Справочник - Відповіді на завдання ЗНО з географії (2012) - файл n1.doc

приобрести
Справочник - Відповіді на завдання ЗНО з географії (2012)
скачать (938.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc939kb.01.06.2012 14:20скачать

n1.doc

Відповіді на тести ЗНО з географії

Географія. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування)

Відповіді на завдання тесту з географії

1 Правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі, уперше обґрунтував у своїй книзі Ніколай Копернік.

2 На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів? Сомалі

3 Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною?

<>

річка Совка є правою притокою Вершиці

4 Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті? розривні рухи та зміщення пластів літосфери

5 Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті? у льодовиках

6 На схемі відображено

<>

циклон Північної півкулі

7 Як пояснити пристосованість рослин тундри до боротьби із засухами, якщо тундрово-глеєві ґрунти перезволожені? в умовах інтенсивного випаровування холодний ґрунт ускладнює поглинання вологи корінням рослин

8 Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)?

<>

виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя людей

9 Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні Антарктиди? велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і над оточуючими водами океанів

10 Прочитайте нотатки із щоденника мандрівника: «біля води зіпнувся на коріння мангровий ліс. По місточках можна дійти до таблички з відомими ще зі шкільних років координатами. Стою на краю материка: попереду ніби пропливають казкової краси острівці, а на північному сході контрастом здіймаються портові крани промислового півдня Сингапуру». Про який материк і його крайню точку йдеться?

<>

Євразію, мис Піай

11 У процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах рифтової зони Східної Африки сформувалися родовища мідних і кобальтових руд

12 Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється безгорбий верблюд, проноситься пара мустангів, сторожко пригинає голову страус нанду, і лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це – заповідна територія, де охороняється вцілілий острівець пампи Південної Америки 

13 У Центральних районах Аляски з’явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Науковці назвали першопричину цього явища – глобальне потепління. Який проміжний процес виник унаслідок потепління і спричинив появу «п’яних лісів». танення вічної мерзлоти

14 Яку тварину було завезено в Америку іспанськими конкістадорами?

<>

15 Які острови мають вулканічне походження? Гавайські

16 Чому Австралія є найпосушливішим материком? територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском

17 Територія України удвічі більша за територію Італії.

18 Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку

Порода

Геологічний період

Товщина (м)

Пісок

Палеогеновий

10

Вапняк

Юрський

6

Вугілля

Кам’яновугільний

3

Глина

Кембрійcький

11


14 м

19 У якому напрямку посилюється континентальність клімату України? з північного заходу на південний схід

20 Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей? Збруч

21 З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні

<>

6, 13

22 Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними є наведені у таблиці типові ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти

Рослини

Тварини

сірі лісові, чорноземи типові

дуб, липа, ковила, типчак, шалфей лучний

перев’язка, хохуля, сапсан, дрофа


Середньоруська лісостепова

23 Який бальнеологічний курорт сформувався у Закарпатті? Шаян

24 Укажіть один із основних чинників найвищих в Україні темпів скорочення населення у Чернігівській області. частка літніх людей вдвічі перевищує частку дітей

25 Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є збільшення кількість виробників будівельних матеріалів

26 Які галузі паливної промисловості розвинені у Волинській області? камяновугільна і торфова

27 Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій? Харків

28 Житель Черкаської області, обурений тим, що на його земельній ділянці кілька років підряд орендар вирощує соняшник, вирішив внести зміни в договір оренди, якщо наступні три роки не буде застосовуватися сівозміна. Порадьте, які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати орендарю, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості. пшеницю, цукрові буряки, гречку

29 Меридіональний характер простягання має автомобільна магістраль КиївОдеса

30 Який економічний район спеціалізується на виробництві лісохімічної продукції? Карпатський

31 Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктивних сил в Україні, розробив схему її економічного районування? К. Воблий

32 Які риси властиві сучасній світовій економіці? різнорівнева, багатополюсна, асиметрична

33 У виділених на фрагменті карти вирощують

<>

цукрову тростину

34 Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу. КазахстанКарагандинський - камяне вугілля

35 Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин? сировинний, споживчий, трудових ресурсів

36 Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних комбінатів у містах України, Білорусі, Польщі є транспортно-географічне положення міста

37 Чому райони хімічної промисловості та металургії співпадають в індустріальних країнах? окремі виробництва цих галузей комбінуються

38 Впродовж останніх десятиліть спалахують час від часу прикордонні конфлікти між Індією і Пакистаном

39 У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та «Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби? Приозерї

40 Для якої країни характерна вказана структура експорту: туристичні послуги, фрукти, вино, сир, пшениця, автомобілі, літаки, сталь, хімікати, ювелірні вироби, шовк? Франції

41 Який федеральний округ Росії має таку ж спеціалізацію обробної промисловості, курортного та сільського господарства, що й Україна, але енергетика орієнтується на власні ресурси нафти та природного газу?

<>

А

42 Яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень забруднення нафтопродуктами? Мексиканська затока

43 Установіть відповідність між природними процесами та геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких ці процеси забезпечують.

випаровування з поверхні водойм - гідросфера та атмосфера;
фізичне вивітрювання - атмосфера та літосфера;
ерозія та абразія - гідросфера та літосфера;
дихання - біосфера та атмосфера.

44 Установіть відповідність між пустелями світу та типовими представниками рослинного і тваринного світу.

Велика піщана пустеля - низькорослі евкаліпти, гатерія;
Наміб - вельвічія, гієна;
Каракуми - саксаул, верблюд;
Патагонська пустеля - кактуси, гуанако.

45 Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст

місто знаходиться південніше Києва на відстані 450 км46° 30? пн.ш., 31° сх.д.;
місцевий час у цьому місті випереджає поясний на 18 хв48° 30? пн.ш., 35° сх.д.;
сонце заходить у цьому місті на 20 хв пізніше, ніж у Києві - 49° 30? пн.ш., 25° 30?сх.д.;
кут, під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 45° - 45° пн.ш., 34° 30?сх.д.

46 Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження

<>

АРозточчя
БКанівський
В - Єланецький степ
Д - Опукський

47 Установіть відповідність між видами ґрунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, що спричиняють їхню деградацію.

дерново-підзолисті ґрунти Волині - заболочення;
чорноземи Донеччини - насипання териконів;
сірі лісові ґрунти Поділля - утворення ярів;
каштанові ґрунти Таврії - вторинне засолення.

48 Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять вододіли цих річок.

Прут і ДністерХотинська;
Дніпро та Південний БугПридніпровська;
Південний Буг і ДністерПодільська;
Сіверський Донець і Кальміус - Донецька

49 Установіть відповідність між областями України та характерними особливостями систем розселення.

Волинська - сільські поселення розміщені на підвищених ділянках, у південних районах області збереглися хутори;
Чернівецька - найвища в Україні густота сільського населення; сформувалася сільська агломерація (багатовулицеве скупчення сільських поселень);
Донецька - рівень урбанізації 90%; сформувалася найбільша за площею і кількістю населення біцентрична агломерація;
Дніпропетровська - найгустіша мережа поселень міського типу; сформувалася поліцентрична агломерація.

50 Установіть відповідність між центрами кольорової металургії, позначеними на карті цифрами, та основними видами продукції, яку виробляють розміщені в них підприємства.

<>

1 магній у зливках
2 феронікель, кобальт
3 первинний алюміній, титан
4 цинк

51 Установіть відповідність між портами та країнами, де ці порти розміщені.

РоттердамНідерланди
ВанкуверКанада
Ульсан - Республіка Корея
Колката - Індія

52 Установіть відповідність між містами та явищами, які загрожують їхньому існуванню (можуть перетворити їх у міста-привиди).

<>

53 Установіть послідовність дій під час проведення окомірного полярного знімання невеликої території.

1 встановити планшет і поставити на ньому точку полюса
2 зорієнтувати планшет і накреслити лінію «північпівдень»
3 за допомогою візирної лінійки визначити напрями на обєкти і відкласти у масштабі виміряні відстані від точки полюса до обєктів
4 позначити обєкти, які потрібно нанести на план, умовними знаками

54 Розмістіть географічні пояси в порядку зростання кількості природних зон, які сформувалися в межах кожного поясу.

1 антарктичний
2 субекваторіальний
3 тропічний
4 помірний

55 Біля берега коси Бирючий острів зірвався з якоря буйок, на якому кріпилось попередження про заборону вилову риби у водах Азово-Сиваського заповідника. Установіть послідовність акваторій Азовського та Чорного морів, у яких цей буйок дрейфує за течією.

<>

1 Казантипська затока
2 Керченська протока
3 Феодосійська затока
4 Каламітська затока

56 Згідно з державною програмою проекти енергозбереження в Україні будуть першочергово інвестуватися в тих регіонах, де частка електроенергії у собівартості продукції найвища. За даними таблиці установіть черговість економічних районів на отримання державних інвестицій.

Економічні райони

Валовий регіональний продукт, млрд грн

Споживання електроенергії, млрд кВт•?год

Донецький

120

3,6

Придніпровський

100

2,5

Північно-Східний

60

2,2

Центральний

25

0,8


1 Північно-Східний
2 Центральний
3 Донецький
4 Придніпровський

57 Розмістіть країни в порядку збільшення їхньої частки у світовому виробництві продукції машинобудування.

1 Болівія
2 Південна Африка
3 Китай
4 США

58 Туристи-французи, повертаючись автомобілем із Києва, задумали відвідати історико-культурні об’єкти міст Європи, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розмістіть ці міста послідовно по маршруту Київ – Париж.

1 історичний центр Львова
2 Старе місто Кракова
3 музейний острів у Берліні
4 Люксембург

Відповіді на тести ЗНО з географії
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации