Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК - файл n2.doc

Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК
скачать (8704.9 kb.)
Доступные файлы (65):
n1.doc43kb.01.01.2003 03:47скачать
n2.doc114kb.13.06.2008 13:39скачать
n3.doc1671kb.13.06.2008 13:45скачать
n4.doc303kb.13.06.2008 00:00скачать
n5.doc101kb.13.06.2008 00:01скачать
n6.doc30kb.01.01.2003 02:49скачать
n7.doc496kb.21.06.2008 19:01скачать
n8.doc616kb.13.06.2008 01:21скачать
n9.doc367kb.13.06.2008 14:15скачать
n10.doc738kb.01.07.2008 18:39скачать
n11.doc475kb.13.06.2008 14:20скачать
n12.doc808kb.13.06.2008 14:25скачать
n13.doc424kb.01.07.2008 18:41скачать
n14.doc438kb.01.01.2003 04:08скачать
H. simulink-default.doc133kb.14.06.2008 10:41скачать
n17.doc145kb.14.06.2008 10:13скачать
n18.doc143kb.14.06.2008 10:16скачать
n19.doc187kb.14.06.2008 10:21скачать
n20.doc168kb.14.06.2008 09:32скачать
n21.doc92kb.14.06.2008 10:18скачать
n22.doc201kb.14.06.2008 10:35скачать
n23.doc164kb.10.06.2008 05:32скачать
n24.doc320kb.10.06.2008 00:59скачать
n25.doc29kb.12.06.2008 13:07скачать
n26.doc30kb.12.06.2008 16:56скачать
n27.doc29kb.12.06.2008 13:08скачать
n28.doc30kb.13.06.2008 13:30скачать
n29.doc29kb.13.06.2008 13:31скачать
n30.doc30kb.13.06.2008 13:31скачать
n31.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n32.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n33.doc27kb.14.06.2008 10:41скачать
n34.doc30kb.13.06.2008 13:34скачать
n35.doc30kb.13.06.2008 13:36скачать
n36.doc38kb.08.06.2008 02:44скачать
n37.doc54kb.10.06.2008 05:47скачать
n38.doc80kb.13.06.2008 13:26скачать
n39.doc38kb.13.06.2008 13:23скачать
n40.doc243kb.01.01.2003 03:37скачать
n41.doc91kb.01.01.2003 04:14скачать
n42.doc59kb.01.01.2003 04:38скачать
n43.cdw
n44.cdw
n45.cdw
n46.cdw
n47.cdw
n48.cdw
n49.cdw
n50.cdw
n51.jpg454kb.01.01.2003 05:06скачать
n52.jpg373kb.01.01.2003 05:07скачать
n53.jpg705kb.01.01.2003 05:12скачать
n54.jpg451kb.01.01.2003 05:14скачать
n55.jpg869kb.01.01.2003 05:16скачать
n56.jpg363kb.01.01.2003 05:17скачать
n57.db
n58.jpg424kb.01.01.2003 05:36скачать
n59.tifскачать
n60.tifскачать
n61.tifскачать
n62.tifскачать
n63.tifскачать
n64.tifскачать
n65.db
n66.tifскачать

n2.doc

ВСТУП
В електронній техніці виділяють силову та інформаційну електроніку. Силова електроніка спочатку виникла як область техніки, зв'язана переважно з перетворенням різних видів електроенергії на основі використання електронних приладів. Надалі досягнення в області напівпровідникових технологій дозволили значно розширити функціональні можливості, силових електронних пристроїв і відповідно області їхнього застосування.

Пристрої сучасної силової електроніки, дозволяють керувати потоками електроенергії не тільки з метою її перетворення з одного виду в інший, але й розподілу, організації швидкодіючого захисту електричних ланцюгів, компенсації реактивної потужності й ін. Ці функції, тісно пов'язані із традиційними завданнями електроенергетики, визначила й інша назва силової електроніки - енергетична електроніка.

Інформаційна електроніка переважно використовується для керування інформаційними процесами. Зокрема, пристрої інформаційної електроніки є основою систем керування й регулювання різними об'єктами, у тому числі й апаратами силової електроніки.

Однак, не дивлячись на інтенсивне розширення функцій апаратів силової електроніки й областей їхнього застосування основні науково-технічні проблеми й завдання, розв'язувані в області силової електроніки, зв'язані с. перетворенням електричної енергії.

Електроенергія використається в різних формах: у вигляді змінного струму із частотою 50 Гц, у вигляді постійного струму (понад 20% всієї вироблюваної електроенергії), а також змінного струму підвищеної частоти або струмів спеціальної форми (наприклад, імпульсної й ін.).
Це розходження в основному обумовлено різноманіттям і специфікою споживачів, а в ряді випадків (наприклад, у системах автономного електропостачання) і первинних джерел електроенергії.

Розмаїтість у видах споживаної й вироблюваної електроенергії викликає необхідність її перетворення. Основними видами перетворення електроенергії є:

- випрямлення (перетворення змінного струму в постійний);

- інвертування (перетворення постійного струму в змінний);

- перетворення частоти (перетворення змінного струму однієї частоти в змінний струм іншої частоти).

Існує також ряд інших, менш розповсюджених видів перетворення: форми кривій струму, числа фаз й ін. В окремих випадках використовується комбінація декількох видів перетворення. Крім того, електроенергія може перетворюватись з метою поліпшення якості її параметрів, наприклад для стабілізації напруги або частоти змінного струму.

Перетворення електроенергії може вироблятися різними способами. Зокрема, традиційним для електротехніки є перетворення за допомогою електромашинних агрегатів, що складаються із двигуна та генератора, об'єднаних загальним валом. Однак цьому способу перетворення властив ряд недоліків: наявність рухливих частин, інерційність та ін. Тому паралельно з розвитком електромашинного перетворення в електротехніку велика увага приділялася розробці способів статичного перетворення» електроенергії. Більшість таких розробок ґрунтувалося на використанні нелінійних елементів електронної техніки.

Основними елементами силової електроніки, що стали базою для створення статичних перетворювачів, з'явилися напівпровідникові прилади. Провідність більшості напівпровідникових приладів в істотній мірі залежить від напрямку електричного струму: у прямому напрямку їхня провідність велика, у зворотньому - мала (тобто напівпровідниковий прилад має два явно виражених стани: відкрите й закрите). Напівпровідникові прилади бувають некерованими й керованими. В останні можна керувати моментом настання їхньої високої провідності (включенням) за допомогою керуючих імпульсів малої потужності.

Новий етап у розвитку перетворювальної техніки почався з кінця 50-х років, коли з'явилися потужні напівпровідникові прилади - діоди й тиристори. Ці прилади, розроблені на основі кремнію, по своїх технічних характеристиках набагато перевершують газорозрядні прилади. Вони мають малі габарити та маси, мають високе значення ККД, мають швидкодію й підвищену надійність при роботі у широкому температурному діапазоні.

Використання силових напівпровідникових приладів істотно вплинуло на розвиток силової електроніки. Вони стали основою для розробки високоефективних перетворювальних пристроїв всіх типів. У цих розробках були прийняті багато в чому принципово нові схемотехнічні й конструктивні рішення.

Освоєння промисловістю силових напівпровідникових пристроїв електроенергії інтенсифікувало проведення в цій області науково-дослідницьких робіт і створення нових технологій. З урахуванням специфіки силових напівпровідникових приладів були уточнені старі й розроблені нові методи аналізу схем. Значно розширилися класи схем автономних інверторів, перетворювачів частоти, регуляторів постійного струму та багато інші, а також з'явилися нові види пристроїв силової електроніки - статичні контактори із природною й штучною комутацією, тиристорні компенсатори реактивної потужності, швидкодіючі апарати захисту з обмежниками напруги й ін.

Однією з основних областей ефективного використання силової електроніки став електропривод. Для електропривода постійного струму розроблені тиристорні агрегати й комплектні пристрої, які успішно використовуються в металургії, верстатобудуванні, на транспорті та в інших галузях промисловості. Освоєння тиристорів обумовило значний прогрес в області регульованого електропривода змінного струму. Створено високоефективні пристрої, що перетворять струм промислової частоти в змінний струм регульованої частоти для керування швидкістю електродвигунів.

Для різних областей техніки розроблено багато типів перетворювачів частоти зі стабілізованими вихідними параметрами. Зокрема, для індукційного нагрівання металу створені високочастотні потужні тиристорні агрегати, що дають великий техніко-економічний ефект за рахунок збільшення ресурсу їхньої роботи в порівнянні з електромашиними агрегатами.

На основі впровадження напівпровідникових перетворювачів була проведена реконструкція електричних підстанцій для рухливого електротранспорту.

Значно поліпшена якість деяких технологічних процесів в електрометалургійній та хімічній галузях промисловості за рахунок впровадження випрямних агрегатів із глибоким регулюванням вихідної напруги й струму.

Переваги напівпровідникових перетворювачів визначили їхнє широке застосування в системах безперебійного електропостачання. Розширилася область застосування силових електронних пристроїв у сфері побутової електроніки (регулятори напруги та ін.).

З початку 80-х років, завдяки інтенсивному розвитку електроніки, починається створення нового покоління виробів" силової електроніки. Базою для нього з'явилася розробка й освоєння промисловістю нових типів силових напівпровідникових приладів: тиристорів, що замикаються, біполярних транзисторів, Моп-транзисторів та ін. Одночасно істотно підвищилися швидкодія напівпровідникових приладів, значення граничних параметрів діодів і тиристорів, розвилися інтегральні й гібридні технології виготовлення напівпровідникових приладів різних типів, почала широко впроваджуватися мікропроцесорна техніка для керування й контролю перетворювальними пристроями.

Використання нової елементної бази дозволило принципово поліпшити такі найважливіші техніко-економічні показники, як КПД, питомі значення маси й обсягу, надійність, якість вихідних параметрів та ін. Визначилася тенденція підвищення частоти перетворення електроенергії. У цей час розроблені мініатюрні вторинні джерела живлення малої й середньої потужності із проміжним перетворенням електроенергії на частотах надзвукового діапазону. Освоєння високочастотного (понад 1 мгц) діапазону привело до необхідності рішення комплексу науково-технічних проблем по конструюванню перетворювальних пристроїв і забезпеченню їхньої електромагнітної сумісності в складі технічних систем. Отриманий за рахунок переходу на підвищені частоти техніко-економічний ефект повністю компенсував витрати на рішення цих завдань. Тому в цей час тенденція створення багатьох типів перетворювальних пристроїв із проміжною високочастотною ланкою зберігається.

Слід зазначити, що використання повністю керованих швидкодіючих напівпровідникових приладів у традиційних схемах істотно розширює їхні можливості в забезпеченні нових режимів роботи та нових функціональних властивостей виробів силової електронної техніки.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации