Инструкция и нормативные материалы по проведению вводного инструктажа - файл n1.doc

приобрести
Инструкция и нормативные материалы по проведению вводного инструктажа
скачать (1312.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2380kb.14.12.2005 02:14скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
_____________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ И НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ


ИНСТРУКЦИЯ И НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Тематичний план та програма

проведення вступного інструктажу з охорони праці.
Загальні положення "Закону України про охорону праці":

1. Поняття охорони праці.

2. Сфера дії закону.

3. Законодавство про охорону праці.

4. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

5. Права іноземних громадян і осіб без громадянства на охорону праці.

ТЕМА 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку - 10 хвилин.

Порядок прийому і звільнення працівників, обов'язки адміністрації та обов'язки працівника, часи початку і закінчення роботи, перехід з однієї зміни в іншу, організація перерв в роботі, організація нагляду за роботою машин і механізмів. Порядок виконання громадських обов'язків. Дотримання виробничої і трудової дисципліни, дотримання вимоги охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної охорони. Методи заохочення і покарання, порядок накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. Найбільш грубі порушення трудової дисципліни.

ТЕМА 3. Індивідуальні захисні засоби -10 хвилин.

Спецодяг: Комплект літнього і зимового спецодягу та спецвзуття. Термін носки спецодягу та спецвзуття. Типові галузеві норми на безкоштовну видачу спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань. Час видачі спецодягу та спецвзуття. Час користування спецодягом. Зберігання, прання, сушіння та ремонт спецодягу. Умови заміни спецодягу та спецвзуття. Порядок стягнення грошових сум за передчасне зношення спецодягу.

Захисні окуляри: Класифікація захисних окулярів, область їх застосування.

Протигази: Фільтрувальні, ізолюючі, шлангові. Область застосування протигазів, правила користування протигазами.

Респіратори: Типи, призначення та порядок користування.

Діелектричні захисні засоби: Класифікація захисних засобів. Норми і терміни випробування захисних засобів. Порядок перевірки та огляду захисних засобів, правила користування.

Запобіжні пояси: типи поясів, порядок випробовування, користування та вимоги які передбачені для поясів.

ТЕМА 4. Правила перевезення людей - 5 хвилин.

Правила перевезення людей автобусами те іншим вахтовим транспортом. Вимоги до вахтового транспорту. Дії, які забороняються при перевезенні людей вахтовим транспортом. Перевезення транспортними засобами в різних метрологічних умовах.

ТЕМА 5. Основні небезпечні та шкідливі умови виробництва- 10 хвилин.

Ознайомлення з умовами виробничого середовища. Можливі небезпечні та шкідливі умови на виробництві. Агресивні та отруйні речовини, порядок безпечного поводження з ними. Заходи по зменшенню небезпечних та шкідливих факторів виробництва. Вимоги до робочого місця та обладнання.

Основні вимоги промсанітаріїта гігієни праці.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п


Назва теми
1.


Питання трудового законодавства "Закон України про охорону праці"


15 хвилин


2.


Правила внутрішнього трудового розпорядку


10 хвилин


3.


Індивідуальні захисні засоби


10 хвилин


4.


Правила перевозки людей


5 хвилин


5.


Основні небезпечні та шкідливі умови виробництва


10 хвилин


6.


Загальні вимоги по протипожежній безпеці


10 хвилин


7.


Схорона навколишнього середовища


5 хвилин


8.


Організація роботи по охороні праці на підприємстві


15 хвилин


9.


Загальну вимоги правил по охороні праці. Електробезпека на виробництві


ЗО хвилин


10.


Порядок здійснення першої медичної допомоги потерпілим


10 хвилин
Всього:


2 години


ПРИМІТКА; Перед початком інструктажу працівник повинен бути ознайомлений:

• з посадовими особами підприємства і цеха, номерами їх службових телефонів;

• з розкладом вахтових і маршрутних автобусів, слідуючих від місця проживання працівника до місця роботи;

• з розміщенням побутових і виробничих приміщень та пунктами медичної допомоги

• з системою пожежної та аварійної сигналізації і зв'язку на виробництві.

ПРОГРАММА

ТЕМА 1. Питання трудового законодавства "Закон України про охорону

праці"-15 хвилин

Охорона законом умов праці працівників, дотримання режиму праці і відпочинку.

Контроль з боку спеціальних державних органів і уповноважених по охороні праці за безпечним веденням робіт і дотриманням установлених санітарних норм на підприємстві, за дотриманням законів про працю.

Проходження медичних оглядів при поступленні на роботу. Правила переведення працівників на інші роботи.

Порядок залучення працівників до надурочних робіт. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Соціальне страхування від не­щасних випадків і профзахворювань. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Видача працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів. Порядок відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.

ТЕМА 6. Загальні вимоги по протипожежній безпеці - 10 хвилин.

Причини виникнення загорань та пожеж. Профілактика по запобігання випадків пожеж в приміщеннях, електроустановках, та інших виробничих споруд і устаткувань. Порядок зберігання легкозаймистих матеріалів, речовин, газів і т.п. Порядок проведення вогневих робіт. Порядок відігріву обладнання та різноманітних комунікацій. Режим куріння.

Дії при виникненні пожеж. Засоби пожежогасіння, види вогнегасників їх влаштування, порядок користування.

ТЕМА 7. Охорона навколишнього середовища - 5 хвилин.

Вимоги з питань екології по захисту навколишнього середовища від забруднення. Можливі джерела забруднення навколишнього середовища. Заходи які впроваджені на виробництві по попередженню забруднення навколишнього середовища.

ТЕМА 8. Організація роботи по охороні, праці " на підприємстві - 15 хвилин.

Порядок навчання з питань охорони праці та допуск до самостійної роботи. Інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці. Організація контролю за станом охорони праці. Заходи які впроваджуються на виробництві для покращання умов праці та техніки безпеки. Відповідальність за порушення вимог правил, інструкцій по охороні праці.

Порядок допуску працівників на право проведення спеціальних робіт в залежності від специфіки виробництва.

ТЕМА 9. Загальні вимоги правил по охороні праці. Основи електробезпеки на

виробництві - ЗО хвилин.

Можливі причини випадків травмування та профзахворювань на виробництві.

Техніка безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт. Норми перенесення важкостей.

Техніка безпеки при експлуатації різноманітного обладнання, пристосувань і інструменту. Блокуючи та запобіжні засоби.

Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт. Порядок безпечного проведення робіт на висоті. Вимоги до підручних засобів, тари, драбин.

Вимоги правил техніки безпеки при експлуатації котлів, посудин працюючих під тиском, вантажопідіймальних кранів.

Електробезпека на виробництві. Причини електротравм та їх попередження. Вимоги до заземлень, захист від крокової напруги, статичного струму. Вимоги до електрообладнання, переносних електроприладів, світильників
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации