Курсовий проект - Промислове та цивільне будівництво - файл n1.doc

приобрести
Курсовий проект - Промислове та цивільне будівництво
скачать (370.9 kb.)
Доступные файлы (5):
n1.doc1470kb.23.03.2010 18:43скачать
n2.dwg
n3.dwg
n4.doc98kb.17.04.2005 21:22скачать
n5.dwg

n1.doc

  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський національний технічний університет

Кафедра: “Будівельні, дорожні машини та будівництво”


Курсовий проект


з курсу “Організація Будівництва ”

Виконав:

студент гр. ПБ-01

Макарський М.І.

Перевірив доц. к.т.н.

Лізунков О.В.


Кіровоград 2005

Вступ
Ефективність будівельного виробництва визначається організаційними положеннями й формами виконання всіх процесів, супутнім зведенню будівельної продукції.

Особливості будівельних процесів вимагають в кожному конкретному випадку встановлення технологічно правильних й ефективних методів виконання будівельних процесів, їх організаційних форм й взаємо пов’язання в просторі та часі, здатних забезпечити якість й економічність будівельної продукції.

В сучасних умовах розвиток науково-технічного прогресу й методи організації трудових процесів безперервно вдосконалюються на основі розробок й впровадження наукової організації праці. Дане вдосконалення повинно забезпечувати підвищення продуктивності праці робітників, покращення якості робіт й економію ресурсів, ефективність використання робочого часу, засобів механізації й матеріальних елементів.

Для практичної реалізації цих основних положень наукова організація праці передбачує систему заходів, які включають наступні основні напрямки: вдосконалення форм організації праці – розподіл й кооперацію праці, підбір оптимального складу й спеціалізацію бригад і ланок працівників; вивчення й розповсюдження передових методів праці; покращення організації й обслуговування робочих місць; забезпечення найбільш сприятливих умов праці; вдосконалення нормування праці; впровадження прогресивних форм і систем оплати; підготовку й підвищення кваліфікації робітників; зміцнення трудової дисципліни.

1. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних рішень основного та допоміжного об’єктів комплексу
До складу комплексу входить три будівлі. Основна – Друга черга сортопрокатного цеху, перша допоміжна будівля – База комплектації та друга допоміжна будівля – Адміністративно-побутовий корпус.

Основна будівля має такі розміри в плані 240х72 м. Вона має два прольоти по36 м і крок колон 12 м.

База комплектації розмірами 120х54 м, має 3 прольоти по 18 метрів і крок колон 6 м.

АПК розміром 12х120 м, має 6-ти метрові прольоти і 6-ти метровий крок колон.

У зв’язку з тим що довжина другої черги сортопрокатного цеху перевищує 96 м, в ньому влаштовано три температурні шви, які розмішено через 60м.

У зв’язку з тим що довжина бази комплектації перевищує 96 м, в ній влаштовано температурний шов, який знаходиться в середині будівлі.

В теперішній час в типових об’ємно планувальних рішеннях планування будівель побутові та інші приміщення обслуговування розташовують звичайно в окремо стоячих будівлях.

При конкретному проектуванні завдяки наявності значних від колон площ, можливо більш раціонально розташувати обладнання, покращити тим самим умови експлуатації підприємства.

2. Визначення кошторисної вартості окремих об’єктів і комплексу будинків та споруд
2.1 Будівельні об’єми основних і допоміжних будинків та споруд
Кошторисна вартість основних і допоміжних будинків і споруд комплексу визначена за їх будівельними об’ємами
Таблиця 1 – Будівельні об’єми будівель та споруд комплексу


Найменування будівель

Будівельний об’єм, м3

Основна будівля
1.Друга черга сортопрокатного цеху

248832

Допоміжні будівлі
1. База комплектації

38880

2. АПК

9504


2.2 Вибір основних будівельних конструкцій
Таблиця 2.2.1-Специфікація елементів для основної будівліз/п

Найменування конструкції та марка

Ескіз або посилання на каталог

Об’єм одного елем.

Маса одного елем.

Кільк

елем.

Загал.

об’єм

3)

1

2

3

4

5

6

7

1

Колона крайнього ряду
-

3,2

48

-

2

Колона середнього ряду-

4,6

24

-

4

Колона фахверкова
-

3

60

-1

2

3

4

5

6

7

3

Ферма

кроквяна

-

11,6

48

-

6

Клітка настилу-

2,8

480

-

7

Фундаменти
3,6

3,0

7,2

6

24

48

86,4

144

8

Фундаментна балка0,82

1,8

52

42,64

9

Балка підкранова
-

2,5

80

-


Таблиця 2.2.2-Специфікаціяелементів для «Бази комплектації»з/п

Найменування конструкції та марка

Ескіз або посилання на каталог

Об’єм одного елем.

Маса одного елем.

Кільк

елем.

Загал.

об’єм бетону

3)

1

2

3

4

5

6

7

1

Колона

крайнього ряду2

4,3

44

88

2

Колона середнього ряду2,22

5,6

44

97,68

3

Колона

2КФ6-11,3

3,2

12

15,6

4

Балка

1БДР18-4К73,6

9,1

66

237,6

5

Стінові панелі

ПС600.12.30-ІІ-І

ПС600.18.30-ІІ-І1,84

2,77

3

4,7

254

22

467,4

60,94

6

Плита покриття

1ПГ-42,3

3,41

360

828
1

2

3

4

5

6

7

7

Фундаменти
14,5

10,5

-

-

42

42

609

441

8

Фундаментна балка0,42

0,9

52

42,64


Таблиця 2.2.3-Специфікаціяелементів для «АПК»з/п

Найменування конструкції та марка

Ескіз або посилання на каталог

Об’єм одного елем.

Маса одного елем.

Кільк

елем.

Загал.

об’єм бетону

3)

1

2

3

4

5

6

7

1

Колона крайнього ряду
1,1

2,8

26

28,6

2

Колона середнього ряду2,1

5,2

13

27,3

3

Ригель1,66

3,8

26

43,16

4

Стінові панелі

ПС600.1230-ІІ-І
1,84

3

112

206,08

5

Ребриста плита2,3

3,41

96

220,8

6

Фундаментна балка0,42

0,9

28

11,76

7

Фундамент3,6

3,0

7,2

6

13

26

46,8

78


2.3 Кошторисна вартість будинків та споруд
Вартість загально-будівельних, сантехнічних і електромонтажних робіт визначається на підставі об’ємів будинків і норм (див. табл. 2.3.1, 2.3.2).
Таблиця 2.3.1- Об’єктовий кошторис №3 на будівництво «2 черги сортопрокатного цеху»

№ кошторису

та розрахунків

Найменування робіт та витрат

Кошторисна вартість, грн.

Будівель них робіт

Монтаж них робіт

Всього

Показник

одиничної

вартості,грн

1.

Загальнобудівельні роботи

497664
497664

2

2.

Внутрішні сантехнічні роботи
-

-
2.1

Опалення
92068

92068

0,37

2.2

Вентиляція
104509

104509

0,42

2.3

Водопровід
39813

39813

0,16

2.4

Каналізація
74650

74650

0,30

2.5

Гаряче водопостачання
-

-
3.

Електромонтажні

роботи
79626

79626

0,32

4.

Слаботочні сітки
74650

74650

0,30
Всього

497664

465316

962980
Таблиця 2.3.2- Об’єктовий кошторис № 2 на будівництво «Бази комплектації»

№ кошторису

та розрахунків

Найменування робіт та витрат

Кошторисна вартість, грн.

Будівель них робіт

Монтаж них робіт

Всього

Показник

одиничної

вартості,грн

1.

Загальнобудівельні роботи

388800
388800

10

2.

Внутрішні сантехнічні роботи

2.1

Опалення
---2.2

Вентиляція
---2.3

Водопровід
---2.4

Каналізація
---2.5

Гаряче водопостачання
---3.

Електромонтажні

роботи
9720

9720


0,25

4.

Слаботочні сітки
Всього

388800

9720

398520

Таблиця 2.3.3- Об’єктовий кошторис №3 на будівництво «АПК»

№ кошторису

та розрахунків

Найменування робіт та витрат

Кошторисна вартість, грн.

Будівель них робіт

Монтаж них робіт

Всього

Показник

одиничної

вартості,грн

1.

Загальнобудівельні роботи

171072
171072

18

2.

Внутрішні сантехнічні роботи

2.1

Опалення
3517

3517

0,37

2.2

Вентиляція
3992

3992

0,42

2.3

Водопровід
1521

1521

0,16

2.4

Каналізація
2851

2851

0,30

2.5

Гаряче водопостачання
2091

2091

0,22

3.

Електромонтажні

роботи
3041

3041

0,32

4.

Слаботочні сітки
2851

2851

0,30
Всього

171072

19864

190936

2.4 Кошторисна вартість будівництва комплексу будинків та споруд
Таблиця 2.4.1 – Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Складена у цінах станом на 01.01.2001рЗ/П

Номери кошторисів та розрахунків

Найменування розділів, об’єктів,

робіт та витрат

Об’єктна вартість, грн.

Будівельних робіт

Монтажних робіт

Всього витрат

1.
2.

Об’єктний кошторис1

Розділ 1. Підготовка території будівництва

31726
46573

Об’єктний

кошторис1

Розділ 2. Об’єкти основного будівництва

497664

465316

962980

3.

Об’єктний

Кошторис2

Розділ 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючо го призначення.

559872

29584

589456

4.

Об’єктний

Кошторис3

Розділ 4. Об’єкти енергетичного господарства

24883
48149

Розділ 5. Об’єкти транспо ртного господарства та зв’язку .

24883
48149

Розділ 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізація, теплопостачання і газопостачання

14929
28889

Розділ 7. Благоустрій та озеленення території.

14929
28889Разом по розділам 1-7

1168886
1753085

5.

ДБН

Розділ 8. Тимчасові будинки і споруди35061Разом по розділам 1-8.1788146

6.

ДБН

Розділ 9. Інші роботи та витрати.

Зимове подорожчання.2682
26822Разом по розділам 1-9.

1168886

494900

1817650


3. Зведений календарний план будівництва комплексу
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации