Дипломний проект - Медичний реабілітаційний центр - файл n27.doc

Дипломний проект - Медичний реабілітаційний центр
скачать (4995.2 kb.)
Доступные файлы (27):
n1.dwg
n2.dwg
n3.dwg
n4.dwg
n5.dwg
n6.dwg
n7.doc40kb.08.06.2010 14:53скачать
n8.doc35kb.07.06.2010 21:42скачать
n9.dwg
n10.dwg
n11.dwg
n12.dwg
n13.doc214kb.10.06.2010 22:23скачать
n14.dwg
n15.dwg
n16.dwg
n17.dwg
n18.doc2059kb.06.06.2010 17:47скачать
n19.dwg
n20.dwg
n21.dwg
n22.doc782kb.06.06.2010 16:48скачать
n23.dwg
n24.dwg
n25.doc198kb.07.06.2010 22:07скачать
n26.doc393kb.27.05.2010 18:08скачать
n27.doc85kb.08.06.2010 12:39скачать

n27.doc

Розділ 6

Охорона праці та навколишнього середовища

6.1. Обґрунтування актуальності вирішення питань охорони праці та навколишнього середовища в ході проектної розробки


Питання охорони праці і безпечного виробництва робіт враховувалися в розділах проектування і конструювання несучих конструкцій будівлі, а також в організаційно-технологічному розділі проекту. Усі рішення дипломного проекту грунтувалися на нормативній і законодавчій базі охорони праці :

1. Закон України "Про охорону праці" від 1992 р.

2. СНиП-III - 4-80 (видання 1989г.) "Техніка безпеки в будівництві".

3. "Перелік нормативних документів в області будівництва, які діють на території України", затверджені Мінбудархітектури України від 10.03.94 р. №45.

4. "Правила влаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів".

5. Закон України "Про пожежну безпеку" від 1993г.

6. Закон України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення" від 1994 р.

7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що викликають втрату працездатності" від 2001 р.

8. СНиП 3.08-01-85 " Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов ".

9. ГОСТ 12.1.004-75 при виробництві зварювальних і інших вогненебезпечних робіт.

10. ГОСТ 12.1.004-85 для зберігання шкідливих і небезпечних речовин.

6.2. Аналіз будівельного процесу з метою виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторівХарактеристика небезпек, очікуваних під час будівництва об'єкту:

А. Земляні роботи:

Безпека праці при розробці котлованів і траншей має бути забезпечена шляхом:

- влаштування відкосів згідно таблиці. 4 СНиП-III - 4-80;

- влаштування водовідведення поверхневих дощових вод;

- розміщенням грунту, що розробляється і залишається для зворотної засипки пазух котлованів після монтажу фундаментів, на безпечній відстані від підошви виїмки;

- влаштування огороджень, покажчиків і світлової сигналізації в небезпечній зоні у виїмок;

- організація нагляду за безпекою ведення робіт і станом стійкості бортів виїмок.
Додаткові заходи по збільшенню стійкості відкосів котлованів :

- зменшення зовнішнього навантаження на бровку котловану, тобто нічого не можна складувати на бровках котловану;

- влаштування поверхневого водовідведення.

При експлуатації екскаватора із зворотною лопатою і автосамоскидів, можливе обвалення відкосу котловану і падіння в котлован при мимовільному переміщенні екскаватора і його рухливих частин (ковша), зважаючи на несправний стан екскаватора або автосамоскида, недостатню кваліфікацію робітників, що управляють машинами. Для запобігання подібним чинникам потрібний постійний контроль з боку лінійних інжинерно-технічних працівників на будівельному майданчику (виконроб, майстер, лінійний механік). Згідно таблиці 3 СНиП-III - 4-80 найменша допустима відстань до підошви котловану 2,0 м при глибині котловану до 2 м.

Загазованість повітря робочої зони може виникнути від роботи двигуна внутрішнього згорання екскаватора і автосамоскида. В повітрі може міститися до 300 міліграма/м3 відпрацьованих газів бензину, дизельного палива, які можуть викликати отруєння. Шум, що виникає від роботи двигунів, може досягати 80 - 95 дб, що у свою чергу впливає на пониження слуху.

Б. Монтаж будівельних конструкцій :

В процесі монтажу будівельних конструкцій розглядаються два найбільш небезпечних випадки: при підйомі і після установки на опорах, але до установки постійних зв'язків і закріплень. При виборі і обгрунтуванні монтажу окремих конструкцій необхідно зробити розрахункову перевірку конструкцій на умови, які можуть виникнути на різних стадіях монтажу. Таких як втрата здатності (загальну втрату стійкості, руйнування, якісну зміну конфігурації) і поява неприпустимих прогинів, осідань, тріщин.

При розрахунку конструкцій на монтажні умови слід враховувати:

- постійні навантаження (власна вага);

- тимчасові навантаження (вітрові, від монтажних пристосувань, механізмів, динамічних дій при переміщенні і ударах у момент підйому і опускання або стикування монтованих конструкцій).

По СНиП-III - 4-80 виробництво монтажних робіт дозволяється при швидкості вітру не більше 15 м/с, а при монтажі конструкцій, що мають велику парусність (діафрагми жорсткості) - не більше 10 м/с.

Небезпечними чинниками є:

- гравітація, яка характеризується можливістю падіння робітників з висоти (монтажних майданчиків, сходів, риштувань);

- обрив вантажу (конструкції), що піднімається, в результаті виходу з робочого стану монтажного пристосування;

- вітрова і грозова метеообстановка на майданчику. При вітрі 16 м/с і більше робота на висоті більше 5 м припиняється, оскільки при посиленому вітрі більше 5 м/с відбувається розгойдування вантажу, руйнування раніше змонтованих конструкцій, падіння робітників з висоти, перекидання монтажного крану з великою парусністю стріли;

- прохід електричного струму через тіло людини.

В. Покрівельні роботи:

Небезпечними і шкідливими чинниками є:

- гравітація (падіння з даху);

- вітрова і грозова метеорологічна обстановка;

- висока температура (до 1800С) гарячої бітумної мастики (опіки, можливість виникнення пожежі);

- токсична загазованість (при роботі з розчинниками, мастиками, грунтовками).

Наслідками являються: опіки, отруєння, які впливають на склад крові людини, викликаючи порушення режиму харчування організму киснем і так далі.

6.3. Основні нормативні вимоги безпеки при виконанні окремих видів робіт та експлуатації машин і механізмів


При проектуванні будівельних робіт в даному проекті використовуються нормативні документи. Основний з них – СНиП ІІІ-4-80 «Техника безопасности в строительстве», в якому встановлені нормативні вимоги безпеки для всіх робіт. Важливу роль відіграють міжгалузеві та галузеві акти. Документами, які регламентують вимоги виробничої санітарії та гігієни праці в будівництва є СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», СН 276-81 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций». Норми на оптимальні і допустимі величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря приймаються у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гиниенические требования».

Монтаж конструкцій слід починати тільки після завершення всіх робіт по нульовому циклу. До початку монтажу повинні бути встановлені фундаменти будівлі і тимчасові опори для монтажу, всі земляні і підземні роботи, всі тимчасові роботи, підведення електроенергії, води, освітлення, прокладання доріг, монтаж і випробування кранів, трубопроводів і виготовлення усіх пристосувань для монтажу. На території майданчика повинні бути виділені та огорожені небезпечні зони, позначені спеціальними знаками, видимими як удень так і вночі. Проїзди, проходи повинні бути вільними від будматеріалів. Нормативними актами дозволено використання виключно інвентарних пристосувань та пристроїв для монтажу, виготовлених по типовому проекті, а при необхідності виготовлення індивідуальних застосувань в проекті повинні бути розроблені їх робочі креслення з відповідними інженерними розрахунками. В процесі монтажу неможлива заміна окремих частин риштувань. Риштування мають кріпитись до стін відповідно до проекту.

Виходячи з умов виконання монтажних робіт піднімання конструкцій не може здійснюватись за її опорні точки, тому що виникають зміни характеру внутрішніх зусиль порівняно з проектними. Монтаж кожної ділянки починається з просторово стійкої частини, а при неможливості використовуються тимчасові зв’язки. До висотних робіт допускаються виключно повнолітні.

Важливим фактором безпечного виконання монтажних робіт є правильна організація робочих місць, включаючи систему заходів по оснащенню їх необхідними технічними пристосуваннями, а також засобами індивідуального та колективного захисту.

В процесі експлуатації безпеку машин і механізмів підтримують такими заходами: використання машин та механізмів в суворій відповідності до вимог нормативних актів, які визначають їх техніку безпеки. Повинен дотримуватись порядок допуску до самостійної роботи, здійснюватись вчасний технічний нагляд. Всі види технічного обслуговування повинні проводитись в обов’язковому порядку, по затвердженому графіку і з визначеним об’ємом робіт.

Експлуатація і обслуговування діючих електроустановок здійснюється у відповідності правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, а також правил влаштування електроустановок.
6.4. Запроектовані заходи та технічні рішення для ліквідації і зменшення впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Будівельний об’єкт розміщується вздовж вулиць, переходів загального використання. Отже, необхідно будівельний майданчик відгородити огорожею висотою 3м з козирком та тротуарами. Козирок влаштовуємо під кутом 20 градусів до горизонту довжиною 1,5м.

Робоча зона баштового крану обнесена інвентарною огорожею з попереджуючими знаками, що не допускають знаходження в цій зоні стороніх людей.

1) Організація будівельного майданчика:

Проектом передбачено рішення питань безпечної роботи крана відносно будівлі, яка зводиться. До початку робіт на будівельному майданчику облаштовуються підїздні шляхи і тимчасові дороги. Ширина доріг – 6 м, радіус закруглення – 12 м. При трасуванні доріг повинні виконуватись наступні вимоги по дотриманню мінімальних відстаней:

На майданчику позначаються монтажна і небезпечна зони роботи крана.

На період будівництва для забезпечення пожежної безпеки передбачені пожежні гідранти, які знаходяться на відстані 0,5 м. від тимчасової дороги.

Будмайданчик обладнано телефонним і диспетчерським зв‘язком.

При організації робочих місць передбачено:

- освітлення робочих місць, огородження з навісними драбинами (згідно ГОСТ 12.4.0,59 – 89);

- забезпечення робітників спецодягом, взуттям, яке не ковзається, касками (згідно ГОСТ 12.4.0,87 – 84), монтажними поясами (згідно ГОСТ 12.4.0,89 – 86).

2) Заходи профілактики враження електричним струмом:

Проектом передбачено:

- Захисне заземлення зварювального трансформатора із L 50*50 l =1500мм.

- Виконання зовнішньої електропроводки тимчасового електричного постачання ізольованим дротом із розміщенням його на опорах на висоті над рівнем землі або настилу.:

3) Заходи профілактики шкідливого впливу вібрації:

- до експлуатації допускати тільки справні машини;

- не допускати проведення понад урочних робіт з вібруючими машинами;

- до роботи з вібруючими машинами допускати осіб, що досягли 18 років, пройшли попередній медичний огляд, мають відповідну кваліфікацію і здали технічний мінімум з правил безпечного виконання робіт;

- всі працюючі, що будуть мати справу з вібронебезпечним обладнанням, повинні проходити попередній медичний огляд і один раз на рік періодичний медичний огляд;

- працюючі мають забезпечуватися засобами індивідуального захисту від вібрації і шуму;

- повинні бути організовані спеціальні дільниці по ремонту вібруючих машин, з обов’язковим контролем параметрів вібрацій, що генеруються;

- систематично зрівноважувати (статично і динамічно) всі деталі агрегату, що рухаються, для зменшення динамічних сил, які збуджують вібрації; передбачити мінімальні допуски з метою зменшення зазорів у з’єднаннях деталей(перекоси, невірна відстань між центрами і т.н.)

- застосовувати змащення вібруючих деталей, що співударяються, в’язкими рідинами;

- для послаблення вібрацій, які розповсюджуються в сусідні приміщення, по конструкції будівлі, агрегати, що створюють вібрації, встановлювати на самостійних фундаментах, віброізольованих від підлоги та інших конструкцій будівель або на спеціально розрахованих амортизаторах зі сталевих пружин чи пружин матеріалів.

4) Заходи поліпшення виробничого процесу при несприятливих

метеорологічних умовах:

- захист працюючих від перегрівання досягається технічними засобами; механізацією тяжких робіт, дистанційним управлінням механізмами, за рахунок зміни технології виробництва. Засоби теплоізоляції і екранування значно зменшують теплові випромінювання і надходження конвекційного тепла на робочі місця.

При великих теплових навантаженнях суттєве значення має спеціально впроваджений режим праці з обов’язковими перервами у

роботі. Введення перерв спияє відновленню зрушень у серцево-судинній системі і полегшенню терморегуляції.

- при роботі на холоді, необхідно, з однієї сторони, попередити сильне переохолодження організму працюючих, з іншого забезпечити його швидке зігрівання з метою своєчасної нормалізації фізіологічних зрушень, що настали в наслідок охолодження. Теплий одяг запобігає надмірному охолодженню організму. В окремих випадках при роботі на холоді використовують пристрої місцевого променевого обігріву або організацію періодичних перерв. У роботі на відкритому повітрі з низькими температурами такі перерви надаються по 10 хв. Через кожну годину праці для обігрівання у спеціальних теплих приміщеннях, з температурою повітря не менше 23 С.

5) Заходи профілактики шкідливого впливу шуму:

- усунення причин шуму або його послаблення в процесі проектування технологічних процесів і конструювання обладнання;

- ізоляція джерел шуму від навколишнього середовища засобами звуко- і вібропоглинання;

- зменшення щільності звукової енергії виробничих приміщень, відбитої від стін і перекриття;

- використання засобів індивідуального захисту від шуму;

- раціоналізація режимів праці в умовах шуму;

- профілактичні заходи медичного характеру.

6) Заходи поліпшення стану виробничого середовища, зменшення

важкості та напруженості трудового процесу :

- заміну шкідливих речовин нешкідливими або менш шкідливими;

- заміну процесів і технологічних операцій, пов’язаних з виникненням шуму, вібрації і інших шкідливих чинників, процесами або операціями, при яких буде забезпечуватися менша інтенсивність цих чинників або їх повна відсутність;

- заміна твердого та рідкого палива на газоподібне;

- комплексну механізацію, автоматизацію, дистанційне управління, а також автоматичну сигналізацію про хід окремих процесів та операцій, пов’язаних з використанням шкідливих чинників;

- укриття механічного транспорту, а також герметизацію при транспортуванні пилоподібних матеріалів;

- рекуперацію шкідливих речовин та очистку від них технологічних викидів;

- раціональну організацію робочих місць та захист їх від впливу електромагнітних іонізуючих випромінювань;

- використання технологічних процесів при яких максимально скорочуються кількість ручних операцій, кількість шкідливих викидів і стічних вод.

6.5. Запроектовані заходи протипожежної профілактикиПри проектуванні будгенплану питання пожежної безпеки вирішене відповідно до “Правил пожежної безпеки на виробництві будівельно-монтажних робіт” і СНиП 2.01.02-85. При проектуванні будгенплану передбачено такі основні заходи:

На будгенплані нанесено протипожежний водопровід, транспортні шляхи для пожежних машин, розміщення протипожежного обладнання і первинних засобів пожежегасіння..

Будівля каплиці запроектована за умови максимального забезпечення вибухо-пожежної безпеки. Ступінь вогнестійкості проектної будівлі ІІІ , категорія виробництва по вибухо-пожежній небезпеці “Д”, “В”, ступінь вогнестійкості будівель на прилеглих територіях довкола комплексу ІІІ.

На шляхах евакуації двері відчиняються в сторону зовнішніх виходів. Дерев’яні елементи покрівлі і балки перекриття покриваються вогнезахисним покриттям «Эндотерм ХТ - 150».

У відповідності до РД 34.21.122-87 проектом передбачається виконання грозозахисту ІІІ категорії.

На генеральному плані будівля запроектована з врахуванням вітрів, передбачені під’їзди до запроектованої будівлі.

Проектом передбачається зовнішнє пожежегасіння будівлі від пожгідранту на водопровідній мережі.

Витрати води на пожежегасіння Q = 15 л/с.


6.6. Заходи охорони навколишнього середовища.
Охорона навколишнього середовища від забруднення та руйнування забезпечується :

- встановлення чітких розмірів і меж будівельного майданчика;

- своєчасне влаштування проїздів і майданчиків з твердим покриттям;

- зберігання, перевезення і навантажувально-розвантажувальі роботи маломірних матеріалів у спеціальних місткостях і контейнерах;

- здійснення перевезень і складування товарних бетонів і розчинів у герметичних місткостях;

- організація механізованої заправки будівельної техніки і транспорту, а також збору відпрацьованого масла;

- збір забруднених поверхневих стоків через грязевідстійник та бензомасловловлювач, фільтр з випуском в колектор дощової каналізації;

- герметизація випусків систем господарсько-побутової та виробничої каналізації;

- максимальне збереження на території будівельного майданчика існуючих кущів, дерев і трав’яного покриву;

- завершення будівництва якісним прибиранням і благоустроєм території;

- влаштування газонів на вільній від забудови і мощення території;

- влаштування сміттєзбірника контейнерного типу;

- рекультивація порушених земель включає знімання родючого шару товщиною 0,2 м на ділянці розміщення комплексу. Знятий родючий шар згортається у тимчасовий відвал з наступним використанням його для влаштування газонів та озеленення території.

- заключення відповідних угод на утилізацію відходів виробництва спеціалізованими підприємствами.

Розділ 6 Охорона праці та навколишнього середовища
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации