ДНАОП 0.00-1.11-90 Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды - файл n1.doc

приобрести
ДНАОП 0.00-1.11-90 Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
скачать (699.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc700kb.29.05.2012 23:34скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 177 від 08.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 жовтня 1998 р.

за N 636/3076


Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої води


(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці

та соцполітики

N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)


На виконання Указу Президента України від 9 березня 1998 р.

N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за

охороною праці України", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації

трубопроводів пари і гарячої води (далі - Правил), що додаються.
2. Територіальним управлінням, управлінням та відділам

Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

2.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними

інспекторами, експертами експертно-технічних центрів (ЕТЦ) та

іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками

підприємств, установ та організацій.

2.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог

Правил особами, яких це стосується - власниками, посадовими

особами і працівниками.
3. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Н.Яковенко)

опублікувати Правила.

4. Управлінню по нагляду у металургійній промисловості,

енергетиці, будівництві та котлонагляду (С.Андрєєв) подати

Головному управлінню охорони праці (відділ нормативно-правового

забезпечення) відповідні матеріали для включення Правил до банку

даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про

охорону праці, а копію - редакції журналу "Охорона праці" для

опублікування.

5. Головному управлінню охорони праці (відділ

нормативно-правового забезпечення) Комітету подати замовлення на

видання Правил необхідним тиражем.

6. Вважати такими, що не застосовуються на території України

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і

гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-90), затверджених

Держпроматомнаглядом СРСР 9 січня 1990 р.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Комітету Іванченка В.І.
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 08.09.98 N 177
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 жовтня 1998 р.

за N 636/3076
Правила будови і безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої води
1. Галузь застосування
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та

гарячої води (далі - Правила) визначають вимоги щодо проектування,

виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації,

діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що

транспортують водяний пар або гарячу воду (далі - трубопроводи), і

обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади,

а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно

від їхньої відомчої приналежності і форм власності.

1.1. Правила встановлюють вимоги до:

- трубопроводів пари з робочим тиском пари (далі -

надлишковий тиск) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см);

- трубопроводів гарячої води з температурою води вище 115

град.С;

- редукційно-охолоджувальних пристроїв і колекторів, що є

складовою частиною трубопроводу.

1.2. Всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила,

діляться на категорії та групи, що зазначені в таблиці 1.
Таблиця 1
Категорії і групи трубопроводів

-------------------------------------------------------------------

|Категорія|Група| Робочі параметри середовища |

|трубопро-| |-------------------------------------------------|

|водів | |температура, град.С| тиск, МПа (кгс/кв.см) |

|---------+-----+-------------------+-----------------------------|

| І | 1 |Вище 560 |Не обмежено |

| | 2 |Вище 520 до 560 |Не обмежено |

| | 3 |Вище 450 до 520 |Не обмежено |

| | 4 |До 450 |Більше 8,0 (80) |

| ІІ | 1 |Вище 350 до 450 |До 8,0 (80) |

| | 2 |До 350 |Більше 4,0 (40) до 8,0 (80) |

| ІІІ | 1 |Вище 250 до 350 |До 4,0 (40) |

| | 2 |До 250 |Більше 1,6 (16) до 4,0 (40) |

| ІV | 1 |Вище 115 до 250 |Більше 0,07 (0,7) до 1,6 (16)|

-------------------------------------------------------------------

Якщо значення параметрів середовища знаходяться у різних

категоріях, то трубопровід відноситься до категорії, що відповідає

максимальному значенню параметра середовища (див. схему).
Схема визначення категорії трубопроводу за максимальним

значенням параметра середовища
t, град.С

|

560 | І, 1*

|--------------------------------------------

|

520 | І, 2

|--------------------------------------------

|

450 | І, 3

|--------------------------------------------

| |

350 | ІІ, 1 |

|------------------------------------|

250 | ІІІ, 1 | | І, 4

|------------------| ІІ, 2 |

115 | ІV | ІІІ, 2 | |

---------------------------------------------

0,07 1,6 4,0 8,0 р, МПа

0,7 16 40 80 р, кгс/кв.см


* Римська цифра означає категорію, арабська - групу, наприклад:

І-а категорія, 1-а група.
1.3. При визначенні категорії трубопроводів робочими

параметрами середовища, що транспортується, вважаються для:

1) паропроводів від котлів - тиск і температура пари за їх

номінальними значеннями на виході із котла згідно з проектом;

2) паропроводів від турбін, що працюють із протитиском -

максимально можливий тиск у режимі протитиску, що передбачений

технічними умовами на постачання турбіни, та максимально можлива

температура пари у протитиску, якщо турбіна працює у режимі

"неробочий хід";

3) паропроводів від неврегульовуваних та врегульовуваних

відборів пари турбіни (в тому числі для паропроводів проміжного

перегрівання) - максимально можливі значення тиску і температури

пари у відборі (згідно з даними підприємства-виготовлювача

турбіни);

4) паропроводів від редукційних та редукційно-охолоджувальних

установок - максимально можливі значення тиску і температури

редукованої пари згідно з проектом установки;

5) трубопроводів живильної води після дезаераторів

підвищеного тиску - номінальний тиск води з урахуванням

гідростатичного тиску стовпа рідини і температури насичення у

дезаераторі;

6) трубопроводів живильної води після живильних насосів і

підігрівачів високого тиску (далі - ПВТ) - найбільший тиск, що

створюється у напірному трубопроводі живильним електронасосом за
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации