Практика - Звіт з проходження першої технологічної практики державному підприємстві Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) - файл n1.rtf

приобрести
Практика - Звіт з проходження першої технологічної практики державному підприємстві Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)
скачать (64.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf1067kb.15.02.2011 14:07скачать

n1.rtf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра організації виробництва
Звіт

з проходження першої технологічної практики

у державному підприємстві Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

Склала

Студентка групи МТБ ІІІ-2

Гончар І.І.

Керівник практики:

Соколова Н.М.

Керівник практики від виробництва:

Кушнір О.В. _____________
Київ - 2010

Зміст
Вступ

Розділ І. Історія розвитку ДП "ДерждорНДІ"

1.1 Впровадження і розробки нових технологій ДП "ДерждорНДІ"

1.2 Провідні напрямки науково-технічної діяльності інституту

Розділ ІІ. Сфера діяльності та структура ДП "Державний дорожній науково - дослідний інститут ім М.П. Шульгіна" (ДерждорНДІ)

Розділ ІІI. Структура та завдання відділу асфальтобетонів

Висновок

Характеристика

Список використаних джерел

Вступ
Головне завдання першої технологічної практики - полягає в ознайомлені зі структурою та укомплектованістю штатів, схемою управління організацією, його історією, обов’язками відділів, ознайомлення з охороною праці на підприємстві. Працюючи на реальному підприємстві перевірити на практиці вміння та навички, здобути новий досвід.

Виробничу практику проходила в державному підприємстві "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна" (ДерждорНДІ). Термін практики з 29.06.10 по 16.07.10р. Керівник практики Соколова В.М. Від ДерждорНДІ керівником практики був призначений начальник відділу асфальтобетонів Кушнір О. В.

В перший день прибуття студентів на підприємство для проходження практики, їх ознайомлюють з інститутом його структурою та сферою діяльності, показують музей дорожньої науки ДерждорНДІ, проводять інструктаж з техніки безпеки. Призначають керівника практики від інституту відділу, який ознайомлює студента з структурою та завданнями відділу.

Студент на практиці виконує завдання відповідного структурного підрозділу в який був направлений.

По завершенні практики оформлюється звіт, який являє собою систематизований і послідовний опис виробничих процесів і освітлює питання передбачені програмою практики. Його складають у індивідуальному порядку безпосередньо на виробництві. В звіті докладно розкривається перелік таких питань: історія створення і розвитку інституту, структуру організації, структура і робота відділу асфальтобетонів в якому проходила практику, роботи які виконувала і навички, яких набула під час проходження практики.

За час проходження практики, у відділі асфальтобетонів, я познайомилась з колективом відділу їх роботою та навичками. Здобула досвід діловодства (написання листів та складання договорів) та працювала в лабораторії (підбирала оптимальний склад асфальтобетонної суміші).

Розділ І. Історія розвитку ДП "ДерждорНДІ"
Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) розпочав свою діяльність у 1926 році, як науково-дослідна шляхова станція і став головною науково-дослідною установою України з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг і транспортних споруд на них, базовою організацією з науково технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудування Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, провідною установою у створенні національної бази нормативно - технічних, інструктивних і правових документів державного і галузевого рівня. Сьогодні це науково-дослідний комплекс, до якого входять: профільні відділи з випробувальними лабораторіями, головний випробувальний центр, атестований Укрметртестстандартом, орган сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів і дорожньої техніки, регіональний науково-технічний центр у Львові, регіональні комплексні відділи в Полтавській і Дніпропетровській областях.
1.1 Впровадження і розробки нових технологій ДП "ДерждорНДІ"
ДерждорНДІ розробив і впровадив принципово нову технологію отримання бітумних емульсій методом хімічного емульгування (М.І. Кучма). Практично у всіх областях України діяли установки з випуску бітумних емульсій, які використовувалися для виконання різних видів робіт при будівництві і ремонті дорожніх покривів. За обсягом їх використання українські дорожники також займали передові позиції в колишньому Союзі.

Дуже важливою науковою розробкою співробітників інституту стала у 60-х роках технологія отримання поверхнево-активної речовини катіонного типу, яка свого часу суттєво вплинула на технічний прогрес у дорожній справі, а сьогодні отримала новий імпульс в розробці та випуску вітчизняного емульгатора Десетам та адгезивних добавок УДОМ-1 і УДОМ-2, випуск яких дозволяє відмовитись від значно дорожчих імпортних.

Гострий дефіцит дорожнього бітуму в Україні спонукав інститут до розробки і впровадження нових в'яжучих із нетрадиційних матеріалів сирих кам'яновугільних смол, поліпшених полімерними матеріалами, дорожніх смол і відходів коксохімічного виробництва (В.П. Володько). Результатом проведених інститутом досліджень стали методи переробки відходів коксохімії у в'яжучі (СТУ, СТК, СТД, дьогтеполімерні в'яжучі), які широко використовуються в дорожньому будівництві.100-200 тис. т дьогтьополімерних в'яжучих щорічно протягом десятиріч стільки ж смол із відходів коксохімічного виробництва значною мірою сприяли зростанню обсягів будівництва доріг.

За результатами багатопланових розробок інституту Міншляхбуд УРСР прийняв безпрецедентне рішення щодо будівництва баз окислення гудрону в бітум в установках компресорного і безкомпресорного типу: у кожній області було побудовано по декілька установок, багато з них діють і сьогодні.

Безперечна заслуга інституту в розробці і впроваджені нових конструкцій та методів будівництва і ремонту мостів (Ю.И. Штільман), а також технології захисту цементобетонних конструкцій методом нанесення полімерторкретбетону та використання полімерних матеріалів для гідроізоляції і ремонту мостів та шляхопроводів (Л.С. Мартиненко). Для штучних споруд в інституті розроблена конструкція П-подібних балок прогонових будов, що відрізнялась своєю економічністю, міцністю та довговічністю.

Новим напрямком діяльності інституту, що показав свою перспективність, стали екологічні дослідження (І.С. Чоборовська, Н.А. Бородіна). Зокрема, це розробка нормативно-технічної документації щодо забезпечення екологічної безпеки дорожніх робіт, інструментальне обстеження рівня забруднення навколишнього середовища в межах смуги відводу автомобільних доріг; оцінка та прогнозування екологічних наслідків нових проектних та технологічних рішень; визначення гранично допустимих концентрацій викидів; розробка екологічних паспортів і екологічна паспортизація доріг. Екологічний моніторинг сприятиме тому, що автомобільні дороги України відповідатимуть вимогам стандартів щодо забезпечення охорони довкілля.

В сфері безпеки руху слід відзначити розроблені в інституті методи організації дорожнього руху, систему заходів з ліквідації аварійно небезпечних ділянок, а також виробництво імпортозамінюючих матеріалів, зокрема, світлоповертальних елементів типу "котяче око", вставок дорожніх, та інш.

В 1987 році був створений галузевий науково-технічний комплекс (ГНТК)"УкршляхНДІ", що став об'єднанням організацій, які займались питаннями найбільш актуальних і ефективних напрямків науково-технічного прогресу в будівництві, ремонті та утримані автомобільних шляхів і шляхових споруд, а також широким впровадженням в практику досягнень у цій галузі.

До складу ГНТК ввійшли Державний шляховий науково-дослідний інститут (ДержшляхНДІ) - головна організація, проектно-технологічний трест "Оргшляхбуд", Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ), Київський дослідно-механічний завод (КДМЗ) з госпрозрахунковим конструкторським бюро, Львівський регіональний науково-технічний центр (ЛРНТЦ).

Така структура дозволяла виконувати завершений цикл робіт від досліджень до створення нових машин, приладів та устаткування для технологічних процесів будівництва і ремонту автомобільних доріг та мостів, що розробляються, і їх широкого впровадження в шляхових господарствах.

На випуску нової техніки, експериментальних зразків машин, устаткування для механізації ручних і трудомістких робіт при будівництві і ремонті автомобільних доріг, а також лабораторного устаткування спеціалізувався Київський дослідно-механічний завод (М.О. Курченко). Конструкторське бюро заводу (А.М. Безручко) розробляло конструкції експериментальних і дослідних зразків машин, механізмів, устаткування, інструменту і приладів для виконання шляхових робіт на рівні сучасних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і техніки; здійснювало авторський нагляд за виготовленням експериментальних і дослідних зразків, виробів одиничного і індивідуального виробництва, установочних серій, а також при проведенні їх випробувань, налагодженні і дослідній експлуатації.

За розробками конструкторського бюро дослідно-механічним заводом виготовлена дорожня техніка десятків найменувань, що призначена для ремонту і утримання автомобільних доріг: щебенерозподільник, термопрофілювальник, машини для розмічання доріг фарфоровою крихтою і термопластиком, причіпний секційний газовий розігрівач інфрачервоного випромінювання, машина для поточного ремонту чорних покрить, устаткування для миття облаштування шляхів, комплект снігоочисного устаткування на тракторі К-700, комплект змінного устаткування для виконання роззосереджених робіт, термогрейдер-фреза, щільномір-вологомір системи інженера М.П. Ковальова, прилад для визначення пенетрації нафтових бітумів, прилад для вимірювання температури розм'якшення бітуму та ін.

Одним з поширених в той час напрямків було широке використання пальників інфрачервоного випромінювання. Ця технологія знижує трудомісткість робіт, дозволяє проводити їх у весняно-зимовий період, забезпечує економію дефіцитних ремонтних матеріалів та використання матеріалів зношених покриттів.

Для цієї мети було створено ціле сімейство машин.

Пізніше на базі інституту було розроблено і створене експериментальне виробництво, сучасних матеріалів. Вперше в Україні були вироблені перші 400 тонн зносостійких фарб для вертикальної та горизонтальної розмітки доріг з компонентів, що виробляються в країні, отримали вітчизняні мікрокульки. Це дозволило дорожникам галузі зекономити понад півтора мільйона гривень. Під керівництвом В.П. Іванова в інституті була розроблена конструкція і вироблено десятки тисяч біметалевих термометрів, які широко використовуються не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Термометр був атестований Держстандартом СРСР.

Винахідники ДерждорНДІ тільки за пошук та впровадження у виробництво нових матеріалів і технологій одержали біля 300 авторських свідоцтв. За науково-виробничі досягнення Головиставкоми ВДНГ СРСР і УРСР нагородили колектив інституту 150 медалями та 34 дипломами.

Значний внесок науковців інституту у розвиток дорожнього господарства високо оцінив уряд України: у 1976 році колектив був нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради, а у 2001 році Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. У 2003 році ДерждорНДІ став одним із переможців загальноукраїнського проекту "Україна транспортна" і нагороджений дипломом та пам'ятним знаком у номінації "Лідер транспортної галузі України".
1.2 Провідні напрямки науково-технічної діяльності інституту
Провідними серед напрямків науково-технічної діяльності інституту є розробки:

нових та вдосконалених існуючих технологічних процесів, видів техніки, конструкцій та матеріалів, зокрема енергозберігаючих;

прогресивних методів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд на них;

рекомендації із впровадження найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки та техніки, науково-технологічний супровід розробок;

заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, охорони довкілля, енергозбереження, раціонального використання природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності дорожніх організацій;

заходів щодо поліпшення якості виконання дорожньо-будівельних робіт;

технічна діагностика, обстеження, випробування автомобільних доріг і споруд;

комплексних науково-технічних, економічних і соціальних програм діяльності організацій і підприємств дорожнього комплексу.

Результати досліджень інституту впроваджені при розробці найважливіших нормативних документів: ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги", "Інструкції з проектування дорожніх одягів нежорсткого типу", ВБН В.2.3-218-008-97 "Проектування і будівництво жорстких та з жорстким прошарками дорожніх одягів" та інших.

За участю спеціалістів інституту, які здійснюють науково-технологічний супровід впровадження в практику дорожнього будівництва нових сучасних матеріалів і прогресивних вітчизняних та зарубіжних технологій (таких як: облаштування верхніх шарів покриттів автомобільних доріг із щебенево-мастикового асфальтобетону, виготовленого з використанням модифікованих бітумів; шарів зносу типу "Сларрі Сіл" на основі бітумних емульсій на бітумполімерному в'яжучому; підвищення несучої здатності дорожніх конструкцій за технологією холодного ресайклінгу; застосування геотекстильних та геосинтетичних матеріалів; ремонту мостів та шляхопроводів методом торкретування та застосування гідроізоляційних композицій для їх захисту), збудовано та відремонтовано ділянки доріг Київ Бориспіль, Київ Одеса, Київ Чоп, Сімферополь Севастополь, Цюрупинськ Нова Каховка та багато інших. Інститут підтримує технічні напрямки в галузі дорожнього і мостового проектування в країні, надає технічну і методичну допомогу дорожньо-будівельним організаціям, вивчає і впроваджує передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування автомобільних доріг, мостів, промислових підприємств. В інституті працюють висококваліфіковані фахівці, які роблять вагомий внесок у становлення та розвиток дорожньої науки на всіх стадіях: від проектування до введення в дію об'єктів автодорожнього комплексу України.

Інститут підтримує і розвиває зв'язки з колегами багатьох країн: Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, Швеції, Китаю, США. Щорічно в ДерждорНДІ проводиться декілька міжнародних науково-технічних конференцій та семінарів, розробляються плани з проведення спільних наукових досліджень, співробітники інституту проходять стажування за кордоном.

ДерждорНДІ здійснює експертну оцінку з видачею висновків та розробкою рекомендацій з використання в дорожній галузі цілої низки дорожньо-будівельних матеріалів вітчизняного і закордонного виробництва: бітумів, кам'яних матеріалів, гідроізоляційних композицій, фарб для розмітки доріг, світловідбивальних матеріалів для виготовлення дорожніх знаків тощо.

Інститутом випускається фахове видання ВАКу України - науково-технічний збірник "Дороги і мости".

Багатий науковий і практичний досвід співробітників інституту, оснащення сучасним випробувальним і діагностичним обладнанням, налагоджений випуск адгезійних, когезійних та модифікуючих добавок до бітумів виробництво яких здійснюється у співдружності з компанією ІСР (ген. директор Макарчевич О.О.), приладів для контролю якості, наявність ліцензій на право здійснення обстежень, проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт дозволяють ДерждорНДІ оперативно вирішувати актуальні проблеми дорожньо-будівельної галузі на високому науково-технічному рівні.

асфальтобетонна суміш дорожній дослідний

Розділ ІІ. Сфера діяльності та структура ДП "Державний дорожній науково - дослідний інститут ім М.П. Шульгіна" (ДерждорНДІ)
Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) заснований на загальнодержавній власності і належить до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України (далі - Орган управління майном) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.01 № 1809.

У своїй діяльності Інститут керується:

Конституцією України

Цивільним кодексом

Господарським кодексом України

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Також іншими законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Органу управління майном та цим Статутом.

Метою діяльності Інституту є:

прискорення науково-технічного прогресу

участь у розробці та упорядкуванні законодавчої і нормативної бази дорожньої галузі

розробка та впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій, матеріалів, конструкцій, видів техніки, в тому числі імпортозамінюючих, прогресивних методів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостових та інших штучних споруд на них дослідження та розробка рекомендацій щодо впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки, розробка заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, охорона навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів при здійсненні дорожньої виробничо-господарської діяльності, співробітництво з міжнародними організаціями та зарубіжними закладами спорідненого профілю.

Напрямки діяльності Інституту є:

Участі у роботі міжнародних і національних наукових організацій, комітетів, асоціацій, академій, проведення спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперацій, науково технічних програм, проведення спільних досліджень у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах, взаємного обміну науково - технічною інформацією, використання об’єднаю міжнародних інформаційних фондів, банків даних;

Інститут здійснює свою діяльність на основі та відповідно до законів України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини в процесі здійснення науково-технічної діяльності. Участь Інституту в асоціаціях та інших об’єднаннях, крім об’єднань, створених Органом управління майном, здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству. "ДерждорНДІ" має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та індифікаційним кодом, має товарний знак, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства. Інститут несе відповідальність за свої обов’язки в межах належного йому майна згідно з законодавством, він не несе відповідальність за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.

Інститут має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки бути позивачем і відповідачем у судах.

Майно Інституту є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Інститут володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству. Майно "ДерждорНДІ" складають основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Інституту.

Джерела формування майна Інституту:

Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів, філіалів) підприємствам, а також громадянам, нерухоме майно, устаткування, транспорті засоби, які йому належать.

Права інституту:

Інститут самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до стратегії розвитку галузі, програм та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Інститут зобов’язаний:

Державне підприємство "ДерждорНДІ" веде бухгалтерський облік та статистичну звітність. Подає щокварталу та наприкінці року балансову і щомісяця статистичну звітність.

Управління ДП "ДерждорНДІ" здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директора рішенням державної служби автомобільних доріг України Укравтодором. В обов’язки директора входить:

. Директор виконує свої обов’язки серед яких:

Ознайомилася зі структурою ДерждорНДІ (рис.1):

Організація охорони праці в ДП "ДерждорНДІ".

Служба охорони праці в ДерждорНДІ функціонує в особі інженера з охорони праці. Інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо головному інженеру. У своїй діяльності інженер з охорони праці керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором ДерждорНДІ та актами з охорони праці, що діють в межах ДерждорНДІ. Основними завданнями служби охорони праці є організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників, контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах ДерждорНДІ, інформування та надання роз’яснень працівникам інституту з питань охорони праці. Служба охорони праці на підприємстві бере участь у розслідування нещасних випадків та аварій на підприємстві, здійснює контроль за виконанням заходів, передбачених програмами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, наявністю у підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін, своєчасним проведенням відповідних випробувань устаткування, своєчасним проведенням навчання питань з охорони праці, всіх видів інструктажу, забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту, мийними засобами, санітарно-гігієнічними та санітарно-побутовими умовами праці згідно з нормативно-правовими актами, своєчасним і правильним наданням працівникам пільг за важкі та шкідливі умови праці, дотриманням у безпечному стані території лабораторно-транспортної бази інституту, проведенням попередніх і періодичних оглядів працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці.

Розділ ІІI. Структура та завдання відділу асфальтобетонів
Першу технологічну практику я проходила в ДП "ДерждорНДІ" в відділі асфальтобетонів. Де познайомилася з колективом який складається з 6-ти чоловік, ознайомлювалася з документацією інституту.

Робота відділу асфальтобетонів організовується у відповідності до внутрішнього розпорядку інституту та інших положень, закріплених у колективному договорі між адміністрацією та трудовим колективом інституту.

Працівники відділу виконують свої обов’язки згідно з відповідними посадовими інструкціями, наказами та розпорядженнями керівництва інституту, та несе персональну відповідальність за їх виконання.

Працівники відділу повинні мати достатню для виконання своїх обов’язків фахову підготовку та досвід роботи, постійно підвищувати рівень своїх знань.

На даний час відділ асфальтобетонів:

здійснює науковий супровід на влаштування шарів дорожнього одягу та контроль якості виконання робіт, як в процесі приготування і влаштування асфальтобетонної суміші, так і після укладки по відібраним кернам та вирубкам, з покриття;

виконує підбори складів та дослідження властивостей щебенево-мастикових та асфальтобетонних сумішей з місцевих кам’яних матеріалів та органічних в’яжучих, або тих, що надає замовник;

здійснює випробування щебенево-мастикових та асфальтобетонних сумішей, асфальтобетонів та полімер асфальтобетонів в широкому об’ємі (за методиками не передбаченими ДСТУ)

розробляє рекомендації з відпрацювання технологій виготовлення щебенево-мастикових та асфальтобетонних сумішей на заводах та вкладання на дорозі;

дає кваліфіковану експертну оцінку імпортних і нових матеріалів дорожніх покриттів.

проводить комплексне обстеження існуючих а/д, з виявлення ділянок, які значно знижують несучу здатність, призначає заходи з посилення дорожнього одягу з врахуванням стану грунтів земляного полотна, шарів основи дорожнього одягу, результатів випробування грунтів та матеріалів шарів дорожнього одягу в лабораторії

Проводить вимірювання рівності та коефіцієнту зчеплення покриття та пропонує заходи з проведення ліквідації виявлених деформацій і руйнувань та приведення транспортно-експлуатаційних показників до нормативних вимог.

Розробляє заходи з посилення дорожнього одягу до розрахункових значень за допомогою сучасних технологій та матеріалів.

Займається розробкою та впровадженням нових технологій;

Розробляє нормативні документи.

В складі відділу працює 2-і лабораторії:

Відділ оснащений сучасними приладами і вимірювальним обладнанням: пересувна дорожня лабораторія КП-514 з комп’ютерним комплексом і установкою динамічного навантаження ДИНА-3М, всім обладнанням, яке потрібне для випробування асфальтобетонів за державними та європейськими нормами.

Пересувна дорожня лабораторія КП-514 - дозволяє вимірювати транспортно-експлуатаційні показники і отримувати результати на електронних носіях: рівність дорожніх покриттів - за допомогою поштовхоміра та рівність дорожніх покриттів - за допомогою причепного ПКРС; відстані до дорожніх об’єктів з високою точністю за допомогою мірного колеса; коефіцієнт зчеплення дорожніх покриттів за допомогою ПКРС; геометричні параметри автомобільних доріг, модуль пружності дорожнього одягу.

В лабораторії випробування асфальтобетону - виконуються роботи по підбору складів та дослідження властивостей щебенево-мастикових (ЩМА) та асфальтобетонних сумішей визначають їх фізико - механічні властивості.

Організація охорони праці в лабораторії:

В лабораторії інституту дотримуються правил противопожежної безпеки, при розігріванні матеріалів використовують обладнання централізованого постачання, не використовують відкритий огонь для розігрівання для органічно - вўяжучих, мастик, полімерних матеріалів, виконання зварювальних робіт при виготовленні конструктивних елементів здійснюють в спеціальних відведених місцях, обладнаних мастилом та іншими засобами, які виключають займання горючих речовин і матеріалів, лабораторії інституту обладнані засобами пожежегасіння.

Пріоритетні напрямки відділу асфальтобетонів

В даний час основний об’єм робіт відділу пов'язаний з виконанням діагностики дорожнього одягу і земляного полотна, проведенням наукового суповоду проектів при проектуванні та будівництві, впровадженням закордонних технологій. В той же час можна виділити такі пріоритетні (перспективні) напрямки роботи відділу на 2010-2014 рр.

1. Покращення якості та довговічності асфальтобетонів.

2. Аналіз вітчизняних та закордонних методів випробування та застосування асфальтобетонів.

3. Розробка асфальтобетонів та конструкцій дорожнього одягу з підвищеною довговічністю (до 20-30 років).

4. Підвищення довговічності покриттів проїзної частини на мостах.

5. Розробка та вдосконалення нормативної бази у сфері асфальтобетонів.

6. Моніторинг нових технологій та матеріалів

Під час проходження виробничої практики в відділі асфальтобетону я ознайомилася із історією створення Державного дорожньо науково-дослідного інституту ім. М.П. Шульгіна, його структурою, брала участь в оформленні договорів на проведення науково-технічних робіт, діловому листуванні, займалася оформленням заяв на придбання обладнання.

Щоденник проходження Практики:

Прибула на місце проходження практики 29.06.10

Керівник від університету Соколова Н. М.

Керівник від виробництва Кушнір О. В.

Вибула з місця проходження практики 16.07.10

Керівник від університету Соколова Н. М.

Керівник від виробництва Кушнір О. В.

Щоденник проходження практики ст. гр. МТБ ІІІ-2

Гончар І. І.

29.06.10 - Прибуття на підприємство. Проходження вхідного інструктажу. Знайомство з структурою та сферою діяльності, щодо роботи інституту ДП "ДерждорНДІ".

30.06.10 - Збір інформації, ознайомлення структури, основних напрямків діяльності підприємства. Ознайомлення з основними положеннями статуту інституту. Діловодство інституту.

01.07.10 - допомагала в роботі начальнику відділу кадрів. (Складала список інституту, тощо.)

05.07.10 - займалася складанням договорів з підрядними організаціями, на виконання НДДКР.

06.07.10 - ознайомлення з роботою відділу асфальтобетонів.

07.07.10 - 08.07.10 - Виконання робіт по приготуванню асфальтобетонної суміші в лабораторії.

09.07.10 - займалася написанням та розсилкою листів по регіональним підрозділам Укравтодору - служб автомобільних доріг в областях.

12.07.10 - 14.07.10 - допомагала писати звіти по Науково-дослідним роботам.

15.07.10 - складання та оформлення звіту.

16.07.10 - вибуття з підприємства.

Лінійний календарний графік проходження практики


№1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Вид робітПрибуття на підприємство. Проходження вхідного інструктажу. Знайомство з структурою та сферою діяльності, щодо роботи інституту ДП "ДерждорНДІ". Збір інформації, ознайомлення структури, основних напрямків діяльності підприємства. Ознайомлення з основними положеннями статуту інституту. Діловодство інституту. Допомагала в роботі начальнику відділу кадрів. (Складала список інституту, тощо.) Займалася складанням договорів з підрядними організаціями, на виконання НДДКР. Ознайомлення з роботою відділу асфальтобетонів. Виконання робіт по приготуванню асфальтобетонної суміші в лабораторії. Займалася написанням та розсилкою листів по регіональним підрозділам Укравтодору - служб автомобільних доріг в областях. Допомагала писати звіти по Науково-дослідним роботам. Складання та оформлення звіту Вибуття з підприємства.

Дата29.06.1030.06.10 01.07.1005.07.10 06.07.1007.07.10-08.07.1009.07.1012.07.10 - 14.07.1015.07.1016.07.10

Керівник практики

від виробництва Кушнір О. В.

Висновок
Під час проходження навчальної практики в ДП "ДерждорНДІ" я:

  • Ознайомилася з організацією інституту та функції її підрозділів;

  • Виконувати операції заповнення, введення, обробки даних, створених на основі первинних обліково-звітних документів інституту;

  • Виконувала основні операції професійної діяльності;

  • Вивчала документообігу підприємства;

Пройшовши першу технологічну практику в Державному дорожньому науково-дослідному інституті ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ). ДерждорНДІ створене з метою ефективного прискорення виконання науково-технічного прогресу, розробляє та впроваджує нові енерго - та ресурсозберігаючі технології, матеріали, конструкції, техніки, в тому числі імпортнозамінюючі, прогресивні методи будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостових та інших штучних споруд на них, приймає участь у розробці та упорядкуванні законодавчої і нормативної бази дорожньої галузі, досліджує та розробляє рекомендації, щодо впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки, розробляє заходи з підвищення безпеки дорожнього руху, дотримується охорони навколишнього середовища і раціонально використовує природні ресурси при здійсненні дорожньої виробничо-господарської діяльності. Співпрацює з міжнародними організаціями та зарубіжними закладами спорідненого профілю.

Під час проходження першої технологічної практики я ознайомлювалася із роботою таких відділів ДерждорНДІ: відділ кадрів, бухгалтерія, юридичний відділ, відділ асфальтобетонів з керівниками згаданих відділів, які проводили консультування з питань, що розкривали суть їх роботи, та які стали основою для написання звіту.

В відділі асфальтобетонів брала участь в оформленні договорів на проведення науково-технічних робіт, діловому листуванні, займалася оформленням заяв на придбання обладнання. Працювала в лабораторії відділу.

Характеристика
Гончар Ірина Ігорівна, студентка Національного Транспортного університету, проходила першу технологічну практику в Державному підприємстві "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" з 29.06.10 по 16.07.10.

За період практики ознайомлена з діяльністю інституту його історією розвитку, структурою, вивчала та виконувала роботи відділу асфальтобетонів, його робочою документацією, програмним забезпеченням, що використовується, також розбиралася як ведеться документація в інших відділах.

Під час проходження практики Гончар І.І. намагалася більше дізнатись про роботу підприємства, сумлінно виконувала поставлені перед нею завдання, з повагою ставилася до працівників інституту, відповідала дисциплінарним вимогам та не порушувала правил внутрішнього розпорядку.

15.07.10 р. Кушнір О. В.

Список використаних джерел


  1. Статут і документація ДП "ДерждорНДІ".

  2. 2. Герасимчук В. О.; П.М. Коваль; А.А. Рибальченко. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво в Україні.

Размещено на Allbest.ruУчебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации