Швець Н.В. Системне програмування і операційні системи. Посібник до виконання лабораторних робіт і розрахунково - файл n1.doc

Швець Н.В. Системне програмування і операційні системи. Посібник до виконання лабораторних робіт і розрахунково
скачать (476 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc476kb.08.07.2012 17:23скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ
Швець Н.В.

Системне програмування і операційні системи

Посібник до виконання лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання для студентів спеціальностей:

-080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”

-080402 “Інформаційні технології проектування”

Одеса 2010

Розроблено кафедрою інформаційно-управляючих систем відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів напряму підготовки 0804 Комп’ютерні науки
Розробник: старший викладач Швець Н. В.

Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри
Інформаційних технологій
“___” _________________ 2010 р. Протокол № ___

Завідувач кафедри

інформаційно-управляючих систем проф. В.М. Плотніков
Схвалено методичною комісією напряму підготовки 0804 Комп’ютерні науки науково-методичної ради академії
“____” ___________________ 2010 р. Протокол № ____


Голова методкомісії І І Т, к.т.н., доцент ___________ Ю.К. Корнієнко


Зміст

Анотація 5

Вступ 5

Вимоги до оформлення звіту 6

Лабораторна робота №1 7

Лабораторна робота №2 11

Лабораторна робота № 3 13

Лабораторна робота №4 16

Лабораторна робота № 5 19

Лабораторна робота № 6 22

Лабораторна робота № 7 26

Лабораторна робота № 8 29

Лабораторна робота №9 32

Лабораторна робота №10 34

Лабораторна робота № 11 36

Лабораторна робота № 12 41

Лабораторна робота № 13 43

Лабораторна робота № 14 45

Лабораторна робота № 15 48

Розрахунково-графічне завдання 51

Вимоги до оформлення розрахунково-графічного завдання 54Анотація

Посібник має метою забезпечити студентів методичними вказівками до виконання лабораторних робіт та розрахунково-графічного завдання, які складають составну частину навчально-методичного комплексу з дисципліни «Системне програмування і операційні системи», яка викладається на II курсі студентам напряму 0804 за спеціальностями 6.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» і 6.080402 “Інформаційні технології проектування”.

Вступ

Все більшого застосування набуває операційна система UNIX. Вивчення цієї операційної системи проведемо на прикладі вільно поширюваної UNIX-подібної операційної системи Linux.

Знання, одержані студентами у курсі «Системне програмування і операційні системи» поглиблять уявлення про файлове введення/виведення, метадані файлів, захист інформації від несанкціонованого доступу, прийоми і методи програмування додатків на основі стандарту POSIX, необхідні прикладним програмам для доступу до засобів операційних систем, що вивчаються у наступних курсах.

Виконання лабораторних робіт переслідує наступні цілі:

При виконанні лабораторних робіт студенти повинні:


Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинен містити:

Лабораторна робота №1

Дослідження файлової системи


Мета роботи: оволодіння практичними навичками роботи в ОС Linux. Знайомство із структурою файлової системи.
Методичні вказівки та основні теоретичні відомості
Поняття операційної системи

Операційна система є програмою, що управляє. Програма, що управляє, контролює виконання програм користувачів з метою уникнення помилок і неправильного використання обчислювальної системи.

ОС реалізує безліч функцій, зокрема:

• визначає так званий інтерфейс користувача;

• дає можливість працювати з общимімі даними в режимі колективного користування;

• планує доступ користувачів до загальних ресурсів;

• забезпечує ефективне виконання операцій введення/виведення;

• здійснює оновлення інформації про обчислювальний процес у разі помилок.

ОС можуть розрізнятися особливостями реалізації внутрішніх алгоритмів управління основними ресурсами обчислювальної системи (процесами, пам'яттю, пристроями введення/висновку, файлами, що зберігаються в зовнішній пам'яті), особливостями використаних методів проектування, типами апаратних платформ, областями використання і т.д.

Залежно від алгоритму управління процесором, операційні системи ділять на:

• багатозадачні і однозадачні;

• розраховані на багато користувачів і розраховані на одного користувача;

• системи, які підтримують багатопоточну обробку і не підтримують її;

• на багатопроцесорні і однопроцесорні системи.

Багатозадачні ОС підрозділяються на три типи залежно від використаного при їх розробці критерію ефективності:

• системи пакетної обробки (наприклад, ОС ЄС);

• системи розділення часу (UNIX, Windows);

• системи реального часу (QNX RT/11).
Реєстрація в системі
Робота користувача в системі починається з того, що активізується сервер термінального доступу getty, який запускає програму login, яка запитує у користувача ім'я та пароль.

Далі проходить перевірка аутентичності користувача відповідно з тією інформацією, яка зберігається в файлі /etc/passwd (або /etc/shadow). В цьому файлі зберігаються записи, які містять в


Якщо користувач зареєстрований в системі і ввів правильний пароль, login запускає програму, вказану в /etc/passwd – реєстраційний shell користувача .

Працюючи в Linux, ви можете знаходитися|перебувати| в одному з двох режимів:

Загальний вид командного рядка в консолі такий:

<ім’я команди> <опції> <аргументи>
Завдання 1

Ознайомитися із графічним інтерфейсом користувача ОС Linux:


Завдання 2

Розглянути організацію файлової системи ОС Linux:

Завдання 3

Визначити:

Завдання 4

Виконати монтування слідуючих з’ємних файлових систем:

Контрольні питання:

  1. У якому каталозі знаходиться інформація про конфігурацію ОС Linux?

  2. У якому файлі указується використовуване кодування і комбінація клавіш для перемикання клавіатури?

  3. Якщо система X Window не запускається автоматично, що потрібно зробити, щоб запустити її вручну?

  4. Які правила роботи із змінними накопичувачами? Як виконується монтування дисків? Яка інформація указується у файлах:

  1. Приведіть загальний формат виклику і основні параметри команди для монтування файлових систем mount.

  2. Чому некоректне завершення роботи операційної системи може викликати втрату даних на жорсткому диску або навіть привести до краху системи?

Лабораторна робота №2
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации