.

 2. Вимоги до якості скляних товарів.

 3. Характеристика чинників, що впливають на формування асортименту та якості керамічних товарів.

 4. Класифікація та характеристика асортименту керамічних товарів.

 5. Методика визначення якості керамічних товарів.

 6. Чинники, що впливають на формування асортименту та якості металево-господарчих товарів.

 7. Порівняльна характеристика посуду з первинного та повторного сплаву алюмінію за споживними властивостями.

 8. Класифікація металево-господарчих товарів.

 9. Характеристика асортименту металевого посуду з сплавів кольорових металів.

 10. Характеристика асортименту металевого посуду сплавів чорних металів.

 11. Класифікація та характеристика асортименту інструментів.

 12. Вимоги до якості металево-господарчих товарів.

 13. Характеристика асортименту меблів за призначенням.

 14. Вимоги до якості меблевих товарів. 15. Класифікація будівельних матеріалів. Характеристика класифікаційних ознак.

 16. Характеристика асортименту будівельних матеріалів за призначенням.

 17. Класифікація електропобутових товарів.

 18. Характеристика асортименту електропобутової холодильної техніки.

 19. Порівняльна характеристика асортименту пральних машин за ступенем автоматизації процесів прання.


Ситуаційні завдання
Завдання 1

Ви працюєте у відділі «скляні товари». До Вас з проханням обміняти скляний келих звернувся 20.02.04 покупець. Келих з силікатного скла, ємкість 150 см3, декор – алмазна грань №810. На келиху він визначив дефекти: завусенці, свиль, не впливаюча на зовнішній вигляд. Фіскальний чек у покупця за 10.02.04.

Розв’яжіть ситуацію згідно Закону України про захист прав споживачів.
Завдання 2

Згідно з договором між АТЗТ “Будинок торгівлі” та АТЗТ “Коростенський фарфор” Ви одержали тарілки діаметром 240 мм, малюнок шовкографії №8 – 301, на яких визначили деформацію – 2,0%. На виробах штам червоним кольором. Вільна роздрібна ціна 1 шт – 3 грн. Сертифікат відповідності виданий Житомирським центром стандартизації, метрології та сертифікації. Ваші дії?


Завдання 3

Ви працюєте менеджером торгової зали. Покупець звернувся до Вас зі скаргою, що він придбав у відділі “Керамічні товари” АТЗТ “Будинок торгівлі” набір для вареників, на якому визначив дефекти: сліди гребінців на зворотній стороні у кількості 3 шт, “мушка” на лицевій стороні.

Ваші дії?
Завдання 4

Згідно договору на адресу Вашого підприємства надійшла партія скляного посуду у кількості 100 одиниць. При прийманні товарів за якістю Ви виявили, що вироби мають дефекти.

1. Встановити рівень якості скляного посуду (умови додаються у таблиці)

2. Провести приймальний контроль партії скляного посуду відповідно стандарту.

3. Вказати особливості методів контролю скляних виробів та вимоги щодо безпеки.

Таблиця

Найменування виробів

Виявлені дефекти

Вид

Кількість одиниць

Розмір, мм

1. Келих кришталевий

Закриті пухирі

5

1,5

2. Чарка з натрій-кальцій силікатного скла

Інородні включення

2

2

3. Фужер кришталевий

Сліди від форми та ножич

14. Склянка з натрій-кальцій силікатного скла

Потовщення на верхній кромці з одним виступом

15. Глечик кришталевий

сколи

16. Салатник кришталевий

Різнотовщинність стінок

1

20%


Завдання 5

Визначити готунок фарфорових тарілок діаметром 240 мм, які мають слідуючі показники:

– внутрішні поверхні, виділяють

свинець – 1,7 мг/дм2,

кадмій – 0,16 мг/дм2;

– білизна – 64%;

– прозорість – 40%;

– термостійкість – 190оС;

– водопоглинання – 0,2 %;

– деформація – 2%;

– розрив декору, який не погіршує художній вигляд малюнка.
Завдання 6

Визначити рівень якості керамічних товарів, розрахувати ціну, по якій буде оприходуваний товар. Дати кваліфіковану консультацію персоналу підлеглих Вам фахівців щодо правил оформлення керамічних товарів при прийманні за кількістю та якістю (умови в таблиці)
Таблиця

№ з/п

Найменування видів товару

Кількість одиниць

Ємність, см3

Наявність дефектів

Ціна, грн

1

Супниці

20

800

Сліди від касет на зворотній стороні, площа – 7мм2, кількість – 4 шт.

8

2

Підливочники

15

400

3,50

3

Набір для вареників

10

500

На зворотній стороні сліди від хрестиків. 4 шт площею 8 мм2

12


На всіх виробах маркірування червоним кольором.
Завдання 7

Встановити рівень якості вази для квітів з кришталевого скла, діаметр якої 120 мм, висота 250 см на якій визначені дефекти:

Ваза видувна, декорування – алмазна грань № 914.
Завдання 8

Визначити рівень комфортності пилососа марки ПР – 280, що має слідуючи елементи комфортності:

Обґрунтуйте вибір даної моделі пилососа для закупівлі.
Завдання 9

Визначити рівень якості відер стальних оцинкованих, у яких між кромкою борту та корпусом зазор – 4 мм, у борт відер закатаний дріт.

Складіть анотацію по умовам використання оцинкованих виробів.
Завдання 10

Визначте рівень якості крісла, яке має дефекти:


Обробка крісла прозора.

Особливості продажу меблів з наявними дефектами згідно Закону України „Про захист прав споживачів”.
Контрольна робота №3 (7 семестр)


 1. Класифікація текстильних волокон.

 2. Класифікація та асортимент текстильних ниток.

 3. Класифікація ткацьких переплетень, їхній вплив на властивості тканин.

 4. Класифікація та характеристика асортименту бавовняних тканини.

 5. Класифікація та характеристика асортименту лляних тканин.

 6. Класифікація та характеристика асортименту вовняних тканин.

 7. Класифікація та характеристика асортименту шовкових тканин.

 8. Неткані матеріали, класифікація, характеристика асортименту.

 9. Класифікація та характеристика асортименту штучного хутра.

 10. Вимоги до якості тканин. Методи контролю якості тканин.

 11. Класифікація швейних товарів. Характеристика класифікаційних ознак.

 12. Класифікація та характеристика асортименту верхнього одягу.

 13. Класифікація та характеристика асортименту білизни.

 14. Правила приймання одягу, методи контролю якості одягу.

 15. Визначення ґатунку одягу згідно стандарту.

 16. Характеристика чинників, що впливають на формування асортименту і якість трикотажних товарів.

 17. Класифікація трикотажних товарів. Характеристика класифікаційних ознак.

 18. Характеристика асортименту верхнього трикотажного одягу.

 19. Характеристика асортименту панчішно-шкарпеткових товарів.

 20. Правила приймання, визначення ґатунку трикотажних товарів.


Ситуаційні завдання
Завдання 1

Визначити рівень якості фуфайки чоловічої бавовняної, виготовленої з полотна переплетення “гладь”, на якій виявлені дефекти:

Розв’язати ситуацію згідно Закону України „Про захист прав споживачів”.
Завдання 2

Визначити ґатунок джемпера чоловічого з камвольного трикотажного полотна, переплетення “інтерлок” у якому виявлені такі дефекти:

Розв’язати ситуацію згідно Закону України „Про захист прав споживачів”.
Завдання 3

Визначити ґатунок жіночої сукні, якщо під час розбракування виявлені такі дефекти:

Розв’язати ситуацію згідно Закону України „Про захист прав споживачів”.
Завдання 4

Визначити ґатунок сорочки нижньої жіночої з філейного набивного полотна, виробленого з віскозних ниток, під час розбракування на яких виявлені такі дефекти:

Ваші дії згідно оформлення даного товару.
Завдання 5

Визначити якість овечої шкіри шубної, яка має такі показники:

Обробка шкіри – облагороджена. Розмір шкіри: ширина – 30 см, довжина – 100 см.

Завдання 6

Визначити ґатунок та групу дефектів пальта хутряного з хребтів ондатри нестриженої фарбованої повноволосої з високим, блискучим, пружним, частим остом та густим пухом, битість волосся 4% до площі шкіри.
Завдання 7

Визначити ґатунок капелюха дитячого трикотажного напіввовняного, при розбракуванні якого виявлені такі дефекти:


Завдання 8

Ваше підприємство згідно договору з ЗАТ “Дніпрянка” одержало партію верхнього трикотажу у кількості 120 одиниць. При розбракуванні товару визначено, що джемпери чоловічі з кулірного трикотажного полотна, виготовленого із камвольної напіввовняної пряжі з нітроновими волокнами у кількості 2-х одиниць мають дефекти:

- різна довжина плечових швів – 0,4 см;

- перекіс комірця – 0,3 см;

- малопомітні заломи.

1. Провести приймання партії трикотажних товарів (умови додаються у табл.).

2. Визначити рівень якості 2-х одиниць трикотажних виробів згідно стандарту.

3. Прийняти рішення щодо якості партії товару згідно Закону України про захист прав споживачів.

Таблиця

Кількість одиниць продукції в партії

Об’єм вибірки

Приймальне число

Бракувальне число

до 90

13

0

1

б.90 до 150

20

1

2

б.150 до 280

32

1

2

б.280 до 500

50

2

3

б.500 до 1200

80

3

4


Завдання 9

Ви інспектор з контролю якості продукції. Згідно договору з ЗАТ «Мрія» Ви одержали партію швейного верхнього одягу. При прийманні товарів за якістю виявлені вироби, що мають дефекти.

1. Встановити рівень якості костюмів-трійка, які мають дефекти:

а) на піджаці

– викривлений край борту на довжині 15 см – 0,4 см;

– вкорочення одного борту порівняно з іншим на 0,8 см;

б) на штанах:

– несиметричність розташування виточок на передніх половинках штанів – 0,8 см

2. Визначити вільну роздрібну ціну даних костюмів згідно встановленого ґатунку, якщо на ярлиці ціна 1 гатунку 600 грн.

 1. Розробити умови догляду за вовняними виробами з урахуванням їх споживчих властивостей згідно Закону України про захист прав споживачів.


Завдання 10

Ви працюєте товарознавцем у ЗАТ „Будинок торгівлі”.

20.02.04 до Вас з проханням обміняти костюм трійку звернувся покупець, тому що він виявив в ньому дефекти: потовщенні нитки трьохкратної товщини – три випадки; масляні нитки.

Фіскальний чек у покупця за 10.01.04. Розв’яжіть ситуацію згідно Закону України про захист прав споживачів.
4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Мазур В.М. Товарознавство непродовольчих товарів: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999. – 62 с. – (базовий підручник).

 2. Мазур В.М. Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ «Взуттєві товари»: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2003. – 60 с. – (базовий підручник).

 3. Товарознавство непродовольчих товарів: В двух частинах, Підучник /Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьмич, Н.В. Павловські, М.В. Приходько. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», Частина 1, 2004. – 436 с. – (базовий підручник).

 4. Товарознавство непродовольчих товарів: В двух частинах, Підучник /Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьмич, Н.В. Павловські, М.В. Приходько. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», Частина 2, 2004. – 535 с. – (базовий підручник).

 5. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учебное пособие / Под ред.. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – М.: ИРПО, Изд. центр «Академия», 2000. – 464 с. – (базовий підручник).

 6. Коммерческое товароведение: Учебник/Теплов В.И., Сероштан М.В. Боряев В.Е., Панасенко В.А. - 2-е изд. - М.: Издательский дом "Дашков и Ко", 2001. - 620 с.

 7. Справочник товароведа (Непродовольственные товары): В 3-х т. 3-е изд. – М.: Экономика, 1990. – Т. 2. – 463 с.

 8. Шепелев А.Ф. – Товароведение и экспертиза текстильных и швейно-трикотажных товаров. Серия „Учебники и учебные пособия” – Ростов - на - Дону: изд. «Феникс», 2002. - 480 c.

 9. Шепелев А.Ф. Печенежская И.А. Ивахненко Т.Е. Товарознавство и експертиза парфюмерно-косметических товаров: Учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 224 с.


Навчальне видання
Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни “Товарознавство”.

Розділи: Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів.

для напряму 0503 – “Торгівля”
__________________________________________________________________

Підписано до друку____________ Формат 60х84/16.Оперативна поліграфія.

Тираж ___ прим. Ум. друк. арк. 1,69. Зам. №

__________________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ ДУЕП.

49070, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации