Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК - файл n13.doc

Дипломная работа. объект разработки - вентильный преобразователь привода ножниц обжимного цеха ОАО АМК
скачать (8704.9 kb.)
Доступные файлы (65):
n1.doc43kb.01.01.2003 03:47скачать
n2.doc114kb.13.06.2008 13:39скачать
n3.doc1671kb.13.06.2008 13:45скачать
n4.doc303kb.13.06.2008 00:00скачать
n5.doc101kb.13.06.2008 00:01скачать
n6.doc30kb.01.01.2003 02:49скачать
n7.doc496kb.21.06.2008 19:01скачать
n8.doc616kb.13.06.2008 01:21скачать
n9.doc367kb.13.06.2008 14:15скачать
n10.doc738kb.01.07.2008 18:39скачать
n11.doc475kb.13.06.2008 14:20скачать
n12.doc808kb.13.06.2008 14:25скачать
n13.doc424kb.01.07.2008 18:41скачать
n14.doc438kb.01.01.2003 04:08скачать
H. simulink-default.doc133kb.14.06.2008 10:41скачать
n17.doc145kb.14.06.2008 10:13скачать
n18.doc143kb.14.06.2008 10:16скачать
n19.doc187kb.14.06.2008 10:21скачать
n20.doc168kb.14.06.2008 09:32скачать
n21.doc92kb.14.06.2008 10:18скачать
n22.doc201kb.14.06.2008 10:35скачать
n23.doc164kb.10.06.2008 05:32скачать
n24.doc320kb.10.06.2008 00:59скачать
n25.doc29kb.12.06.2008 13:07скачать
n26.doc30kb.12.06.2008 16:56скачать
n27.doc29kb.12.06.2008 13:08скачать
n28.doc30kb.13.06.2008 13:30скачать
n29.doc29kb.13.06.2008 13:31скачать
n30.doc30kb.13.06.2008 13:31скачать
n31.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n32.doc30kb.13.06.2008 13:32скачать
n33.doc27kb.14.06.2008 10:41скачать
n34.doc30kb.13.06.2008 13:34скачать
n35.doc30kb.13.06.2008 13:36скачать
n36.doc38kb.08.06.2008 02:44скачать
n37.doc54kb.10.06.2008 05:47скачать
n38.doc80kb.13.06.2008 13:26скачать
n39.doc38kb.13.06.2008 13:23скачать
n40.doc243kb.01.01.2003 03:37скачать
n41.doc91kb.01.01.2003 04:14скачать
n42.doc59kb.01.01.2003 04:38скачать
n43.cdw
n44.cdw
n45.cdw
n46.cdw
n47.cdw
n48.cdw
n49.cdw
n50.cdw
n51.jpg454kb.01.01.2003 05:06скачать
n52.jpg373kb.01.01.2003 05:07скачать
n53.jpg705kb.01.01.2003 05:12скачать
n54.jpg451kb.01.01.2003 05:14скачать
n55.jpg869kb.01.01.2003 05:16скачать
n56.jpg363kb.01.01.2003 05:17скачать
n57.db
n58.jpg424kb.01.01.2003 05:36скачать
n59.tifскачать
n60.tifскачать
n61.tifскачать
n62.tifскачать
n63.tifскачать
n64.tifскачать
n65.db
n66.tifскачать

n13.doc

8 АВТОМАТИЗОВАНА РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ
Розробка конструкції друкованої плати має наступні основні стадії:

- вибір і обґрунтування типу друкованої плати;

- вибір і обґрунтування класу точності друкованої плати;

- вибір матеріалу, габаритних розмірів і конфігурації друкованої плати;

- попереднє розміщення навісних елементів;

- трасування провідників і розміщення елементів провідного малюнка;

- розробка конструкторської документації друкованої плати.
8.1 Вибір і обґрунтування типу друкованої плати
По конструкції друковані плати поділяються на однобічні, двосторонні і багатослойні. Застосування двосторонніх і багатослойних друкованих плат дозволяє знизити габаритні розміри розроблювального пристрою. У деяких випадках (реалізація складних схем, застосування малогабаритних і багатополюсних елементів) є необхідним.

Використовуємо двосторонню конструкцію друкованої плати.
8.2 Вибір і обґрунтування класу точності друкованої плати
Відповідно до ДСТ 23751-86 [9] друковані плати по точності виконання елементів провідного рисунка поділяються на п'ять класів точності. Обраний клас точності визначає граничні розміри і відхилення елементів конструкції друкованих плат. Перевіримо, чи потрапить друкована плата нашого пристрою в перший клас точності. Для цього виберемо елемент схеми, виводи якого на друкованій платі будуть знаходитися друг від друга на мінімальній відстані. У нашому випадку це мікросхеми (відстань між їхніми виводами дорівнює 2.5мм). Обчислимо відстань між контактними площадками мікросхеми і якщо воно виявиться більше або дорівнює припустимій відстані для даного класу точності, то вибираємо цей клас для даної плати.
(8.1)
де S - відстань між контактними площадками, мм;

Td - допуск на розташування осей отворів, мм;

TD - допуск на розташування центрів контактних площадок, мм;

d - діаметр монтажного отвору, мм;

?d - граничне відхилення діаметра отвору, мм;

b - гарантований пасок, мм.

Перший клас точності не підходить до даній друкованій платі. Перевіримо, чи потрапить вона в другий клас точності.

Відповідно другого класу точності відстань між провідниками не повинне бути менше 0,45мм для другого класу точності. Отже, вибираємо другий клас точності (0,5>0,45). Конструктивні параметри для нього приведені нижче:

- мінімальне значення ширини провідника t = 0,45 мм;

- мінімальне значення відстані між провідниками S = 0,45 мм;

- гарантований пасок b = 0,2 мм;

- граничне відхилення діаметра отвору ?d = ± 0,1 мм;

- граничне відхилення ширини друкованого провідника ?d = ± 0,1 мм;

- допуск на розташування осей отворів Td = 0,15 мм;

- допуск на розташування центрів контактних площадок TD = 0,25 мм.

Мінімальне значення номінальної ширини провідника розраховується виходячи з припустимої щільності струму, по величині робочої напруги.

Задамося шириною друкованих провідників рівної 1мм. Виходячи з того, що припустима щільність струму для фольги лежить у межах від 100 до 250 А/мм2, обчислимо максимально припустимий струм через друкований провідник.
(8.2)
де - щільність струму, А/мм2;

S - площа поперечного переріза друкованого провідника, мм2.

У свою чергу, площу поперечного перетину знаходимо як
(8.3)
де а - товщина фольги, рівна для склотекстоліту марки СФ-2-50 50мкм;

b - ширина друкованого провідника, обрана нами рівної 0,4 мм.

Тоді

Очевидно, що в схемі немає жодного кола, у якім струм перевищив би 3,5А (насправді максимальний струм, що протікає в схемі, не перевищує навіть 1.5А). Тому можна сказати, щ обрана ширина провідника задовольняє умові припустимої щільності струму.

8.3 Вибір матеріалу, габаритних розмірів і конфігурації друкованої плати
Розміри сторін розроблювальних друкованих плат відповідно до ДСТ 10317 - 79 [11] не повинні перевищувати 470 мм і повинні бути кратними 2,5 мм - при довжині до 100 мм. Співвідношення лінійних розмірів сторін друкованої плати повинне бути не більш 3:1 .

Товщина друкованої плати визначається товщиною матеріалу з урахуванням товщини фольги і вибирається в залежності від використовуваної елементної бази і діючих механічних навантажень.

В якості матеріалу для виготовлення друкованої плати застосуємо склотекстоліт СФ-2-35 облицьований із двох сторін мідною оксидованою фольгою товщиною 35 мкм. Товщина друкованої плати 1,5 мм. Робочий діапазон температур -60...+85 С [14]. Габаритні розміри друкованої плати - 110 мм на 90 мм

8.4 Трасування провідників і розміщення елементів провідного рисунка.
Для розробки друкованої плати системи керування перетворювача постійного струму ножиць гарячої різки металу скористаємося пакетом проектування OrCAD. Користуючись принциповою схемою (див. рисунок 3.11), побудуємо схему-модель системи керування в програмі OrCAD Capture CIS. Модель СК зображена на рисунку 8.1.

Центри монтажних отворів і контактних площадок під висновки навісних елементів розташовують у вузлах координатної сітки. Основний шаг координатної сітки дорівнює 2,5 мм. Координатна сітка нанесена на все поле креслення. За початок відліку прийнятий лівий нижній кут друкованої плати. Згідно [11] вибираємо діаметри монтажних отворів 0.5 і 0.7 мм.

Мінімальний діаметр контактної площадки D навколо монтажного отвору з відомим діаметром d визначається по формулі:
(8.4)

де - верхнє граничне відхилення діаметра отвору - 0.1 мм;

bн - гарантійний пасок на зовнішньому шарі - 0.2 мм;

- верхнє і нижнє граничні відхилення ширини провідника
- 0.1 мм;

Td - допуск на розташування осей отворів для відповідного класу
точності і розмірів плати – 0,15 мм;

TD - допуск на розташування контактних площадок для відповідного класу точності і розмірів плати - 0,25 мм.Діаметр отвору, його умовний знак, діаметр контактної площадки, наявність металізації, кількість отворів об'єднані в таблицю 8.1.

Таблиця 8.1 - Параметри монтажних отворів і контактних площадок


Умовна позначка отворів

Діаметр отворів, мм

Наявність металізації в отворі

Кількість отворів

Мінімальний діаметр контактної площадки, мм3

Без металізації

4

-0.7

Металізація

167

1.60.5

Металізація

20

1.4На рисунку 8.2 і 8.3 представлений відповідно верхня і нижня сторона розробленої друкованої плати системи керування, а на рисунку 8.4 приведене розташування елементів друкованої плати.Рисунок 8.1 - Модель системи керування в OrCAD Capture CІS

Рисунок 8.2 – Верхня сторона друкованої плати
Рисунок 8.3 – Нижня сторона друкованої плати


Рисунок 8.4 – Розміщення елементів друкованої плати

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации