Курсовая работа - Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду - файл n1.docx

Курсовая работа - Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду
скачать (3279.4 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx3280kb.01.06.2012 15:01скачать

n1.docx

  1   2   3   4
Зміст

Ст.

Вступ…………………………...………………………………………………………..2

І. Основна частина .......................................................................................................3

 1. Завдання на лабораторну роботу……………………........………………………..3

 2. Вибір типу і марки водопідйомного обладнання……….......…………………...4

 3. Розрахунок конструкцій свердловини………………………………………........7

 4. Вибір способу буріння та бурової установки……………….…………………....9

 5. Технологія буріння ………………………………………………………………..15

 6. Цементування свердловини та його розрахунок………………………………...18

 7. Ерліфт та його розрахунок………………………………………………..............22

 8. Вибір фільтру………………………………………………………..……………25

 9. Викривлення свердловини та його попередження ……………………………29

 10. Геофізичні та гідрогеологічні спостереження в свердловині………………….32

 11. Розрахунок часу буріння………………………………………….…………….34

 12. Техніка безпеки при бурінні………………………………………………………35

Список використаної літератури……………..…………………………………...37

Додатки……………………………………………………….……………………….38
Вступ

Одними з найважливіших здобутків у геології стали методи дослідження земної кори за допомогою гірничорозвідувальних виробок. І у зв’язку з цим, виникла така чудова дисципліна, як геологорозвідувальна справа. Вона охоплює вивчення геологічних умов, технічних засобів і методичних прийомів виконання пошуково-розвідувальних робіт.

На мою думку, геологорозвідувальні роботи мають велике значення для розвитку продуктивних сил країни, забезпечення галузей народного господарства необхідними мінерально-сировинними ресурсами, раціонального розміщення промислових підприємств.

Гірничі роботи поряд із геофізичними та буровими – основні технічні засоби вивчення надр і розвідки родовищ. Проведення гірничих робіт потребує значних затрат праці, енергії, часу й коштів.

Основною метою роботи стало вивчення і дослідження розвідувально-експлуатаційної свердловини на воду.

Актуальність написання даної курсової роботи. Немає потреби доводити, що здоров’я людей в великій мірі залежить від якості води яку вони використовують для споживання. Але забезпечення підприємств, установ та приватних садиб якісною питною водою в теперішній час є великою проблемою. Скрізь, де немає водопроводу, для забезпечення водою альтернативи свердловинам немає. Свердловини також прийшли на зміну колодязям та поверхневим водоймам, які відтепер мають високий ступінь забруднення. Поблизу міст, мегаполісів приповерхневі водоносні горизонти в своїй більшості також забруднені нітратами, нітритами, пестицидами, гербіцидами та іншими хімічними речовинами. Якісна питна вода зосереджена у водоносних горизонтах з глибиною залягання більше 30 – 50м від денної поверхні.

Найефективнішим способом отримання води для потреб людини є буріння експлуатаційних свердловин на воду. Саме завдяки ним ми забезпечуємо наші потреби у воді в потрібних для нас кількісних і якісних показниках.

Питання, що вирішувалися: вибір типу і марки водопідйомного обладнання, розрахунок конструкцій свердловини, вибір способу буріння та бурової установки, технологія буріння, цементування свердловини та його розрахунок, ерліфт та його розрахунок, вибір фільтру, викривлення свердловини та його попередження, геофізичні та гідрогеологічні спостереження в свердловині, розрахунок часу буріння, техніка безпеки при бурінні.

Шляхи вирішення поставлених задач: теоретично обґрунтувати і вивчити всі поставлені перед мною задачі, провести певні розрахунки, які безпосередньо стосуються усіх поставлених задач, так як вони між собою взаємозв’язані.

І. Основна частина

1. Завдання на лабораторну роботу

Варіант 35
1. Геологічний розріз:

Таблиця №1.1.

№ шару

Назва гірських порід

Потужність

Характеристика порід

1

Глини

0

20

20

Середньої щільності

2

Глини з частими прошарками пісковиків

20

45

25

Пісковики зцементовані

3

Вапняки тріщинуваті

45

97

52

Наявні невеликі припливи мінералізованої води

4

Сланці піщано-глинисті

97

175

78
5

Вапняки тріщинуваті

175

210

35

Водоносні

6

Сланці глинисті

210

215

5

2. Глибина свердловини - Lc = 215 м
3. Статичний (п’єзометричний) рівень води експлуатаційного

горизонту h0 = 30 м
4. Динамічний рівень h = 91 м

5. Проектний дебіт свердловини Q = 30
6. Питомий дебіт свердловини - Qпит = 30

2. Вибір типу і марки водопідйомного обладнання

Вибір типу та марки водопідйомного устаткування проводять за допомогою даних дебіту свердловини, глибини водоносного горизонту, статичного та динамічного рівню води в свердловині.

Насоси – механізми, за допомогою яких переміщуються рідини та гази. Насосами рідина піднімається по трубах, долаючи всі виникаючі при цьому опори за допомогою енергії тиску, який називається напором.

За принципом дії та конструкцією всі насоси поділяються на:

 1. Поршневі та гвинтові

 2. Відцентрові та пропелерні

 3. Безпровідні ( аероліфт, струменеві)

Для підйому води на поверхню використовують насоси трьох типів:

Таблиця 2. 1.Розташування:

Застосування:

насос

двигун

1

на поверхні

на поверхні

на невеликих глибинах (до 10 м)

2

в свердловині

на поверхні

глибини до 150 м, з дебітами від 3 до 50 м3

3

в свердловині

в свердловині

У нашому випадку доцільно використовувати останній варіант (погружений насос) (Рис. 1). Таблиця 2. 2.

ris1


h0 – статичний (п?єзометричний);


Lc – глибина свердловини;


h – динамічний рівень;


Q – проектний дебіт свердловини;


Qпит – кількість води з 1 м;


а – рівень впливу води над забоєм свердловини


Динамічний рівень вираховується за формулою:

(1)

де h - динамічний рівень, h0 - статичний (п’єзометричний) рівень води експлуатаційного горизонту; Q - проектний дебіт свердловини; Qпит - питомий дебіт свердловини; - висота труби над устям свердловини.

Підставивши значення ми отримаємо такий результат :Електричний центробіжний підйомник - ЕЦВ – 8 – 40 – 180

Таблиця № 2.3.

Подача

Тиск, МПа

Кількість робочих колес

Тип електро-двигуна

Потужність, кВт

Частота обертання, с-1

Напруга

Маса електро-насоса1,8

16

АДП – 219 – 32/2

32

48,3

380

375


Занурюючийся насос (свердловинний) ЕЦВ 8-40-180

Середня ціна: 9 560 грн. Подача Q м3/годину - 40 Натиск Н при номінальній подачі +10%;- 6%, м - 180 Натиск в робочій області, м - 153+198. Маса не більша, кг - 79 Потужність ПЕДВ, квт - 32 Струм, А – 63. Підпори не менше, м - 1 Внутрішній діаметр обсадної труби не менше, мм - 200 Діаметр поперечного перерізу н/а не більше, мм - 186 Умовне позначення приєднувальної труби - 108х8, ГОСТ 8732-78 На всмоктуючій частині агрегату розташована сітка, яка служить для затримання великих часток, що містяться у відкачуваній воді. Кожен ступінь (секція) насоса складається з обойми, робочого колеса і відведення лопатки. Положення робочих коліс на валу фіксується шпонками, втулками розпорів і захисних. Вал насоса обертається в радіальних підшипниках ковзання, мастило яких здійснюється перекачуваною водою. У верхній частині насоса розташований зворотний клапан, який служить для утримання стовпа рідини у водопідіймальних трубах при зупинках насоса і забезпечує плавний запуск при повторних пусках. Конструкція секції визначає подачу насоса . Кількість секцій n при достатній потужності N електродвигуна (ПЕДВ) визначають натиск, що розвивається насосом. Приєднання насоса до водопідіймальних труб фланцеве або за допомогою конічного трубного різьблення. Осьові сили, що виникають при роботі насоса, сприймаються вузлом підп'ятника, встановленим в електродвигуні. Електродвигун трифазний асинхронний з короткозамкнутим ротором. Обмотка двигуна виконана водостійким дротом, місця з'єднань ізольовані водостійкою липкою стрічкою. Ротор двигуна обертається в резинометалічних підшипниках і спирається на підп'ятник, виконаний з гуми або графитофторопласта. Внутрішня порожнина перед роботою заполняетя питною водою. Пробка - фільтр в корпусі ПЭДВ служить для захисту від попадання піску у внутрішню порожнину. При купівлі насоса із станцією управління гаранития 18 місяців


Артезіанські занурюючіся насоси ЕЦВ 6-8
  1   2   3   4


Зміст Ст. Вступ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации