Дипломний проект - Цех з переробки круп’яних культур на базі СВК ім.С.О.Прядка Ніжинського району - файл n3.docx

Дипломний проект - Цех з переробки круп’яних культур на базі СВК ім.С.О.Прядка Ніжинського району
скачать (569.1 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.cdw
n2.cdw
n3.docx325kb.22.02.2012 12:48скачать
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.doc288kb.29.05.2006 02:47скачать
n8.cdw
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.cdw
n13.cdw
n14.cdw

n3.docx

  1   2   3   4   5   6
УКРАЇНА


Національний аграрний університетФакультет МСГ

Кафедра МПЗП

Затверджую

Зав. кафедри МПЗП___________З А В Д А Н Н Я

на


дипломне проектування

Студенту

1.Тема дипломного проекту: ” цех з переробки круп’яних культур на базі СВК ім.С.О.Прядка Ніжинського району.”


Затверджено наказом по нау від17.05.11 року № 737 с

2. Строк здавання студентом закінченого проекту 24.06.2011 року

3.Вихідні дані до проекту_:

Звіти_про виробничу діяльність господарства
Дані про сировинну базу регіону


Дані по попит населення та ринок збуту продукції
Технологічна та технічна документація


4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Аналіз сировинної бази регіону

Характеристика переробних цехів в регіоні

Обґрунтування теми дипломного проекту

Аналіз технологій переробки картоплі

Обґрунтування машинної технології

Продуктовий розрахунок

Вибір машин

компонування виробничого приміщення

Енергетичний розрахунок

Розрахунок робочої сили

Побудова графіків роботи машин та витрат електроенергії

Технічне обслуговування обладнання

Удосконалення машини (вузла)

Охорона праці і довкілля

Економічне обґрунтування розробки

Висновки

5. Перелік графічного матеріалу :

Технологічна схема

Графік роботи машин та витрат електроенергії

Загальний вигляд або складальне креслення машини (вузла)

Деталювання

Охорона праці

Економічні показники цеху

  1. Дата видачі завдання________17.05.2011 року

Керівник____________________________

Консультанти: з охорони праці професор _________ з економіки доцент _________


Завдання одержав до виконання______________.№ поз.

Форм.

Позначення

Назва

Кільк.

№ екз.
Примітка


Текстові документи

А4

02.01.03.ДП.737”С”06. 05. 17.141.ПЗ

Пояснювальна записка
Графічна частина


А1

02.01.03.ДП.737”С”06. 05. 17.141.ТХ

Технологічна схема

1


А1

02.01.03.ДП.737”С”06. 05. 17.141ГЧ

Графік роботи машин

1


А1

02.01.03.ДП.737”С”06. 05. 17.141.СК

Вальцедековий верстат

1


А1

02.01.03.ДП.737”С”06. 05. 17.141.СК

Валець

1


А1

02.01.03.ДП.737”С”06. 05. 17.141.

Деталювання

1


А1

02.01.03.ДП737”С”06. 05. 17.141.Е

Економічні показники

1


А1

02.01.03.ДП737”С”06. 05. 17.141.ОП

Охорона прці

1

Зм.

№ докум.

№ докум

Підпис

Дата

Розробив

Петрик Р.Г.Відомість проекту.

Цех з переробки зерна

Літ

Лист


Листів

Перевірив

УН. контроль

  1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации