Курсовий проект - Тепловий розрахунок парового котла БКЗ-75-39 і його конструктивна схема - файл n1.doc

приобрести
Курсовий проект - Тепловий розрахунок парового котла БКЗ-75-39 і його конструктивна схема
скачать (968.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc969kb.08.07.2012 19:09скачать

n1.doc

  1   2   3Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ТТЕС

Пояснювальна записка до курсового проекту

на тему: „Тепловий розрахунок парового котла БКЗ–75–39 і його

конструктивна схема"

з дисципліни: Котельні установки промислових підприємств"
Виконав:

ст. гр. ЕН-42
Перевірив:

Івасик Я. Ф.

Львів

2010

Зміст
Вступ. Короткий опис котла. 3

I. Складання розрахунково-технологічної схеми трактів парового котела.

Вибір коефіцієнтів надлишку повітря. 4
II. Паливо і продукти горіння. 4
III. Визначення розрахункової витрати палива. 7
IV. Вибір схеми спалювання палива. 8
V. Перевірочний розрахунок топки.

V.1. Визначення конструктивних розмірів і характеристик топки. 8
V.2. Розрахунок теплообміну в топці. 9
VI. Перевірочний розрахунок фестона. 12
VII. Визначення теплосприйнятності пароперегрівника, економайзера, повітрепідігрівника і зведення теплового балансу парового котла. 16
VIII. Перевірочно-конструкторський розрахунок пароперегрівника. 17
IX. Перевірочно-конструкторський розрахунок хвостових поверхонь нагріву.

IX.1 Розрахунок водяного економайзера. 23

IX.2 Розрахунок повітряного підігрівача. 27

Х.1 Експлуатація парового котла. 32

Х.2 Пуск барабанного котла 32

Х.3 Зупинка котла. 34

Список літератури. 35

Короткий опис котла.
Топкова камера об'ємом 145,321 м2 повністю екранована трубами Ж60х30 мм з кроком 110 мм на бічних стінах і 80 мм – на фронтовій і задній.На фронтовій стіні топки розташовано три газомазутові пальники: дві в нижньому ярусі і одна у верхньому.

Схема випаровування двоступенева.У барабані розташований чистий відсік першого ступеня| випаровування і два сольові відсіки другого ступеня по торцях барабана.

Перегрівник – з вертикально розташованими змійовиками, двоступеневий, виконаний з труб Ж38х3 мм. Регулювання температури пари здійснюється поверхневим пароохладителем, встановленим між ступенями “в розтин”. Кількість змійовиків – 40 мм. Поперечний крок труб – 110 мм, розташування корридорное.

Економайзер – сталевий, гладкотрубный, зиеевиковый, двоступеневий, з шаховим розташуванням труб Ж32х3 мм. Поперечний крок труб – 80 мм, подовжній – 60 мм.

Повітрепідігрівник – трубчастий, вертикальний, чотириходовий, з шаховим розташуванням труб Ж40х1,6 мм. Поперечний крок труб – 60 мм, подовжній – 44 мм.

Технічні і основні конструктивні характеристики парогенератора наступні:

Номінальна паропродуктивність 35 т/г

Робочий тиск пари 4 Мпа

Температура перегрітої пари 450 °C

Площа конвективних поверхонь нагріву, м2:

Фестона 39,5841

Перегрівника 225,71

Економайзера 234,88

Повітрепідігрівник 1377,14

I. Складання розрахунково-технологічної схеми трактів парового котла.

Вибір коефіцієнтів надлишку повітря.
1,1) Розрахунково-технологічна схема трактів парового котла з відображенням компонування поверхонь нагріву представлена на малюнку 1.1.

1,2) Величина коефіцієнта надлишку повітря мII =1.1 при використанні рідкого палива (високосірчистий мазут).
Значення присосів повітря в газоходи для заданого парового котла:


Елементи парового котла


Газоходи


Величина присоса 
Топкова камера


Топки парових котлів для газового палива0,05

Котельні пучки


Фестон


0

Пароперегрівники


Первинний пароперегрівник


0,03

Економайзери


Для котлів D<50 т/г


0,08

Повітрепідігрівники (трубчасті)


Для котлів D<50 т/г


0,06


Коефіцієнти надлишку повітря за кожним газоходом, а також їх середні значення:

Газоходи


Коефіцієнт надлишку повітря за газоходом


Величина

Присосу


Середній коефіцієнт надлишку повітря в газоході


1

Топка і фестон2

Пароперегрівник
=1,133

Економайзер=1,214

Повітрепідігрівники+0,06=1,27

II. Паливо і продукти горіння.
2,1) Вид палива: Газ.

СН4

С2Н6

С3Н8

С4Н10

С5Н12

N2

CO2

н

94,9

3,2

0,4

0,1

0,1

0,9

0,4

8770

  1. Об'єми повітря і продуктів горіння при =1,0 і 760 мм.рт.ст.:


Для контролю перевіримо баланс елементарного складу:

4+ С2Н6+ С3Н8++N22S+CO2 =100%

94.9%+3.2%+0.4%+0.1%+0.1%+0.9%+0.4%=100%

2,3) При >1 об'єми продуктів горіння, об'ємні долі трьохатомних газів і водяної пари, безрозмірну концентрацію золи, масу газів, їх щільність розраховують по всіх газоходах для середніх і кінцевих значень .
Об'єми і маси продуктів горіння, долі трьохатомних газів і водяної пари, концентрація золи
Величина


Одиниці


Газоходи


Топка і фестон


Пароперегріник


Економай- зер


Повітрепідігрівник1

Коеф надлишку повітря за газоходом
--

1,1


1,13


1,21


1,27


2

Середній коеф надлишку повітря в газоході 
--

1,1


1,115


1,17


1,24
3
м3/кг

за


2,1956

---

---

2,2229

ср


---

2,1980

2,2063

2,2175


4
м3/кг

за


11,893

---

---

13,5471

ср


---

12,0389

12,574

13,2552


5

--

за


0,0874

---

---

0,07676

ср


---

0,0863

0,08271

0,07845


6

--

За


0,1833

---

---

0,1609

ср


---

0,18107

0,17337

0,1645


7

--

за


0,2707

---

---

0,2302

ср


---

0,2673

0,2560

0,24296


8
кг/кг


За


14,7261

---

---

16,8863

Ср


---

14,9167

15,6156

16,5051

9
кг/м3

За


1,2372

1,23904

1,2418

1,2464

Ср


1,2372

1,23904

1,2418

1,245172.4) Ентальпії повітря і продуктів горіння по газоходах парового котла (ккал/кг)


Газохід


Тем-ра газів


Топка і фестон (при т’)

2200

9674

7902

790,2

10464,2
2100

9183

7513

751,3

9934,3

529,9

2000

8693

7124

712,4

9405,4

528,9

1900

8209

6734

673,4

8882,4

523

1800

7723

6345

634,5

8357,5

521,9

1700

7244

5966

596,6

7840,6

516,9

1600

6767

5586

558,6

7325,6

515

1500

6294

5207

520,7

6814,7

510,9

1400

5829

4827

482,7

6311,7

503

1300

5360

4447

444,7

5804,7

501

1200

4899

4078

407,8

5306,8

497,4

1100

4451

3708

370,8

4821,8

485

1000

4006

3338

333,8

4339,8

482

900

3562

2978

297,8

3859,8

480

Пароперегрівник при пе’

700

2698

2277

296,01

2994,01

----

600

2284

1924

250,12

2534,12

459,89

500

1881

1590

206,7

2087,7

446,42

400

1485

1259

163,7

1648,6

439,1

Еконо-майзер при ач’

500

1881

1590

333,9

2214,9

----

400

1485

1259

264,3

1749,3

465,6

300

1100

936

196,5

1296,5

452,8

Повітрепідігрівник при вп’=ух

300

1100

936

252,7

1352,7

----

200

733

649

116,82

849,82

460,57

100

3592

308

83,16

442,16

449,97

Ш. Теплової баланс парового котла.

III. Визначення розрахункової витрати палива.
3,1) Тепло палива Qрр, що розташовується, знаходимо по формулі:

Qрр=Qрн=8770 ккал/м3

3,2) Величину тепла, що вноситься повітрям:

(Ioхв) при t =30 oC; Ioхв=9,5Vo =9,59,72=92,4 ккал/м3;

3
,5) Втрати тепла з хімічним недопалюванням q3=0,5%;

з механічним недопалюванням q4=0,0%;

3,6) Втрата тепла з газами, що йдуть:

tух=140 oC; Iух=622,148ккал/кг; ух=1,18;
3,7) Втрата тепла від зовнішнього охолоджування котла: q5=1,1%;

3,8) ККД парового котла “брутто” знаходять по методу зворотного балансу:

пк=100-(q2+ q3+ q4+ q5+ q6)=100-(5,75+0,5+1,1)=92,64%;

Коефіцієнт збереження тепла:
3,9) Витрата палива, що подається в топку:


де Qпк=Dк(Iпе- Iпв)1000; при Pпе=45кгс/см2 і tпе=450oC  Iпе=795,4 ккал/кг;

а при Pпв=1,08Pб=1,0845=48,6 кгс/см2 і tпв=145oC  Iпе=146,51 ккал/кг;

Qпк=35(795,4- 146,51)1000=2,2709107ккал/кг;
3,10) Витрату палива використовують при виборі і розрахунку елементів системи пилеприготування, числа і продуктивності мазутних пристроїв|, тепловий розрахунок парового котла, визначення об'ємів димових газів і повітря, кількість тепла, відданого продуктами горіння поверхнями нагріву проводяться по розрахунковій витраті фактично згорілого палива:

IV. Вибір схеми спалювання палива.
4,1) Схему топливосжигания вибирають залежно від марки і якості палива. Підготовка до спалювання газу полягає у видаленні з нього твердої суспензії і зниження тиску перед пальниками до 1,1-1,3 кгс/cм2 шляхом того, що дроселює газу що поступає з магістрального трубопроводу.
4,2) У проектованому паровому казані встановлені пальники (в кількості трьох штук) з механічними форсунками сумарною продуктивністю 110(120% від паропродуктивності котла; Швидкість повітря в найвужчому перетині амбразури має бути 30-40 м/с.
V. Перевірочний розрахунок тонки.
Завданням перевірочного розрахунку є визначення температури газів на виході з топки, при заданих конструктивних розмірах тонки які визначають по кресленнях парового котла.

Межами активного об'єму топкової камери є плоскість, що проходить через осьові лінії екранних труб, а у вихідному – плоскість, що проходить через осьові лінії труб першого ряду фестона. Межею об'єму в нижній частині топки є плоскість, що проходить по поверхні череня, обращеной втопку. Сумарну площу плоскості що обмежують активний об'єм тонки, умовно називають сумарною площею стін тонки Fтст.

Розрахункову ширину фронтової bфст і задньою bзст стін топки визначають відстанню між плоскістю, що проходить через осьові лінії труб бічних екранів, а ширину бічних стін bбст між плоскістю, що проходить через осі труб фронтового і заднього екранів.

Кутовий коефіцієнт екрану х визначається по номограмі залежно від S/d і l/d для цього екрану. Реальні умови роботи екранів з врахуванням забруднення їх відкладеннями шлаку і золи оцінюють коефіцієнтом теплової ефективності.
V.1. Визначення конструктивних розмірів і характеристик тонки.
5.1.1) По кресленню парового котла визначаємо розміри тонки і заповнюємо таблицю


Найменування величин


Обозн.


Роз-ть


Джерело або формула


Топкові екраниВихідне вікно


ФронтовийБоко-вий


задній


Основн

ЧастинаПід


Основн

частинаПід1

Розрахункова ширина екранованої стінкиbст


м


Креслення або

Ескіз4,28


4,28


4,02


4,28


4,28


4,28


2


Освітлена довжина стінlст


м


Креслення або

Ескіз11,125


2,66


---


5,075


3,26


3,6

3

Площа стіни


Fст

м2

bст *lст

47,615

11,395

33,954

21,721

13,96

15,408


4

Площа стін не зайнятих екранамиFi


м2

Креслення або

Ескіз6,6635


11,395


6,0106


2,639


13,963


---


5

Наружній діаметр

Трубdм


Креслення або

ЕскізДля всіх 0,06


6

Число труб


Z


шт




48

---

34

48

---

---

7

Крок труб


S


м




0,08

---

0,11

0,08

---

---


8


Вдн крок трубS/d-


---

1,333

---

1,833

1,333

---

---


9

Відстань від осі до обмурівкием


0,06


---


0,06


0,06


---


---

10

Віднесення.


e/d


-

---

1

1


11

Кутовий коеф екрануX-

Номограма0,97


---


0,905


0,97


---


---


12

Коеф забруднення


-


Таблиця0,65


0,65


0,65


0,65


0,65


0,65


13

Коеф теплової ефективності


-





0,6337


---


0,58825


0,63375


---


0,63

5
.1.2) Середнє значення коефіцієнта теплової ефективності для топки в цілому визначають по формулі:

5
.1.3) Активний об'єм топкової камери визначають по формулі:

Ефективна товщина випромінюючого шару:V.2. Розрахунок теплообміну в топці.

5.2.1) Розрахунок заснований на додатку теорії подібності до топкових процесів. Розрахункова формула зв'язує температуру газів на виході з топки тII з критерієм Больцмана Bo, ступенем чорноти тонки ат і параметром М, що враховують характер розподілу температур по висоті тонки і залежним від відносного місцеположення максимуму температур полум'я, який визначається схемою розміщення і типом пальників.

При розрахунку теплообміну використовують як початкової формулу:

Де -- абсолютна температура газів на виході з топки [K]; -- темпе- ратура газів, яка була б при адибатическом згоранні палива [K]; Bо – критерій Больцмана, визначуваний по формулі:

З|із| цих формул виводяться розраховані|.

   1. В
    изначаємо корисне тепловиділення в топці Qт і відповідну їй адіабатичну температуру горіння Та оскільки паливо газ те Qввн=0 – немає підігріву :

Д

е кількість тепла, що вноситься до топки з повітрям Qв, визначають по формулі:


Корисне тепловиділення в топці Qт відповідає ентальпії газів Iа, котрой розташовували б при адіабатичному згоранні палива, т.е Qт= Iа  Та=2004,78 До;

   1. Параметр М, що характеризує температурне поле по висоті тонки, визначають по формулі:

М=а-bxт; де А і В досвідчені коефіцієнти, значення яких приймають: А=0,54; В=0,2; (при камерному спалюванні газу).

Відносне положення максимуму температур факела в топці визначають по формулі:

Хт= Хг+ Х; де Хг – відносний рівень розташування пальників, що є відношенням висоти розташування осей пальників hг (від череня тонки або середини холодної воронки) до загальної висоти тонки Нт (від череня тонки або середини холодної воронки до середини вихідного вікна з топки, тобто Хг = hг/ Нт ); Х – поправка на відхилення максимуму температур від рівня пальників, що приймається для газомазутових топок з продуктивністю <35т/г Х=0,15;

При розташуванні пальників в декілька ярусів і однаковому числі пальників в ярусі висоту розташування визначають відстанню від середньої лінії між ярусами пальників до череня або до середини холодної воронки; при різному числі пальників в кожному ярусі:
де n
1, n2 і так далі – число пальників в першому, другому і так далі ярусах; h1г, h1г і так далі – висота розташування осей ярусів.
М = 0,54-0,2(0,3662=0,4667

5.2.4) Ступінь чорноти тонки ат і критерій Больцмана В0 залежать від шуканої температури газів на виході гII.

Приймаємо гII = 1100 0С:
Середню сумарну теплоємність продуктів згорання визначають по формулі:
5

.2.5) Ступінь чорноти топки визначають по формулі:

де аф – ефективний ступінь чорноти факела:
; де асв і аг – ступінь чорноти, якою володів би факел при заповненні всієї топки відповідно полум'ям, що тільки світиться, або трьохатомними газами, що тільки не світяться; m – коефіцієнт усереднювання, залежний від теплової напруги топкового об'єму і m=0,55 для рідкого палива.Величини асв і аг визначають по наступних формулах:
Де Sт – ефективна товщина випромінюваного шару в топці; P – тиск в топці, для парових котлів, що працюють без наддуву Р = 1 кгс/см2 .


Коефіцієнт ослаблення променів кг топковим середовищем визначають по номограмі.
Коефіцієнт ослаблення променів kс частинками саж визначають по формулі:
Де -- температура газів на
виході з топки; -- співвідношення змісту вуглецю і водню в робочій масі палива;


5.2.6) Визначаємо кількість тепла, передану випромінюванням в топці:

   1. Визначимо теплові навантаження топкової камери:

Питома теплова напруга об'ємутонки:

Допуск 250300 Мкал/м3ч;

Питома теплова напруга перетину тонки| в області пальників:


VI. Перевірочний розрахунок фестона.
6.1.) У казані, що розробляється в курсовому проекті, на виході з топки розташований випарний пучок трирядки, утворений трубами заднього топкового екрану, із|із| збільшеним поперечними і подовжніми кроками і званий фестон. Зміна конструкції фестона пов'язана з великими труднощами і капітальними витратами, тому проводимо перевірочний розрахунок фестона.

Завданням перевірочного розрахунку є визначення температури газів за фестоном при заданих конструктивних розмірах і характеристиках поверхні нагріву, а також відомій температурі газів перед фестоном, т.е на виході з|із| топки.

  1. По кресленнях парового котла складають ескіз фестона.

  2. По кресленнях парового котла складаємо таблицю:

Найменування величин


Обозн.


Роз-тьРяди фестона
Для всього фестона


1

2

3

Зовнішній діаметр труб


d


м


0,06

Кількість труб в ряду


Z1

--

16

16

16

--

Довжина труби в ряду


LI

м


4,375

4,375

4,4

--

Крок труб:

ПоперечнийS1


м0,24


0,24


0,24


0,24

Подовжній


S2

м


--

0,22

0,22

0,22

Кутовий коэф фестона


Хф

--

--

--

--

1

Розташування труб


--

--

Шахове


Розрахункова пов-ть нагріву


H


М2

13,1947

13,1193

13,2701

39,5841

Розміри газоходу:

ВисотаaI


м4,37


4,325


4,075


--

Ширіна


B


м


4,28

4,28

4,28

--

Площа живого перетину


F


М2

14,764

14,539

13,553

14,1585

Відносний крок труб

ПоперечнийS1/d


--


4


4


4


4

Подовжній


S2/d

--

--

3,667

3.667

3.667

Ефективна товщина випромінюючого шару


м--


--


--


0,95441


Довжину труби в кожному ряду Li визначаємо по осьовій лінії труби з урахуванням її конфігурації від плоскості входу труби в обмурівку тонки або ізоляцію барабана до точки перечения осі труби кожного ряду з плоскістю ската горизонтального газоходу. Кількість труб у ряді Z1 визначають по ескізу, виконавши по всій ширині газоходу розводку труб екрану у фестон.

Поперечний крок S1 дорівнює потрійному або уетверенному кроку заднього екрану тонки, якщо цей екран утворює відповідно три або чотири ряди фестона. Поперечні кроки для всіх рядів і всього фестона однакові. Подовжні кроки S2ср в цілому визначаємо як середнє арифметичне значення, т.к поверхні нагріву рядів близькі між собою.

Приймаємо Хф = 1, тим самим збільшуємо конвективну поверхню пароперегрівника

(в межах 5%), що істотно|суттєвий| спрощує розрахунок.

По S1ср і S2ср визначаємо ефективну товщину випромінюючого шару фестона Sф

  1. Розташування труб в пучку – шахове, обмивання газами – поперечне (кут|ріг| відхилення потоку від нормалі не враховуємо). Висоту газоходу ‘а’| визначають в плоскості|площині|, що проходить|минає| по осях основного напряму|направлення| кожного ряду|лави| труб у межах фестона. Ширіна газоходу ‘b’| однакова для всіх рядів|лав| фестона, її визначають як відстань між плоскістю|площиною|, що проходить через осі труб правого і лівого бічних|бокових| екранів.

  2. Площа|майдан| живого|жвавого| перетину для проходу газів в кожному ряду|лаві|:

Fi = aib - Z1 liпрd; де liпр – довжина проекції труби на плоскість перетину, що проходить через вісь труб расчитываемого ряду.

Fср знаходимо як середнє арифметичне між F1 і F4.

6.6) Розрахункова поверхня нагріву кожного ряду|лави| дорівнює геометричній поверхні всіх труб в ряду|лаві| по зовнішньому діаметру і повній|цілковитій| довжині труби, зміряної|виміряти| по її осі з урахуванням|з врахуванням| конфігурації, що обігрівається газами в межах фестона:

Нi = dZ1i li; де Z1i – число труб в ряду; li – довжина труби в ряду по її осі.

Розрахункова поверхня нагріву фестона визначають як суму поверхонь всіх рядів|лав|:

Нi = Н1 + Н2 + Н3 = 13,194+13,119+13,2701= 39,5841 м;

На правій і лівій стіні газоходу фестона розташована|схильна| частина|частка| бічних|бокових| екранів, поверхня яких не перевищує 5% від поверхні фестона:

Ндоп = хбFст  Нii = Нф + Ндоп = 39,5841 + 2,8288.0,905 = 42,1295 м;

6.7) Складаємо таблицю початкових|вихідних| даних для перевірочного теплового розрахунку фестона.

  1. Орієнтіровачно приймають температуру газів за фестоном на 301000С нижче, ніж перед ним:
Найменування величин


Позначення


Розмірність


Величина


Температура газів перед фестоном

0З


1067,85

Ентальпія газів перед фестоном

Ккал/кг


4680,622

Об'єми|обсяги| газів на виході з|із| топки

при т

м3/кг


11,893

Об'ємна частка водяної пари


rH2O

--

0,1883

Об'ємна частка трьохатомних газів


rRO2

--

0,2707

Концентрація золи в газоході


зл


кг/кг


----

Температура стану|достатку| насичення

при тиску|тисненні|

у барабані Рб=45кгс/см2

0З257,41

Для знаходимо|находимо| ентальпію газів за фестоном

і по рівнянню теплового балансу визначуваний теплосприйняття| фестона:  1. Рівняння теплопередачі для всіх поверхонь нагріву записують|занотовують| в наступному|слідуючому| вигляді|виді|:
Де k—коефіціент| теплопередачі t—температурний| тиск|напір|

Н—расчетная поверхня нагріву.

6.9.1) При спалюванні газу коефіцієнт теплопередачі визначають по формулі:


Де к—коэффициент тепловіддача конвекцією; л—коэффициент тепловіддача випромінюванням газового об'єму в трубному пучку;  -- коефіцієнт теплової ефективності поверхні;  = 1;
6.9.2) Для визначення к—коэффициента тепловіддачі конвекцією від газів до стінки труб розрахуємо середню швидкість газового потоку:

 для фестона при швидкості газів 3,0827 м/с рівний 0,85;

Для знаходження до по номограмах визначуваний н=30,8 ккал/м2чоС і додаткові коефіцієнти: Сz=0,98; Сф=1,022; Сs=0,94;  до = нСzСфСs = 380,920,970,94 = 31,9 ккал/м2чоС;

   1. Д

    ля знаходження л використовуємо номограми і ступінь чорноти продуктів горіння ‘ a’:

Для незапиленої поверхні kpS = kгrnSp, де р = 1кгс/ см2; rn=0,2707;рnS = rnS = 0,95440,2707 = 0,2583;

По номограмі знаходимо кг = 1,037; 

По номограмі знаходимо Сг=1; н=155,814 ккал/м2чоС;  л = наСг =155,81410,1526=23,78 ккал/м2чоС;
6.9.4)

Знаходимо|находимо| температурний тиск|напір|:
6.10) Якщо теплосприйняття| фестона по рівняннях теплового балансу і теплопередачі відрізняються менш ніж на 5%, то температура за фестоном задана правильно:т.о перевірочний розрахунок виконаний.


VII. Визначення теплосприйнятності| пароперегрівника|, економайзера

повітрепідігрівника| і зведення теплового балансу парового котла.


  1. При виконанні розрахунку в цілях зменшення помилок і пов'язаних з ними перерахунків| до проведення перевірочно-конструкторських розрахунків пароперегрівника| доцільно визначити теплосприйняття| цих поверхонь по рівняннях теплового балансу і звести тепловий баланс по паровому казану в цілому|загалом|.

  2. Тепловоспріятія пароперегрівника| і повітрепідігрівника| визначають по рівняннях теплового балансу робочого тіла (пари, повітря), а теплосприйняття| економайзера – по рівнянню теплового балансу теплоносія (продуктів згорання|згоряти|).

  3. Тепловоспріятіє пароперегрівника| визначають по формулі:

Знаходимо при Pпе=40 кгс/см2 і tпе=450oC  iпе=795.8 ккал/кг;

при Pб=45 кгс/см2 і температурі насичення  iн=668,1 ккал/кг;

iпо=20 ккал/м3;Тепло, сприймане пароперегрівником за рахунок випромінювання факела тонки, приймаємо для спрощення розрахунків рівним нулю(Qпел =0), а кутовий коефіцієнт фестона Хф=1.

В цьому випадку повне теплосприйняття пароперегрівника чисельно збігається з теплосприйняттям конвекцією: Qпек = Qпе.

Для газоходу пароперегрівника| рівняння теплового балансу теплоносія (димових газів) має вигляд|вид|:
Це рівняння вирішують|рішають| щодо|відносно| шуканої ентальпії газів за пароперегрівником|:

Набутого значення ентальпії газів за пароперегрівником дозволяє визначити температуру димових газів за ним пе=551,20С;

7.4) Тепловоспріятіє повітрепідігрівник| визначають по рівнянню теплового балансу робочого тіла (повітря), оскільки температура гарячого повітря (після|потім| повітрепідігрівника|) задана. Теплосприйняття повітрепідігрівника| залежить від схеми підігріву|підігрівання| повітря. Оскільки попередній підігрів|підігрівання| повітря, і рециркуляція| гарячого повітря відсутні, то теплосприйняття| повітрепідігрівника| визначуваний:


де Iогв знаходимо по tгв=215oC  Iогв=666,55 ккал/кг;
вп – відношення об'єму повітря за воздухоподогревателем до теоретично необхідному:


  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации