Звіт - Проходження практики на ПП Чарівниця - файл n1.doc

приобрести
Звіт - Проходження практики на ПП Чарівниця
скачать (291.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc292kb.08.07.2012 19:10скачать

n1.doc

Зміст
Вступ

  1. Характеристика економічної діяльності ПП «Чарівниця»

  2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

  3. Матеріально-технічна база підприємства та ефективність її використання

  4. Трудові ресурси підприємства, їх використання. Продуктивність праці та оплата труда

  5. Структура та аналіз фінансових ресурсів ПП «Чарівниця»

  6. SWOT-аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства

Висновки та пропозиції

Список літератури

Додатки
Вступ
ПП «Чарівниця» на якому я проходила економічну практику належить до підприємств з виробництва хлібобулочних виробів. Харчова промисловість України - одна з стратегічних галузей економіки, покликана забезпечувати стійке постачання населення необхідними якісними продуктами харчування.

На даний час хлібопекарські підприємства стикаються і з серйозними проблемами, що гальмують їх розвиток. Це і подорожчання сировинних ресурсів, і неможливість поновлення обладнання у зв'язку з їх дорожнечею, а також зростання цін на електроенергію і воду, високий рівень оподаткування і т.д. Головною проблемою для ринку хлібобулочних виробів, як і для всієї харчової промисловості, в 2007 р. була і залишається донині проблема зростання цін на сировину. Базовим сировиною для даної продукції є борошно. За 2007 р. оптово-відпускні ціни на борошно, в середньому по Україні, збільшилися на 30 - 40% залежно від виду. Подібна тенденція збереглася і в 2008 р. Так, вже за I квартал 2008 р. відзначено зростання на 5 -14%. Беручи до уваги постійне подорожчання сировини, виробники змушені піднімати ціни на готові вироби. Правильна організація виробництва хлібобулочних виробів та економне витрачання ресурсів у хлібопеченні є пріоритетними завданнями галузі, від вирішення яких залежить і якість продукції, і зменшення її собівартості, а отже, зростання прибутку хлібопекарських підприємств, їх конкурентоспроможність, Можливість впровадження у виробництво нового прогресивного обладнання та здатність виходу на нові споживчі ринки.

Таким чином, так як хлібобулочна продукція користується постійним і повсюдним попитом у населення, то підприємства з виробництва хлібобулочних виробів мають сприятливі умови для збільшення обсягів виробництва. Однак, тільки правильно організувавши виробництво хлібобулочних виробів підприємство може отримати позитивні результати.  1. Характеристика економічної діяльності ПП «Чарівниця»


ПП «Чарівниця» працює у галузі хлібобулочних виробів. Підприємство засновано у 2002 році Каневскою Світланою Сергіївною. Діяльність підприємства здійснюється на підставі Законів України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про власність», іншого діючого законодавства України і статуту (Додаток А). Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, особисте майно, розрахунковий та інші рахунки в закладах банка, в тому числі й зовнішньоекономічних банках для зберігання грошових засобів, круглу печатку та штамп, бланки зі своїм найменуванням, власний фірмовий та товарний знак та інші ознаки юридичної особи.

Місцезнаходження підприємства: Україна, м. Луганськ, кв. Луганський 13/26.

Мета утворення і діяльності підприємства є: задоволення громадських потреб населення, одержання прибутку і реалізація на основі інтересів засновника.

Предметом діяльності підприємства є:

Підприємство виробляє та реалізую пряники, сушку та сухарі. Ця продукція має сезонний характер, так як її вживають найчастіше до чаю, а у теплу пору року чай п’є менше людей, ніж у більш холодні пори року. Тому основний прибуток підприємство получає у період з вересня по травень.

Щоб краще розглянути діяльність ПП «Чарівниця» слід дослідити зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства.

Зовнішнє середовище характеризують чинники макро- і мікро середовища. До макросередовища належить ряд факторів: політичні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, соціальні, екологічні. Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства, є фінансово-економічні та виробничо-технологічні фактори. До фінансово-економічних належить проблема недосконалості податкового законодавства, що призводить до збільшення власних обігових коштів на підприємстві, зменшення відпускних цін. До виробнично-технологічних належить зношення устаткування – це може привести до реструктуризації та часткового перепрофілювання виробництва на підприємстві.

До мікро середовища можна віднести взаємозв’язки ПП «Чарівниця» з постачальниками ресурсі, споживачами та конкурентами. (табл.1.1.)

Головними покупцями ПП «Чарівниця» у м. Луганську є ПП Шевченко(маг. «Дует»), ПП Горбунов, ПП Цапко. Вони постійно купують продукцію підприємства. Продукція підприємства користується великим попитом у багатьох містах регіону.

Основними постачальниками є ТОВ «Компанія «Донбасспродукт» (Додаток Б) , яке постачає на підприємство дріжджі, повидло, ванілін, маргарин та згущене молоко, ТОВ «УкрВереск» та ВАТ «Луганськ-Млин» постачають борошно вищого ґатунку, ПП Акініна постачає какао, ізюм, масло гірчичне, ТОВ «Ольвін» постачає якісний цукор, ПП «Антал» забезпечує підприємство бензином. Продукція підприємства користується великим попитом у багатьох містах регіону.

Таблиця 1.1.

Основні постачальники та покупці ПП «Чарівниця»

Основні постачальники

Основні покупці

Постачальник

Поставлена сировина

Покупець

Відвантажена

продукція

ТОВ «УкрВереск»

Борошно

ПП Шевченко (маг. «Дует»),

м. Луганскьк

Пряники, сушка, сухарі

ВАТ «Луганськ- Млин»

Борошно

ПП Горбунов,

м. Луганськ

Пряники

ТОВ «Компанія «Донбасспродукт»

Маргарин, дріжджі, згущене молоко, повидло, ванілін

ПП Цапко, м. Луганськ

Сушка, сухарі

ПП Акініна

Масло гірчичне, ізюм, какао

ТОВ «ЛДЦ «Здоров’я»,

м. Краснодон

Пряники, сушка, сухарі

ТОВ «Ольвін»

Цукор

ПП Голубченко (маг. «Отрада»), м. Сверловськ

Пряники, сушка, сухарі

ПП "Антал"

Бензин А-92

ПП Нецветай (маг. «Анта рис»),

м. Лисичанськ

Пряники, сушка


Що стосується конкурентів ПП «Чарівниця», то ними є всі хлібопекарські підприємства, які виробляють пряники, сушку та сухарі. Інформація про найбільш впливових конкурентів наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Основні конкуренти ПП «Чарівниці»

Конкурент

Назва продукції (виду продукції)

Ступінь конкуренції

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

ТОВ «Коровай»,

м. Луганськ

Сухар, сушкаХ

ТОВ « Арис», м. Мелітополь

Сухар, сушка
Х
ПП «Лісок»,

м. Луганськ

Пряник
Х

Характеризуючи внутрішнє середовище ПП «Чарівниця» слід ознайомитись з організаційною структурою підприємства, складом персоналу, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього розпорядку, інструкцією з охорони праці, інструкціями з обслуговування робочого місця кожного працівника.

Вищим органом управління підприємства є власник. Управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управління трудового колективу. Як зазначено у штатному розкладі чисельність працівників складає 35 осіб (Додаток В).

До структури підприємства належать відділи:

На ПП «Чарівниця» існують допоміжні підрозділиРис. 1. Організаційна структура ПП «Чарівниця»

Для скоординованої роботи у ПП «Чарівниця» на підприємстві існують правила внутрішнього розпорядку, у яких зазначено порядок прийому та звільнення з підприємства, режим роботи, порядок оплаті праці та штрафні санкції (Додаток Г).

В цілях забезпечення збереженості грошево-матеріальних цінностей, які належать ПП «Чарівниця» між адміністрацією підприємства та робітником укладається договір про повну матеріально відповідальність (Додаток Д)

Обов’язки працівників закріплені у посадових інструкціях: посадовій інструкції експедитора, водія, торгівельного представника, оператора ПК, завідуючого складом і т.д. (Додаток Е).

Для робітників виробничого цеху існують інструкції з обслуговування робочого місця робітка конвеєра, оператора тістомісильного устаткування , пічника, глазировщика и т.д. (Додаток Є) А також інструкція з охорони праці для робітників цеху: тістоміс, робочий конвеєру, пекар.(Додаток Ж)

Можна зробити висновок, що побудована організаційна структура ПП «Чарівниця» оптимальна саме для цього підприємства і дозволяє підприємству плідно працювати та займатися своєю діяльністю, а кожен робітник підприємства має конкретні обов’язки, затвердженні в керівництвом підприємства.

2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства
Під ресурсним потенціалом підприємства слід розуміти сукупність наявних видів ресурсів, пов'язаних між собою, використання яких дозволяє досягти економічний ефект.

Ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати чотирма основними критеріями: - реальними можливостями підприємства в той чи іншій сфері діяльності (включаючи і нереалізовані можливості); - обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до використання у виробництві; - здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння розпоряджатися ресурсами підприємства; - формою підприємництва та відповідною організаційною структурою підприємництва.

Ресурсний потенціал реалізується в процесі здійснення діяльності підприємства. Ця діяльність полягає в активному і цілеспрямованому впливі персоналу підприємства на засоби та предмети праці, результатом якого є нові товари та послуги.

Значним етапом використання ресурсного потенціалу є реалізація вироблених товарів і послуг, отримання прибутку, закріплення на вже освоєних ринках і освоєння нових.

У процесі свого розвитку ресурсний потенціал підприємств може збільшуватися або зменшуватися. Останнє відбувається в тих випадках, коли зменшуються власні ресурси підприємства внаслідок відтоку зайнятих, скорочення надходжень матеріальних ресурсів, вибуття основних фондів, не компенсуються їх відновленням, і т. д. Зниження потенціалу можливо також внаслідок стійкого падіння попиту на продукцію.

Для здійснення виробничо-господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні певним майном, що належить йому на правах власності. Всі види такого майна в сукупності називаються активами (ресурсами) підприємства. Взагалі у складі соціально-економічної системи (підприємства) виділяють наступні підсистеми (з наступним розкладанням на елементи):

- Матеріальні ресурси;

- Технологічні ресурси;

- Кадрові ресурси;

- Просторові ресурси;

- Ресурси системи управління;

- Інформаційні ресурси;

- Фінансові ресурси.

Всі види ресурсів являють собою в сукупності можливість досягнення цілей системи. Це означає, що маючи у своєму розпорядженні ті чи інші засоби виробництва (верстати, допоміжне обладнання, сировину та матеріали, інструменти та інвентар і т. п.), кадри (робочі відповідних розрядів, ІТП відповідної кваліфікації, наукові працівники), виробничі приміщення з певними характеристиками, дороги, спорудження та інші ресурси, виробнича система здатна в тій або іншій мірі задовольняти потреби, що змінюються, потреби і запити потенційних покупців.

Показники ефективності використання ресурсного потенціалу в цілому та його окремих складових частин широко використовуються для оцінки ефективності функціонування будь-якого підприємства, ефективності його господарчої діяльності, ефективності комерційної діяльності та ін. В торгівельному підприємстві, наприклад, використовуються наступні показники: ресурсовіддача сукупних ресурсів, ресурсовіддача господарських ресурсів, рентабельність всіх ресурсів, рентабельність господарських ресурсів, інтегральний коефіцієнт використання ресурсів.

Структура ресурсів ПП«Чарівниця» відображена у таблиці 3. З форми №1 Баланс підприємства, форми № 2 Фінансовий звіт (Додаток З) та оборотно-сальдової відомості взяті необхідні дані для розрахунку показників відображених у таблиці 2.1. (Додаток І)
Таблиця 2.1.

Аналіз динаміки і структури ресурсів ПП «Чарівниця»


Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Темп зміни, %

тис. грн.

пит. вага, %

тис. грн.

пит. вага, %

тис. грн.

пит. вага, %

Середньорічна вартість необоротних активів

13,3

8,42

15,65

6,96

2,35

- 1,46

17,7

Середньорічна сума оборотних активів

28,7

18,17

43,65

19,41

14, 95

1,24

52,0

Разом господарські ресурси

42,0

26,59

59,3

26,3

17,3

- 0,29

4,11

Витрати на оплату праці

115,9

73,4

165,5

73,6

49,6

0,2

42,7

Всього сукупні ресурси

157,9

100

224,8

100

66,9

-

4,23


Розглянувши дані, представлені в таблиці, спостерігається тенденція збільшення ресурсів підприємства порівняно з минулим роком. У 2010 році загальний обсяг сукупних ресурсів збільшився на 66,9 тис.грн. Спостерігається зниження у 2010 році питомої ваги необоротних активів, що призводить і до зниження питомої ваги господарських ресурсів.

Проаналізуємо ефективність використання ресурсів у господарській діяльності та дамо оцінку показникам ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.

Ресурсовітдача сукупних ресурсів:Ресурсовітдача господарських ресурсів:Рентабельність сукупних ресурсів(економічна):Рентабельність господарських ресурсів:Інтегральний коефіцієнт використання ресурсів:Отримані дані згрупуємо у таблицю 2.2.

Показники за минулий рік знаходять так само.

Таблиця 2.2.

Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу ПП «Чарівниця»

Показники

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхиленні (+;-)

Темп зміни, %

Ресурсовітдача сукупних ресурсів

коеф.

0,00533

0,00863

0,0033

61,9

Ресурсовітдача господарських ресурсів

коеф.

0, 00487

0,00865

0,0037

75,9

Рентабельність економічна

%

0, 0009

0,0016

0,0007

77,7

Рентабельність господарських ресурсів

коеф.

0,1202

0,1607

0,0405

33,7

Інтегральний коефіцієнт використання ресурсів

коеф.
1,27

1,27

З наведених у таблиці 2.2. даних можна зробити висновок, що у 2010 році ресурсовітдача сукупних ресурсів у порівнянні 3 2009 збільшилась на 0,0033, а ресурсовітдача господарських ресурсів збільшилась на 0,0037. Різниця між показниками у звітному на минулому році не дуже значна, але є позитивною тенденцією, тому що ріст показників ресурсовітдачі говорить про збільшення ефективності використання активів підприємства.

У 2010 році в порівнянні з минулим роком збільшилась рентабельність сукупних ресурсів на 0, 0007, а також рентабельність господарських ресурсів. Це свідчить про підвищення ефективності використання трудових ресурсів, поліпшення використання виробничих фондів, підвищення якості продукції, усунення невиробничих втрат.

  1. Матеріально-технічна база підприємства та ефективність її використання


Господарюючі суб'єкти споживають величезну кількість матеріальних ресурсів, різних за видами, марками, сортами і розмірами.

Номенклатура і асортимент спожитих матеріальних ресурсів залежить від номенклатури і складності продукції. Чим ширше номенклатура продукції, тим ширше номенклатура споживаних матеріальних ресурсів.

Матеріальні ресурси - це ресурсний потенціал, який дозволяє здійснити виробництво продукції, надання послуг та виконання робіт.

Матеріальні ресурси - це різні види сировини, матеріалів, палива, енергії, комплектуючих, напівфабрикатів, які господарюючий суб'єкт закуповує для використання в господарській діяльності з метою випуску продукції, надання послуг та виконання робіт.

Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства складають основні матеріали. До них належать предмети праці, що йдуть на виготовлення продукції й утворюють основний її зміст.

До допоміжних відносяться матеріали, споживані в процесі обслуговування виробництва або додаються до основних матеріалів.

Раціональна організація матеріально-технічного постачання і збуту в значній мірі зумовлює на підприємстві рівень використання засобів виробництва, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і рентабельності. Цим визначається роль і значення матеріально-технічного постачання і збуту в системі виробничого менеджменту.

Постачання виробництва необхідними матеріальними ресурсами є початковою ланкою виробничого процесу, а збут готової продукції - його завершенням.

Під матеріально-технічним постачанням підприємства розуміється процес забезпечення виробництва всіма видами матеріально-технічних ресурсів у необхідні терміни та в обсягах, необхідних для нормального здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

Від організації постачання, своєчасності надходження матеріальних ресурсів у виробництво в необхідному асортименті, кількості і належної якості в значній мірі залежать рівномірний і ритмічний випуск готової продукції, її якість та ефективність діяльності колективу підприємства.

Основним завданням підприємства з організації та управління матеріально-технічним постачанням є своєчасне, безперебійне і комплектне постачання виробництва усіма необхідними матеріальними ресурсами для здійснення виробничого процесу в точній відповідності з затвердженими плановими завданнями. При цьому сам процес постачання має здійснюватися при мінімальних транспортно-складських витратах і найкращому використанні матеріальних ресурсів у виробництві.

У процесі планування матеріально-технічного постачання необхідно визначити:

- Які види матеріальних ресурсів необхідні для забезпечення виробничо - господарської діяльності підприємства;

- Кількість матеріальних ресурсів, Який буде потрібно для виконання виробничої програми;

- Необхідні площі складських приміщень для зберігання матеріальних ресурсів;

- Витрати на матеріально-технічне постачання.

Необхідною умовою будь-якого процесу виробництва, а значить і всієї діяльності організації є її забезпеченість основними засобами в необхідній кількості.

Під основними засобами розуміється частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або для управління організацією протягом періоду, що перевищує один рік або звичайний виробничий цикл.

До основних засобів відносять: Будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, та інші основні засоби.

Розрізняють основні виробничі (беруть участь безпосередньо у виробництві) і невиробничі засоби (використовуються у невиробничій сфері); активну (машини, механізми, устаткування, транспорт) і пасивну частину основних засобів (будівлі, споруди, виробничі майданчики).

Проаналізуємо стан основних засобів на ПП «Чарівниця», наведений у таблиці 3.1

Таблиця 3.1

Показники стану основних засобів

Показники

Од.вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Темпи зміни, %

Коефіцієнт оновлення основних засобів

коеф.

0,15
0,2
0,05
133,33
Коефіцієнт вибуття основних засобів

коеф.

0,08
0,12
0,04
150,00
Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів

коеф.

0,1
0,12
0,02
120,00
Коефіцієнт зносу основних засобів

коеф.

0,42
0,44
0,02
104,68
Коефіцієнт придатності основних засобів

коеф.

0,58
0,56
-0,02
96,55

З наведених у таблиці 3.1. даних можна зробити висновок, що у 2010 році коефіцієнт оновлення основних засобів у порівнянні з 2009 роком збільшився на 0,05%, чи на 33,33%. Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів у 2010 році у порівнянні з 2009 роком збільшився на 0,02%, чи на 20%. Це свідчить про частіше введеня нового обладненя. Коефіцієнт придатності основних засобів у 2010 році у порівнянні з 2009 роком зменшився на 0,02%, чи на 3,45%.

Економічними показниками ефективності використання основних виробничих засобів є фондовіддача і фондомісткість.

Фондоозброєність показує: яка величина основних виробничих фондів приходиться на одного середньооблікового робітника підприємства.Фондовіддача показує, скільки приходиться продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів, які використовуються для її виробництва та реалізації.Фондомісткість показує, скільки приходиться вартості основних виробничих фондів, які використовуються на виробництво і реалізацію продукції, на одиницю вартості виробленої та реалізованої продукції.Рентабельність основних засобів – це відношення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до середньорічної вартості основних фондів.Показники забезпеченості і економічної ефективності використання основних засобів представлені в таблиці 3.2

Таблиця 3.2.

Забезпеченість і економічна ефективність використання основних засобів

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Фондоозброєність, грн./чол.

139,7

130,95

- 8,75

Фондовіддача, грн./грн.

0,13

0,22

0,09

Фондомісткість, грн./грн

5,24

4,51

- 0,73

Рентабельність основних фондів, грн./грн.

0,16

0,22

0,06


З таблиці 3.2. бачимо, що фондоозброєність має тенденцію зменшення у 2010 році. Цей показник зменшився на 8, 75 грн./чол. У порівнянні з 2009 роком, оскільки вартість основних засобів, яка є прямо пропорційна фондоозброєності, збільшується у 2010 р. в меншій мірі, ніж середньооблікова чисельність працівників у 2010 р. в порівнянні з 2009 р.

Фондовіддача зросла в 2010 році в порівнянні з 2009 роком на 0,09 грн./грн. Це свідчить про те, що темпи зростання вартості валової продукції перевищують темпи зростання вартості основних виробничих засобів. У 2010 році в порівнянні з 2009 роком фондомісткість знизилася на 0,73 грн./грн. Таким чином, у 2010 році для виробництва одиниці продукції знадобилося менше основних фондів, ніж у 2009 році.

Рентабельність основних фондів зросла на 0,06 грн./грн.

  1. Трудові ресурси підприємства, їх використання. Продуктивність праці та оплата труда


Єдиним фактором, що забезпечує створення додаткового продукту і розширене відтворення, є живою людська праця, що представляє собою доцільну діяльність, спрямовану на видозміну і пристосування предметів природи для задоволення людиною своїх потреб.

До складу трудових ресурсів включається робоча сила - сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє людина, і які можуть бути ним використані у виробничому процесі. До робочої сили також належить частина населення, яка не бере участі в процесі виробництва, але за певних умов може бути залучена до участі у виробництві.

Можливість підвищення економічної ефективності виробництва продукції в значній мірі залежить від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, рівня продуктивності та оплати праці. Раціональне використання трудових ресурсів дозволяє отримати максимум валової продукції, сприяє зростанню продуктивності праці та рентабельності виробництва.

У таблиці 4.1. представлені показники забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів на ПП «Чарівниця»

Дані про середньооблікову чисельність працівників та розмір фонду оплати праці взяті з Форми № 1 – ПВ. Звіт з праці.

Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є продуктивність праці працівників.

У загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність, тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних із використанням трудових ресурсів підприємства. У вузькому розумінні рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, обсягом робіт чи послуг, що виробляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції.

Продуктивність праці розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до середньооблікової чисельності працівників.Цей показник характеризує обсяг товарообороту, реалізованого одним працівником підприємства за певний проміжок часу.

Таблиця 4.1.

Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів

Показники

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення(+;-)

Темп зміни, %

Ввиручка від реалізації продукції

тис.грн.

895,7

1014,283

118,583

13,2

Середньооблікова чисельність працівників

чол..

32

35

3

9,3

Розмір фонд заробітної плати

тис.грн.

475,76

519,360

43,6

9,1

Продуктивність праці 1-го працівника

тис.грн./чол.

27,9

28,9

1,0

3,6

Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника

грн.

980

1236

256

21,1


З наведених у таблиці 4.1. даних видно, що у 2010 році у порівнянні з 2009 роком збільшилась чисельність штатних працівників на з чол.(9,3 %). Причиною збільшення даного показника у 2010 році є потреба у робочій силі, оскільки ПП «Чарівниця» . планував розширити ринки збуту та збільшити обсяг виробництва продукції, а у 2010 р. плани почали втілюватися в життя.

У 2010 р.збілишився фонд заробітної плати у порівнянні з 2009 р. на 43,6 тис. грн. (9,1 %), , що пояснюється збільшенням кількості штатних працівників та збільшенням розміру заробітної плати.

Збільшилась продуктивність праці на 1,0 тис.грн./чол. (3,6 %) в порівнянні з 2009 р. Причиною збільшення даного показника є збільшення доходу підприємства у 2010 р. . в порівнянні з 2009 p., оскільки продуктивність праці прямо пропорційна доходу підприємства.

У 2010 році зросла середня заробітна плата працівників на 256 грн. (21,1 %) в порівняння з 2009 роком. Дані зміни пов'язані, в першу чергу, з економічною та соціальною політикою країни (підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у зв'язку з підвищенням цін на життєво необхідні продукти споживання та ін.), а також з фінансовим становищем підприємства.

На ПП «Чарівниця» використовується тарифна система оплати праці.

Працівникам нараховується посадовий оклад + процент доплат та надбавок. Але для таких посад, як тістовод та машиніст тістообробних машин використовується погодинно-преміальна оплата праці, яка виплачується за кількісні та якісні досягнення в роботі.

Стимулюють працівників за допомогою:

Основною частиною доходу найманого робітника є заробітна плата. Вона являє собою ціну робочої сили, що відповідає вартості предметів споживання й послуг, які забезпечують відтворення робочої сили, задовольняючи матеріальні й духовні потреби працівника.

Доплатам властиві риси заохочувальних форм матеріального стимулювання, доплата є формою винагороди за додаткові результати праці, за ефект отриманий на конкретній ділянці. Доплати ж одержують лише ті, хто бере участь у досягненні додаткових результатів праці, додаткового економічного ефекту. Доплати на відміну від тарифу не є обов'язковим і постійним елементом заробітної плати. Доплати розглядаються як самостійний елемент заробітної плати й займають проміжне положення між тарифною ставкою й преміальними виплатами.

Надбавка до заробітної плати - грошові виплати понад зарплату, які стимулюють працівника до підвищення кваліфікації, професійної майстерності й тривалому виконанню сполучення трудових обов'язків.

Найважливішим напрямком матеріально грошового стимулювання є преміювання. Премія стимулює особливі підвищені результатів праці і її джерелом є фонд матеріального заохочення. Вона представляє одну з найважливіших складових частин заробітної плати.

Ціль преміювання - поліпшення насамперед кінцевих результатів діяльності, виражених у певних показниках.

  1. Структура та аналіз фінансових ресурсів ПП «Чарівниця»


Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси підприємства - це грошові доходи та надходження, що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічному стимулюванню працюючих. Формування фінансових ре ¬ сурсів здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи в порядку перерозподілу.

Фінансові ресурси поділяються на:

- Капітал;

- Витрати на споживання;

- Інвестиції в невиробничу сферу;

- Фінансовий резерв.

Капітал - це частина фінансових ресурсів, що спрямовується на виробничо-господарські цілі (поточні витрати і розвиток). Капітал - це гроші, призначені для отримання прибутку. До структури капіталу входять кошти, вкладені в:

- Основні фонди;

- Нематеріальні активи;

- Оборотні фонди;

- Фонди обігу.

Сукупність майнових прав, що належать підприємству, являють собою активи підприємства. До складу активів входять основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти.

Основні засоби - це кошти, вкладені в основні виробничі фонди. Основні фонди являють собою засоби праці, які багаторазово використовуються в господарському процесі і переносять свою вартість частинами, у міру їх зносу на вартість створюваної продукції (послуг). Цей процес називається амортизацією.

Нематеріальні активи - це вартість об'єктів промислової та інтелектуальної власності та інших майнових прав. До них відносяться права, що виникають:

- З патентів на винаходи, промислові зразки, товарні і фірмові знаки, торгові марки;

- З прав на «ноу-хау», «гудвіл»;

- З прав користування земельними ділянками і природними ресурсами та ін

Оборотний капітал (оборотні кошти) - частина капіталу підприємства, вкладена в його поточні активи. Частина оборотного капіталу авансована в сферу виробництва і формує оборотні виробничі фонди, інша його частина знаходиться в сфері обігу і утворює фонди обігу.

Оборотні виробничі фонди - це сировина, матеріали, паливо і т.п. - тобто предмети праці, а також знаряддя праці, що враховуються в складі малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції, змінюючи первісну форму протягом виробничого циклу.

Фонди обігу, хоча і не беруть участі в процесі виробництва, але необхідні для забезпечення єдності виробництва і обігу. До них відносяться: готова продукція на складі, товари відвантажені, грошові кошти в касі підприємства і на рахунках в комерційних банках, дебіторська заборгованість, кошти в розрахунках.

Чисті активи підприємства - це активи за вирахуванням боргів.

Пасиви підприємства - це сукупність боргів і зобов'язань підприємства, що складаються з позикових і залучених коштів, включаючи кредиторську заборгованість.

Фінансові ресурси утворюються за рахунок різних джерел. За формою права власності розрізняються дві групи джерел:

- Власні;

- Позикові

- Залучені

Основними джерелами власних грошових коштів є статутний капітал (статутний фонд), прибуток і амортизаційні відрахування. До чужих коштах відносяться кредиторська заборгованість, кредити і позики.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємства, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами залежно від організаційно-правових форм господарювання виступають: акціонерний капітал, пайові внески членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні кошти.

Величина статутного фонду показує розмір тих коштів - основних і оборотних - які інвестовані в процес виробництва.

Основним джерелом фінансових ресурсів на діючих підприємствах виступає вартість реалізованої продукції (наданих послуг), різні частини якої в процесі розподілу виторгу приймають форму грошових доходів і накопичень. Фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок прибутку (від основної та інших видів діяльності) та амортизаційних відрахувань.

Прибуток і амортизаційні відрахування є результатом кругообігу коштів, вкладених у виробництво. Оптимальне використання амортизаційних відрахувань і прибутку по цільовому призначенню дозволяє відновити виробництво продукції на розширеній основі.

Призначення амортизаційних відрахувань - забезпечувати відтворення основних виробничих фондів і матеріальних активів. На відміну від амортизаційних відрахувань прибуток не залишається повністю в розпорядженні підприємства, її значна частина у вигляді податків надходить у бюджет.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства - це багатоцільовий джерело фінансування його потреб, але основні напрямки її використання можна визначити як накопичення і споживання. Пропорції розподілу прибутку на нагромадження і споживання визначають перспективи розвитку підприємства.

Джерелами фінансових ресурсів підприємств також виступають:

- Виручка від реалізації вибулого майна,

- Стійкі пасиви;

- Різні цільові надходження

- Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві та ін.

Значні фінансові ресурси, особливо по знову створюваним і реконструюється підприємствам, можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. Формами їхньої мобілізації є продаж акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, що випускаються даним підприємством, кредитні інвестиції

Використання фінансових ресурсів здійснюється підприємством за багатьма напрямками, головними з яких є:

- Платежі органам фінансово-банківської системи, обумовлені виконанням фінансових зобов'язань. Сюди відносяться: податкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, сплата відсотків банкам за користування кредитами, погашення раніше взятих позик, страхові платежі і т.д.;

- Інвестування власних коштів у капітальні витрати (реінвестування), пов'язане з розширенням виробництва і технічним його відновленням, переходом на нові прогресивні технології, використання «ноу-хау» і т.д.;

- Інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, придбані на ринку: Акції та облігації інших фірм, у державні позики і т.п.;

- Напрям фінансових ресурсів на освіту грошових фондів заохочувального і соціального характеру;

- Використання фінансових ресурсів на благодійні цілі, спонсорство і т.п.

Структура власного капіталу ПП «Чарівниця» представлена у таблиці 5.1. Дані для таблиці взяті з оборотно-сальдової відомості.


Таблиця 5.1.

Структура власного капіталу підприємства

Показник

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Статутний капітал

тис.грн

150,00

150, 00

Додатковий капітал

тис.грн

119,00

119,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

тис.грн

198,796

233,857

Неоплачений капітал

тис.грн

119,00

119,00


З даних таблиці 5.1. можна зробити висновок, що у підприємства достатньо коштів власного капіталу, щоб нормально займатися своєю діяльністю.

При аналізі фінансових ресурсів підприємства слід дослідити ефективність використання оборотних активів.

Особливо слід зупинитися на ефективності використання оборотних коштів, так як раціональне використання оборотних коштів впливає на основні показники господарської діяльності промислового підприємства: на зростання обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності підприємства. Аналіз ефективності використання оборотних коштів повинен допомогти виявити додаткові резерви і сприяти поліпшенню основних економічних показників роботи підприємства.

Головнішим показником використання оборотних активів являється рентабельність оборотних активів. Дані даного показника представлені у таблиці 9.

Коефіцієнт оборотності (фондовіддачі) оборотних засобів розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції та середньорічної вартості оборотних засобів. Дані цього показника представлені в таблиці 9

Даний показник показує кількість обертів оборотних засобів за аналізований період. Чим він більший, тим краще використовуються оборотні засоби на підприємстві.

Коефіцієнт фондомісткості (завантаження) оборотних засобів розраховується як відношення середньорічної вартості оборотних засобів до чистої виручки від реалізації продукції або обернена величина до коефіцієнту оберненості оборотних засобів. Дані цього показника представлені в таблиці 9.

Так як, даний показник характеризує участь оборотних засобів в кожній гривні реалізованої продукції, то він є обернено пропорційним до коефіцієнта оберненості оборотних засобів.

Тривалість одного обороту в днях є відношення суми середньої вартості оборотних активів до суми виручки від реалізації продукції або середньоденного товарообороту за аналізований період.

Даний показник показує час, за який оборотні засоби здійснять 1 оберт, чим він менший, тим краще використовуються оборотні засоби. Дані цього показника представлені у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

Ефективність використання оборотних активів та оцінка оберненості активів підприємства

Показник

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Темп зміни, %

Рентабельність оборотних активів

%

0,68

1,51

0,9

132,3

Тривалість одного обороту

д.

25

56

31

124,0

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

коеф.

14,45

6,49

- 7,96

- 55,07

Коефіцієнт фондомісткості оборотних активів

коеф.

0,069

0,154

0,085

123,2


Як видно з таблиці 5.2. у 2010 р. тривалість обороту оборотних засобів в порівнянні з 2009 р. Зросла на 31 день (або 124 %). Це пояснюється тим, що тривалість обороту оборотних засобів обернено пропорційна коефіцієнту оборотності оборотних засобів, тобто чим менший коефіцієнт оберненості, тим більша тривалість обороту оборотних засобів і навпаки, чим більший коефіцієнт оберненості, тим менша тривалість обороту оборотних засобів.

У 2010 р. в порівнянні з 2009 роком збільшився коефіцієнт фондомісткості на 0,085 (123,2 %). Збільшення даного показника у 2010 р. спричинило збільшення вартості оборотних засобів у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. майже у 2 рази; оскільки даний показник є прямо пропорційним коефіцієнту завантаження оборотних засобів.

В 2010 р. коефіцієнт оборотності оборотних активів в порівнянні з 2009 р. зменшився на 7,96 тис. грн. (або 55,07 %). Зменшення даного показника у 2010 р. спричинило збільшення вартості оборотних засобів у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. майже у 2 рази, оскільки даний показник є обернено пропорційним коефіцієнту оберненості оборотних засобів.

Для більш детального аналізу оборотних коштів слід розрахувати ще декілька показників:

Тривалість оборотності виробничих запасів:Період оборотності запасів готової продукції:Дані цих показників об’єднані в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3.

Оцінка оборотності виробничих запасів та готової продукції.

Показник

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Темп зміни, %

Тривалість оборотності виробничих запасів

д

0,9

0,5

0,4

44,5

Період оборотності запасів готової продукції

д

6,0

5,2

0,8

13,3


З даних приведених у таблиці 5.3. видно, що тривалість оборотності виробничих запасів знизилась на 0,4 дня (44,5 %). Це свідчить про те, що про те ще проблем з реалізацією товарів немає. На 0,8 дня (13,3 %) зменшився період оборотності готової продукції. Скорочення цього показника означає підвищення попиту на продукцію.

Показники оборотності вкрай важливі для розуміння прибутковості і ліквідності підприємства.

Показник оборотності дебіторської заборгованості показує здатність підприємства інкасувати борги партнерів. Розрізняють період оборотності дебіторської заборгованості та коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості - це відношення виручки підприємства за звітний період до середніх залишків дебіторської заборгованості за звітний період

Період оборотності дебіторської заборгованості - це відношення тривалості звітного періоду, за який розрахований коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості до величини коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості.

Дані цих показників наведені у таблиці 5.4.

При аналізі оборотності окремих елементів товарно-матеріальних цінностей фактичну оборотність за один період порівнюють з аналогічним показником за інший період. При аналізі оборотності нормованих оборотних коштів можна порівняти фактичні показники з нормованою величиною.

Розрахунок оборотності окремих видів оборотних коштів дозволяє в якійсь мірі визначити внесок кожного підрозділу підприємства (складів, цехів) у підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Товарно-матеріальні цінності утворюють сполучна ланка між виробництвом і реалізацією продукції.

Для виробничого процесу на підприємстві необхідні оборотні кошти, які функціонують у формі виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції. Рівень запасів повинен бути достатньо високим для задоволення потреби в них у разі необхідності.

Період оборотності запасів сировини і матеріалів дорівнює тривалості часу, протягом якого сировина та матеріали знаходяться на складі перед передачею у виробництво.

Таблиця 5.4.

Оборотність дебіторської заборгованості

Показники

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Темп зміни. %

Середня сума дебіторської заборгованості

грн

10331

17725

7394

71,5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

коеф.

16,9

9.6

- 7,3

- 43,2

Період погашення кредиторської заборгованості

д

196

209

13

6,6


Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості знизився на 7,3 обороту, що свідчить про збільшення обсягу наданого кредиту. Тривалість одного обороту істотно збільшилася, а чим триваліший період погашення дебіторської заборгованості, тим вище ризик її повернення. Зменшення ж денної тривалості обороту свідчить про швидке вивільнення грошових ресурсів з процесу обороту та їх використання для придбання додаткового майна.

6. SWOT-аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства
ПП "Чарівниця" є виробником хлібобулочних виробів у місті Луганську. Існуючі в місті приватні міні-пекарні можуть складати для ПП «Чарівниця» небезпеку втратити частки ринку на користь конкурентів. У роздрібній мережі міста можна зустріти продукцію хлібозаводів, хлібопекарень та хлібокомбінатів інших міст регіону, таких як: Дніпропетровський хлібозавод №8; П'ятихатський хлібозавод; Криворізький хлібокомбінат № 1; Криворізький хлібозавод та інші.

І хоча продукція зазначених вище виробників за якістю не поступається продукції ПП «Чарівниця», однак через транспортні витрати, що змушені нести конкуренти при доставці своєї продукції до міста, ціна на їхні хлібобулочні вироби виходить вища, що знижує її конкурентоспроможність на внутрішньому ринку міста.

Для того, щоб виявити найбільш перспективний шлях розвитку підприємства був проведений SWOT- аналіз ПП «Чарівниця», в результаті якого були виявлені сильні та слабкі сторони підприємства, а також виявлені можливості та загрози розширення діяльності підприємства.

Сильні сторони:

• керівництво підприємства зацікавлене в успіху;

• підтримка регіональних та міських органів влади. Позитивне відношення міської виконавчої влади до підприємства;

• відсутність сильних прямих конкурентів на регіональному рівні;

• визначені цілі проекту та шляхи їх досягнення;

• висока кваліфікація і компетентність всіх працівників підприємства, наявність досвіду в виробництві продовольчих товарів;

• продукція підприємства відома в місті;

• значення попиту на продукцію, яку виробляє хлібозавод, дозволяє визначити, рівень виробництва, при якому підприємство отримає найбільший прибуток;

• гарна технічна база, постійне втілення нових технологій, що дозволяє підвищити якість кінцевої продукції, наявність резерву виробничих потужностей;

• існує інженерне забезпечення енергоресурсами та паливом, нові можливості розширення;

• гарне розміщення підприємства, наявність зручних під'їзних шляхів;

Слабкі сторони:

• недостатня фінансова база для розширення діяльності;

• недостатньо вивчений загальноукраїнський ринок збуту продукції;

• недостатній досвід для постачання продукції на ринок;

• недостатність оборотного капіталу для оперативного реагування на збільшення попиту.

Можливості:

• розширення ринка збуту;

• погіршення позицій конкурентів через незадовільну якість продукції, яку вони випускають;

• швидка окупність запланованого проекту;

• зайняття міцного положення на ринку хлібобулочних та кондитерських виробів в регіоні;

• розширення ринку збуту за рахунок інших регіонів України; диверсифікація;

• втілення нових технологій;

• зміна податкового законодавства і створення більш сприятливого клімату для здійснення діяльності заводу;

• заохочення інвесторів на вигідних для обох сторін умовах та інші фінансові механізми підтримки;

• фінансова незалежність і отримання такого об'єму прибутку, який дозволить розширити підприємство;

• розширення асортименту виготовленої продукції і спектру послуг;

• створення нових робочих місць.

Небезпеки:

• економічна нестабільність;

• зміни в законодавстві;

• зміни в потребах та смаках споживачів;

• поява нових конкурентів;

• відсутність великого досвіду у виробництві кондитерських виробів може привести до формування негативних вражень;

• незадовільна якість виготовленої продукції;

• неотримання подальшого фінансування в той час, коли це необхідно;

• падіння купівельної здатності споживачів може привести до недостатнього рівня попиту на продукцію.

Узагальнюючи все вище сказане, можна зробити висновок, що у ПП «Чарівниця» є всі перспективи та передумови подальшого розвитку і нарощування потужностей, тим більше, що продукція реалізується не тільки в межах міста, але й у прилеглому регіоні.

Висновки та пропозиції
Основний вид діяльності підприємства - виробництво хлібобулочних виробів. Говорячи про розміри виробництва можна помітити, що площа підприємства становить 1200 м.кв. Середньорічна чисельність працівників за аналізований період змінилася незначно. В 1,7 рази збільшилася вартість валової і товарної продукції, що пов'язано не тільки зі зростанням цін, а й зі збільшенням виробництва продукції. У 1,4 рази зросла вартість основних засобів.

Аналіз сучасного стану виробництва хлібобулочних виробів показує: обсяг виробництва збільшився в 1,3 рази. Використання виробничої потужності у зв'язку з цим зросло на 15,2% і склало в 2010 році 59,6%. На 13% відбулося зростання виробничої собівартості однієї тонни, що пов'язано в основному з подорожчанням сировини та матеріалів.

В даний час хлібопекарські підприємства стикаються з серйозними проблемами, що гальмують їх розвиток. Це і подорожчання сировинних ресурсів, і неможливість поновлення обладнання у зв'язку з їх дорожнечею, а також зростання цін на електроенергію і воду, високий рівень оподаткування.

Всі ці чинники ведуть до збільшення собівартості продукції та хлібопекарські підприємства змушені підвищувати ціни на хлібобулочні вироби. Страждає також і якість продукції, тому що багато підприємств для збільшення свого прибутку або використовують дешевшу сировину та низької якості, або порушують правила технологічного процесу виробництва хліба - що негативно позначається на якості готової продукції.

На основі вивчених матеріалів про діяльність підприємства можна запропонувати проводити наступні заходи:

поповнювати джерела власних коштів необхідно в основному за рахунок підвищення загальної рентабельності виробництва, рентабельності реалізованої продукції і рентабельності ресурсів, а також балансового прибутку в цілому і тієї її частини, що спрямовується на поповнення джерел власних коштів у вигляді відрахувань у резервний капітал та фонди, фондів накопичення і залишку нерозподіленого прибутку.

Функціонуючи в умовах ринку, ПП «Чарівниця» перейшло до більш широкого використання ринкових методів регулювання своєї ділової активності. Наявні труднощі у бюджетній, грошово-кредитної та платіжно-розрахункової сферах впливають на складання та організацію фінансів підприємства. Також для поліпшення фінансового стану можна порекомендувати такі заходи, як інвентаризація активів підприємства та звільнення їх від "баласту" неліквідів і залежаних запасів, прискорення розрахунків з покупцями і замовниками, необхідність орієнтації на якомога більшу кількість покупців з метою зменшення ризику несплати одним або декількома великими покупцями, домовленість з кредиторами про відстрочку частини платежів і інші заходи.

Правильна організація виробництва хлібобулочних виробів та економне витрачання ресурсів у хлібопеченні є пріоритетними завданнями галузі, від вирішення яких залежить і якість продукції, і зменшення її собівартості, а отже, зростання прибутку хлібопекарських підприємств, їх конкурентоспроможність, Можливість впровадження у виробництво нового прогресивного обладнання і здатність виходу на нові споживчі ринки.


Список літератури
1. Закон України від 16.07.99 p. № 996-Х1В "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", зі змінами.

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР, зі змінами.

3. Закон України від 23.12.97р. № 771/97-ВР "Про якість і безпеки харчових продуктів продовольчої сировини", зі змінами.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських операцій підприємств й організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99р.№291, зі змінами.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"; затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318, зі змінами.

6. Постанова КМУ від 27.04.98 р. 14а 576 "Про затвердження переліку послуг, що відносяться до побутових та підлягають патентуванню".

7. Адамів В. Е., Ільєнкова С. Д., Сиротина Т. П., Смирнов С. А. Економіка й статистика фірм. —М.: Фінанси й статистика, 1996.

8. Ананькина Е.А., Данилочкина Н. Г. Керування витратами. — Конспект лекцій. —М.: МАИ,1998. — 64 с.

9. Брейли Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. — М: Олімп-бізнес, — 7997.

10. Бухгалтерський управлінський облік. Підручник / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга. — Житомир: ПП Рута; 2002. —480 с

11. Гереке Р. Контролінг на підприємстві. — Berlin: ABU-consult.

12. Шим Д К, Сигел Д Г. Методи управління вартістю і аналізу витрат. —М.: Філін, 1996.

13. Ширар Же. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємств. —М.: Юніті, 1997.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации