Дипломний проект - Медичний реабілітаційний центр - файл n26.doc

Дипломний проект - Медичний реабілітаційний центр
скачать (4995.2 kb.)
Доступные файлы (27):
n1.dwg
n2.dwg
n3.dwg
n4.dwg
n5.dwg
n6.dwg
n7.doc40kb.08.06.2010 14:53скачать
n8.doc35kb.07.06.2010 21:42скачать
n9.dwg
n10.dwg
n11.dwg
n12.dwg
n13.doc214kb.10.06.2010 22:23скачать
n14.dwg
n15.dwg
n16.dwg
n17.dwg
n18.doc2059kb.06.06.2010 17:47скачать
n19.dwg
n20.dwg
n21.dwg
n22.doc782kb.06.06.2010 16:48скачать
n23.dwg
n24.dwg
n25.doc198kb.07.06.2010 22:07скачать
n26.doc393kb.27.05.2010 18:08скачать
n27.doc85kb.08.06.2010 12:39скачать

n26.doc

  1   2   3
Розділ 5
Економіка будівництва
5.1. Визначення кошторисної вартості будівництва
Кошторисна вартість розрахована відповідно до порядку визначення вартості будівництва і вільних (договірних) цін на будівельну продукцію в умовах розвитку ринкових відносин.

Для визначення кошторисної вартості складений локальний кошторис на загальнобудівельні роботи.

Вартість, визначена локальним кошторисом, включає прямі витрати, накладні витрати, кошторисний прибуток.

Прямі витрати на загальнобудівельні роботи по основній будівлі встановлені на основі об’ємів робіт і єдиних районних одиничних розцінок або ресурсних показників і цін на відповідні ресурси. У локальному кошторисі на загальнобудівельні роботи визначена сума прямих витрат по кожному розділу і в цілому по підсумку всіх розділів.

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будiвельнi роботи (РЕКН)

(ДБН Д.2.2-99);

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будiвельнi роботи (ДСТУ);

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Держбуду України.

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка 3 до ДБН Д.1.1-1-2000.

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

 1. Усереднений показник ліміту коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.14-3,1000%;

 2. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період,

ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.10 1,3x0,9=1,1700%;

 1. Утримання служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд), ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.49 – 2,50%;

 2. Кошторисна вартість проектних робіт, ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.55 - 3,58%;

 3. Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації (К=1,1), Пост. Кабміну України від 05.04.06 N 427 – 0,18%;

 4. Показник витрат на покриття ризику, пов’язаного з проектною документацією, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.19 – 3,60%;

 5. Кошти на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у 2011 році.

 6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.20 – 1,095;

 7. Комунальний податок% відсоток від мінімального фонду заробітної плати, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.22- 10,00%;

 8. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.18 – 7,76 грн./люд.-год.;

 9. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.18.4 – 1,79 грн./люд.-год.;

Загальна кошторисна трудомісткість – 130,920 тис.люд.-год.

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах – 109,364 тис.люд.-год.

Загальна кошторисна заробітна плата – 1780,438 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,00 люд.-год. Та розряді робіт 3,8) – 2300,00 грн.
Всього по кошторису: 8025,424 тис.грн.

у тому числі:

будівельно-монтажні роботи – 6130,947 тис.грн.

вартість устаткування: – тис.грн.

інші витрати – 556,906 тис.грн.

податок на додану вартість – 1337,571 тис.грн.

Кошторис у сумi

8025,424

тис.грн.ЗатвердженоЗамовник______________________________________[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

"____" ____________________________ 200 ___ р.


Будова - Медичний реабілітаційний центр

Шифр проекту - 147

Локальний кошторис № 1-1-1

на будівництво

Медичний реабілітаційний центрОснова:
Кошторисна вартість

4733,432

тис. грн.
креслення (специфікації ) №
Кошторисна трудомісткість

121,680

тис.люд.-год.


Кошторисна заробітна плата

1780,438

тис. грн.


Середній розряд робіт

3,7

розряд
Складений в поточних цінах станом на “27 травня” 2010 р.п/п

Шифр і

номер

позиції

нормативу

Найменування робіт і витрат,

одиниця виміру

Кіль-

кість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.-год.
всього

експлуа-

тації

машин

всього

заробіт-

ної плати

експлуа-

тації

машин


не зайнятих обслуго-

вуваням машин
заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

в тому

числі за-

робітної

плати

тих, що обслуговують

машини
на

одиницю

всього
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Роздiл 1. Підготовчий період


1

Е1-30-3

Планування площ бульдозерами потужнiстю 132

кВт [180 к.с.] за 1 прохiд

1000м2

4,707

47,46

--

47,46

10,99

223

-

223

52

__-__

0,52

__-__

2
Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.

223

-

223

52__-__

2
в тому числi:


вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

-
всього заробiтна плата, грн.

52
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальновиробничi витрати, грн.

34

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Всього по роздiлу 1, грн.

257Роздiл 2. Землянi роботи2

Е1-26-2

Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю

132 кВт [180 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м,

група грунтiв 2

1000м3

0,9411

973,84

--

973,84

225,56

916

-

916

212

__-__

10,77

__-__

10

3

Е1-12-8

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2

1000м3

10,004

4187,96

171,69

4016,27

1181,16

41896

1718

40178

11816

15,10

59,39

151

594

4

Е1-169-2

Розробка грунту вручну в котлованах з

перемiщенням пересувними транспортерами,

група грунтiв 2

100м3

10,004

2418,64

1880,12

538,52

393,36

24196

18809

5387

3935

171,70

23,14

1718

231

Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.

67008

20527

46481

159631869

835

в тому числi:вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

-

всього заробiтна плата, грн.

36490

Загальновиробничi витрати, грн.

28690

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

265

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5792

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Всього по роздiлу 2, грн.

95698Роздiл 3. Підземна частина5

Е6-1-1

Улаштування бетонної пiдготовки

100м3

0,569

38231,20

2225,68

1629,17

593,59

21754

1266

927

338

195,75

29,74

111

17

6

ЕД6-66-1

Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Масиви, окремі фундаменти і

плитні основи, об'єм конструкції, м3 до 10

100м3

4,368

2933,30

769,20

2157,86

716,22

12813

3360

9426

3128

60,00

34,27

262

150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Е7-43-1

Установлення колон у стакани фундаментiв

масою до 2 т

100шт

0,84

25103,76

8415,02

13372,05

5631,50

21087

7069

11233

4730

640,90

287,08

538

241

8

Е1-29-2

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] з перемiщенням

грунту до 5 м, група грунтiв 2

1000м3

2,432

595,76

--

595,76

137,99

1449

-

1449

336

__-__

6,59

__-__

16

9

Е7-44-5

Укладання ригелiв масою до 1 т

100шт

0,24

8029,98

3413,10

4219,88

1611,85

1927

819

1013

387

234,90

104,87

56

25

10

Е7-44-6

Укладання ригелiв масою до 2 т

100шт

0,48

11697,01

5140,71

5834,70

2180,83

5615

2468

2801

1047

353,80

141,01

170

68

11

Е7-50-9

Установлення дiафрагм жорсткостi висотою до 4,

8 м, площею до 25 м2

100шт

0,13

141837,66

31181,38

27194,03

9893,56

18439

4054

3535

1286

2146,00

635,66

279

83

12

Е7-21-7

Установлення сходових маршiв при найбiльшiй

масi монтажних елементiв у будiвлi до 8 т

100шт

0,07

15414,51

5559,24

9438,00

3494,20

1079

389

661

245

423,40

212,14

30

15

13

Е7-55-3

Установлення шахт лiфта масою до 2,5 т

100шт

0,05

11091,62

4595,20

5825,12

2267,06

555

230

291

113

311,75

147,76

16

7

14

Е7-46-4

Укладання у каркасних будiвлях панелей

перекриття з обпиранням на двi сторони площею

до 5 м2 [для будiвництва в районах iз

сейсмiчнiстю 7-9 балiв]

100шт

1,73

10106,69

4049,85

3357,36

1345,87

17485

7006

5808

2328

304,50

89,77

527

155

15

Е7-42-2

Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1 т

100шт

8,04

5695,58

988,93

4052,72

1695,19

45792

7951

32584

13629

77,14

93,65

620

753

16

Е8-4-5

Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна

обклеювальна по вирiвненiй поверхнi бутового

мурування, цеглi й бетону в 2 шари

100м2

11,5

4609,76

1030,72

125,98

51,15

53012

11853

1449

588

73,94

3,80

850

44

17

Е1-29-2

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] з перемiщенням

грунту до 5 м, група грунтiв 2

1000м3

0,5768

595,76

--

595,76

137,99

344

-

344

80

__-__

6,59

__-__

4

18

Е1-131-3

Ущiльнення грунту причiпними кулачковими

котками масою 8 т за перший прохiд по одному

слiду при товщинi шару 20 см

1000м3

0,5768

3842,85

--

3842,85

1264,16

2217

-

2217

729

__-__

59,36

__-__

34

Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.

203568

46465

73738

289643459

1612

в тому числi:вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

83365
  1   2   3


Розділ 5 Економіка будівництва
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации