Коноплянко З.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка . Конспект лекцій (язык - укр.) - файл n1.doc

приобрести
Коноплянко З.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка . Конспект лекцій (язык - укр.)
скачать (4163.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc4164kb.08.07.2012 19:03скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА
Конспект лекцій


ЛЬВІВ

Вид-во УБС НБУ

2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА
Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” (Професійне спрямування „Банківські технології та процеси”, „Фінанси”) та 6.030505 за напрямом підготовки „Управління персоналом та економіка праці”


Затверджено

на засіданні кафедри

комп’ютерних технологій

як конспект лекцій з дисципліни

„Економічна інформатика”.

Протокол № 1 від 31.08.2009 р.

ЛЬВІВ

Вид-во УБС НБУ

2009


Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій / Укладач д.т.н., професор З.Д. Коноплянко.- Львів: Вид-во УБС НБУ, 2009.-131 с.

Кафедра комп’ютерних технологій

Рецензенти: Воробель Р.А., доктор технічних наук, професор ФМІ НАН України;

Погребенник В.Д., доктор технічних наук,

професор кафедри захисту інформації НУ ”ЛП”.

© Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2009


ЗМІСТ

ТЕМА 1 6

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 6

1.1. Складові частини інформатики, інформатика та комп’ютерна техніка 7

1.2. Поняття економічної інформації, класифікація економічної інформації 8

1.3. Визначення обсягів економічної інформації. Структурні одиниці, кодування економічної інформації 9

1.4. Cистеми числення і способи переведення чисел із однієї системи числення в іншу 12

ТЕМА 2 16

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА 16

2.1. Класифікація та покоління ЕОМ 16

2.2.Програмне забезпечення ПК 21

ТЕМА 3 26

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ФАЙЛОВІ МЕНЕДЖЕРИ 26

3.1. Системне програмне забезпечення ПК 26

3.2. Операційна система Windows XP. 28

3.3. Сервісне програмне забезпечення ПК 31

3.4. Файлові менеджери 32

ТЕМА 4 36

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Й ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 36

4.1. Класифікація мереж. Топологія мереж 36

4.2. Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж 45

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 50

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 52

ТЕМА 5 52

ГЛОБАЛЬНА СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ INTERNET 52

5.1. Організація, структура, принципи роботи та сервіси InterNet 52

5.2. Мережеві прикладні задачі 54

5.3. Інтернет у бізнесі 56

5.4. Бізнес в Інтернеті 57

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 59

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 61

ТЕМА 6 61

СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ 61

6.1. Початок роботи з Word 63

6.2. Режим роботи Word – вставка або заміна 64

6.3. Закриття документа і вихід із Word’а 64

6.4. Редагування тексту 66

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 67

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 68

ТЕМА 7 68

ФОРМАЛІЗАЦІЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 68

Формалізація алгоритму 68

ТЕМА 8 77

СИСТЕМИ ТАБЛИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ 77

8.1. Електронна таблиця Mіcrosoft Excel 77

8.2. Редагування і форматування робочих листів Mіcrosoft Excel 81

8.3. Навчання роботі з формулами, функціями і діаграмами в Excel 83

ТЕМА 9 91

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТА РЕЗЕРВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 91

9.1. Засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу 92

9.2. Криптографічний захист інформації 93

9.3. Захист інформації від комп’ютерних вірусів 95

9.4. Антивірус Касперського 7.0 96

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 97

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 99

ТЕМА 10 100

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 100

10.1. Види та моделі баз даних 100

10.2. Система управління базами даних Mіcrosoft Access і її основні можливості 101

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 110

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 111

ТЕМА 11 112

ЕКСПЕРТНІ ТА НАВЧАЛЬНІ СИСТЕМИ 112

11.1. Експертні системи 112

11.2. Системи дистанційного економічного навчання 115

11.3. Особливості використання засобів дистанційного навчання в кейсовому методі 117

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 119

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 120

ТЕМА 12 121

ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ В ЕКОНОМІЦІ І МЕНЕДЖМЕНТІ 121

12.1. Базові терміни ІС. Види ІТ 121

12.2. Класифікація ІС. Види ІТ 124

12.3. Галузі застосування інформаційних систем в економіці 126

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 127ТЕМА 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ


Електронний курс "Інформатика та комп’ютерна техніка" призначений для студентів економічних спеціальностей очного, заочного і дистанційного навчання, слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у галузі застосування сучасних інформаційних технологій.

Метою роботи студентів із дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» є формування знань про:

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації, програмування та моделювання, систем опрацювання економічної інформації, методів запровадження діалогу в процесі розв’язання конкретних завдань.

Предмет дисципліни: система засобів автоматизації опрацювання та використання економічної інформації.

1.1. Складові частини інформатики, інформатика та комп’ютерна техніка


Інформатика – це прикладна наука, яка озброює методами дослідження ті предметні галузі, що займаються вивченням конкретних матеріальних об’єктів чи природних процесів. Можна вважати, що інформатика виникла одночасно з першими спробами механізувати й автоматизувати розумову діяльність людини. Тобто зародження інформатики припадає на XVII століття, коли з’явилися перші механічні обчислювальні машини.

Подальший розвиток інформатики також визначався ступенем розвитку інженерно-технічних можливостей людства. Отже, інформатика розвивається паралельно з технікою зв’язку, технікою автоматичного регулювання й управління (механічною, електромеханічною, електронною), технікою запам’ятовування, зчитування і запису, реєстрації, перетворення, опрацювання й передачі інформації.

Перші ефективні результати застосування інформатики пов’язані з використанням ЕОМ для розрахунків з аеродинаміки, механіки, фізики. Із розвитком електронно-обчислювальної техніки інформатика почала застосовуватися в галузі економіки й управління виробництвом із метою пошуку оптимальних рішень.

Сучасна інформатика є результатом бурхливого розвитку науки й техніки за останні десятиліття, розвиваючись у двох напрямках: науковому і прикладному. Наукова інформатика вивчає структуру й загальні властивості наукової інформації, а також закономірності всіх процесів наукової комунікації. Прикладна інформатика займається: а) вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки та передачі інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів; б) різноманітними аспектами застосування і розробки ЕОМ, зокрема програмним забезпеченням ЕОМ, штучним інтелектом, архітектурою комп’ютерів та комп’ютерних мереж тощо.

Складовою частиною прикладної інформатики є інформатика та комп’ютерна техніка, яка займається питаннями збору, накопичення, опрацювання і передачі економічної інформації з використанням різноманітних технічних засобів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации