Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК - файл n14.doc

Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК
скачать (8704.9 kb.)
Доступные файлы (65):
n1.doc43kb.01.01.2003 03:47скачать
n2.doc114kb.13.06.2008 13:39скачать
n3.doc1671kb.13.06.2008 13:45скачать
n4.doc303kb.13.06.2008 00:00скачать
n5.doc101kb.13.06.2008 00:01скачать
n6.doc30kb.01.01.2003 02:49скачать
n7.doc496kb.21.06.2008 19:01скачать
n8.doc616kb.13.06.2008 01:21скачать
n9.doc367kb.13.06.2008 14:15скачать
n10.doc738kb.01.07.2008 18:39скачать
n11.doc475kb.13.06.2008 14:20скачать
n12.doc808kb.13.06.2008 14:25скачать
n13.doc424kb.01.07.2008 18:41скачать
n14.doc438kb.01.01.2003 04:08скачать
H. simulink-default.doc133kb.14.06.2008 10:41скачать
n17.doc145kb.14.06.2008 10:13скачать
n18.doc143kb.14.06.2008 10:16скачать
n19.doc187kb.14.06.2008 10:21скачать
n20.doc168kb.14.06.2008 09:32скачать
n21.doc92kb.14.06.2008 10:18скачать
n22.doc201kb.14.06.2008 10:35скачать
n23.doc164kb.10.06.2008 05:32скачать
n24.doc320kb.10.06.2008 00:59скачать
n25.doc29kb.12.06.2008 13:07скачать
n26.doc30kb.12.06.2008 16:56скачать
n27.doc29kb.12.06.2008 13:08скачать
n28.doc30kb.13.06.2008 13:30скачать
n29.doc29kb.13.06.2008 13:31скачать
n30.doc30kb.13.06.2008 13:31скачать
n31.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n32.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n33.doc27kb.14.06.2008 10:41скачать
n34.doc30kb.13.06.2008 13:34скачать
n35.doc30kb.13.06.2008 13:36скачать
n36.doc38kb.08.06.2008 02:44скачать
n37.doc54kb.10.06.2008 05:47скачать
n38.doc80kb.13.06.2008 13:26скачать
n39.doc38kb.13.06.2008 13:23скачать
n40.doc243kb.01.01.2003 03:37скачать
n41.doc91kb.01.01.2003 04:14скачать
n42.doc59kb.01.01.2003 04:38скачать
n43.cdw
n44.cdw
n45.cdw
n46.cdw
n47.cdw
n48.cdw
n49.cdw
n50.cdw
n51.jpg454kb.01.01.2003 05:06скачать
n52.jpg373kb.01.01.2003 05:07скачать
n53.jpg705kb.01.01.2003 05:12скачать
n54.jpg451kb.01.01.2003 05:14скачать
n55.jpg869kb.01.01.2003 05:16скачать
n56.jpg363kb.01.01.2003 05:17скачать
n57.db
n58.jpg424kb.01.01.2003 05:36скачать
n59.tifскачать
n60.tifскачать
n61.tifскачать
n62.tifскачать
n63.tifскачать
n64.tifскачать
n65.db
n66.tifскачать

n14.doc

9 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Метою розрахунків є визначення собівартості напівпровідникового перетворювача для привода постійного струму, а також розробка сіткового графіка технічної подготовкі виробництва і розрахунок його параметрів.

Визначення собівартості і ціни

Повна собівартість виробу знаходиться за формулою
СП = СМ + СПФ + СКП + СЗП + ССОЦ + СТЕ + СОБ + СЦЄХ + СЗ + СПР + СХОЗ, грн.
де СМ - вартість виробу, грн.

СПФ - вартість напівфабрикату та комплектуючих свого виробництва, грн.

СКП - вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих, грн.

СЗП - витрати на сумарну заробітну плату на виробничих робітників, грн.

ССОЦ - відчислення з заробітної плати на соціальні міри, грн.

СТЕ – витрати на паливо, електроенергію ат технологічні цілі, грн. (6 % від ЗОСН)

СОБ - витрати на утримування та експлуатацію обладнання, грн. (8 % від ЗОСН)

СЦЄХ – цехові витрати, грн. (10 % від ЗОСН)

СЗ – загальнозаводські витрати, грн. (7 % від ЗОСН)

СПР – інші накладні витрати, грн. (2 % від ЗОСН)

СХОЗ – господарські витрати , грн. (5 % від ЗОСН)

ЗОСН - основна заробітна плата, грн.
9.1 Визначення витрат на матеріали напівфабрикати і комплектуючі вироби
Вартість матеріалів знаходимо за формулою
(9.2)
де ЦМІ – оптова ціна і-го виду матеріалу, грн/кг;

НМІ – норма витрати на одиницю виробу і-го матеріалу в натуральних

одиницях виміру;

РТР – відсоток транспортно-заготівельних витрат на матеріали (5-10%);

n - число видів матеріалів;

СВІДХ – вартість поворотних (реалізованих) відходів, грн. (2 % від сумарної вартості транспортно - заготівельних витрат на матеріали).

Розрахунок вартості матеріалів зводимо у таблицю 6.1.

Вартість напівфабрикатів свого виробництва знаходимо із співвідношення

(9.3)

де Цпфі – виробнича собівартість одиниці і-го виду напівфабрикату свого

виробництва, грн.;

Nпфі - кількість напівфабрикатів і комплектуючих виробів свого виробництва і – го розміру, в натуральних одиницях, шт.;

У нашому випадку напівфабрикати не виробляються тому розрахунок не приводиться.

Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів

(9.3)

де Р – відсоток транспортно - заготівельних витрат на покупку напівфабрикатів і комплектуючих (5%);

К - кількість покупних напівфабрикатів і комплектуючих;

Nкпі – кількість покупних напівфабрикатів і комплектуючих і-го типорозміру в натуральних одиницях виміру, шт.;

Цкпі – оптова ціна покупних напівфабрикатів і комплектуючих і-го типорозміру грн/шт.

Розрахунок вартості покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів зводимо у таблицю 9.2.
Таблиця 9.1 - Визначення вартості матеріалів

№ п/п

Найменування

Ціна, ЦМІ грн./кг

Норма НМІ витрат, кг

Сума, грн.

1

Склотекстоліт

45,00

1

45

2

Припій

40,00

10

400

3

Лак

500,00

1.5

750

4

Флюс

130,00

0.6

78

5

Хлорне залізо

3,5

10.

35

Ітого сумарна вартість матеріалу

1308

Транспортно - заготівельних витрат на матеріали (5%)

65.4

Поворотних відходів (2%) СВІДХ

26.16

Ітого вартість на матеріали, з урахуванням транспортно - заготівельних витрат, з винятком поворотних відходів СМ

1399.56


Таким чином вартість на матеріали, з урахуванням транспортно - заготівельних витрат, з винятком поворотних відходів СМ складає 1399.56 грн.

Таблиця 9.2 - Визначення вартості покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів

№ п/п

Найменування

Кількість, шт.

Ціна, грн/шт

Сума, грн.
Діоди

1
10ETS16S

48

9.68

46,8
Запобіжник


2

ПНБ-2-41 1250А

72

395.00

28440,00
Конденсатори


3

МБГП-4.7мкФ-400В

72

50

3600,00

4

МБГВ-160мкФ-500В

16

50

800,00

5

К53-4 1мкФ-3В

4

0,93

3,72
Мікросхеми


6

К561Л

256

0,5

128.00

7

К1109КТ2

24

3,3

79.2
Операційні підсилювачі


8

КР140УД8A

8

5.00

40.00Резистори


9

МЛТ-0,125-*10%

24

0,1

2,4

10

ПЕВ-12-25Вт

72

2,00

144,00

11

СП-5 -30

8

4,6

36,8
Реактор


12

СРОС-5000

8

500000,00

4000000,00
Тиристори


13

ST700C16L

72

2128.5

153300.00

Ітого вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів

4186620.92

Ітого вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів , з урахуванням транспортно - заготівельних витрат СКМ

4395951.97


Таким чином вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, з урахуванням транспортно - заготівельних витрат СКМ, складає 4400151,97 грн.
9.2 Розрахунок фонду заробітної плати виробничих робітників
Основна заробітна плата за виконання робіт по виготовленню вироба ( ):
(9.4)
де Р – кількість видів робіт, необхідного для виготовлення виробу;

rI - середня годинна тарифна ставка i-го виду робіт, грн/год;

трудомісткість i-го виду робіт на один виріб, грн/год.

Трудомісткість всіх видів робіт приймаємо 14210 грн/год

Таблиця 9.3 – Годинні тарифні ставки по розрядах

Розряд робіт (і)

I

II

III

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

1

1,09

1,20

1,35

1,55

1,81


Середня годинна тарифна ставка визначається шляхом перемноження годинної тарифної ставки робітника першого тарифного розряда (4,39 грн/год) на відповідний тарифний коефіцієнт [13]

Додаткова заробітна плата (ЗДОД) приймається у розмірі 50% від основної заробітної плати.

Інші заохочувальні та компенсаційні витрати (ЗДР) приймається у розмірі 10% від основної заробітної плати.

Розрахунок фонду заробітної плати виробничих робітників зводимо у таблицю 9.4.

Таблиця 9.4 – Розрахунок фонду заробітної плати виробничих робітників

Види робіт

Годинна тарифна ставка, грн.

Трудомісткість,

н-г.

Сума заробітної плати, грн.

Заготівельні

2

4,8

2150

10320

Свердлильні

3

5,27

1600

8432

Травленні

4

5,92

1250

7400

Промивальні

4

5,92

900

5328

Лудильні

5

6,81

1500

10215

Збиральні

6

7,94

2008

15943,52

Паяльні

5

6,81

2150

14641.5

Налагоджувальні

6

7,94

2002

15895.88

Інші

3

5,27

650

3188,35

Основна заробітна плата (ЗОСН)

91364,25

Додаткова заробітна плата (ЗДОД)

45682.12

Інші заохочувальні та компенсаційні витрати (ЗДР)

9136.44

Фонд заробітної плати виробничих робітників (СЗП)

146182.81


Таким чином основна заробітна плата (ЗОСН) складає 91364,25 грн., а фонд заробітної плати виробничих робітників (СЗП) складає 146182.81 грн.
9.3 Розрахунок відчислень на соціальні заходи
Розмір відрахувань із заробітної плати у фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (ССОЦ ) визначається згідно діючого законодавства [12]. У процентному відношенні розмір відрахувань нараховується від фонду заробітної плати виробничих робітників (Сзп) і складається з наступних внесків:

- внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ( 2%) складає:

Спс = 2923.66 грн.;

- внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (1,5%) складає:

Сп.тр =2192.74 грн.;

- внесок на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття (1,3%) складає:

Сбезраб =1900.38грн.;

- внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасливого випадку на виробництві і професійному захворюванні, повлекших утрату працездатності, приймаємо виходячи з класу професійного ризику (36 клас), що відповідає виду робіт "Виробництво деталей електронного устаткування"(1,96%) складає:

Снс =2865.18 грн.

Для платників-роботодавців базою обкладання внесками (чи об'єктом для нарахування внесків) на зазначені види загальнообов'язкового державного страхування є усі виплати, що включаються у фонд оплати праці (витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати), що підлягають оподаткуванню з доходів фізичних осіб.

Розрахуємо розмір відчислень від заробітної плати у фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування (ССОЦ ):

ССОЦ = Спс + Сп.тр + Сбезраб + Снс = 9881.96 грн.

Розрахунок розміру відрахувань із заробітної плати у фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (ССОЦ ) зводимо у таблицю 9.4. [12]
9.4. Складання калькуляції собівартості і визначення ціни виробу
Розрахувати структуру повної собівартості виробу по елементах витрат і заповнити відповідну графу в таблиці 9.5

Оптова ціна виробничого виготовлення виробу (Цопт) формується з повної собівартості виробу і планованого розміру прибутку від реалізації одиниці виробу відповідно до встановленого на підприємстві рівнем рентабельності виробництва даного виду виробу:

Цопт = Сп + По, грн.

де Сп - повна собівартість виробу, грн.;

По - планований розмір прибутку від реалізації одиниці виробу, грн.

Рентабельність виробництва продукції складає:

R = По / Сп * 100%

У розрахунках дипломної роботи рентабельність виготовлення продукції прийняти в розмірі 10 %. [13]

Відпускна ціна виробу (Ц) включає оптову ціну і податок на додаткову вартість (ПДВ). ПДВ нараховується в розмірі 20 % від оптової ціни виробу
Таблиця 9.5 Калькуляції собівартості і визначення ціни виробу

Стаття витрат

Позначення

Базовий варіант

грн.

%

Витрати на матеріали напівфабрикати і комплектуючі вироби

СМ

1399.56

0,03

Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів

СКМ

4395951.97

1,28

Фонд заробітної плати виробничих робітників

СЗП

146182.81

61,5

Відрахування на соціальні міри

ССОЦ

9881.96

23,3

Втрати на паливо, електроенергію ат технологічні цілі,

СТЕ

5481.86


2,3

Втрати на утримування та експлуатацію обладнання

СОБ

7309.14


3,08

Ціхові витрати

СЦЄХ

9136.43


3,84

Загальнозаводські витрати

СЗ

6395.5

2,69
Продовження таблиці 9.5

інші накладні витрати

СПР

1827.29

0,77

господарські витрати

СХОЗ

4568.21

1,2

Повна собівартість виробу

СП

4588134.73

100

Прибуток

По

458813.47
Оптова ціна

Цопт

5046948.2
Ціна приладу з урахуванням ПДВ

Ц

6056337.84
Таким чином ціна приладу з урахуванням ПДВ складає 6056337.84грн., а оптова ціна 5046948.2грн.

9.5 Розробка сіткового графіка технічної подготовки виробництва і розрахунок його параметрів
Вихідні дані до розрахунку параметрів сіткового графіку вказані в таблиці 9.6
Таблиця 9.6 – Перелік робіт сіткового графіку і їхня тривалість
Найменування роботи

Шифр

Тривалість, днів

tожид

1

2

3

4

1

Одержання технічного завдання

1-2

3

2

Функціонально - коштовий аналіз

2-3

4

3

Патентний пошук

2-4

18

4

Розробка технічного проекту

2-5

30

5

Техніко-економічне обґрунтування

3-6

17

6

Обробка результатів пошуку

4-6

11

Продовження таблиці 9.6

7

Розробка ескізного проекту

5-6

38

8

Принципова схема силової частини

6-7

6

9

Принципова схема системи керування

6-8

7

10

Виготовлення макета силової частини

7-9

23

11

Виготовлення макета системи керування

8-10

20

12

Іспит макету силової частини

9-11

7

13

Іспит макету системи керування

10-12

8

14

Обробка результатів іспитів силової частини

11-13

2

15

Обробка результатів іспитів системи керування

12-13

3

16

Складання специфікації на покупні матеріали та напівфабрикати

13-14

2

17

Замовлення на покупні матеріали та напівфабрикати

14-16

11

18

Розробка технологічного процесу

13-15

18

19

Розробка робочої документації

15-17

8

20

Одержання покупних матеріалів

16-18

7

21

Нормування праці і витрати матеріалів

17-18

8

22

Монтаж і зборка схеми

18-19

21

23

Виготовлення дослідного зразка

19-20

15

24

Іспит дослідного зразка

20-21

11Розрахуємо параметри сіткового графіка табличним способом. Результати розрахунку параметрів сіткового графіка представимо в у таблиці 9.6.

Табличний метод розрахунку параметрів сіткового графіка полягає в послідовному заповненні таблиці параметрів мережі за визначеними правилами.

Таблиця 9.7 – Розрахунок параметрів сіткового графіка.

Код роботи

Кількість попередніх робіт

Тривалість робіт, tij

Ранній термін наступу робіт tp.нij

Пізній термін наступу робіт tpoij

Пізніше початок робіт tпнij

Пізньої закінчення робіт tпоij

Повний резерв часу робіт Rпу

Вільний резерв часу робіт Rсу

Резерв часу події Rj

1-2

2

3

0

3

0

3

0

0

0

2-3

0

4

3

7

60

64

57

0

57

2-4

1

18

3

21

42

60

39

0

39

2-5

1

30

3

33

3

33

0

0

0

3-6

1

17

54

71

54

71

47

47

0

4-6

1

11

60

71

60

71

39

39

39

5-6

1

38

33

71

60

71

0

0

0

6-7

3

6

71

77

71

77

0

0

0

6-8

3

7

71

78

71

78

0

0

0

7-9

1

23

77

100

77

100

0

0

0

8-10

1

20

78

98

78

98

0

0

0

9-11

1

7

100

107

100

107

0

0

0

10-12

1

8

98

106

98

106

0

0

0

11-13

1

2

107

109

107

109

0

0

0

12-13

1

3

106

109

106

109

0

0

0

13-14

2

2

109

111

123

125

14

0

14

14-16

1

18

108

127

108

127

0

0

0

13-15

2

11

111

122

125

136

14

0

14

15-17

1

8

123

135

123

135

0

0

0

16-18

1

7

134

143

134

143

14

14

0

17-18

1

8

135

143

135

143

0

0

0

18-19

2

21

143

164

143

164

0

0

0

19-20

1

15

164

179

164

179

0

0

0

20-21

1

11

179

190

179

190

0

0

0
Tpi - Ранній термін наступу події

Ri - Резерв часу події

Tпі - Пізній термін наступу події

N – номер події
Критичний шлях (LKp) визначає безупинну послідовність критичних операцій, що зв'язують вихідні і завершальні події мережі, тобто критичний шлях задає всі критичні операції.

У даному випадку критичний шлях дорівнює 143 дням.

На рисунку 9.1 - Відображен сітковий графік технічної підготовки виробництва

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации