Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд - файл n1.doc

приобрести
Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
скачать (320.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc321kb.08.07.2012 19:40скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
Державний Комітет будівництва, архітектури та житлової політики України


Науково-дослідний інститут будівельного виробництваМетодичні рекомендації


визначення вартості робіт з

обстеження, оцінки технічного

стану і паспортизації будівель

і споруд

Затверджено наказом Держбуду

України від 12 липня 1999р. №166,

із змінами, затвердженими 27 жовтня

1999р. наказом №261

Київ - 1999
Методичні рекомендації розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва за участю спеціалістів Держархбудінспекції Держбуду України та НДТ "Екінвест" (канд. екон. наук Заблоцький- Є.Й., інж.: Папка В.В., Білецький І.Т., Потопаєв Б.П., Добровольська Л.М. і Заблоцька М.Є.)

Методика рекомендується для використання при визначенні договірної ціни при укладенні договору на виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель і споруд.

Зауваження і пропозиції просимо надсилати НДІБВ Держбуду України за адресою: 03680, м. Київ, Червонозоряний проспект, 51.

Зміст


Науково-дослідний інститут будівельного виробництва 1

Методичні рекомендації 1

Київ - 1999 1

1 Загальні положення 4

2 Визначення вартості робіт 5

3 Порядок визначення трудомісткості виконання робіт 6

Таблиця 3.1 7

Коефіцієнти в залежності від категорії складності об'єкта 7

Коефіцієнти в залежності від стану будівельних конструкцій 7

Додаток 1 9

Трудомісткість окремих видів робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд 9

Попередній огляд стану об'єкта 9

Загальна оцінка технічного стану будівель та споруд 9

Загальна оцінка території забудови 9

Обстеження конструкцій будівель і споруд 10

Обстеження адміністративних приміщень 10

Обстеження підвалів і підземних споруд 10

Обстеження колон (стовпів) і опорних вузлів 10

Обстеження кам'яних стін і категорії складності 11

Таблиця 9 11

Таблиця 10 11

Обстеження дерев'яних кроков 12

Обстеження покрівель 12

Таблиця 15 13

Обстеження із розкриттям внутрішньої зони стрічкового фундамента 14

Перевірочний розрахунок фундаментів 15

Обстеження будівель і споруд на якість антисептичної обробки деревини 16

Інструментальне обстеження конструкцій 18

Додаток 2 20

Приклад розрахунку загальної трудомісткості виконання робіт з проведення технічного обстеження і паспортизації державного підприємства "Укртранспошта" 20

Головний корпус 20

Розрахунок трудомісткості 20

Додаток 3 22

Приклад розрахунку вартості робіт з обстеження і паспортизації будівлі. 22

Список літератури 231 Загальні положення1.1 Методичні рекомендації розроблені для застосування виконавцями і замовниками при визначенні вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації будівель і споруд (далі - обстеження та паспортизація) у зв'язку з прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та спільним наказом Держбуду, Держнаглядохоронпраці, та Держжитлокомунгоспу України від 8 липня 1997 року № 108/177/49 про заходи з виконання згаданої постанови Кабінету Міністрів України.

1.2 Методичні рекомендації визначають порядок розрахунку вартості робіт при обстеженні та паспортизації будівель і споруд, враховують вимоги законодавства з цього питання та правове регулювання взаємовідносин між замовником і виконавцем.

1.3 Вартість робіт визначається в залежності від трудомісткості виконання всіх видів робіт складом виконавців з урахуванням їх заробітної плати, обов'язкових платежів, що встановлені законодавством України та інших витрат.

Розрахунок вартості робіт може бути використаний для обгрунтування договірної ціни і є додатком до договору.

1.4 При визначенні трудомісткості прийнято такий перелік видів робіт для обстеження та оцінки технічного стану:

1.5 Рекомендації поширюються на науково-дослідні, проектні та інші організації незалежно від форм власності, які мають право виконувати роботи з обстеження та паспортизації будівель і споруд згідно з наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за № 32/288 і від 30 березня 1998 року за № 62/48.

1.6 При розробці Методичних рекомендацій використані нормативно-методичні матеріали науково-дослідних і проектних інститутів, міністерств і відомств колишнього Радянського Союзу щодо затрат часу на проведення згаданих робіт, а також нині діючі в Україні Державні будівельні норми.

2 Визначення вартості робіт2.1 Вартість робіт з обстеження та паспортизації будівель і споруд визначається виконавцем і замовником.

2.2 У вартість робіт, крім заробітної плати, включаються обов'язкові відрахування, збори, платежі, які передбачені чинним законодавством, матеріальні та інші прирівняні до них витрати.

2.3 Витрати, доплати, які включаються в договірну ціну, обґрунтовуються відповідними розрахунками та за необхідності підтверджуються документами, які містять закладені в розрахунки вихідні дані.

2.4 Вартість робіт "Дц" визначається за формулою:
; (1)
де ТЗТ - трудовитрати, які визначаються відповідно до розділу 3 Методики, люд.-год;

Зф - середньогодинна зарплата фахівця, грн.;

В - обов'язкові відрахування, які визначаються від фонду оплати праці, в частинах одиниці.
В = п + с;

де п - відрахування до пенсійного фонду;

с - відрахування до фонду соціального забезпечення.
Б - інші витрати, які визначаються від фонду оплати праці, в частинах одиниці
Б = н + б;

де н - накладні витрати,

б - банківське обслуговування.
М- матеріальні і прирівняні до них витрати.
М = в + а + у;

де в - витрати на відрядження, грн.;

а - амортизація приладів, лабораторного обладнання тощо, грн;

у - інші витрати за розрахунком, грн. (за необхідності).
П - планові нагромадження, в частинах одиниці (за домовленістю із замовником).

Г- витрати, які визначаються від обсягу реалізації робіт, в частинах одиниці, відповідно до постанови.

Г = д + і,
де д - відрахування на розвиток доріг;

і - відрахування в Державний інноваційний фонд.
ПДВ - податок на додану вартість, в частинах одиниці.
2.5 Накладні витрати "н" і середня заробітна плата "Зф " визначаютьсяза даними виконавця і погоджуються з замовником.

2.6 При визначенні вартості робіт з обстеження та паспортизації не враховуються роботи, які повинні виконуватися силами підприємства або за рахунок додаткової оплати. А саме:

- улаштування підмостків;

- розкриття конструкцій для проведення лабораторних аналізів;

- відбір проб матеріалів конструкцій для лабораторних досліджень і аналізів;

- риття і зворотня засипка шурфів;

- відкачування води при розкритті фундаментів;

- охорона інструменту, матеріалів тощо;

- надання побутових приміщень;

- забезпечення освітленням, силовою електроенергією, парою, стиснутим повітрям.

  1   2   3   4   5   6   7   8


Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации