Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке) - файл n3.doc

Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке)
скачать (513.7 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc1072kb.05.06.2010 14:14скачать
n2.doc25kb.04.06.2010 14:52скачать
n3.doc43kb.01.12.2009 17:14скачать
n4.doc33kb.01.12.2009 17:15скачать
n5.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n6.doc47kb.01.12.2009 17:15скачать
n7.doc79kb.01.12.2009 17:18скачать
n8.doc39kb.01.12.2009 17:19скачать
n9.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n10.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n11.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n12.doc44kb.01.12.2009 17:15скачать

n3.doc

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…………………………………………………………………………....…7

1ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН ЖЕЛІНІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛУЫ…....…8

1.1Талдықорған қ.іске қосылған телекоммуникация желісін талдау.....................9

1.1.1Талдықорған қ. телекоммуникация желісін жаңарту және дамыту...............9

1.1.2Талдықорған қ. қалалық телефон желісінің техникалық жағдайы………...10

1.1.3Телекоммуникациядағы әлемдік даму тендециялары…………………...13

1.2 Телекоммуникация желілерін өзгертуде және талдауда

жаңа информациялық технологияларды қолдану..…….13

1.2.1 ГМЖ технологиясы……………….………………………………….............13

1.2.2 ГМЖ түрлері және құраушылары…………………………………...............14

1.2.3 Геомәлеметтік жүйені әртүрлі салаларда қолдану…………………………15

1.2.4 Үлкен масштабты қала топожоспарларының кезешісі…………………….16

1.2.5 Мәселеніңқойылымыннегіздеу……………………….……………………..19

2 КОММУТАЦИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ………………………...20

2.1 Коммутациялық жабдықтың сипаттамасы…………………………………...20

2.2 Жүйе сәулеті…………………………………………………………………….21

2.2.1Басқару ішкі жүйесі (CS)……………………………………………………..22

2.2.2 Әрекеттестілік ішкі жүйесі (IS)……………………………………………...23

2.2.3 Коммутация ішкі жүйесі (SS)………………………………………………..24

2.3 Программалық қызмет ету (ПҚ)………………………………………………25

2.3.1 Негізгі сипаттамалары………………………………………………………..26

2.3.2 Басқару құрылғысы…………………………………………………………..26

3 ЖЕЛІ БӨЛІГІНІҢ ЖАҢА ҚҰРЫЛЫМЫН ӨҢДЕУ ҮЛГІСІН ЕСЕПТЕУ…..29

3.1 Алынған қала ауданыны бойынша абоненттердің орналасу тығыздығының матрицасын толтыру және есептеу………………………………………………..29

3.2 АТС тиімді орналастыруды есептеу…………………………………………..30

3.2.1 Координатты торды құру…………………………………………………….30

3.2.2 Телефон жүктемесінің сыйымдылығын үлестіру………………………......30

3.2.3 АТС-ті орналастыру………………………………………………………….31

3.3 Шкаф аудандарының шекарасын есептеу ……………………………………33

3.4 Үлестіргіш шкафтың тиімді орналасу орнын анықтау……………………...34

3.4.1 Есептің мақсаты………………………………………………………………34

3.4.2 Есептiң шешiлуiнiң алгоритмi……………………………………………….34

3.5 Телефондық жүктеменің интенсивтілігін есептеу…………………………...39

3.5.1 Абоненттен түсетін жүктеменің есептеленуі……………………………….39

4ЭКОНОМИКАЛЫҚБӨЛІМ…………………………………………………..….46 4.1 Бизнес-жоспардың мақсаты…………………………………………………...46

4.2 Нарық…………………………………………………………………………...46

4.3 Геомәліметтік жүйе фирма жұмысын маркетингті жоспарлау және талдау үшін……………………………………………………………………………47

4.4 Қаржыландыру қажеттілігі……………………………………………………49

4.4.1 Негізгі құрастырушылардың жалақысы……………………………………49

4.4.2 Қосымша жалақы ……………………………………………………………50

4.4.3 Еңбекті төлеу қоры…………………………………………………………..50

4.4.4 ЕТҚ- дан әлеуметтік салыққа аударымдар…………………………………50

4.5 Амортизациялық аударымдар…………………………………………………50


4.5.1 Электроэнергияға шығындар ……………………………………………….51

4.5.2 Шығын материалдары……………………………………………………….51

4.6 Интеллектуалды еңбек бағасы………………………………………………...52

5 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ………………………………………………………..53

5.1 Қолданылатын мекемедегі еңбек шартын анализдеу………………………..53

5.2 Жұмыс орнының эргономикасы………………………………………………55

5.3 Жарықтандыруды есептеу……………………………………………………..59

5.4 Шуылды есептеу………………………………………………………………..62

5.5 Электр қауiпсiздiгi……………………………………………………………...63

5.6.Автоматты залдың өртке қарсылығы................................................................68 ҚОРЫТЫНДЫ………….........…………………………………………………….72ҚЫСҚАРТУЛАРТІЗІМІ……………………………….....………………………..73 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………...………………………...75 Қосымша А................................................................................................................76 Қосымша Ә................................................................................................................77 Қосымша Б.................................................................................................................78 Қосымша В................................................................................................................79 Қосымша Г.................................................................................................................80

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации