Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке) - файл n1.doc

Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке)
скачать (513.7 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc1072kb.05.06.2010 14:14скачать
n2.doc25kb.04.06.2010 14:52скачать
n3.doc43kb.01.12.2009 17:14скачать
n4.doc33kb.01.12.2009 17:15скачать
n5.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n6.doc47kb.01.12.2009 17:15скачать
n7.doc79kb.01.12.2009 17:18скачать
n8.doc39kb.01.12.2009 17:19скачать
n9.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n10.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n11.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n12.doc44kb.01.12.2009 17:15скачать

n1.doc

1   2   3   4

4.1 Бизнес-жоспардың мақсатыНарықты қатынастар жағдайында кез-келген интеллектуалды еңбек бағалануы қажет, сондықтан кез-келген тәжірибелік сипаты бар барлық ғылыми-зерттеу жұмыстарын бағалау қажет, яғни олардың құны мен бағасын есептеу керек.

Бизнес-жоспардың мақсаты ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізудің жоспарын құру, негізгі құрастырушылардың жалақысынан қосымша жалақыдан, еңбекті төлеу қорынан, әлеулеметтік салық аударымдарынан, электроэнергияға және материалдарға шығындалулардан жинақталатын программаны құрудың өзқұндылығын есептеу болып табылады.

4.2 Нарық
Телефон желісінің жұмыс істеуін талдауға және жақсартуға арналған осы бағдарламалық өнімді, яғни геомәліметтік жүйені құру жобаның негізгі мақсаты болып табылады.

Бағдарлама берілген шарттар және статистикалық деректерді жинау бойынша нақты іске қосылған телефон желілерінің жұмысын бағалау үшін және алдыңғы бөлімдерде көрсетіліп отырған әртүрлі салаларда кеңінен қолданыла алады.

Сөз трафигі корпоративті желілер үшін трафиктің ең жалпылама түрі болып келетінін және трафиктің жалпы көлемінің 50-90 пайызын құрай тынын ескере кеткен жөн, сондықтан телефон трафигін тарату үшін қабылданатын шешімдер барлық желілердің толығымен әрі қарай дамуына негізгі әсерін тигізеді.

Осы себепті бұл геомәліметтік жүйе қазіргі мезеттегі аса қажетті және айтарлықтай спецификалық болып табылады.

Потенциалды тұтынушылар ретінде бұл өнімді әртүрлі салада, мысалы, әлеуметтік-территориялық басқару, телекоммуникацияда, инженерлер коммутацияда, мұнай және газды комплексте және т.б. қолданыла алады.

Байланыс жабдықтарын құру және енгізумен айналысатын компаниялар мен фирмалар, сонымен қатар электробайланыс саласында жас мамандарды дайындаумен айналысатын жоғары оқу орындары бұны пайдалануда.

Бірақ бүгінгі таңда бұл бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдануда ең маңызды кемшілігі оның заңсыз таратылуы. Бұл мәселені тіркелмей қосудан сақтандыруды қолдану көмегімен шешуге болады.

4.3 Геомәліметтік жүйе фирма жұмысын маркетингті жоспарлау және талдау үшін
Аймақтардың әр біреуінің өз ерекшеліктері бар. Бір территорияда жетістікке алып келетін бизнес-стратегия, екіншісінде жұмыс істемеуі мүмкін(мемлекет шегінде бұл қала). Нарықты талдау үшін геомәліметтік жүйе аспаптары нақты жердің тұрғындарының табыстарына және өмір сүру түріне қандай өнімдер мен қызметтер ең қолайлы сәйкес келетінін анықтауға көмектеседі. Сіздің сауда орталықтарының орнын тиімді жоспарлау, сату көлемдерін болжау, маркетингті және көптеген басқа шараларды жүргізу үшін жергілікті нарықтың көп өлшемді бөліктерін алу мүмкіндігіңіз бар. Геомәліметтік жүйе қазір мыңдаған іскерлерге шешім қабылдауда қолданатын, терең мағынасы бар, бірақ қабылдауға оңай стратегиялық және географиялық карта түріндегі ақпаратқа түрлендіріп көмегін тигізуде. Программаны құрастыру үшін құрастырушыларға бөлінген уақыт 4.1 кестеде көрсетілген.

4.1 кесте Құрастырушыларға бөлінген уақытЖұмыстың баптары мен мазмұнының аталуы

Көлем, күндер

Орындаушы


Есептің қойылуы, бастапқы берілгендерді дайындау

1

жетекші

Бастапқы берілгендер мен есепті беру

1

жетекші

Есеппен танысу

1

инженер

Материалдарды жинау

3

инженер

Бастапқы берілгендерді өңдеу

1

инженер

Әдебиеттерді қарастыру

2

инженер

Жүргізілетін жұмыстардың жоспарын құру

2

жетекші

Жұмысты жүргізудің кестесін құру

1

жетекші инженер

Ортақ сұрақтарды талдау

1

инженер

Дайындық жұмыстарын жүргізу

2

инженер

Жұмыстарды жүргізудің әдістерін зерттеу

3

жетекші

инженер

Деталдау мен процедураларды сипаттау

2

жетекші инженер

Математикалық үлгілеу әдістерін үйрену

10

инженер

Есепті математикалық үлгілеу

3

жетекші

Арнайы есептерді шығару

3

инженер

Алгоритмді құру

3

инженер

Біріншілік нәтижелерді өңдеу

1

инженер

Практикалық жұмыстарды жүргізу және нәтижелерін алу

2

инженер

Есептеу программасын құру

2

инженер

Екішілік нәтижелерді өңдеу

1

инженер
Нәтижелерді өңдеу

2

инженер

Жазба материалдарды дайындау

2

инженер

Консультациялар жүргізу

3

жетекші

Есеп беруді безендірі

5

инженер

Есеп беруді аяқтау

2

жетекші

Есеп беруді тексеру және өткізу

1

Жетекші

инженер

Барлығы

60


4.4 Қаржыландыру қажеттілігі

Программаны құру көп уақыт және күш жұмсауды талап ететін айтарлықтай қиын процесс болып табылады. Келесі шығындар баптарынан жинақталатын программаны құрудың өзқұндылығына есептеу жүргіземіз:4.4.1 Негізгі құрастырушылардың жалақысы


Құрастырушылардың еңбегі штаттық кестеге сәйкес төленеді. Әрі қарай орындаушылардың саны анықталады. Адам-күн құнын анықтау үшін 4.2 кестеде келтірілген айлық дәрежелік төлемақы жұмыс күнінің орта айлық санына (Д)-24 бөлінеді.

Т =

Төлем – бір айлық жалақы.

D – жұмыс күндер саны.

4.2 кесте Орындаушылар саны

Орындаушы

Саны, адам

Жалақы, тенге

Жетекші

1

90000

Инженер

1

65000

Барлығы

2

155000


Жетекші үшін:

T = = 3750 тенге,

Инженер – есепті орындаушы үшін:

Т = = 2708.3 тенге.

4.3 кесте Еңбек шығындары


Орындаушы

Күндізгі жалақы,

Тенге

Еңбек сыйымдылығы,

чел/день

Соммасы,

тенге

Жетекші

3750

19

71250.00

Инженер

2708.3

48

129998.40


Негізгі жалақы барлық орындаушылардың төлем қосындысы ретінде анықталады:

Зосн =  Зо  i (4.1)

Зосн = 3750  19 + 2708.3  48 = 71250 + 129998 = 201248 теңге.
4.4.2 Қосымша жалақы


Қосымша жалақы негізгі жалақының 10% құрайды:

Здоп=; (4.2)

Здоп = = 20124 теңге4.4.3 Еңбекті төлеу қоры


Еңбекті төлеу қоры (ЕТҚ) негізгі және қосымша жалақының қосындысынан тұрады:

ЕТҚ= Зосн + Здоп ; (4.3)

ЕТҚ = 201248 + 20124 = 221372 теңге4.4.4 ЕТҚ- дан әлеуметтік салыққа аударымдар


ЕТҚ өлшемін анықтағаннан кейін материалдарға кеткен шығындарды ескере отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының өзқұндылығын анықтау керек. Әлеуметтік салыққа аударымдар ЕТҚ-дан 18.5 пайыз көлемінде алынады:

Осн =; (4.4)

Осн = = 40953,82 тенге
4.5 Амортизациялық аударымдар
Амортизациялық аударымдар программаны құрастыратын компьютер мен принтердің құны 1000 АҚШ долларын құрайды. Бір АҚШ долларын сатып алудың орташа курсы 120 теңгені құрайды.Амор- тизациялық қалып жылына 30 пайыз мөлшерінде алатынын ескере отырып, тоғыз жұмыс күніне амортизациялық аударымдар мынаны құрайды:

  6245.48мың. тенге
4.5.1 Электроэнергияға шығындар
Электроэнергияға шығындар келесі формуламен анықталады:

Э = W · T · S , (4.5)

мұндағы:

W – қолданатын қуат;

T –жабдықтың жасау уақыты;

S - киловатт-сағат электроэнергиясының құны.

W = 4 кВт;

T = 9 · 8 = 72 ч; S = 4,64 тенге/кВт час.

Э = 4 · 72  4,64 = 1336,32 тенге

4.5.2 Шығын материалдары

Сонымен қатар, шығындар сметасына программалық қамтамасыз етуді безендіру шығындарын да қосу керек. Ол шығындарға таспаға, инструкция және қорап құны кіреді.

Сонымен:

Рм = Рмдиск + Рминст + Рмупак ; (4.6)

Рм = 80 + 40 + 50 = 170 тенге

Барлық шығындар бойынша шығындардың өз құндылығын анықтаймыз 14.Шығындардың өз құндылығы құрастырушылардың еңбегін төлеу қорынан, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымнан, жабдықтар амортизациясынан және электроэнергия мен материалдарға шығындардан тұрады
С = ФОТ + Осн + А + Э +Рм; (4.7)

С = 221372 + 46488,12 + 6245,48 + 1336,32 + 170 = 270077,62 тенге


4.4 кесте ҒЗЖ жүргізуге арналған шығындар сметасы

Шығындар баптарының аталуы

Сомасы, тенге

ЕТҚ

221372

Әлеуметтік сақтандыруға аударымдар

40953,82

Амортизация

6245,48

Электроэнергияға шығындар

1336,32

Безендіру шығындары

170,00

Барлығы: 270077,62

4.6 Интеллектуалды еңбек бағасы

Программа бағасы программаны құру және таза пайдадан қосылады:


Ц = С + П; (4.8)

Мұндағы: С – өнімнің өз құндылығы;

П – таза пайда.

Пайда,яғни рентабельді ,программаның өз құндылығынан 40 пайыз ретінде есептеледі 14:


П =; (4.9)

П = = 108031,05 теңге

Цп = 270077,62 + 110244,768 = 380322,48 теңге

Қосылған бағаға салынатын салықты ескеріп, қолдану бағасы программа бағасынан 16 пайызды құрайды және келесі формуламен анықталады:

Цр = Ц + НДС, (4.10)

НДС =, (4.11)

НДС = = 60851,59 теңге.

Сонымен

Цр = 380322,48 + 60851,59 = 441174,08 теңге


Жоғарыда келтірілген есептеулер негізінде бұл жүйені енгізу әлеуметтік-экономикалық тиімділікті қол жеткізуге жағдай жасайды, еңбек сапасы мен өнімділігі жоғарылайтынын көруге болады.

Е=Пт/Ш - экономикалық тиімділік .

Е=380322,48/270077,62=1,4

Т=1/E – шығынның өтеу мерзімі .

Т=1/1,4=0,7
4.5 кесте Техника-экономикалық көрсеткіштер


Көрсеткіштер

Мәні

Жалпы шығын,мың теңге

270077,62

Жылдық табыс,мың теңге

990

Жылдық пайда,мың теңге

380322,48

Жобаны жасаған адамдар саны


60

Экономикалық тиімділік коэффициенті

1,4


Шығындардың өтеу мерзімі,жыл

0,7
1   2   3   4


4.1 Бизнес-жоспардың мақсаты
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации