Швець Н.В. Операційна система Linux. Посібник для самостійної роботи - файл n1.doc

приобрести
Швець Н.В. Операційна система Linux. Посібник для самостійної роботи
скачать (1097.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1098kb.08.07.2012 17:23скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ


ШВЕЦЬ Н.В.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА LINUX

Посібник для самостійної роботи

для студентів спеціальностей

6.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”

6.080402 “Інформаційні технології проектування”
Одеса 2010

Укладач: Швець Наталія Василівна, старший викладач кафедри Інформаційних технологій

Посібник розглянуто і затверджено на засіданні кафедри Інформаційних технологій

“____” __________________2010 року, Протокол №__

Завідувач кафедри Інформаційних технологій

Професор, д.т.н. В.М.. Плотніков

Схвалено методичною комісією напряму підготовки 0804 Комп’ютерні науки науково-методичної ради академії

“____” ___________________ 2010 р. Протокол № ____

Голова методичної комісії

к. т. н, доц. Ю.К.Корнієнко

Зміст

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ 1

ШВЕЦЬ Н.В. 1

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА LINUX 1

Посібник для самостійної роботи 1

для студентів спеціальностей 1

6.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” 1

6.080402 “Інформаційні технології проектування” 1

Одеса 2010 2

Анотація 10

Анотація 10

1.1 Поняття операційної системи, ії призначення та функції 11

1.1.1 Поняття операційної системи 11

1.1.2 Призначення операційної системи 11

1.1.3 Операційна система як розширена машина 12

1.1.4 Операційна система як розподілювач ресурсів 13

1.2 Класифікація сучасних операційних систем 14

1.3 Функціональні компоненти операційних систем 15

1.3.1 Керування процесами і потоками 15

1.3.2 Керування пам’яттю 16

1.3.3 Керування введенням-виведенням 17

1.3.4 Керування файлами та файлові системи 18

1.3.5 Мережна підтримка 18

1.3.6 Безпека даних 19

1.3.7 Інтерфейс користувача 19

Розділ 2 Архітектура операційних систем 21

Розділ 2 Архітектура операційних систем 21

2.1 Базові поняття архітектури операційних систем 21

2.1.1 Ядро системи. Привілейований режим і режим користувача 21

2.2 Реалізація архітектури операційних систем 22

2.2.1 Монолітні системи 22

2.2.2 Багаторівневі системи 23

2.2.3 Системи з мікроядром 24

2.2.4 Концепція віртуальних машин 25

2.3 Особливості архітектури: UNIX і Linux 25

2.3.1 Базова архітектура UNIX 25

2.3.2 Архітектура Linux 27

Розділ 3 Керування процесами і потоками 32

Розділ 3 Керування процесами і потоками 32

3.1 Базові поняття процесів і потоків 32

3.1.1 Процеси і потоки в сучасних ОС 32

3.1.2 Моделі процесів і потоків 34

3.1.3 Складові елементи процесів і потоків 35

3.2 Стани процесів і потоків 36

3.3 Опис процесів і потоків 37

3.3.1 Керуючи блоки процесів і потоків 38

3.3.2 Образи процесу і потоку 39

3.4 Створення і завершення процесів і потоків 40

3.4.1 Створення процесів 40

3.4.2 Керування адресним простором під час створення процесів 42

3.4.3 Особливості завершення процесів 43

3.4.4 Синхронне й асинхронне виконання процесів 44

3.4.5 Створення і завершення потоків 44

3. 5 Керування процесами в UNIX і Linux 46

3. 5. 1 Образ процесу 46

3. 5. 2 Ідентифікаційна інформація та атрибути безпеки процесу 46

3. 5.3 Керуючий блок процесу 47

3. 5. 4Створення процесу 49

3. 5. 5 Завершення процесу 51

3. 5. 6 Очікування завершення процесу 52

3. 5. 7 Сигнали 54

3.6 Керування потоками в Linux 61

3. 6. 1 Базова підтримка багатопотоковості 61

3. 6. 2 Потоки ядра Linux 61

3. 6. 2 Програмний інтерфейс керування потоками 62

Створення потоків 62

Очікування завершення виконання потоків 64

Висновки 64

Розділ 4 Планування процесів і потоків 65

Розділ 4 Планування процесів і потоків 65

4. 1 Загальні принципи планування 65

4. 1. 1 Особливості виконання потоків 65

4. 1.2 Механізми і політика планування 66

4. 1. 3 Застосовність принципів планування 67

4. 2 Види планування 67

4. 2. 1 Довготермінове планування 67

4. 2. 2 Середньотермінове планування 68

4. 2. 3 Короткотермінове планування 68

4. 3 Стратегії планування. Витісняльна і невитісняльна багатозадачність 69

4. 4 Алгоритми планування 70

4. 4. 1 Планування за принципом FIFO 70

4. 4. 2 Кругове планування 71

4. 4. 3 Планування із приоритетами 73

4. 4. 4 планування на підставі характеристик подальшого виконання 73

4. 4. 5 Багаторівневі черги зі зворотним зв’язком 74

4. 4. 6 Лотерейне планування 75

4. 5 Реалізація планування в Linux 76

4. 5. 1 Планування процесів реального часу в ядрі 77

4. 5. 2 Традиційний алгоритм планування 77

4. 5. 3 Сучасні підходи до реалізації планування 80

4. 5. 4 Програмний інтерфейс планування 81

Розділ 5 Взаємодія потоків 83

Розділ 5 Взаємодія потоків 83

5. 1 Основні принципи взаємодії потоків 83

5. 2 Основні проблеми взаємодії потоків 84

5. 2. 1 Проблема змагання 84

5. 2. 2 Критичні секції та блокування 86

5. 3 Базові механізми синхронізації потоків 88

5. 3. 1 Семафори 89

5. 3. 2 М’ютекси 93

Розділ 6 Міжпроцесова взаємодія 96

Розділ 6 Міжпроцесова взаємодія 96

6. 1 Види міжпроцесової взаємодії 96

6. 1. 1 Технологія відображуваної пам’яті (mapped memory) 96

Розділ 7 Керування оперативною пам’яттю 97

Розділ 7 Керування оперативною пам’яттю 97

7. 1 Основи технології віртуальної пам’яті 97

7. 1. 1. Поняття віртуальної пам’яті 99

7. 1. 2. Проблеми реалізації віртуальної пам’яті. Фрагментація пам’яті 100

7. 1. 3. Логічна і фізична адресація пам’яті 101

7. 1. 4 Підхід базового і межового регістрів 102

7. 2 Сегментація пам’яті 103

7.2. 1. Особливості сегментації пам’яті 103

7.2.2. Реалізація сегментації в архітектурі ІА-32 105

7. 3 Сторінкова організація пам’яті 106

7.3.1. Базові принципи сторінкової організації пам’яті 106

7.3.2. Порівняльний аналіз сторінкової організації пам’яті та сегментації 108

7.3.3. Багаторівневі таблиці сторінок 109

7.3.4. Реалізація таблиць сторінок в архітектурі ІА-32 110

7.3.5. Асоціативна пам’ять 111

7. 4. Сторінково-сегментна організація пам’яті 113

7. 5. Реалізація керування основною пам’яттю: Linux 115

7.5.1. Використання сегментації в Linux. Формування логічних адрес 115

7.5.3. Розташування ядра у фізичній пам’яті 117

7.5.4. Особливості адресації процесів і ядра 117

7.5.5. Використання асоціативної пам’яті 118

Розділ 8 Логічна організація файлових систем 119

Розділ 8 Логічна організація файлових систем 119

8. 1. Поняття файла і файлової системи 119

8.1.1. Поняття файла 119

8.1.2. Поняття файлової системи 119

8.1.3. Типи файлів 120

8.1.4. Імена файлів 120

8. 2. Організація інформації у файловій системі 121

8.2.1. Розділи 121

8.2.2. Каталоги 121

8.2.3. Зв’язок розділів і структури каталогів 123

8. 3. 1. Жорсткі зв’язки 125

8. 3. 2. Символічні зв’язки 126

8. 4. Атрибути файлів 127

8. 5. Операції над файлами і каталогами 128

8. 5. 1. Підходи до використання файлів процесами 128

8. 5. 2. Загальні відомості про файлові операції 128

8. 5. 3. Файлові операції POSIX 129

Література 134


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Міністерство освіти і науки України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации