Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд - файл n1.doc

приобрести
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
скачать (320.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc321kb.08.07.2012 19:40скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8

3 Порядок визначення трудомісткості виконання робіт3.1 Трудомісткість обстеження та паспортизації визначається сумою витрат робочого часу, необхідного для виконання таких видів робіт:

- ознайомлення з проектною документацією;

- попереднє обстеження об'єктів та будівельних конструкцій;

- визначення виду матеріалів, з яких виготовлені конструкції без лабораторних досліджень (випробувань);

- виконання нескладних розрахунків окремих конструктивних вузлів та елементів;

- інструментальне обстеження будівель і споруд з виконанням розкриття, замальовками та фотографуванням;

- обстеження фундаментів у відкритих шурфах;

- відбір проб матеріалів конструкцій та грунтів підвалин;

- лабораторні дослідження властивостей матеріалів;

- паспортизація об'єкта;

- складання звіту.

3.2 Робота з технічного обстеження може виконуватися в різних умовах, в результаті чого базова трудомісткість коригується за відповідними коефіцієнтами, передбаченими Методикою (таблиці 3.1, 3.2, 3.3).

3.3 Трудомісткість основних видів робіт з обстеження та паспортизації визначається за таблицями 1-32 додатка 1. У випадку виникнення інших видів робіт, трудомісткість цих робіт рекомендується виизначати розрахунковим способом за узгодженням із замовникком.

3.4 При розрахунку трудомісткість "Т" окремих видів робіт з обстеження та паспортизації визначається за формулою:
; (2)
де ti - трудомісткість на одиницю виміру в люд.-год. (додаток 1);

V- обсяги робіт по об'єкту, що обстежується;

Vi - обсяг показника, прийнятий за одиницю виміру;

Кi- поправочні коефіцієнти (табл.1-32 додатка 1);

Кn- розрахунковий поправочний коефіцієнт (табл. 3.1; 3.2; 3.3).

3.5 Для визначення трудомісткості окремих видів робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд використані дослідно-статистичні матеріали з витрат часу на проведення згаданих робіт, а також аналоги раніше діючих нормативних і методичних документів.

3.6 Загальна трудомісткість на виконання окремих видів робіт обчислюється як сума витрат часу, наведених в таблицях 1-32 додатка 1 в залежності від обсягів робіт, які плануються для виконання. Величини трудовитрат за необхідності коригуються на поправочні коефіцієнти в залежності від категорії об'єкта, стану будівельних конструкцій та складності умов проведення робіт, наведених в таблицях 3.1; 3.2; 3.3.

3.7 За наявності двох або більше ускладнюючих факторів та застосування у зв'язку з цим декількох поправочних коефіцієнтів більших одиниці, розрахунковий поправочний коефіцієнт визначається шляхом додавання їх частин та одиниці:
Кn = 1 + (К1 – 1) + (К2 – 1) + (К3 – 1) (3)
За наявності декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, знижуючий коефіцієнт визначається як добуток цих коефіцієнтів.

Загальний коефіцієнт визначається як добуток розрахункового підвищуючого і знижуючого коефіцієнтів.

Таблиця 3.1

Коефіцієнти в залежності від категорії складності об'єкта


Категорія складності

Характеристика об'єкта


Коефіці­єнт "К1"

1

Виробничі будівлі найпростішої конфігурації при відсутності окремих виступних частин, галерей: одноповерхові, однопрогонні з групою механізмів до 30 т. Житлові та адміністративні будівлі до 5 поверхів.

1.0

2

Виробничі будівлі із складною конфігурацією при окремих виступних частинах і галереях: одно- та багатоповерхові, багатопрогонні (до 3 прогонів) з групою механізмів до 50 т. Житлові та адміністративні будівлі до 12 поверхів.

1.2

3

Виробничі будівлі складної конфігурації з галереями, що сполучені з ними естакадами: одноповерхові та багатоповерхові, багатопрогонні (більше 3-х) з групою механізмів більше 50 т. Житлові та адміністративні будівлі вище 12 поверхів.

1.4


Таблиця 3.2

Коефіцієнти в залежності від стану будівельних конструкцій


Категорія

Стан будівельних конструкцій

Коефіцієнт "К2"

І

Нормальний

1.0

II

Задовільний

1.1

III

Непридатний для нормальної експуатації

1.2

IV

Аварійний

1.3


Примітка. Характеристика стану будівельних конструкцій наведена в "Нормативних документах з питань обстеження, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд", НДІБВ, Київ, 1999, стор. 127, табл. 3.

Таблиця 3.3
Коефіцієнти в залежності від складності умов проведення робіт

Характеристика умов проведення робіт

Коефіцієнт "К3"

1.

Виконання робіт в адміністративних, цивільних та житлових будинках та спорудах, що на час обстеження не експлуатуються.

1.0

2.

При виконанні робіт в адміністративних будинках у робочий час.

1.1

3.

При виконанні робіт у цехах, що експлуатуються, без їх зупинки; а також при великій скупченості робочих місць і захаращеності обладнанням більше 50% площі приміщення; при наявності у зоні проведення робіт діючих заводських підйомних і пересувних кранів, розвантажувальних ковшів тощо, а також періодичного руху по внутрішньоцехових залізничних коліях; при вібраційних та шумових впливах.

1,2

4.

При виконанні робіт у діючих цехах, що відносяться до розряду шкідливих; у діючих гарячих цехах; в будинках або їх частинах, які не опалюються в зимовий час.

1.3
1   2   3   4   5   6   7   8


3 Порядок визначення трудомісткості виконання робіт
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации